Monday, May 22, 2017

Επιστολή κ. Κων.Φράγκου

Σας κοινοποιούμε την επιστολή του συνοικιστή μας κ. Κων. Φράγκου
                            
                                            

Wednesday, May 3, 2017

Προβλήματα Συνεταιρισμού ΟΣΜΑΕΣ (Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού) και αίτημα συνάντησης με τον κ. Υπουργό

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Εθνικής Αμυνας
Ο οικοδομικός Συνεταιρισμός μας που αριθμεί περίπου 1300 σπίτια και 3000 οικόπεδα έχει περιέλθει σε δεινή κατάσταση εξ αιτίας κυρίως των μεγάλων χρεών που έχουν δημιουργηθεί τόσο προς την ΔΕΗ ( 800.000 ευρώ) όσο και προς τρίτους,ιδιώτες και Δημόσιο που υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ. Οι υποχρεώσεις των συνεταίρων ανέρχονται στο 1.500.000 ευρώ, ενώ παράλληλα το αποθεματικό του Συνεταιρισμού περίπου 1.000.000 ευρώ εξανεμίσθηκε σε οικονομικές υποχρεώσεις, για λόγους όπως θα εξηγηθούν πιο κάτω.
Τα χρέη λοιπόν αυτά δημιουργήθηκαν για τους εξής κυρίως λόγους:
α) Μη συνετή διαχείριση των οικονομικών του από τα κατά καιρούς Δ.Σ. όπως έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου της ανταποδοτικότητας των δαπανών, περιττές σπατάλες και συμβάσεις αορίστου χρόνου με ιδιώτες( δικηγόρους ,φύλακες κ.λ.π.) που ελάχιστα προσέφεραν στην προστασία των συμφερόντων του.
β) Μη τήρηση αρχείου μεταβιβάσεων με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε του πραγματικούς ιδιοκτήτες, ενώ δεν έγινε καμία ενέργεια από τους έμμισθους δικηγόρους στο υποθηκοφυλάκειο ώστε να εντοπισθούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες με αποτέλεσμα ο Συνεταιρισμός να στερείται εσόδων.
γ) Λόγω της μη αποτελεσματικής επίβλεψης, από τους υπεύθυνους και της κάκιστης συντήρησης ,του δικτύου ύδρευσης που εκτόξευσε κυριολεκτικά το κόστος λειτουργίας του και οδήγησε στην κατάρρευσή του, υπάρχουν κυρίως μέσα στο καλοκαίρι παρατεταμένες διακοπές νερού ενώ αρκετές περιοχές του οικισμού δεν έχουν καθόλου νερό !!!
δ) Λόγω της κάκιστης διαχείρισης εξαντλήθηκε το αποθεματικό του 1.000.000 ευρώ που είχε ο Συνεταιρισμός
Μετά την παραίτηση του Δ.Σ από τις αρχές του 2016 ο εργολάβος αποσύρθηκε και ο οικισμός παρέμενε χωρίς νερό έως και τους πρώτους καλοκαιρινούς μήνες. Σε αυτό το απελπιστικό σημείο παρενέβη ο Σύλλογός μας και με δικαστική εντολή αναλάβαμε την λειτουργία των εγκαταστάσεων με χρήματα που συγκεντρώναμε από εισφορές των οικιστών.
Εδώ θέλουμε να επισημάνουμε ότι όταν ο Σύλλογός μας παρέλαβε τις εγκαταστάσεις αντιμετώπισε μια απελπιστική κατάσταση όσο αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό του δικτύου και συγκεκριμένα.
Α) Κατεστραμμένη η υποβρύχια αντλία στην κεντρική γεώτρηση , κατεστραμμένος και ποντικοφαγωμένος ο ηλεκτρικός πίνακάς της.
Β) Στο αντλιοστάσιο αρχής από τα τρία μεγάλα και ασυντήρητα αντλητικά συγκροτήματα, το ένα υπολειτουργούσε με προβλήματα στήριξης ενώ το άλλο ήταν χαλασμένο και στο τρίτο έλειπε η αντλία του !!! Επίσης δεν λειτουργούσε ο ηλεκτρικός πίνακας.
Γ) Στο ενδιάμεσο αντλιοστάσιο η μία από τις οι δύο υποβρύχιες αντλίες ήταν καμένη (σημειωτέον ότι τις είχε αγοράσει ο Σύλλογός μας από την προηγούμενη χρονιά πάλι με εισφορές των οικιστών γιατί ο ΟΣΜΑΕΣ δεν είχε χρήματα !!!) ο δε ηλεκτρικός πίνακας λειτουργούσε όχι με τον ενδεδειγμένο τρόπο με αποτέλεσμα να καταστρέφονται οι αντλίες !!!
Δ)Τραγική εικόνα εγκατάλειψης και κατά μήκος του κεντρικού αγωγού. Μειωτήρες πίεσης καταστραμμένοι, τα καπάκια προστασίας πεταμένα. Στις κεντρικές δεξαμενές αντλίες χαλασμένες χωρίς καμία στοιχειώδη συντήρηση, βάνες, και ηλεκτρομηχανικά φλοτέρ μπλοκαρισμένα και άλλα απερίγραπτα , για να μην αναφερθούμε στην τραγική εικόνα του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.
Ε) Λόγω του ότι δεν γίνονταν οι αναγκαίες επιδιορθώσεις του δικτύου (απώλειες) και οι τεχνολογικές βελτιώσεις των εγκαταστάσεων, το κόστος άντλησης και διανομής του νερού ανήλθε σε μεγάλα ύψη με αποτέλεσμα τις υπερβολικές χρεώσεις.
ΣΤ) Επιδείνωση της κατάστασης του Συνεταιρισμού τα τελευταία 2 χρόνια λόγω της έλλειψης Δ.Σ. και εξ αιτίας των παραιτήσεων και βέβαια της μη έγκαιρης τοποθέτησης νέου.΄
Όλα τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα πολλοί οικιστές εξοργισμένοι να χάσουν την εμπιστοσύνη τους και να αρνούνται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε και εκ του γεγονότος ότι δεν επιβάλλονταν κυρώσεις σε αυτούς που χρωστούσαν υπέρογκα ποσά, με αποτέλεσμα τα σωρευμένα χρέη προς τον συνεταιρισμό τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια να ξεπερνούν το 1.500.000 Ευρώ.
Κύριε Υπουργέ
ΕΠΕΙΓΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΑΣ
α) Αμεση σύνταξη του προυπολογισμού 2017 απο το Δ.Σ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ έγκρισή του (όταν κατατεθεί) ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤ. ΣΤΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (το οποίο υπέχει θέση γεν. Συνέλευσης του Συνεταιρισμού ) ώστε το Δ.Σ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ( ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΕΗ , ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Κ.Λ.Π ).
Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ακόμη και τα έξοδα των ενημερωτικών επιστολών προς τους οικιστές τα κατέβαλε ο Σύλλογός μας λόγω της αδυναμίας εκταμίευσης που έχει το Δ.Σ
β) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
Εάν τα ανωτέρω δεν γίνουν άμεσα ο οικισμός μας κυριολεκτικά θα μείνει χωρίς νερό με ότι αυτό συνεπάγεται για την επιβίωσή του.
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ
α) Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2009 -2014 όπως και επιθεωρητών ώστε να αποκαλυφθούν οι λόγοι για τους οποίους ο συνεταιρισμός μας ουσιαστικά καταστράφηκε, και να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε όσους έχουν ευθύνες.
β) Το ξεκαθάρισμα εκκρεμοτήτων με εκτάσεις του συνεταιρισμού(μη άρτια οικόπεδα, καταπατημένες εκτάσεις , κοινόχρηστες εκτάσεις, εκτός σχεδίου και άλλα.) και Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΏΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΏΣΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ( εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ο οικισμός μας έχει ήδη χαρακτηρισθεί στην τελευταία απογραφή ως ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ)
γ)ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΕΝΤΑΞΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ διαδικασίες εκκαθάρισης (αρθρα 23 και 31 του ισχύοντος καταστατικού ) ΩΣΤΕ Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ.
δ) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΙΣΩΣ, Η ΜΟΝΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ.

Σημειώστε ότι η προβλεπόμενη διαδικασία για σύνταξη νέου καταστατικού και η ανάληψη της ευθύνης διοίκησης από τους 4000 συνεταίρους με εκλογικές διαδικασίες όπως και η εκ των υστέρων έναρξη διαδικασιών εκκαθάρισης εκτιμούμε ότι θα μας πάρει πολλά χρόνια ΜΕ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ η ένταξή μας στον ΔΗΜΟ να καθυστερήσει δραματικά. Επί πλέον όπως αντιλαμβάνεστε το όποιο Δ.Σ προκύψει από τους οικιστές λόγω της έλλειψης εμπειρίας, της κακής οικονομικής κατάστασης όπως και μηχανισμού εσόδων κ.λπ. δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει το δίκτυο υδροδότησης με αποτέλεσμα την πλήρη καταστροφή του οικισμού μας.
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για μια συνάντηση μαζί Σας.
Η παρούσα επιστολή κοινοποιείται προς το βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Φθιώτιδας κ. Ιωάννη Σαρακιώτη με την παράκληση να μεσολαβήσει για τη συνάντηση με τον κ. Υπουργό.
Με τιμή
Η Πρόεδρος
Νανά Τσούμα Κακαβούλη
O Γεν. Γραμματέας
Δημήτρης Μαούνης


Παράδοση των κλειδιών του δικτυου ύδρευσης ΟΣΜΑΕΣ και άλλα

Καλημέρα σε όλους
Σήμερα δημοσιεύονται σε ΦΕΚ τα ονόματα των διορισθέντων μελών του ΔΣ του ΟΣΜΑΕΣ.

Με δεδομένα λοιπόν ότι αφενός υπάρχει πλέον νόμιμο ΔΣ στο Συνεταιρισμό μας αφετέρου ότι η Επιτροπή παραλαβής των εγκαταστάσεων διορισμένη από το ΓΕΣ δε νομιμοποιείται να προχωρήσει καθώς ο ΟΣΜΑΕΣ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ο Σύλλογός μας ετοιμάζει έκθεση παράδοσης των κλειδιών και συνεπώς των εγκαταστάσεων στο ΔΣ του ΟΣΜΑΕΣ με πλήρη περιγραφή του ιστορικού και των ενεργειών οι οποίες έγιναν για να λειτουργήσει το σύστημα ύδρευσης και με συνημμένα φωτοαντίγραφα των τιμολογίων των αγορών μηχανημάτων και υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για τις επισκευές των εγκαταστάσεων και των σωληνώσεων του δικτύου καθώς επίσης τους ονομαστικούς καταλόγους όλων των οικιστών οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στις έκτακτες εισφορές με το δίκαιο αίτημα να αφαιρεθούν τα χρήματα από τους λογαριασμούς νερού.

Παράλληλα σας δημοσιοποιούμε και τα τελευταία ονόματα των οικιστών που είχαν καταθέσει έκτακτες εισφορές στην Τράπεζα Πειραιώς.

Επειδή επίκειται συνάντησή μας με τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας με μεσολαβητή το βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Φθιώτιδας κ. Ι. Σαρακιώτη σύντομα θα έχετε νέα μας

Φιλικά
Για το ΔΣ του Συλλόγου
Νανά Τσούμα Κακαβούλη πρόεδρος