Saturday, March 21, 2009

Ζητάμε την παρέμβαση του ΣΕΕΔΔ

ΠΡΟΣ: Σώμα Επιθεωρητών –Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης
ΚΟΙΝ:1.Γ.Γραμ.Περιφ. Στ.Ελλάδας κ. Σκλια
2. Δ/ντρια Περιφ. κ. Κέμου-Ρίζου
3. ΠΕΧΩ Περιφέρειας
4. Δ/νση Αγρ. Αναπτ. Περιφέρειας
5. ΕΟΤ
6. ΜΜΕ Φθιώτιδας

Θέμα: «Μη ανανέωση ΑΕΠΟ και εκμίσθωσης θαλάσσιας έκτασης στη μονάδα
ιχθυοκαλλιέργειας Κ.Λιάπη στη νήσο Αταλάντονήσι του Κόλπου
Θεολόγου-Αταλάντης-Λιβανατών Φθιώτιδας-συμπληρωματικά
στοιχεία».
Σχετ. α) Τα ΑΠ 620/22-9-2008, 622/22-9-2008, 645/7-11-2008, 671/25-2-2009
και 676/11-3-2009 έγγραφά μας
β)ΑΠ 17628/1660/6-3-2009 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩ Περιφέρειας
Στ.Ελλάδας
γ) Πρώτη σελίδα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κ.Λιάπη
Μάιος 1999

Μετά τα έγγραφά μας(σχετ α) και το έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (σχετ β) το οποίο σας κοινοποιήθηκε επιτρέψτε μας να σημειώσουμε τα εξής:

1. Κατά την άποψή μας είναι απαράδεκτη και εν πολλοίς ύποπτη η εκτίμηση
της Δ/νσης ΠΕΧΩ ότι: «δεν επέρχονται ουσιαστικές
τροποποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον της
περιοχής και επομένως δεν απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ» δεδομένου ότι
η μοναδική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη μονάδα, η οποία
εκπονήθηκε από τον κ. Λιάπη, είναι αυτή του Μαίου 1999(σχετ γ)!!!!!
Σύμφωνα με αυτήν εκδόθηκε η ΑΕΠΟ 587/10-3-2000 ενώ οι
τροποποιήσεις οι οποίες ακολούθησαν την ΑΕΠΟ αφορούσαν επουσιώδεις
αλλαγές στη διάταξη των ιχθυοκλωβών ( ΑΠ 3235/9-8-2003) και στην
(αυτονόητη) σωστή διαχείριση-απομάκρυνση των νεκρών ψαριών και των
διαστάσεων μιας εξέδρας ( ΑΠ 21880/2579/1-7-2008)!!
Το γεγονός αυτό σημαίνει πως με τη 10ετούς διάρκειας ανανέωση των Περιβαλλοντικών Ορων που σχεδιάζει η Δ/νση ΠΕΧΩ, η εν λόγω
μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας Κ.Λιάπη θα λειτουργεί μέχρι το 2019 με τους
ίδιους Περιβαλλοντικούς Ορους από το 1999, δηλαδή εικοσαετίας!!!

2. Η Δ/νση ΠΕΧΩ παρανομεί καθώς, ως καθ`ύλην αρμόδια να προστατεύει το Περιβάλλον και δη το θαλάσσιο το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ανθρώπινη υγεία, όφειλε να είχε ήδη ζητήσει από τον κ. Λιάπη την υποβολή νέας ΜΠΕ επικαιροποιημένης και επαυξημένης με ιδιαίτερα αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, όπως ακριβώς προβλέπει το Χωροταξικό Σχέδιο της Περ.Στ.Ελλάδας Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 26298/2003 (ΦΕΚ1469/2003) κεφ.Δ.3.3. τελευταία παράγραφος σελ.20410 καθόσον η ευρύτερη περιοχή του Κόλπου του Θεολόγου –Αταλάντης-Λιβανατών έχει συγκριτικό πλεονέκτημα τον Τουρισμό.

3. Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας έχει δείξει ότι οι ιχθυοκαλλιεργητές και οι
μελετητές οι οποίοι εκπονούν τις ΜΠΕ των ιχθυοκαλλιεργειών, προκειμένου να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους, δηλώνουν ψεύδη και ανακρίβειες ενώ αποκρύπτουν τα αληθή χαρακτηριστικά της περιοχής μας παρουσιάζοντάς τη ως ΧΑΒΟΥΖΑ ιχθυοτροφείων και όχι ως μια περιοχή με χιλιάδες παραθεριστικές κατοικίες, με τεράστια οικιστική ανάπτυξη και μεγάλη τουριστική προοπτική.
Εκτιμούμε λοιπόν ότι η Δ/νση ΠΕΧΩ εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κ. Λιάπη καθώς επαφίεται στις «υπεύθυνες» και , κατά την άποψή μας και την εμπειρία μας ανακριβείς , δηλώσεις του επιχειρηματία και του μελετητή ότι: «δεν έχουν επέλθει αλλαγές ή τροποποιήσεις στην περιοχή μας», οι οποίοι όπως γίνεται αντιληπτό φροντίζουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους ενώ αγνοεί επιδεικτικά τις γνώμες και τις θέσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Αταλάντης-Μαλεσίνας Λιβανατών ,της Νομαρχίας Φθιώτιδας, του ΕΟΤ καθώς και των Συλλόγων και Φορέων της περιοχής μας για την αλλαγή του χαρακτήρα της Περιοχής του Κόλπου του Θεολόγου –Αταλάντης σε Τουριστικό-Παραθεριστικό ενώ με την τακτική της αυτή προσβάλλει το κοινό συμφέρον της περιοχής μας.

Κατόπιν των ανωτέρω
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΑΣ προς κατοχύρωση και ικανοποίηση των συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών και του κοινού αισθήματος δικαίου της ευρύτερης περιοχης των τριών Δήμων Αταλάντης-Μαλεσίνας-Λιβανατών οι οποίες έχουν κοινά υδάτινα σύνορα.


Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
H Γραμματέας

Sunday, March 8, 2009

ΠΡΟΣ κ. ΣΩΤΗΡΗ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ

Θέμα: «Νομιμοποίηση παράνομης ιχθυοκαλλιέργειας Ιω.Γκλάβα στον Κόλπο
Θεολόγου –Αταλάντης Νομού Φθιώτιδας»
Σχετικο: ΑΠ 146753/23-2-2209 απάντηση Δ/νσης Υδατ/ργειών& Εσ.Υδάτων

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Με το απαράδεκτο σχετικό έγγραφο η Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών του Υπουργείου Αγρ.Ανάπτυξης και Τροφίμων απαντά στο Σύλλογό μας και εμμέσως σε Σας και στον Πρωθυπουργό της χώρας και επιχειρηματολογεί υπέρ της ΣΚΑΝΔΑΛΏΔΟΥΣ Απόφασης του προκατόχου Σας κ. Αλέξανδρου Κοντού, γεγονός το οποίο συνηγορεί στο ότι η Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών υπήρξε η εισηγήτρια της εν λόγω ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ Απόφασης!

Στο ιστορικό του Φορέα «Αγροτοιχθυοκαλλιέργειες Ιω. Γκλάβα» το οποίο καταγράφει, η Δ/νση Υδατοκαλλιέργειών ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ότι ο παράνομος επιχειρηματίας μετέφερε εδώ και 7 χρόνια κρυφά, αυθαίρετα και χωρίς καμιά άδεια μεγάλη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας από τη Μέλουνα Ευβοίας στον Κόλπο του Θεολόγου-Αταλάντης την οποία από τότε λειτουργεί παράλληλα με την υπάρχουσα, ρυπαίνοντας τη θάλασσα των τριών Δήμων Αταλάντης –Μαλεσίνας-Λιβανατών και μετατρέποντας τη σε ΧΑΒΟΥΖΑ ιχθυοτροφείων!

Επίσης ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ ότι η σκανδαλώδης Απόφαση του κ. Αλέξανδρου Κοντού, εκτός του ότι ακυρώνει την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για πρώτη φορά στα χρονικά της περιοχής ανατρέποντας κάθε ΝΟΜΙΜΗ διαδικασία που ακολουθήθηκε, ζητάει από τον αυθαίρετο επιχειρηματία να φροντίσει για την έκδοση νέων άδειών (μίσθωσης.ΑΕΠΟ κ.λ.π.) χωρίς να του υποδεικνύει σαφώς να απομακρύνει την παράνομα μεταφερθείσα μονάδα από την Εύβοια!

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο επιχειρηματίας, στηριζόμενος στην σκανδαλώδη αυτή Απόφαση του προκατόχου σας να έχει ήδη καταθέσει αιτήσεις στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας για ενοποίηση της παράνομα μεταφερθείσης μονάδας με την υπάρχουσα!!!!
Κύριε Υπουργέ
Με δεδομένο το ήθος Σας, την τιμιότητά Σας και την εν γένει πορεία Σας στην πολιτική ζωή του τόπου μας Σας παρακαλούμε ακόμη μια φορά να μην γίνετε συνένοχος του στη σκανδαλώδη απόφαση του προκατόχου σας κ. Αλέξανδρου Κοντού, να μην επιτρέψετε να συνεχιστεί αυτή η ΑΔΙΚΙΑ στην περιοχή μας η οποία μαστίζεται πλέον της 20ετίας από τα ιχθυοτροφεία και να αποδώσετε ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ εκδίδοντας νέα Απόφαση με την οποία να τίθεται σε ισχύ η ακυρωθείσα Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στ.Ελλάδας.

Με τιμή
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος
Η Γ.Γραμματέας