Monday, January 19, 2009

Κτηματική Υπηρεσία Φθιώτιδας

ΠΡΟΣ: Κτηματική Υπηρεσία ΦθιώτιδαςΘέμα: «Καταπάτηση ρέμματος στη θέση «Σέσι» Αγιου Ιωάννη Θεολόγου
Μαλεσίνας».

Σχετ: α) ΑΠ 578/2-4-2008 έγγραφό μας
β) ΑΠ 605/15-7-2008 >>
γ) ΑΠ 608/22-7-2008 >>
δ) Κτηματολογικά διαγράμματα και φύλλα κυριότητας της περιοχής
εκατέρωθεν του ρέμματος
ε) Χάρτης Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου ΟΣΜΑΕΣ
στ) Εγχρωμος Χάρτης ΟΣΜΑΕΣ

Σε συνέχεια των α),β) και γ) σχετικών εγγράφων μας με τα στοιχεία των οποίων αποδεικνύεται η ύπαρξη και η καταπάτηση του δημοσίου ρέμματος, σας αποστέλλουμε με το δ)σχετικό τα κτηματολογικά διαγράμματα και τα φύλλα κυριότητας της περιοχής εκατέρωθεν του καταπατημενου δημοσίου ρέμματος, όπου θα διαπιστώσετε ότι η περιοχή η οποία σημειώνεται στο Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο του ΟΣΜΑΕΣ (σχετ.ε) και στον έγχρωμο Χάρτη ΟΣΜΑΕΣ(σχετ.στ), ως παράλιος δημόσιος δασικός χώρος αναψυχής, γεγονός το οποίο προέκυψε προφανώς μετά από ενδελεχή έρευνα του Συνεταιρισμού και των αρμοδίων υπηρεσιών(Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, Πολεοδομία κ.λ.π.) , σήμερα κατέχεται από ιδιοκτησίες!!!!

Εκ των ανωτέρω αλλά και κατά την εκτίμηση του Συλλόγου μας, επαληθεύονται οι φόβοι τους οποίους είχαμε εκφράσει επανειλημμένα προς όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και προς τη δική σας για «ιδιωτικοποίηση» της μικρής παραλίας Βουγιουκλάκη καθώς ολόκληρη η περιοχή είναι αποκλεισμένη από ιδιοκτησίες με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πρόσβαση προς τη θάλασσα και καθώς γίνεται αντιληπτό η μόνη διέξοδος προς την ακτή είναι η απελευθέρωση του άξονα και των πρανών του δημοσίου ρέματος.

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας τονίσουμε:
-αφενός ότι το γεγονός αυτό συνιστά προσβολή προσωπικότητας του κάθε πολίτη και του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματός του να χρησιμοποιεί και να απολαμβάνει τα κοινόχρηστα αγαθά όπως το Δάσος και η Θάλασσα,
-αφετέρου ότι χρέος της Υπηρεσίας σας είναι προστασία της Δημόσιας Περιουσίας από επίδοξους καταπατητές και διεκδικητές.Κατόπιν αυτών και μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η Γ.Γραμματέας του Συλλόγου μας με τον αρμόδιο για το θέμα κ. Γ.Στρωματιά από την οποία προέκυψε ότι η υπόθεσή μας δεν έχει εξεταστεί ακόμα από την Υπηρεσία σας λόγω προτεραιότητας σε παλαιότερες υποθέσεις, σας παρακαλούμε θερμά να θέσετε και τη δική μας προς εξέταση καθώς ,ως καλά γνωρίζετε, σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος κυλά υπέρ του Ιδιωτικού και κατά του Δημοσίου συμφέροντος και παγιώνονται δικαιώματα και καταστάσεις.

Παράκληση να μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας
Σας ευχαριστούμε
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Η Γ.Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Δασαρχειο(;;;) Αταλάντης

Τίς τεράστιες ευθύνες του Δασαρχείου Αταλάντης για τη συνεχή αποψίλωση των δασών επεσήμανε ο Σύλλογός μας σε έγγραφό του με αφορμή την αποστολή στοιχείων


ΠΡΟΣ:Δασαρχείο Αταλάντης
ΚΟΙΝ:1.Δ/νση Δασών ΝΑΦ

2.Δ/νση Δασων Περιφέρειας
3.Επιθ.Δασών Περιφέρειας
4.Κτηματική Υπηρεσία
Φθιώτιδας-ΟΣΜΑΕΣ
5.Δήμο Μαλεσινας-ΕΑΑΣ
Θέμα: «Αποστολή πορίσματος και ενημέρωση»
Σχετ: α) ΑΠ 629/17-10-2008 έγγραφό μας
β) κτηματολογικά διαγράμματα και φύλλα κυριότητας των κτημάτων
εκατέρωθεν του ρέμματος
γ)Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο ΟΣΜΑΕΣ 1973
δ) Εγχρωμος Χάρτης ΟΣΜΑΕΣ
ε) Ψηφιακή φωτογραφία του ρέμματος και των εκατέρωθεν ιδιοκτησιών
Αύγουστος 2008
στ)Ψηφιακή φωτογραφία σε δασικό χώρο παραπλεύρως του ρέμματος όπου
φαίνονται πρόσφατα κομμένα πεύκα Αύγουστος 2008
ζ)ΑΠ 16029/988/19-6-2008 απαντητικό έγγραφό σας για την περιοχή
Ροδίτσας Θεολόγου

1ον Σε συνέχεια του α)σχετικού εγγράφου μας σας διαβιβάζουμε με το β)σχετικό τα κτηματολογικά διαγράμματα καθώς και τις κυριότητες της περιοχής εκατέρωθεν του ρέμματος, όπου θα διαπιστώσετε ότι η περιοχή η οποία σημειώνεται στο Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο του ΟΣΜΑΕΣ (σχετ.γ) και στον έγχρωμο Χάρτη ΟΣΜΑΕΣ(σχετ.δ), ως παράλιος δημόσιος δασικός χώρος αναψυχής, γεγονός το οποίο προέκυψε προφανώς μετά από ενδελεχή έρευνα του Συνεταιρισμού και των αρμοδίων υπηρεσιών(Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, Πολεοδομία κ.λ.π.), σήμερα κατέχεται από ιδιοκτησίες!!!!
Στις πρόσφατες ψηφιακές φωτογραφίες (σχετ.ε και στ) φαίνεται καθαρά ο δημόσιος δασικός χαρακτήρας της περιοχής και η συνεχιζόμενη αποψίλωση των εκτάσεων!
Εκ των ανωτέρω και κατά την εκτίμηση του Συλλόγου μας εξάγονται τα εξής συμπεράσματα:
Α) Επαληθεύονται οι φόβοι τους οποίους είχαμε εκφράσει επανειλημμένα προς όλες τις καθ`ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες και προς τη δική σας για ιδιωτικοποίηση της μικρής παραλίας Βουγιουκλάκη καθώς ολόκληρη η περιοχή είναι αποκλεισμένη από ιδιοκτησίες με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πρόσβαση προς τη θάλασσα και καθώς γίνεται αντιληπτό η μόνη διέξοδος προς την ακτή είναι η απελευθέρωση του άξονα και των πρανών του δημοσίου ρέματος.
Β) Την Υπηρεσία σας βαρύνει τεράστια ευθύνη διότι διαχρονικά δεν προστάτεψε, συνεχίζει δε ακόμη και σήμερα να μην προστατεύει τις δημόσιες δασικές εκτάσεις με αποτέλεσμα αφενός να ιδιωτικοποιούνται αφετέρου να προσβάλλεται η προσωπικότητα του κάθε πολίτη και το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά του να χρησιμοποιεί και να απολαμβάνει τα κοινόχρηστα αγαθά όπως το Δάσος και η Θάλασσα.

2ον Σε ανάλογο συμπέρασμα οδηγείται ο Σύλλογός μας όσον αφορά στην υπόθεση αποκλεισμού των προσβάσεων προς τη θάλασσα μέσα από δημόσιες δασικές εκτάσεις στην περιοχή της Ροδίτσας Θεολόγου από καταπατητές και διεκδικητές, όπου σύμφωνα με τον δασικό κτηματικό χάρτη της περιοχής που συντάχθηκε στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.248/1976, τα κτηματολογικά διαγράμματα και τα φύλλα κυριότητας, ολόκληρη η περιοχή 55 και πλέον στρεμμάτων ήταν πάντα και εξακολουθεί να είναι δημόσια και δασική ,πλην όμως, όπως ομολογείτε στο σχετ.στ απαντητικό έγγραφό σας προς το Σύλλογό μας, πρόκειται για « εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που έχουν εκχερσωθεί κατά το παρελθόν και υπάρχουν ιδιοκτησιακές και άλλες διεκδικήσεις»!!!!
Εκ της απαντήσεώς σας προκύπτει:
-αφενός άγνοια της Υπηρεσίας σας των κτηματολογικών χαρτών σύμφωνα με τους οποίους οι εκτάσεις αυτές ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο εναντίον του οποίου κινούνται οι καταπατητές και διεκδικητές με αγωγές, μία μάλιστα αγωγή πληροφορηθήκαμε ότι εκδικάζεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Λαμίας στις 3-4-2009. Συνεπώς κακώς ανέχεστε έκαστος τούτων να έχει περιφράξει δια μονίμου κατασκευής τη διεκδικούμενη υπ`αυτού έκταση, εμποδίζοντας τον Πολίτη να κάνει χρήση των δικαιωμάτων του επί των δημοσίων δασικών εκτάσεων ενώ είχατε και έχετε χρέος να επιβάλλετε την άμεση αποξύλωση των περιφράξεων μέχρι της καταλήξεως των δικαστικών διαδικασιών.
-αφετέρου ανοχή της Υπηρεσίας σας προς τον κάθε καταπατητή και διεκδικητή δημόσιων δασικών εκτάσεων οι οποίοι θρασύτατα εμποδίζουν τον Πολίτη να απολαύσει το Δάσος και τη Θάλασσα!
Κατόπιν αυτών σας παρακαλούμε:
1.Να μας αποστείλετε το πόρισμα της Υπηρεσίας σας που αφορά στην καταπάτηση ρέμματος στη θέση Σέχι Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, με την προυπόθεση βέβαια ότι έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και έχει εξαχθεί συμπέρασμα , και επίσης να μας ενημερώσετε αν οριοθετήσατε εκ νέου την παραχωρηθείσα δημόσια δασική έκταση τοποθετώντας τα κτιστά ορόσημα όπως ακριβώς περιγράφονται στις γνωμοδοτήσεις του δασολόγου ώστε να απελευθερωθεί το εν λόγω ρέμμα και να αποδοθεί στη δημόσια χρήση.
Σε διαφορετική περίπτωση να μας ενημερώσετε σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι ενέργειές σας.
2. Να μας ενημερώσετε αν γνωρίζετε σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες διεκδικήσεως των εκτάσεων αυτών στη Ροδίτσα Θεολόγου και τι σκοπεύει να κάνει η Υπηρεσία σας για την προστασία των δημοσίων δασικών εκτάσεων.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Η Γ.Γραμματέας Ο Πρόεδρος