Saturday, December 5, 2009

“Απόρριψη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Ιωάννη Γκλάβα στη Νήσο Γάιδαρος


ΠΡΟΣ:1.κ.Αθ.Χειμάρα Νομάρχη Φθιώτιδας
2.Πρόεδρο και Νομ.Συμβούλους

3. Δ/νση Περιβάλλοντος ΝΑΦ
4.Δ/νση ΠΕΧΩ Περιφέρειας
5.Δήμους Αταλάντης-Μαλεσίνας
ΛΙβανατών

ΚΟΙΝ: 1.Γεν.Δντή Περιφέρειας
κ.Ευμορφόπουλο

2. ΜΜΕ Φθιώτιδας
Θέμα: “Απόρριψη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μονάδας
ιχθυοκαλλιέργειας Ιωάννη Γκλάβα στη Νήσο Γάιδαρος Αταλάντης”
Σχετικά:α) Αποσπάσματα από τα Γ.Π.Σ. Δήμων Αταλάντης και Μαλεσίνας
β) Εγγραφο ΙΚΑ Αταλάντης
γ) Απόσπασμα έκδοσης Ελληνικό Περιβάλλον κ. Σωφρ.Παπουτσόγλου
δ) Απόσπασμα Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία 2007-2013

Κύριε Νομάρχα
Κύριε Πρόεδρε του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φθιώτιδας
Κυρίες και Κύριοι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι

Κατ` αρχήν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το παρελθόν του παράνομου ιχθυοτρόφου Ιωάννη Γκλάβα ο οποίος από το 1987 μέχρι σήμερα έχει μετατρέψει τη θαλάσσια και χερσαία περιοχή της Νήσου Γάιδαρος του Κόλπου Θεολόγου –Αταλάντης-Λιβανατών σε χαβούζα και χωματερή.
Ο παράνομος επιχειρηματίας μετέφερε εδώ και 7 χρόνια ( από το 2002) κρυφά, αυθαίρετα και χωρίς καμιά άδεια, μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας 150 τον. από τη Μέλουνα Ευβοίας στον Κόλπο του Θεολόγου-Αταλάντης-Λιβανατών την οποία από τότε λειτουργεί παράλληλα με την υπάρχουσα 150 τον. , ρυπαίνοντας τη θάλασσα των τριών Δήμων Αταλάντης –Μαλεσίνας-Λιβανατών με φορτίο 300 τον ετησίως τσιπούρα –λαυράκι ενώ από 13 ιχθυοκλωβούς που προέβλεπε η άδεια λειτουργίας του διατηρούσε 52!!!
Παρά το γεγονός ότι η Απόφαση 1301/21-3-2007 της Γενικής Δ/ντριας της Περιφέρειας του απαγόρευσε τη μετεγκατάσταση της μονάδας από τη Μέλουνα Ευβοίας και τους συνεχείς ελέγχους των Δ/νσεων Περιβάλλοντος και Γεωργικής Ανάπτυξης και τις επανειλημμένες κυρώσεις και πρόστιμα του Γενικού Γραμματέα, Περιφέρειας, ουδέποτε συμμορφώθηκε να απομακρύνει τους επιπλέον ιχθυοκλωβούς!
Αποτέλεσμα ήταν με την 17797/4627/11-10-2007 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας να του αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας της μονάδας και να του ζητηθεί εντός ενός έτους να απομακρύνει θαλάσσιες και χερσαίες εγκαταστάσεις από το Γαιδουρονήσι.
Προσέφυγε στον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρο Κοντό και του δόθηκε προθεσμία ενός έτους να συμμορφωθεί και να βγάλει νέες άδειες.Ο εν λόγω ιχθυοτρόφος όχι μόνο δε συμμορφώθηκε αλλά έχει το θράσος να εμφανίζεται σήμερα και «ως αθώα περιστερά» να ζητά να του εγκρίνετε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση και εκσυγχρονισμό της μονάδας του, αφενός κρύβοντας επιμελώς το παρελθόν του καθώς πουθενά δεν αναφέρει τις κυρώσεις και τα πρόστιμα που του είχαν επιβληθεί και την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για τις όλες αυτές τις παρανομίες του, αφετέρου δίνοντας και σε άλλους ιχθυοτρόφους το «παράδειγμα» ότι όποιος επιθυμεί σ`αυτήν τη Νομαρχία μπορεί να αυθαιρετεί και να παρανομεί χωρίς να τιμωρείται!!!!!

Ο Σύλλογός μας παρέλαβε τη ΜΠΕ και σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:
Α)Παρατηρήσεις επι της ΜΠΕ
Κατ`αρχήν την εν λόγω ΜΠΕ ανέλαβε το μελετητικό γραφείο ΝΑΥΣ ΕΠΕ Ιωάννα Αργυρού προς όφελος του ιχθυοτρόφου Ιωάννη Γκλάβα. Είναι λοιπόν ευνόητο ότι, στοιχεία επιβαρυντικά για τον επιχειρηματία δεν θα περιλαμβάνονται στην παρούσα Μελέτη.
Χρήσιμο θεωρούμε να αναφερθεί ότι κατά μια περίεργη ……σύμπτωση το μελετητικό γραφείο ΝΑΥΣ έχει εκπονήσει για λογαριασμό του ΕΠ Αλιεία τις μελέτες ΠΟΑΥ για τις ζώνες ιχθυοτροφείων στο Νομό Φθιώτιδας!!!!!!

Από κει και πέρα είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι όπως σε όλες σχεδόν τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εκφράζεται ο ψευδής και ανυπόστατος ισχυρισμός ότι, « η ιχθυοκαλλιέργεια είναι μία κατ’ εξοχήν φιλική για το περιβάλλον διαδικασία».
Αντίθετα, στη χώρα μας η ιχθυοκαλλιέργεια έχει μετατραπεί σε δραστηριότητα ύποπτη, αν όχι υπεύθυνη της ρύπανσης και της υποβάθμισης του υδάτινου περιβάλλοντος, έχει καταταγεί στις μορφές βιομηχανίας και ανήκει στην κατηγορία Α, υποκατηγορία 2 δηλαδή, στα έργα που προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ οι ζώνες Ιχθυοκαλλιεργειών ανήκουν στην κατηγορία Α, υποκατηγορία 1, δηλαδή στα έργα που προκαλούν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον (Υ.Α. 15393/2332/2002/ΦΕΚ 1022/Β/02 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων). Απαιτούνται μάλιστα Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πριν την εγκατάστασή τους καθώς και η παρακολούθηση της λειτουργίας τους.
Να επισημάνουμε ότι η προς εξέταση ΜΠΕ έπρεπε να ειχε συνταχθεί με τη σύμπραξη ειδημόνων επιστημόνων υγείας και να προσυπογραφεί από τον υπουργό Υγείας καθώς οι ιχθυοκαλλιέργειες έχουν τεράστιες επιπτώσεις στο ανθρωπογενές Περιβάλλον και δη στην υγεία των κατοίκων οι οποίοι κολυμβούν στα θαλάσσια νερά (1681/2002 Απόφαση ΣτΕ), στην προκειμένη περίπτωση στα νερά του κλειστού Κόλπου Θεολόγου-Αταλάντης-Λιβανατών
Άλλωστε το ότι οι υδατοκαλλιέργειες στην Ελλάδα αποτελούν σημαντική πηγή μόλυνσης του υδάτινου περιβάλλοντος διαπιστώνεται από τον σημαντικότατο φορέα Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (United Nations Environment Program – Mediterranean Action Plan, www.unepmap.org ) που λειτουργεί στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου. Σύμφωνα με αυτό, τα ιχθυοτροφεία απελευθερώνουν στο περιβάλλον περιττώματα ψαριών, χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό διχτύων, φάρμακα κατά παρασίτων και ασθενειών, αλλά και σημαντική ποσότητα τροφής. Η τροφή των ψαριών είναι πλούσια σε άζωτο και φώσφορο, με αποτέλεσμα να προκαλεί ευτροφισμό επειδή λειτουργεί ως λίπασμα για τα φύκια και οδηγεί σε υποβάθμιση του πυθμένα σε λίμνες και στη θάλασσα.


Αναλυτικά η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη μονάδα Ι.Γκλάβα
1) Σελίδα 4
Είναι απολύτως ανακριβές ότι δεν έχουν αλλάξει οι χρήσεις γης κατά τη διάρκεια των 22 ετών (1987-2009) που λειτουργεί η μοναδα Ι.Γκλάβα.
Κατ` αρχήν ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των τριών Δήμων του Κόλπου (Αταλάντη-Μαλεσίνα και Λιβανάτες) τα οποία αποκλείουν τις ιχθυοκαλλιέργειες από τον Κόλπο.(σχετ α)
Εκτός αυτού έχουν επέλθει μεγάλες αλλαγές στην περιοχή του Κόλπου του Θεολόγου –Αταλάντης-Λιβανατών ιδιαίτερα κατά την οκταετία που πέρασε, έχει οικοδομηθεί το πάνω από το 50% της περιοχής, έχουν αλλάξει εντελώς τα δεδομένα στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, ο Θεολόγος, η Αταλάντη και οι Λιβανάτες έχουν χαρακτηριστεί από τις Μελέτες του ΕΟΤ( Οκτώβριος 2003) τουριστικές περιοχές, προτείνεται τουριστική αξιοποίηση των Νήσων Γάιδαρος και Αταλάντη Αταλάντης στον τομέα οικολογικού /περιβαλλοντικού τουρισμού, οι υγρότοποι των δυο νήσων Ποτόκι και Βουρλιάς του Δήμου Αταλάντης είναι ενταγμένοι στον επιστημονικό κατάλογο NATURA 2000 και με την Απόφαση 1810/11-6-2003 (ΦΕΚ 828Β/2003) του Γεν.Γραμμ.Περιφέρειας Στ.Ελλάδας στους εν λόγω υγρότοπους ιδρύθηκε μόνιμο καταφύγιο Αγριας Ζωής όπου θεσπίζονται ιδιαίτερα αυστηροί Περιβαλλοντικοί Οροι.
Επίσης επί της Νήσου Γάιδαρος παράπλευρα με την μονάδα Ι.Γκλάβα οι εγκαταστάσεις των παλαιών λατομείων Λοκρίδας χαρακτηρίστηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ διατηρητέα μνημεία και προτείνεται η τουριστική αξιοποίησή τους.(ΦΕΚ 134/22-11-2006)
Προτείνεται δε και η άμεση προστασία των Νήσων Αταλάντονήσι και Γάιδαρος διότι σύμφωνα με το Δίκτυο Ερευνητών Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ) τα ιχθυοτροφεία αποτελούν κύρια απειλή για τους υγροβιότοπους καθώς η Ιχθυοκαλλιέργεια είναι ασύμβατη με τις χωροταξικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους και κατευθύνσεις της περιοχής. Αλλωστε ο Κόλπος Θεολόγου –Αταλάντης-Λιβανατών είναι ένας αβαθής κλειστός Κόλπος με ασθενή ρεύματα με αποτέλεσμα η λειτουργία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας να επιβαρύνει το θαλάσσιο περιβάλλον, να επηρεάζονται αρνητικά οι βιοκοινωνίες και να καταντά ο θαυμάσιος αυτός Κόλπος ΧΑΒΟΥΖΑ ιχθυοτροφείων. Η καλλιέργεια σε ιχθυοκλωβούς ενισχύει σημαντικά την παραγωγή οργανικής ύλης από τη σκόνη της τροφής, τις απώλειες τροφής και τα περιττώματα των ψαριών με αποτέλεσμα να προκληθεί αλλοίωση του περιβάλλοντος και ευτροφισμός και φυσικά δεν στην εν λόγω ΜΠΕ δεν υπολογίζονται οι ποσότητες και οι συνέπειες. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι :

«παραγωγή 100 τόνων ψαριών ετησίως ισοδυναμεί με ετήσιο φορτίο BOD λυμάτων 6900 κατοίκων τα οποία θα διασπείρονται στις ακτές»,
Αυτό σημαινει πως η ιχθυοκαλλιέργεια Ι.Γκλάβα των 150 τον. ισοδυναμεί με ετήσιο φορτίο BOD ακατέργαστων λυμάτων 10.350 ατόμων γεγονός που σκόπιμα παραλείπεται επιμελώς από την εν λόγω ΜΠΕ.
Οι ρύποι λοιπόν από τις 5 μονάδες που λειτουργούν σήμερα στον Κόλπο Αταλάντης_Θεολόγου Λιβανατών αντιστοιχούν με ακατέργαστα λύματα μιας πόλης 80.000 κατοίκων!
Κατά συνέπεια μια τέτοια δραστηριότητα στον κλειστό Κόλπο αποτελεί ΕΓΚΛΗΜΑ για το περιβάλλον της περιοχής.
2) Σελίδα 6
.Είναι επίσης ψευδές ότι δεν έχει επιφέρει επιπτώσεις στο περιβάλλον η λειτουργία της μονάδας καθώς η θαλάσσια περιοχή μας με τη λειτουργία των ιχθυοτροφείων είχε καταντήσει ΒΟΥΡΚΟΣ ενώ σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη ΥΠΕΧΩΔΕ και Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.
(Αθήνα Μάιος 2002) «Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον» προκύπτει ότι:
«Υπάρχει µια συνεχής ανησυχία σχετικά µε την επίδραση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον. Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον τόσο µε τη φυσική παρουσία ποικίλων υποδοµών (συχνά ανταγωνιζόµενων µε άλλες χρήσεις) επιδρώντας στην αισθητική του χώρου όσο και µέσω των αλλαγών, οι οποίες µπορεί να προκληθούν στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, εξαιτίας των αιωρούµενων και των διαλυτών µεταβολιτών που απελευθερώνονται. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις περιλαµβάνουν διάχυση οργανικής ύλης, θρεπτικών και αντιβιοτικών στο περιβάλλον νερό και στο ίζηµα, επίδραση στην πανίδα του βυθού και στις φυτοπλαγκτονικές κοινωνίες και πιθανές επιπτώσεις σε αποθέµατα άγριων ψαριών, τέτοιες όπως γενετική αλληλεπίδραση και µεταφορά ασθενειών».
Συνεπώς η μονάδα Ι.Γκλάβα θα έπρεπε ήδη να είχε απομακρυνθεί από τον Κόλπο Αταλάντης-Θεολόγου –Λιβανατών καθώς η ευρύτερη περιοχή είναι θέρετρο με πάρα πολλές παραλίες κολύμβησης εκ των οποίων αρκετές έχουν γαλάζιες σημαίες και οι επιπτώσεις από τη μακροχρόνια παραμονή των ιχθυοτροφείων στο θαλάσσιο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων είναι τεράστιες!
Ειναι επίσης απολύτως ψευδής, παραπλανητικός και εν πολλοίς αστείος ο ισχυρισμός ότι η μονάδα έχει συνεισφέρει στην απασχόληση και προσφέρει νέες θέσεις εργασίας καθώς από επίσημα στοιχεία του ΙΚΑ Αταλάντης και του ΟΓΑ Τραγάνας απασχολεί μία(1) ιχθυολόγο και έναν(1) αλλοδαπό ιχθυεργάτη!! (Σχ.β)
Αντίθετα δεν αναφέρονται οι πολλές δεκάδες ατόμων που παραμένουν χωρίς εργασία καθ’ όσον εμποδίζεται η οικιστική, παραθεριστική και τουριστική ανάπτυξη αφού υποβαθμίζεται σημαντικά το περιβάλλον.

3) Σελίδα 23
Η ΜΠΕ στο σημείο όπου αναφέρει τις κατευθύνσεις του Χωροταξικού Σχεδίου Περιφέρειας Στ.Ελλάδας παραλείπει σκόπιμα κατά την άποψή μας την τελευταία παράγραφο και την πιο σημαντική
Κεφ.Δ .3.3. Χωρική οργάνωση παραγωγικού χώρου τελευταίο εδάφιο:
«Σε περίπτωση συνύπαρξης ή γειτνίασης(των υδατοκαλλιεργειών) με
περιοχές με συγκριτικό πλεονέκτημα και στον τομέα του Τουρισμού,
θα πρέπει να καθορίζονται ειδικά αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι και
ο τρόπος τήρησης καθώς και βαθμός κορεσμού τους»

Επίσης στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο του ΥΠΕΧΩΔΕ σελ. 58 προβλέπεται:
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υδατοκαλλιεργειών, με τον
εκσυγχρονισμό των υφισταμένων μονάδων και την εφαρμογή
μεθόδων διαχείρισης πιο φιλικών προς το περιβάλλον, την ίδρυση
νέων μονάδων σε κατάλληλες θέσεις είτε μεμονωμένα, ιδιαίτερα σε
περιοχές που δεν αναμένονται σημαντικές πιέσεις ή και
παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση, είτε σε οργανωμένους
υποδοχείς, και τη σταδιακή απομάκρυνση όσων λειτουργούν σε
ακατάλληλες θέσεις με την παροχή σχετικών κινήτρων.»
Συνεπώς για τους παραπάνω λόγους η μονάδα Ι.Γκλάβα θα έπρεπε να είχε ήδη απομακρυνθεί από τον Κόλπο Αταλάντης –Θεολόγου –Λιβανατών καθώς η θέση κρίνεται ακατάλληλη

Στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό όπου στο άρθρο 8 παρ.2 σελ.38-39 «Τουρισμός και Υδατοκαλλιέργειες» αναφέρεται σαφέστατα ότι:
«στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος η χωροθέτηση μονάδων
επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε τμήματά τους που ΔΕΝ παρουσιάζουν
τουριστικό ενδιαφέρον»
Συνεπώς η μονάδα Ι.Γκλάβα θα έπρεπε να είχε ήδη απομακρυνθεί εκτός κόλπου Αταλάντης-Θεολόγου-Λιβανατών καθώς η περιοχή είναι απολύτου Τουριστικού ενδιαφέροντος, είναι μια από τις περιοχές της Φθιώτιδας η οποία στηρίζουν οικονομικά τον Τομέα του Τουρισμού με θεσμοθετημένες χρήσεις δεύτερης κατοικίας (Θεολόγος, ΟΣΜΑΕΣ, Σκάλα Αταλάντης ,Λιβανάτες κ.τ.λ.) και ανεπτυγμένο τον Γ/γενή τομέα (Τουρισμός κ.τ.λ.).Δέον να ληφθεί υπόψη ότι μόνο στον οικισμό ΟΣΜΑΕΣ Θεολόγου έχουν ανοικοδομηθεί άνω των 1500 οικοδομών ενώ στην ευρύτερη περιοχή υφίστανται ξενοδοχειακές μονάδες, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις εστίασης, κινηματογράφοι,καφετέριες, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης κ.λ.π. τα οποία προσελκύουν χιλιάδες επισκεπτών και τουριστών.
Σ`αυτό το σημείο οφείλουμε να τονίσουμε ότι ο Τουρισμός αποτελεί τη βαρια βιομηχανία της χώρας μας,συνεισφέρει περίπου 18% του ΑΕΠ καλύπτοντας το 40% των ελλείμματος του Προυπολογισμού και απασχολεί άμεσα 800 χιλιάδες εργαζομενους.

4)Σελίδα 24
Στα κριτήρια επιλογής της τοποθεσίας σκοπίμως κατά τη γνώμη μας δε γίνεται αναφορά στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον σε ακτινα 7 χ.λ.μ. όπως ορίζει η ΚΥΑ 69269/5387/1990 παρουσιάζοντας την περιοχή της Νήσου Γάιδαρος του Κόλπου Αταλάντης –Θεολόγου –Λιβανατών ως ερημική!
Οσον αφορά στις Μελέτες Καθορισμού Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών(ΠΟΑΥ) για τις ζώνες Γαιδουρονήσι και Αταλαντονήσι,τις οποίες κατά ….περίεργη σύμπτωση έχουν συνταχθεί από την ίδια ιχθυολόγο που συνέταξε την παρούσα ΜΠΕ, αυτές έχουν απορριφθεί από τα Δημοτικά Συμβούλια και σύσσωμους τους Συλλόγους και Φορείς των τριών Δήμων της παραλιακής Λοκρίδας (Αταλάντης –Μαλεσίνας και Λιβανατών) και συνεπώς δεν τίθεται κανένα ζήτημα.

5)Σελίδα 29
Το επιχείρημα ότι:
« η ευρύτερη περιοχή έχει αυξημενη τουριστική κίνηση και συνεπώς είναι ιδανική για την καλλιέργεια των ειδών αυτών»
είναι το λιγότερο παράλογο και αντιφατικό καθώς οι ιχθυοκαλλιέργειες σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες είναι ασύμβατες δραστηριότητες με τον Τουρισμό διότι ρυπαίνουν και επιβαρύνουν το θαλάσσιο χώρο αλλά και τους περιβάλλοντας αυτών αιγιαλούς και παραλίες.

5)Σελίδα 36
Αναφέρεται ότι «Τα νερά του Κόλπου Αταλάντης –Θεολόγου-Λιβανατών αναμιγνύονται και δεν ανανεώνονται από τα νερά του Αιγαίου»
Αυτό σημαίνει ότι τα παλοιρροικά ρεύματα είναι ασθενή με συνέπεια ο βυθός της θάλασσας κάτω από τους ιχθυοκλωβούς να έχει ιζήματα ύψους 3-4μέτρων, ενώ τα απόβλητα (κόπρανα,ούρα ,φάρμακα και υπολείμματα τροφών) να διασπείρονται σε όλη τη θαλάσσια περιοχή μετατρέποντας τη σε ΧΑΒΟΥΖΑ και ΒΟΥΡΚΟ

6)Σελίδα 42
Σκοπίμως κατά την εκτίμησή μας η ΜΠΕ δεν αναφέρει τους υγροβιότοπους Ποτόκι και Βουρλιάς στο Γαιδουρονήσι οι οποίοι είναι θεσμοθετημένο Καταφύγιο Αγριας Ζωης όπως αναφέραμε πιο πάνω και χρήζουν άμεσης προστασίας και ανάπτυξης στον τομέα οικολογικού Τουρισμού (Μελέτη ΕΟΤ 2003)

7)Σελίδα 61
Επίσης εκτιμούμε ότι σκοπίμως στην εν λόγω ΜΠΕ υποβαθμίζονται οι συνέπειες στο Περιβάλλον για να αποδειχθεί ότι οι ιχθυοκαλλιέργειες δεν επιβαρύνουν το Περιβάλλον.
Ελαχιστοποιούνται τα περιττώματα των ψαριών ενώ σύμφωνα με την έκδοση της Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων με τίτλο «Το Ελληνικό Περιβάλλον» όπου ο έγκριτος επιστήμονας κ. Σωφρόνιος Παπουτσόγλου, καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ερευνας(ΕΘ.Ι.ΑΓΕ) ο οποίος εκλήθη από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας ως ειδήμων για τις έρευνες στην πρόσφατη τραγωδία του Μαλιακού Κόλπου, αναλύει την τεράστια ρύπανση που προκαλούν οι υδατοκαλλιέργειες στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Σε Μοναδα με ψαρια 100 τόνων ετησίως η ημερήσια ποσότητα περιττωμάτων είναι περίπου 1 τόνος !!!!!!(σελ. 93) χωρίς να υπολογιστούν τα ούρα,τα κόπρανα,τα υπολείμματα των τροφών, τα φάρμακα και λοιπά.(σχετ.γ)

Αυτό σημαίνει ότι μόνον η 150 τον. μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας Ι.Γκλάβα η οποία σημειωτέον είναι μία από τις πέντε(5) οι οποίες λειτουργούν στο θαλάσσιο Κόλπο Αταλάντης-Θεολόγου –Λιβανατών, επιβαρύνει τη θάλασσά της περιοχής μας ημερησίως με 1,5 τον. περιττωμάτων τα οποια διασπείρονται στις παραλίες μας!!!

8) Σελίδα 64
Στις απώλειες ιχθυοτροφών λανθασμένα ή σκόπιμα κατά την άποψή μας τις υπολογίζει σε 2,5% επί των 270 τον. οι οποίοι απαιτούνται για τη μονάδα δηλαδή 6,75 τον ετησίως ή 18,5 κιλά ημερησίως διότι σύμφωνα με τη Μελέτη Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των υδατοκαλλιεργειών από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία 2007-2013 το ποσοστό απώλειας των ιχθυοτροφών είναι 20% και συνεπώς 54 τόννοι ετησίως ή 148 κιλά ημερησίως διασπείρονται στη θάλασσά μας.(σχετ.δ)
Επίσης οι αρνητικές επιπτώσεις στα λιβάδια Posidonia τα οποια υπάρχουν στους υγροβιότοπους του Κόλπου όπως σαφώς αναφέρεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Αταλάντης απαγορεύουν τις υδατοκαλλιέργειες.

9.Σελίδα 71
Οσον αφορά στις επιπτώσεις στη βενθική πανίδα είναι τόσο σημαντικές ώστε στην τελευταία Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων της μονάδας 120328/24-2-1997 σελίδα 3 αναφέρει σαφώς ότι :
«Για την προστασία των βενθικών οργανισμών κάτω από τα κλουβιά από τα παραπροιόντα εκτροφής θα γίνεται περιοδική μετακίνηση των ιχθυοκλωβών»

10.Σελίδα 81
Η αναφορά ότι «μελέτες έχουν δείξει ότι από τις υδατοκαλλιέργειες δεν υπάρχουν επιπτώσεις ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος» έχουμε να καταθεσουμε την 20ετη οδυνηρή εμπειρία μας από τη ΧΑΒΟΥΖΑ στην οποια ειχε μετατραπεί ο κλειστός Κόλπος Θεολόγου –Αταλάντης Λιβανατών από τη λειτουργία των 12 ιχθουτροφικών μοναδων και το πόσο η περιοχή ανέπνευσε με την απομάκρυνση και κλείσιμο των 7 μονάδων.
Οι επιπτώσεις ήταν πρασινοκίτρινη θολή θάλασσα, επιπλέοντες αφροί, γλοιώδης πρασινοκίτρινος πυθμένας γεμάτος φύκια, μόνιμη εμφάνιση πλαγκτόν, 3-4 μέτρα στρώμα ιζημάτων από τα περιττώματα των ψαριών κάτω από τους ιχθυοκλωβούς και συνεχής ροή αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις μέσα στη θάλασσα.
Είναι λοιπόν αναπότρεπτη η συνέπεια να καταστεί απαγορευτική κάθε άλλη χρήση των ακτών της περιοχής και ειδικότερα για κολύμβηση και τουρισμό, παραθερισμό και θαλάσσια σπόρ.
Παράλληλα η υπερσυγκέντρωση στην περιοχή των ιδιαίτερα επιβαρυντικών για το περιβάλλον δραστηριοτήτων των ιχθυοτροφείων έχουν αποτέλεσμα να υφίσταται σταδιακά άμεσος κίνδυνος για την υγεία των κατοίκων της περιοχής του κλειστού Κόλπου(π.χ. δερματικά εξανθήματα των λουομένων στις πλησιέστερες ακτές). Σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορούν να προκαλέσουν δερματοπάθειες, κολπίτιδες και άλλες λοιμώξεις στις γυναίκες, ενώ τα μικρά παιδιά κινδυνεύουν από αλλεργικό άσθμα και στομαχικές διαταραχές εξαιτίας της πολύ υψηλής συγκέντρωσης αμμωνιακών, νιτρικών και άλλων ιόντων του αζώτου.
Οσον αφορά τον ευτροφισμό του βυθού του κλειστού Κόλπου η ανάπτυξη των φυκιών είναι εμφανής σε κάθε παραλία μας γεγονός που συνηγορεί κατά της λειτουργίας των ιχθυοτροφείων.
Σε έντυπο του υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης/Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας/Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων (έτος 2000) με θέμα «Ιχθυοκαλλιέργειες και Θαλάσσιο περιβάλλον» σελίδα 25, αναφέρεται ότι «το ενδεχόμενο ευτροφισμού δεν μπορεί να αποκλειστεί σε περιπτώσεις κλειστών κόλπων ή περιοχών με βραδεία ανανέωση του νερού και επομένως η ορθή επιλογή εγκατάστασης, είναι ο μόνος τρόπος για την ασφαλή αποφυγή των ανεπιθύμητων επιπτώσεων».
Αλλώστε το δημοσίευμα της Εφημερίδας Λαμιακός Τύπος 5-5-2009 αναφέρεται στη μηνυτήρια αναφορά της Κίνησης Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS όπου μέσα στους λόγους της πρόσφατης τραγωδίας στο Μαλιακό Κόλπο είναι και η ύπαρξη των ιχθυοτροφείων και η ανάγκη απομάκρυνσής τους από τον Κόλπο, καθόσον το φαινόμενο του ευτροφισμού ως έχει διαπιστωθεί προκαλείται σε όλους τους θαλάσσιους χώρους όπου λειτουργούν ιχθυοτροφεία

11.Σελίδα 92 Παράρτημα Επίσημα έγγραφα Υπεύθυνη δήλωση φορέα Ι.Γκλάβα
Ο ιχθυοτρόφος Ιωάννης Γκλάβας δηλώνει ψευδώς ότι μετά την έκδοση του Ν.3212/31-12-2003 δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις θεσμοθετημένες χρήσεις γης στην περιοχή εγκατάστασης της μονάδας στη θέση Γάιδαρος του Δήμου Αταλάντης Φθιώτιδας διότι ήδη με τις Αποφάσεις 7/68/2008, 12/252/2008 και 14/289/2008 του Δημοτικού Συμβουλίου Αταλάντης εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αταλάντης όπου αποκλείεται η εγκατάσταση ιχθυοτροφικών μονάδων στον Κόλπο και δρομολογείται η απομάκρυνσή των υπαρχόντων μετά τη λήξη των αδειών τους.
Εκτιμούμε ότι ο ιχθυοτρόφος ι.Γκλάβας πρέπει να υποστεί τις συνέπειες του Νόμου περί ψευδούς δηλώσεως.

12.Σελίδα 94 Αδειες –Αποφάσεις
Στις Αδειες και Αποφάσεις αποκρύπτεται επιμελώς η Απόφαση 1301/21-3-2007 της Γενικής Δ/ντριας της Περιφέρειας η οποία του απαγόρευσε τη μετεγκατάσταση της μονάδας από τη Μέλουνα Ευβοίας, οι επανειλημμένες κυρώσεις και τα πρόστιμα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για να συμμορφωθεί και τέλος η 17797/4627/11-10-2007 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας με την οποία του αφαιρέθηκε η άδεια λειτουργίας της μονάδας και του ζητήθηκε εντός ενός έτους να απομακρύνει θαλάσσιες και χερσαίες εγκαταστάσεις από το Γαιδουρονήσι.


Β.Εκτος των ανωτέρω έχουμε να σας θυμίσουμε και τα εξής τα οποια αφορούν στο Δημόσιο Αίσθημα των τοπικών κοινωνιών των τριών Δήμων Αταλάντης, Μαλεσίνας και Λιβανατών :

1) Από το Φεβρουάριο του 2003 αγανακτισμένες οι τοπικές κοινωνίες διαδήλωσαν δημόσια σε συγκέντρωση στο Δημαρχείο Αταλάντης την αντίθεσή τους στην εγκατάσταση νέων ιχθυοτροφείων στον Κόλπο της Αταλάντης-Θεολόγου και ζητησαν τη σταδιακή απομάκρυνση των υπαρχόντων ευθύς ως λήξουν οι προθεσμίες των αδειών λειτουργίας.
Στη συγκέντρωση αυτή παρέστη ο κ. Νομάρχης Φθιώτιδας, οι κ.κ.Δήμαρχοι της παραλιακής Λοκρίδας(Αταλάντης-Μαλεσίνας-Δαφνουσίων), βουλευτές του Νομού, πολιτευτές, νομαρχιακοί σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύλλογοι και οργανώσεις της περιοχής και υπεγράφη από όλους κοινό σχετικό Ψήφισμα.

2)Τα συμβούλια των τριών Δήμων κατ`επανάληψη έλαβαν ομόφωνες αποφάσεις κατά της λειτουργίας των ιχθυοτροφείων, της εγκατάστασης νέων ή της μετεγκατάστασης άλλων από άλλες περιοχές της Ελλάδας και υπέρ της απομάκρυνσης όλων των υπαρχόντων μονάδων εκτός του Κόλπου Αταλάντης-Θεολόγου.

3)Τον Αύγουστο του 2003 οι Σύλλογοι και οι Οργανώσεις της παραλιακής Λοκρίδας και των τριών Δήμων συνέταξαν και υπέγραψαν κοινό Ψήφισμα με τις προαναφερθείσες θέσεις και εξουσιοδοτήθηκε ο Σύλλογός μας να τους εκπροσωπεί
και να εκφράζει τις θέσεις αυτές προς κάθε κατεύθυνση.

4) Στην ημερίδα στην Αταλάντη για τον Προσυνεδριακό Διάλογο του Α Αναπτυξιακού Συνεδρίου Νομαρχίας Φθιώτιδας, Νομάρχης, Δήμαρχοι, βουλευτές, πολιτευτές και εκπρόσωποι Συλλόγων και Φορέων ετάχθησαν πάλι κατά της λειτουργίας των ιχθυοτροφείων στον Κόλπο Αταλάντης -Θεολόγου, οι τρεις Δήμαρχοι Αταλάντης, Μαλεσίνας και Δαφνουσίων κατέθεσαν από κοινού ανάλογο Ψήφισμα ενώ οι παραπάνω θέσεις επικυρώθηκαν στο Α Αναπτυξιακό Συνέδριο Φθιώτιδας για το μοντέλο Ανάπτυξης του Νομού(Μάιος 2006 πρακτικά Συνεδρίου σελ.8).

5) Το Δημοτικό Συμβούλιο Αταλάντης ,Μαλεσίνας και Λιβανατών ομόφωνα έλαβαν Αποφάσεις κατά της ιχθυοκαλλιέργειας Ι.Γκλαβα και ιδιαιτερα την εποχή της παρανομης και αυθαίρετης μετεγκατάστασης της μοναδας του από τη Μέλουνα Ευβοίας στο Γαιδουρονήσι πλησιον της ήδη υπάρχουσας, δηλώνοντας ακόμη μια φορά την πάγια θέση του για την οριστική απομάκρυνση των ιχθυοτροφείων από τον Κόλπο Αταλάντης-Θεολόγου –Λιβανατών μετά τη λήξη των αδειών τους.

6) Στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια οι Δήμοι Αταλάντης Μαλεσίνας και Λιβανατών αποκλείουν τη λειτουργία ιχθυοτροφείων στον Κολπο και ζητούν την Τουριστική Ανάπτυξή του.

Κύριοι
Κατόπιν όλων αυτών σας ζητούμε να μην εγκρίνετε την ΜΠΕ του ιχθυοτρόφου Ιωάννη Γκλάβα και να δρομολογήσετε την απομάκρυνσή της εκτός του Κόλπου Θεολόγου-Αταλάντης-Λιβανατών , κατάλληλη επιλογή θεωρούμε τη Ζώνη ιχθυοτροφείων Μαλεσίνας και τη Ζώνη ιχθυοτροφείων Βορείου Λάρυμνας , όπου λειτουργούν εύρυθμα και σε συνθήκες ανοικτής θάλασσας και άλλες ιχθυοκαλλιέργειες.

Σας ευχαριστούμε
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Η Γ.Γραμματέας