Friday, November 30, 2007

Απομάκρυνση των εγκαταστάσεων του Ιχθυογεννητικού Σταθμού από


Με το παρακάτω έγγραφο ο Σύλλογός μας ζήτησε τη απομάκρυνση του Ιχθυογεννητικού Σταθμού από τη Νήσο Γάιδαρο Αταλάντης και την οικοτουριστική αξιοποίηση των Νήσων Αταλάντης

Θεολόγος 28-11-2007
ΠΡΟΣ:1.ΔΙΧΩΠΕ Περιφέρειας Στ.Ελλάδας
2.Νομαρχία Φθιώτιδας
3. ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/νση Περ.Σχεδιασμού
ΚΟΙΝ:1. Δήμο Αταλάντης
2. Δήμο Μαλεσίνας

Θέμα: « Απομάκρυνση των εγκαταστάσεων του Ιχθυογεννητικού Σταθμού από
τη Νήσο Γάιδαρο Αταλάντης.»
Σχετικά: Ψηφιακές φωτογραφίες του ΙΧΣ


Επιτρέψτε μας να σας παραθέσουμε τα εξής:
Επί της Νήσου Γάιδαρος του Δήμου Αταλάντης λειτουργεί Ιχθυογεννητικός Σταθμός,Συσκευαστήριο και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ σε μισθωμένη έκταση 10.013 τ.μ.
Οι εγκαταστάσεις αυτές λειτουργούν με Απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης 650/2-3-1997, Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων 66414/7-9-1999 και Αδεια Ιδρυσης και Λειτουργίας 954/8-10-1999.
Το 2001 από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ έγινε τροποποίηση της παραπάνω ΑΕΠΟ μόνον ως προς την αύξηση του αριθμού των χερσαίων εγκαταστάσεων και εξεδόθη νέα ΑΕΠΟ με Αρ.Πρωτ. 90608/19-6-2001 ενώ κατά τα λοιπά ισχύει η πρώτη ΑΕΠΟ 66414/7-9-1999.
Ωστόσο παρά το γεγονός ότι αυξήθηκαν οι κτιριακές εγκαταστάσεις και κατά την άποψή μας έπρεπε να τροποποιηθεί όλη η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα Προστασίας του Περιβάλλοντος , ουδέν έγινε. Αλλωστε και το θέμα δε συζητήθηκε καν στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Φθιώτιδας όπως προβλέπει η νόμιμη διαδικασία.
Στη συνέχεια τροποποιήθηκε η αρχική άδεια λειτουργίας και εκδόθηκε νέα με αρ.πρωτ. 466/4-10-2002 , προσετέθη η 3475/16-7-2002 άδεια συσκευαστηρίου η οποία τροποποιήθηκε ως προς την επωνυμία (από Αναγνώστου σε ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ)και εκδόθηκε νέα με αρ.πρωτ.2479/2-5-2006 και τέλος τροποποιήθηκε προηγούμενη ΑΕΠΟ επίσης ως προς την επωνυμία και εκδόθηκε νέα ΑΕΠΟ με αριθμό πρωτ. 1570/23-5-2006 η οποία και ισχύει.
Εξ όλων αυτών διαπιστώνονται τα εξής:
1. Η τελευταία ΑΕΠΟ 1570/23-5-2006 δεν έχει καμία αλλαγή ως προς τους Περιβαλλοντικούς Ορους με την αρχική ΑΕΠΟ 66414/7-9-1999 γεγονός κατά την εκτίμησή μας απαράδεκτο καθώς είναι αδιανόητο να λειτουργούν οι εν λόγω εγκαταστάσεις με Περιβαλλοντικούς Ορους της περασμένης δεκαετίας!
2. Το 2003 με Υπουργική Απόφαση ιδρύθηκε στη Νήσο Γάιδαρος και Αταλάντη Μόνιμο Καταφύγιο Αγριας Ζωής (ΦΕΚ 868Β/2003 και ΦΕΚ 250/28-2-2006) που προβλέπει με ιδιαίτερα αυστηρούς κανονισμούς ως προς τη διαχείριση των Νήσων αλλά και οποιουδήποτε έργου πρόκειται να εκτελεσθεί πάνω σε αυτά, γεγονός το οποίο δεν ελήφθη υπόψη στις τροποποιήσεις των ΑΕΠΟ και των αδειών λειτουργίας!
3. Δεν ελήφθησαν υπόψην επίσης οι κατευθύνσεις του Χωροταξικού Σχεδίου Περιφέρειας Στ. Ελλάδας (ΦΕΚ 1469/9-10-2003) σύμφωνα με τις οποίες ο υγρότοπος και τα Νησιά Γάιδαρος και Αταλάντη τα οποία ανήκουν στον επιστημονικό κατάλογο του Δικτύου NATURA με κωδικό Α 2440001, χαρακτηρίζονται ως περιοχή περιβαλλοντικής ευαισθησίας, κρίνεται απαραίτητη η διατήρησή τους και επιβάλλεται οι ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ χρήσεις γης να δημιουργούν ελάχιστες ως καθόλου αρνητικές επιπτώσεις.
4. Δεν ελήφθη υπόψη η αλλαγή του προφίλ της ευρύτερης περιοχής του Κόλπου Αταλάντης –Θεολόγου η οποία χαρακτηρίστηκε Τουριστική και η ανάπτυξη της οποίας την τελευταία πενταετία έχει σημειώσει μεγάλη άνοδο.
5. Η εν λόγω εταιρεία παραβιάζει τους όρους της άδειας λειτουργίας και της ισχύουσας ΑΕΠΟ (εδάφια 15,16,17 και 18 της παραγράφου Γ) καθώς δε συμμορφώθηκε προς τους όρους των να κατασκευάσει τις εγκαταστάσεις με καλαίσθητο τρόπο, να δενδροφυτεύσει τον περιβάλλοντα χώρο και γενικά όλες εκείνες τις ενέργειες για την εναρμόνιση του έργου στο φυσικό περιβάλλον, αντίθετα η παρουσία των εγκαταστάσεων προσβάλλει την αισθητική καθώς πρόκειται για έναν απέραντο σκουπιδότοπο, χωρίς ίχνος περιβαλλοντικής ευαισθησίας (Σχετικές ψηφιακές φωτογραφίες)

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε επιβεβλημένη τη μη ανανέωση της Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ , την ανάκληση της Άδειας λειτουργίας και τη σταδιακή απομάκρυνσή της από τη Νήσο Γάιδαρο με ταυτόχρονη ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Νήσου η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί με οικονομικά προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποτελέσει ένα ακόμα πόλο έλξης Οικολογικού Τουρισμού για την Φθιώτιδα, όπως ακριβώς προτείνεται στη Μελέτη του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
Παρακαλείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αταλάντης στον οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να το θέσει ως θέμα προς συζήτηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβ ούλιο Αταλάντης

Με την παράκληση να μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας
Ευχαριστούμε
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος
Η Γ.Γραμματέας

Tuesday, November 27, 2007

Εισήγησή μας στην Ημερίδα του Δικτύου Μεσόγειος SOS

ΠΡΟΣ:Οργανωτική Επιτροπή Ημερίδας με θέμα
«Βιώσιμη Ανάπτυξη του Β.Ευβοικού»
(30-11-2007 Αιδηψός)
Υπόψη κυρίας Μελίτας Λαζαράτου
Δίκτυο Μεσόγειος SOS

Θέμα: Εισήγηση του Συλλόγου μας στην Ημερίδα του Δικτύου Μεσόγειος SOS
Σχετικό:Ψηφίσματα Δημοτικών Συμβουλίων και του συνόλου των Συλλόγων και
φορέων των Δήμων Αταλάντης Μαλεσίνας και Δαφνουσίων κατά της
υλοποίησης της Μελέτης ΠΟΑΥ (Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης
Υδατοκαλλιέργειών στον Κόλπο της Αταλάντης Θεολόγου


Κύριε Πρόεδρε
Κυρίες και κύριοι
Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Δικτύου Μεσόγειος SOS την οποία θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική καθώς από τα αποτελέσματα της σημερινής Ημερίδας θα προκύψουν και οι άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η Βιώσιμη Ανάπτυξη και το μέλλον του Β.Ευβοικού.
Κατ`αρχήν να δηλώσουμε ότι δεν είμαστε αντίθετοι με τον τομέα της Ανάπτυξης που αφορά στις Υδατοκαλλιέργειες αλλά είμαστε κάθετα αντίθετοι με την ανάπτυξή τους σε παραλιακές περιοχές που επιβίωσή τους στηρίζεται στον Τουρισμό,όπως τα παράλια του Κόλπου της Αταλάντης –Θεολόγου των Δήμων Αταλάντης, Μαλεσίνας και Δαφνουσίων.
Τουρισμός και υδατοκαλλιέργειες είναι έννοιες ασύμβατες καθώς οι υδατοκαλλιέργειες καταστρέφουν το θαλάσσιο περιβάλλον με τη ρύπανση που προκαλούν τα περιττώματα(κόπρανα και ούρα) των ψαριών και οι τροφές.
Αυτόν τον καιρό το ΥΠΕΧΩΔΕ προωθεί μια Μελέτη για τις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών(ΠΟΑΥ) στο Β.Ευβοικό όπου μεταξύ των άλλων, δημιουργούνται δυο Ζώνες 3.045 τόνων τσιπούρα λαυράκι στην «καρδιά» του Κόλπου της Αταλάντης-Θεολόγου, στη Νήσο Γάιδαρο και Αταλαντονήσι, η ρύπανση από τις οποίες,σύμφωνα με επιστημονικά στοιχεία, ισοδυναμεί με 31 τόνους ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ και 11.315 τόνους ΕΤΗΣΙΩΣ περιττωμάτων(κόπρανα και ούρα) των ψαριών ή να χύνονται στη θάλασσα ακατέργαστα λύματα μιας πόλης 78.00 ανθρώπων! Παράλληλα προτείνει χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης καθώς και διοικητικές αποφάσεις για την παγίωση της κατάστασης και τη φίμωση των αντιδράσεων των Τοπικών Κοινωνιών οι οποίες διεκδικούν το δικαίωμα στο καθαρό Περιβάλλον!!!
Γίνεται αντιληπτό ότι η υλοποίηση αυτής της Μελέτης στον Κόλπο της Αταλάντης-Θεολόγου θα καταστρέψει ΟΡΙΣΤΙΚΑ κάθε μορφή ανάπτυξης τουριστικής ,οικιστικής και παραθεριστικής.
Σημειώστε ότι η Μελέτη αυτή απορρίφθηκε από τα Δημοτικά Συμβούλια των τριών Δήμων της παραλιακής Λοκρίδας Αταλάντης-Μαλεσίνας και Λιβανατών αλλά και από το Σύνολο των Συλλόγων και φορέων της με ανάλογες Αποφάσεις και Ψηφίσματα (Σχετικό) και εκτιμούμε ότι σύντομα θα απορριφθεί και από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Φθιώτιδας.
Πρόταση και θέση του Συλλόγου μας αλλά εκτιμούμε και του Συνόλου των Συλλόγων της παραλιακής Λοκρίδας με τους οποίους συνυπογράφουμε κοινά Ψηφίσματα από τον Αύγουστο 2003 κατά της λειτουργίας υδατοκαλλιεργειών στον Κόλπο Αταλάντης –Θεολόγου, της μετεγκατάστασης από άλλες περιοχές της Ελλάδας και της δημιουργίας νέων, είναι:
Η απόρριψη της Μελέτης ΠΟΑΥ στο σημείο που προβλέπει υδατοκαλλιέργειες για τον Κόλπο Αταλάντης-Θεολόγου και η υλοποίηση της Μελέτης του Υπουργείου Τουρισμού( Οκτώβριος 2003) με την οποία προβλέπεται μεγάλη Τουριστική Ανάπτυξη στην παραλιακή Λοκρίδα και ανάδειξη των φυσικών πόρων και υγροβιοτόπων των Νήσων Γάιδαρος και Αταλαντονήσι

Με την παράκληση να διαβαστεί η εισήγησή μας και να καταγραφεί στα πρακτικά, σας ευχαριστούμε θερμά και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος
Η Γ.Γραμματέας

Εισήγησή μας στην Ημεριδα της Λάρυμνας

ΠΡΟΣ:Οργανωτική Επιτροπή Ημερίδας με θέμα:
«ΛΑΡΥΜΝΑ STOP» 29-11-2007

Κύριε Πρόεδρε
Κυρίες και Κύριοι
Πρόσφατα ο Σύλλογός μας πληροφορήθηκε για την πρόθεση της ΔΕΗ να κατασκευάσει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη χρήση λιθάνθρακα στην περιοχή του Δήμου Οπουντίων για τις ανάγκες της ΛΑΡΚΟ.
Κατά την άποψή μας η υλοποίηση αυτού του σχεδίου θα επιφέρει:
1ον.Σύμφωνα με την ένσταση με αριθμό πρωτοκόλλου Ι 53110/14-6-2007 του
Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ , εφημερίδα ΟΙΚΟ
ΝΕΑ Δ’ περίοδος τεύχος 7 Ιούλιος 2007 η οποία αφορά στο σχεδιασμό
κατασκευής παρόμοιου εργοστασίου στον Αστακό Αιτωλακαρνανίας )προς
τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) βαρύτατες επιπτώσεις στο
Περιβάλλον και

2ον.Τεράστια βλάβη στην τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής

Επειδή ο Σύλλογός μας δραστηριοποιείται από το 1996 σε ζητήματα θαλάσσιας και χερσαίας ρύπανσης, γίνεται αντιληπτό πως σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσε να παραμείνει αδρανής ή αδιάφορος σε ένα τόσο σοβαρό θέμα ρύπανσης του Περιβάλλοντος.
Για το λόγο αυτό ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι είμαστε αντίθετοι με την κατασκευή αυτή του εργοστασίου και παράλληλα αλληλέγγυοι σε ενέργειες και κινητοποιήσεις της τοπικής κοινωνίας της Λάρυμνας.

Με την παράκληση να διαβαστεί η εισήγησή μας και να καταγραφεί στα πρακτικά, σας ευχαριστούμε θερμά και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος
Η Γ.Γραμματέας

Sunday, November 11, 2007

Προσβάσεις προς τις παραλίες

Σας παραθέτουμε τη νομοθεσία όσον αφορά στις προσβάσεις προς τις παραλίες διότι το πρόβλημα αποκλεισμού των πολιτών προς τη θάλασσα από τις περιφράξεις κάποιων ιδιοκτητών οι οποίοι θεωρούν τις ακτές ιδιωτικές, συναντάται σε όλη την παράκτια Ελλάδα.

ΝΟΜΟΣ 1337/1983 (ΦΕΚ 33/1983)
Αρθρο 23
Προστασία ακτών
1.Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οικισμών, προ του 1923 και σε ζώνη πλάτους 500 μ από την ακτή ή την όχθη δημόσιων λιμνών (εκτός αν έχει οριστεί μεγαλύτερο πλάτος Ζ.Ο.Ε. κατά το άρθρ. 29 το νόμου αυτού) δεν επιτρέπονται οι περιφράξεις.

Κατεξαίρεση περιφράξεις επιτρέπονται σε περίπτωση που είναι αναγκαίες για την προστασία καλλιεργειών ή άλλων ειδικών χρήσεων που

προσδιορίζονται με Π.Δ/γμα που εκδίδεται μιά φορά με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.Με το Δ/γμα αυτό καθορίζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής που επιτρέπει την κατεξαίρεση περίφραξη, ως και ο τρόπος, το είδος και η έκταση της περίφραξης αυτής.

Επίσης από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού στις πιο πάνω περιοχές είναι δυνατό με απόφαση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας να επιβληθεί η διακοπή των εργασιών κάθε είδους περίφραξης, καθώς και η κατεδάφιση περιφράξεων που έχουν τελειώσει, εφόσον οι περιφράξεις αυτές παρεμποδίζουν την πρόσβαση προς την ακτή ή την όχθη δημοσίας λίμνης και στο μέτρο που η διακοπή ή η κατεδάφιση εξυπηρετεί την πρόσβαση αυτή ή που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι περιφράξεις κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού θεωρούνται αυθαίρετες και εφαρμόζονται για την κατεδάφισή τους οι διαδικασίες του άρθρ. 17 του παρόντος.

2.Ως ακτή για την εφαρμογή της παραπάνω διατάξης νοείται το προς την ξηρά όριο του αιγιαλού και αν η οριογραμμή αυτή δεν έχει προσδιορισθεί κατά τις κείμενες διατάξεις, νοείται η διαχωριστική γραμμή ξηράς - θάλασσας.

3.Οι κάτοχοι ή οι οπωσδήποτε χρησιμοποιούντες κτίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις, που έχουν ανεγερθεί στον αιγιαλό κατά παράβαση του άρθρου 11 του Α.Ν. 2344/1940 «Περί αιγιαλού και παραλίας «ως ισχύει ή του Ν.Δ. 2687/1953» Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού «ως ισχύει, αποβάλλονται εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς καμιά αξίωση αποζημίωσης.

4.Τα κτίσματα αυτά μπορεί να διατεθούν στους ΟΤΑ ή σε κοινωφελή ιδρύματα ή οργανισμούς για την εξυπηρέτηση κοινωνικών σκοπών, μέχρι την κατεδάφισή τους.

5.(Αντικαθίσταται η παρ. 1 άρθρ. 5 Α.Ν. 2344/1940).

6.Οι παρ. 5 και 6 του άρθρ. 11 του Α.Ν. 2344/1940 καταργούνται. Δικαιώματα εγκαταστάσεων, χρήσεων και κατασκευής που ενδεχομένως έχουν παραχωρηθεί με τις καταργούμενες διατάξεις, καταργούνται από την 1η Οκτ. 1983.

Από την κατάργηση μπορεί να εξαιρούνται συγκεκριμένες περιπτώσεις που δικαιολογούνται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Η παραπάνω παρ. 4 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής.

7.Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των προηγουμένων παραγράφων του άρθρου αυτού μπορεί να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

Αρθρο24
Δρόμοι προς τις ακτές

1.Επιτρέπεται για δημόσια ωφέλεια η απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών για τη δημιουργία οδών προσπέλασης προς την παραλία και τον αιγιαλό καθώς και των αναγκαίων χώρων στάθμευσης οχημάτων. Οι οδοί είναι δημοτικές ή κοινοτικές κατά περίπτωση και δεν υπάγονται στις κατηγορίες των οδών που παρέχουν ειδικές δυνατότητες κατάτμησης και ανοικοδόμησης. Για την απαλλοτρίωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νομ. 1065/1980 «περί κυρώσεων δημοτικού και κοινοτικού κώδικος».

2.Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο οδοί προσπέλασης δημιουργούνται σύμφωνα με γενικότερο σχεδιασμό που καταρτίζεται από τις αρμόδιες Νομαρχιακές Υπηρεσίες του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και διαμορφώνονται ως πεζόδρομοι, χωρίς να αποκλείεται σε ορισμένες πρόσφορες θέσεις η διαμόρφωση οδών και χώρων στάθμευσης για τροχοφόρα σύμφωνα με τα οριζόμενα με την πράξη κήρυξης της

απαλλοτρίωσης, μέσα στα πλαίσια του παραπάνω σχεδιασμού


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ - 236 - 1984 (ΦΕΚ 95/1984

Περιφράξεις παραλιακών οικοπέδων

Αρθρο 1

1. Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις της παρ. 1 εδάφ. α του άρθρ. 23 του Νόμ. 1337/1983 επιτρέπονται οι περιφράξεις σε ζώνη πλάτους 500 μ. από την ακτή ή την όχθη δημόσιας λίμνης για την προστασία των εξής καλλιεργειών ή ειδικών χρήσεων:

Ειδικών καλλιεργειών, που η περίφραξή τους είναι αναγκαία για την προστασία τους και την προστασία του κοινού από φυτοφάρμακα. Οι φυτοκαλλιέργειες αυτές είναι Κηπευτικά, οπωροφόρα, εσπεριδοειδή, ανθοκομικές καλλιέργειες, καλλιέργειες υπό κάλυψη, νέες φυτείες φυτώρια.

Κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και λοιπών αγροτικών δραστηριοτήτων.

Τουριστικών - Ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.

Βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Χώρων και εγκαταστάσεων τεχνικής εξυπηρέτησης οικισμών:

α) Βιολογικού καθαρισμού

β) Εγκαταστάσεων και δεξαμενών ύδρευσης.

γ) Εγκαταστάσεων ΔΕΗ, ΟΤΕ.

Στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Μεγάλων συγκοινωνιακών εγκαταστάσεων (λιμάνια, αεροδρόμια, κλπ). Αρχαιολογικών χώρων.

Μνημείων της φύσης, υγροτόπων, υδροβιοτόπων, σημαντικών πηγών γλυκού νερού.

Εκτροφείων θηραμάτων

Κτιρίων εκπαίδευσης - σχολεία κλπ.

Κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας (παιδικοί σταθμοί - παιδικές κατασκηνώσεις - άσυλα κλπ)

Κτιρίων περίθαλψης (νοσοκομεία, κλινικές, κλπ.).

Αθλητικών εγκαταστάσεων (π.χ. πισίνες, τέννις, κλπ.).

Οργανωμένων πλαζ.

Παιδικών Χαρών - Παιδοτόπων.

Φυλακών - Σωφρονιστικών ιδρυμάτων.

Νεκροταφείων.

Μονών.

Κτιρίων δημοσίων ή κοινωφελών σκοπών.

Χώρων συνάθροισης κοινού (υπαίθρια θέατρα κινηματογράφοι). Χώρων εκθέσεων και αγοράς.

Λατομικών χώρων μόνο στα ανώτερα κάθε φορά όρια των μετώπων εκμετάλλευσης.

2. Οι περιφράξεις πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 50 μέτρων από τη γραμμή αιγιαλού ή την όχθη δημόσιας λίμνης.

α) Εξαιρούνται οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεγάλες συγκοινωνιακές εγκαταστάσεις, ειδικές περιπτώσεις βιομηχανικών συγκροτημάτων (μεταλλουργίες, πετρελαιοειδή, μονάδες παραγωγής τσιμέντου κλπ.), οι σκάλες φόρτωσης υλικών εξορυκτικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι λοιπές χρήσεις που κατά την κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας και μετά από πρόταση του αρμόδιου για τη χρήση του γηπέδου φορέα, η περίφραξή τους σε απόσταση μικρότερη των 50 μ. από την ακτή κλπ. είναι απόλυτα απαραίτητη για τη λειτουργία τους.

β) Για τις ειδικές καλλιέργειες, επιτρέπεται η περίφραξή τους και σε απόσταση μικρότερη των 50 μ. όταν δε παρεμποδίζεται η παράλληλη προς τη γραμμή αιγιαλού ή την όχθη της λίμνης, προσπέλαση του κοινού. Η απόσταση αυτή καθορίζεται κατά περίπτωση από τις κατά τόπους Πολεοδομικές Υπηρεσίες ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1,5 μέτρα.

3. Η περίφραξη των τουριστικών εγκαταστάσεων τοποθετείται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 5 μέτρα γύρω από το περίγραμμα του κτιρίου ή γύρω από τα ακραία κτίσματα του συγκροτήματος των οικίσκων, όταν πρόκειται για διεσπαρμένα κτίρια. Για τα CAMPINGS και τις κατασκηνώσεις οι περιφράξεις καθορίζονται κατά περίπτωση από τις πολεοδομικές υπηρεσίες, ύστερα από πρόταση του ΕΟΤ.

Αρθρο 2

1. Δεν επιτρέπεται η περίφραξη ολόκληρου του γηπέδου στις καλλιέργειες ή ειδικές χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρ. 1 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να αφήνεται απερίφρακτο τμήμα γηπέδου πλάτους 3 μέτρων, τουλάχιστον στο ένα όριο του γηπέδου.

Οπου από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται απόσταση κτίσματος από τα όρια του γηπέδου 2,5 μέτρα, τότε το πλάτος του μη περιφρασσόμενου τμήματος του γηπέδου ορίζεται σε 2,5 μέτρα.

2. Σε περίπτωση που το πρόσωπο του γηπέδου το παράλληλο προς την ακτή είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 300 μέτρα, επιβάλλεται σε κάθε τμήμα γηπέδου που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 300 μ. να διακόπτεται η περίφραξη και να αφήνεται απερίφρακτο τμήμα του γηπέδου κάθετο προς την ακτή, πλάτους τουλάχιστον 3 μέτρα.

3. Ο ειδικότερος προσδιορισμός της έκτασης και της θέσης της περίφραξης του γηπέδου καθορίζεται κατά περίπτωση από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή.

Αρθρο 3

1. Το συνολικό ύψος της περίφραξης δεν μπορεί να υπερβεί τα 2,5 μέτρα και δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση η κατασκευή της να είναι συμπαγής. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται συμπαγές περίφραγμα όπου αυτό επιβάλλεται από την αρχαιολογική υπηρεσία και σε ύψος σύμφωνα με απόφαση της οικείας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ή του Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Επίσης επιτρέπεται για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μονές, νεκροταφεία, άσυλα, σωφρονιστικά ιδρύματα και φυλακές οι κατασκευές συμπαγούς τοιχοποιίας συνολικού ύψους 2,5 μ.

2. Οι ακριβείς διαστάσεις, το ύψος και ο τρόπος κατασκευής των περιφράξεων ορίζονται από την κατά τόπους αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

Αρθρο 4


1. Για οποιδήποτε είδος περίφραξης απαιτείται άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για τη χρήση του γηπέδου φορέα, που πρέπει να αιτιολογεί πλήρως την αναγκαιότητα και την απαιτούμενη έκταση της περίφραξης.

2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας για περίφραξη οι ειδικές χρήσεις που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρ. 1 του παρόντος Δ/τος εφ' όσον βρίσκονται σε περιοχές όπου συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω:

α) Εχουν αγροτικό ή κτηνοτροφικό χαρακτήρα.

β) Δεν είναι πόλοι παραθεριστικού τουριστικού ενδιαφέροντος και δεν γειτνιάζουν ούτε έχουν λειτουργική εξάρτητη με πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος, παραδοσιακούς οικισμούς και αστικά κέντρα.

Για την εφαρμογή των όρων της παραγράφου αυτής ως παραδοσιακοί οικισ μοί θεωρούνται όσοι έχουν χαρακτηρισθεί παραδοσιακοί με ειδικά δ/τα και έχουν ειδικούς όρους δομήσεως ή όσοι είναι παραδοσιακού χαρακτήρα κατά την κρίση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού και της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.). Ως πόλοι με παραθεριστικό και τουριστικό ενδιαφέρον θεωρούνται οι περιοχές που παρουσιάζονται ως πόλοι τακτικών ή εποχιακών συγκεντρώσεων παραθεριστών και τουριστών.

Με απόφαση του Νομάρχη που εκδίδεται με πρόταση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού και της Ε.Ε.Α.Ε. προσδιορίζονται οι περιοχές κάθε Νομού που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία.

3. Σε περίπτωση που η περιοχή προστατεύεται ή ελέγχεται από τα Υπουργεία Πολιτισμού και Επιστημών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, σαν αρχαιολογικός χώρος, περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους κλπ. είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για το είδος και τον τρόπο της περίφραξης.

4. Ειδικά για την περίφραξη των ειδικών καλλιεργειών η άδεια εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων κατά τόπους υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας και τριμελούς επιτροπής που συγκροτείται από το Νομάρχη και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της πολεοδομικής Υπηρεσίας, έναν εκπρόσωπο του Δήμου ή της Κοινότητας και έναν εκπρόσωπο της Αγροφυλακής. Η Επιτροπή γνωματεύει μετά από αυτοψία.

5. Η άδεια για την περίφραξη των περιπτώσεων της παρ. 2 εδάφ. α του άρθρ. 1 του παρόντος εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μετά από εισήγηση των αρμοδίων φορέων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού.

Αρθρο 5

Για τα δημόσια κτίρια ή κτίρια κοινωφελών σκοπών που ανεγείρονται εκτός σχεδίου επιτρέπεται η περίφραξή τους ακόμη και αν βρίσκονται μέσα σε ζώνη 500 μ. από την ακτή, εφ' όσον αυτό προβλέπεται από το Δ/γμα που καθορίζει το χώρο ανέγερσής τους.

Αρθρο 6

Οι εξαιρέσεις του άρθρου 1 του παρόντος Δ/τος δεν έχουν εφαρμογή σε εγκαταστάσεις κλπ. που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων.

Αρθρο 7

Η ισχύς του παρόντος Δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Friday, November 2, 2007

Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές!

Από τη φετινή καμπάνια της HELMEPA, της Ελληνικής Ενωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τη WIND, όπου λέει πόσα χρόνια χρειάζονται για να διαλυθούν κάποια σκουπίδια!

Το ξέρετε ότι για να διαλυθεί ένα φίλτρο τσιγάρου χρειάζεται ως 5 χρόνια;;;Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ας μεταφέρουμε τέτοια μηνύματα, όπου μπορούμε, για να μπορέσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας να συνεχίσουν ν'απολαμβάνουν τις χαρές της θάλασσας.