Thursday, May 29, 2008

Περί ελέυθερου κάμπινγκ

Νόμος 392/1976 (ΦΕΚ 199Α /1976)Περί κατασκηνώσεων
Αρθρο 10
1. Επί των χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως δεν εφαρμόζονται αι διατάξεις του Νόμου 3185/1955 "περί κέντρων διακοπών και παραθερισμού αλλοδαπών εν Ελλάδι" (ανωτ. αριθ. 1) και της υπ' αριθ.
Γιγ/6800/22.6.1966 Υγειονομικής Διατάξεως "περί κατασκηνώσεων και λαϊκών θερέτρων". Από της ισχύος του παρόντος Νόμου η υπό της ανωτέρω Υγειονομικής Διατάξεως προβλεπομένη άδεια χορηγείται μόνον δια ομαδικούς παραθερισμούς συλλόγων και λοιπών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος και δια παιδικάς, μαθητικάς και προσκοπικάς κατασκηνώσεις.
"2. Απαγορεύεται η εγκατάσταση σκηνών ή στάθμευση τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δημόσιων δασών, δάση, και εν γένει κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η φιλοξενία πέραν του ενός τροχόσπιτου από καταστηματάρχες ή ιδιώτες.
Οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες ή με χρηματική ποινή ή και με τις δύο ποινές, εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη, διατασσόμενης συγχρόνως υπό του δικαστηρίου της βίαιης αποβολής τους.
Διαδικασία τηρείται η οριζόμενη από τα άρθρα 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την ανάκριση και εκδίκαση των επ' αυτοφώρω πλημμμελημάτων".
"Εκτός της ως άνω ποινής, οι παραβάτες καταβάλλουν διοικητικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών κατ' άτομο, το οποίο, κατ' εξαίρεση, επιβάλλεται και εισπράττεται από τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, στα διοικητικά όρια του οποίου πραγματοποιείται η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

Περί ηχορύπανσης από τα μπάρ της παραλίας

ΠΡΟΣ:1.κ. Δήμαρχο Μαλεσίνας
2. Γεν. Αστυνομική Δ/νση Περιφ.Στ.Ελλάδας
3.Αστυνομική Δ/νση Φθιώτιδας
4.Αστυνομικό Τμήμα Αταλάντης
5.Αστυνομικό Σταθμό Μαλεσίνας
ΚΟΙΝ:1. ΥΠΕΣΔΔΑ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης
2. Μέλη του Συλλόγου μας

Θέμα: Πρόκληση ηχορύπανσης και απειλή για τη Δημόσια Υγεία από τη
λειτουργία των καταστημάτων οινοπνευματωδών ποτών(μπαρ) κατά τους
εαρινούς και θερινούς μήνες στην παραλία του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου
Μαλεσίνας Φθιώτιδας.
Σχετκά:α) Καταγγελία –Διαμαρτυρία προς τον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Λαμίας.
β) Διαμαρτυρία κατοίκων παραλίας Θεολόγου.

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον της δεκαετίας η διαβίωση των κατοίκων της παραλίας του Θεολόγου κατά τους θερινούς μήνες και όχι μόνον, έχει καταστεί αφόρητη λόγω της ανεξέλεγκτης και αυθαίρετης λειτουργίας των μπαρ
των οποίων οι υπεύθυνοι πέραν και πάνω από κάθε νόμο και λογική αλλά κυρίως κατά παράβαση:
- των αδειών λειτουργίας τους,
- των όρων και προυποθέσεων οι οποίες τίθενται από τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις
- από τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις και
- από τις σχετικές αστυνομικές διατάξεις «περί διατάραξης της κοινής ησυχίας»
μεταδίδουν εκκωφαντική μουσική μέσω εξωτερικών μεγαφωνικών εγκαταστάσεων μέχρι τις πρωινές ώρες!!!
Δυστυχώς οι μέχρι σήμερα πάμπολλες διαμαρτυρίες και καταγγελίες προφορικές και έγγραφες- ενδεικτικά σας αποστέλλουμε δυο εξ αυτών (σχετικά α και β)- προς το οικείο αστυνομικό σταθμό Μαλεσίνας, το Αστυνομικό τμήμα Αταλάντης και τη Δημοτική Αρχή δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα παρά μόνον ανεπαρκείς δικαιολογίες οι οποίες κατά την άποψή μας γεννούν ερωτηματικά για το κατά πόσον οι Αρχές είναι διατεθιμένες να κάνουν το καθήκον τους και να επιβάλλουν κυρώσεις μέχρι να συμμορφωθούν προς τα νόμιμα οι υπεύθυνοι των εν λόγω μπαρ και να μεταδίδουν τη μουσική στα προβλεπόμενα όρια που προβλέπει η Υ.Α. Α5/3010/1985 και η Υ.Δ. Α1β/8577/1983.
Επειδή όπως αντιλαμβάνεστε η κατάσταση αυτή δε μπορεί να συνεχιστεί, ο κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία, την υποβάθμιση του Περιβάλλοντος και της Τουριστικής Ανάπτυξης της περιοχής είναι τεράστιος

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΤΕ ΑΜΕΣΑ

και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να επιβάλλετε το Νόμο και την Τάξη στους παρανομούντες, προστατεύοντας το συνταγματικό δικαίωμα του κάθε πολίτη να δύναται να κοιμάται σπίτι του τις ώρες κοινής ησυχίας!
Σε περίπτωση δε μη συμμόρφωσής τους να τους αφαιρεθούν άμεσα και οριστικά οι άδειες λειτουργίας και να τους επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις όπως προβλέπει το Π.Δ. 180/79
Τέλος σας θέτουμε υπόψη σας ότι ένας επιπλέον κίνδυνος ελλοχεύει.
Αυτός της πρόκλησης μοιραίων ατυχημάτων από τους διαξιφισμούς μεταξύ των αγανακτισμένων κατοίκων, οι οποίοι υποφέρουν χρόνια μη δυνάμενοι να κοιμηθούν τις νύχτες , και των υπευθύνων των μπαρ.
Ευχαριστούμε
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Η Γ.Γραμματέας
Ο Πρόεδρος