Tuesday, May 24, 2011

Μη γίνετε συνεργοί στο έγκλημα που σχεδιάζεται!!!


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αυριο Τετάρτη 25-5-2011 και ωρα 11.30 πμ στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στ. Ελλάδας στο 17ο θέμα θα παρουσιαστεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις Υδατοκαλλιέργειες το οποίο βρίσκεται ήδη αναρτημένο στο Διαδίκτυο για Δημόσια Διαβούλευση.

Καθώς η εν λόγω ΣΜΠΕ προβλέπει στο Βόρειο Ευβοικό ίδρυση Ζωνών Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) δυναμικότητας 25.520 ετησίως τόνων ψαριών δηλαδή 6.420 τόνων ψαριών στο Δίαυλο των Ωρεών, 6.625 τόνων ψαριών στο Μώλο, 9.255 τονων ψαριών στην Αταλαντη-Λάρυμνα και 3.220 τόνων ψαριών στο Καντήλι Ευβοίας με προοπτική αύξησης της δυναμικότητας και έκδοση νέων αδειών ιχθυοτροφείων σε σημειακές συγκεντρώσεις αλλά και μεμονωμένες, γίνεται αντιληπτό ότι ο Βόρειος Ευβοικός στραγγαλίζεται και μετατρέπεται σε μια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ-ΜΙΑ ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΧΑΒΟΥΖΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΟΥΣ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΩΝ (ΚΟΠΡΑΝΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ),ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ

Αυτό σημαίνει ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ κυρίως της Φθιώτιδας η οποία πλήττεται καιρια από το σχέδιο αυτό καθώς ζει και αναπνέει στο Βόρειο Ευβοικό προς τον οποίο έχει μοναδική θαλάσσια έξοδο.

Η δε περιοχή του Οπούντιου Κόλπου (Θεολόγου-Αταλάντης-Λιβανατών) θα υποστεί τεράστια οικονομική και περιβαλλοντική ζημιά, καθίζηση και μαρασμό της τουριστικής και παραθεριστικής κίνησης, δυσφήμιση, υποβάθμιση της αξίας των ακινήτων και τέλος, αυτή τη δύσκολη εποχή της οικονομικής κρίσης, θα στείλει στην ανεργία τους επαγγελματίες όλων των παραγωγικών τάξεων.


Για τους λόγους αυτούς ΚΑΛΟΥΜΕ το Περιφερειακό Συμβουλιο Στ.Ελλάδας να απορρίψει τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΕΠΧΣΑΑ για τις Υδατοκαλλιέργειες καθόσον δεν είναι δυνατή η συνύπαρξη των δυο στοιχείων ήτοι η διατήρηση του φυσικού κάλλους της περιοχής, της ιδιαίτερης βιοποικιλότητας και του τουριστικού χαρακτήρα της με τις τόσο ρυπογόνες και επιβαρυντικές για το θαλάσσιο περιβαλλον και οικοσύστημα αυξανόμενες χωροταξικά επιτρεπόμενες ιχθυοκαλλιέργειες

Μη γίνετε συνεργοί στο έγκλημα που σχεδιάζεται

Thursday, May 19, 2011

Θα παρανομήσετε;

Κυρία Μπιρμπίλη κύριε Σηφουνάκη
Θα παρανομήσετε;;;;

Το άρθρο 9 Λοιπές Κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού για τις Υδατοκαλλιεργειες που βρισκεται αναρτημενο στη Δημόσια Διαβουλευση εδω
http://www.opengov.gr/minenv/?p=1620&cpage=1#comment-8644
αναφερει:

3. Κατευθύνσεις για τις μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη μονάδων υδατοκαλλιέργειας

α. Αρμοδιότητα μισθώσεων

Δεδομένου: α) ότι οι Αποφάσεις μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια αποτελούσαν αρμοδιότητα του Γ.Γ. της οικείας περιφέρειας β) ότι ο θεσμός του αιρετού περιφερειάρχη (σύμφωνα με την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης), δεν ταυτίζεται και με τον χαρακτήρα του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, θα πρέπει η αρμοδιότητα μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια να παραμείνει στον εκπρόσωπο της κρατικής διοίκησης.


Ο Καλλικράτης – Νόμος 3852/2010 – ΦΕΚ 87Α’ / 7 Ιουνίου 2010 όμως ορίζει τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 186
Αρμοδιότητες Περιφερειών

δ. Υποτομέας Αλιείας

45. Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυτρόφων εν γένει υδάτων (άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.Δ. 4520/1970, Β.Δ. 18-3-40 ΦΕΚ 94Α και άρθρο 109 παρ. 1 περ. η΄ του Π.Δ.433/1977, ΦΕΚ Α’ 133/1977).
46. Η μίσθωση, με δημοπρασία, των ιχθυοτρόφων υδάτων, εν γένει, ο καθορισμός της προστατευτικής ζώνης πέριξ του τοποθετουμένου αλιευτικού εργαλείου, σε θαλάσσιους παραλιακούς χώρους (άρθρο 38 παρ.1, 3 εδάφ.2 και 4 του Ν.Δ. 420/1970).

47. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης υπό του δημοσίου, των ιχθυοτρόφων υδάτων (Π.Δ.915/1981 άρθρο 8 παρ. 2ε (γγ) ΦΕΚ 232/Α, Ν.992/1979 άρθρο 38 ΦΕΚ 280/Α).
48. Η υποβολή αιτήματος προς παροχή σύμφωνης γνώμης του Αρχηγείου Στρατού για τον καθορισμό των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης των εφαπτόμενων των συνόρων λιμνών ή ιχθυοτρόφων υδάτων (άρθρο 42 παρ. 2 του Ν.Δ. 420/1970).
49. Η απόφαση μονομερούς λύσης της σύμβασης μίσθωσης ιχθυοτροφείου σε περίπτωση
εκτέλεσης έργων (άρθρα 43 και 59 του Ν.Δ. 420/1970).

50. Ο καθορισμός προστατευτικής ζώνης εκμισθουμένου ιχθυοτροφείου (άρθρο 44 παρ.1 και
2 του Ν.Δ. 420/1970).

51. Η απόφαση επιβολής ποινών και αποβολής ελεύθερων αλιέων από μίσθιο, συνεπεία,
αλιευτικής παράβασης (άρθρο 44 παρ.4 του Ν.Δ. 420/1970).

52. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης συσκευαστηρίων νωπών αλιευμάτων και εργαστηρίων
συσκευασίας και μεταποίησης κατεψυγμένων αλιευμάτων.

53. Η απόφαση αυξομείωσης των συμβατικών δόσεων μίσθωσης ιχθυοτροφείου σε ιδιώτες
(άρθρο 46 παρ.1 του Ν.Δ. 420/1970)

54. Η απόφαση μείωσης ή πλήρους απαλλαγής από το συμβατικό μίσθωμα, λόγω αδυναμίας
αλιευτικής εκμετάλλευσης (άρθρο 47 παρ.1 του Ν.Δ. 420/1970).

55. Η απόφαση για τη λύση μίσθωσης ιχθυοτροφείου (άρθρο 47 παρ.2 του Ν.Δ. 420/1970).

56. Η απόφαση για την παράταση της μίσθωσης ιχθυοτροφείου (άρθρο 47 παρ. 3 του
Ν.Δ.420/1970).
57. Η απόφαση εκμίσθωσης ιχθυοτροφείου χωρίς δημοπρασία σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς, η υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρα 50 παρ.1 και 3 και 51 Ν.Δ.420/1970).
58. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιεργειών (άρθρο 4
του ν.1650/1986 ΦΕΚ 160 Α).

59. Ο χαρακτηρισμός ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών
εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις.

60. Ο καθορισμός της χωρικής περιφέρειας κάθε ιχθυόσκαλας (Ν.Δ. 420/1970 άρθρο 22
παρ.1).

61. Η ίδρυση ιχθυοσκαλών και ο καθορισμός της έδρας αυτών.
62. Η παρακολούθηση της ρύπανσης και της μόλυνσης του υδάτινου περιβάλλοντος, η κατάρτιση μελετών και η εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης και ανάπτυξης που έχουν σχέση με τη αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες και την εν γένει αξιοποίηση των αλιευτικών πόρων.
63. Η απόφαση επιλογής του τρόπου εκμετάλλευσης των ιχθυοτρόφων υδάτων (άρθρο 35 περ. α, β, γ και δ του Ν.Δ. 420/1970).
64. Ο καθορισμός κάθε δαπάνης που απαιτείται για την προσωρινή εκμετάλλευση
ιχθυοτροφείου (άρθρο 40 του Π.Δ. 420/1970).
65. Η απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας έναρξης της μίσθωσης ιχθυοτροφείου (άρθρο 41
παρ.1 του Π.Δ. 420/1970).
66. Η απόφαση εισαγωγής και κατάθεσης εσόδων και η ενέργεια εξόδων προσωρινής
εκμετάλλευσης ιχθυοτροφείου (άρθρο 41 παρ.2 του Ν.Δ. 420/1970).
67. Η απόφαση επιλογής της καταβολής του μισθώματος ιχθυοτροφείου σε είδος ή χρήμα, ο καθορισμός της αποβάθρας συγκέντρωσης των αλιευμάτων ιχθύων και η ανάθεση διαχείρισης στην ΑΤΕ του ποσοστού μισθώματος που καθορίστηκε σε είδος (άρθρο 52 του Ν.Δ. 420/1970).
68. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της διαχείρισης μισθωτού αλιευτικού συνεταιρισμού και των εργασιών καλλιέργειας και εκμετάλλευσης του ιχθυοτρόφου ύδατος (άρθρο 53 Ν.Δ. 420/1970).
69. Η απόφαση καταγγελίας της μίσθωσης ιχθυοτροφείου (άρθρο 55 Ν.Δ.420/1970).

70. Η απόφαση εκμίσθωσης, χωρίς δημοπρασία, εφαπτόμενου των συνόρων ιχθυοτρόφου
ύδατος και ο καθορισμός των όρων της σύμβασης (άρθρο 56 Ν.Δ. 420/1970).
71. Η απόφαση εκμίσθωσης χώρων καταλλήλων για καλλιέργεια οστρέων και μυτίλων (άρθρο
57 Ν.Δ. 420/1970).
72. Η απόφαση δοκιμαστικής τοποθέτησης ταλιανίων και η εν συνεχεία εκμίσθωση της
έκτασης (άρθρο 63 του Ν.Δ. 420/1970)
73. Η απόφαση παραχώρησης χώρων για δοκιμαστική εγκατάσταση πρωτοτύπου μορφής καλλιέργειας υδρόβιων ζώων, και η εν συνεχεία μίσθωση των χώρων και η απόφαση ανανέωσης της μίσθωσης (άρθρο 64 Ν.Δ. 420/1970).
74. Η πρόσληψη επιστατοφυλάκων και ο καθορισμός της μηνιαίας αντιμισθίας ή ημερομισθίου αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αμοιβής του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού (άρθρο 61 παρ.1 και 3 του Ν.Δ. 420/1970).
75. Η έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμών βελτιωτικών έργων στα εσωτερικά ύδατα
από το ποσοστό 5% της αξίας της αλιευόμενης παραγωγής του μισθίου

Ξαναρωτάμε
Κυρία Μπιρμπίλη κύριε Σηφουνάκη
Θα παρανομήσετε;;;;
Δηλαδή ο Νόμος του Καλλικράτη δίνει την αρμοδιότητα των μισθωσεων των θαλασσιων εκτάσεων για τις ιχθυοκαλλιεργειες στην Αιρετή Περιφέρεια και η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Ειδικού Χωροταξικού για τις Υδατοκαλλιέργειες θα λέει ότι η αρμοδιότητα παραμενει στον εκπροσωπο της Κρατικής Διοίκησης;;

Παραβαση Νομου δε λεγεται αυτο;

Thursday, May 5, 2011

Ομόφωνη καταδικη του Ειδικού Χωροταξικού για τις Υδατοκαλλιέργειες από το Δήμο Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το αριθμ. 11-16/4/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, που περιλαμβάνει την αριθμ. 11/139/2011 απόφασή του.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ

Ν.Λιόλιος Α.Ζαΐμης Κ.Τσέρτος
Γ.Γουρνάς
Ι.Μπονόβας Γ.Παπαμάρκου

Α.Παπακωνσταντίνου

Β.Καρατράντος

Σ.Γκριτζάπης

Η.Κολομτσάς

Γ.Βλαχάβας

Δ.Τσοχαντάρης

Γ.Δουμπιώτης

Χ.Μπώκος

Αλ.Β.Κούρος

Μ.Περλεπές

Ι.Θεοδοσίου

Αρ.Κ.Κούρoς

Ε.Αγγελούσης

Κ.Πάσσας

Κ.Σούλιας

Κ.Αγγελούσης

Ι.Παπαγεωργίου

Μ.Γεωργοπούλου

Δ.Σουλτανόπουλος

Π.Μιχαλοπούλου-Σουλτανοπούλου

Γ.Ρούσσης

Γ.Νυδριώτης

Ο Δήμαρχος Λοκρών κ. Ν. Λιόλιος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

1. Α. Κατσούλης ,2. Κ. Τσαρούχας, 3. Γ. Σταθουλόπουλος, 4. Σπ. Γιάγκου

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

1.Γ. Ρουμπής, 2. Μ. Χρυσοβέργης, 3. Ι. Σκορδάς, 4. Α. Ευθυμίου, 5. Δ. Γλουστιάνος, 6. Δ.Κυριαζής, 7. Σ. Κορόμηλος

Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινότητων

1. Ι. Λιάρτης,

Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

1. Α. Λάμπρου, 2. Σπ. ΚολιοφούτηςΣτην Αταλάντη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, 16 Απριλίου 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών, ύστερα από την αριθμ. 5715 - 11/04/2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 67 του N 3852/2010 και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων μελών ( 25 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από τον κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο υπάλληλος του Δήμου, Γεώργιος Ευαγγελίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεμάτων:Θέμα 6ο: Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις

υδατοκαλλιέργειεςΟ Πρόεδρος, μετά την διαπίστωση της απαρτίας, είπε τα εξής:

Με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής:

«7.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»

Μετά την κατάρτιση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , προέκυψαν τα παρακάτω θέματα , τα οποία θεωρούνται κατά την κρίση μου κατεπείγοντα και πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα και αφορά:

1. Έγκριση μελέτης του έργου "Αποκατάσταση καταστροφών παραλιακού μετώπου Θεολόγου"
2. Έγκριση μελέτης του έργου "Αποκατάσταση καταστροφών παραλιακού μετώπου Λιβανατών-

Αρκίτσας"

1. Έγκριση Μελέτης Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α)του έργου "Αποκατάσταση καταστροφών παραλιακού μετώπου Θεολόγου"
2. Έγκριση Μελέτης Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) του έργου "Αποκατάσταση καταστροφών παραλιακού μετώπου Λιβανατών -Αρκίτσας"
3. Έγκριση δαπάνης πολιτιστικών εκδηλώσεων Λάρυμνας
4. Ειδικό Χωροταξικό για τις Υδατοκαλλιέργειες
5. Καθορισμός του Α/Κ Θεολόγου ως λιμένα εκφόρτωσης αλιευμάτων γρι-γρι .
6. Συγχώνευση εξεταστικών κέντρων πανελληνίων εξετάσεων
7. Επί αιτήσεως Ευθυμίου Χαλβαντζή (χορήγηση αδείας φορτοεκφόρτωσης)
8. Έγκριση εκδηλώσεων Ανθοκομικής Έκθεσης Τραγάνας- Έγκριση δαπάνης
9. Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας
10. Έγκριση προσφοράς κοινωνικής εργασίας στο Δήμο Λοκρών από άτομα που έχουν καταδικασθεί
11. Εκκίνηση διαδικασιών για τη μίσθωση αποθήκης υλικών του Δήμου ΛοκρώνΓια τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθούν κατά προτεραιότητα τα παραπάνω θέματα προς συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

§ την εισήγηση του Δημάρχου,

§ την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10

§ το περιεχόμενο των θεμάτων, τα οποία αν και δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑΤην συζήτηση των παραπάνω θεμάτων πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή τους.Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

Από τη στιγμή που το δημοτικό Συμβούλιο Ομόφωνα αποφάσισε ότι το θέμα: «Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες» το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ι. Μπονόβα ο οποίος είπε τα εξής:

Ι. ΜΠΟΝΟΒΑΣ: Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας έχει στείλει ένα δελτίο τύπου, θα το δώσουμε και στους αρχηγούς των παρατάξεων ή σε όποιους θέλουν, μετά, που ουσιαστικά καταγγέλλει την ενέργεια ή το σχέδιο το προσχέδιο νόμου όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα open gov και μπορεί κάποιος να ενημερωθεί αν θέλει και προβλέπει ουσιαστικά όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος πολλαπλάσια δυναμικότητα για ιχθυοκαλλιέργειες. Αναφέρει εδώ ότι όλα αυτά βέβαια έχουν προκαλέσει επιβάρυνση, αναιρούνε άλλες δράσεις και ενέργειες όπως είναι η παραθεριστική κατοικία και η τουριστική ανάπτυξη, άρα για να μην κουράζουμε ακούσατε από τον κ. δήμαρχο, αυτό είναι το δελτίο θα δοθεί σε όποιον το θέλει. Βεβαίως στους αρχηγούς των παρατάξεων θα το δώσουμε για να ενημερωθούνε γιατί θα πρέπει να συναποφασίσουμε τις παραπέρα δράσεις μας.………………………………………………………………………………………………………………………

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣτη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά..Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτησηΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑΕγκρίνει την κατάθεση ψηφίσματος διαφωνίας για το σχέδιο της Κ.Υ.Α. που αφορά το «Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες» του ΥΠΕΚΑ που ετέθη προς διαβούλευση από την 11η Απριλίου έως την 26η Μαΐου του 2011, ως κατωτέρω:Ψ ή φ ι σ μ αΣήμερα την 16 Απριλίου 2011 το Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών ομόφωνα αποφάσισε κι ενέκρινε το ψήφισμα διαφωνίας για το σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά το «Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες» του ΥΠΕΚΑ που ετέθη προς διαβούλευση από την 11η Απριλίου έως την 26η Μαΐου του 2011.Αυτή η πρόταση όπως έχει κατατεθεί υπαγορεύει την υποβάθμιση της πρώτης παραλιακής ζώνης μετά την Αθήνα, που τα βασικά της χαρακτηριστικά παραβλέπονται, όπως το ότι από το 2003 ο ΕΟΤ έχει χαρακτηρίσει αυτή τη ζώνη τουριστική με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Επίσης υπάρχουν υγρότοποι στον κόλπο της Αταλάντης που είναι ενταγμένοι στον επιστημονικό κατάλογο « NATURA 2000».

Από τις αρχές το 1990 εγκαταστάθηκαν κάποιες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και όταν οι περισσότερες από αυτές εγκαταλειφθήκαν άφησαν πίσω τους κληρονομιά οικολογικά προβλήματα.Ως Δήμος είμαστε ενάντια στην πολλαπλάσια αύξηση της παραγωγής προϊόντων και θα είμαστε αμείλικτα σκληροί. Γι αυτό καταγγέλλουμε την πρόταση αυτή καθώς και τους μελετητές αφού τα προηγούμενα χρόνια είχαν επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή και άρα γνωρίζουν πολύ καλά τι συμβαίνει. Δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι σε κανένα επιχειρηματικό deal που θα έχει ως αποτέλεσμα να κερδίσουν οι λίγοι και οι πολίτες και ο τόπος να είναι οι μεγάλοι χαμένοι..Ως διοικούντες αυτού του τόπου δεν θα δεχθούμε την πολλαπλάσια αύξηση της παραγωγής και θα αντικρούσουμε όλες τις πράξεις που θα υπαγορεύουν επέκταση των υπαρχόντων μονάδων αλλά και εγκατάσταση νέων αφού είναι πολύ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια που θέτει το ίδιο το περιβάλλον και αυτό θα συνεπάγεται επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του βυθού και θα είναι ενάντια στην οποιαδήποτε τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και των κατοίκων της.Και οι τέσσερις πρώην Δήμοι που απαρτίζουν τον σημερινό Δήμο Λοκρών είχαν πάρει ομόφωνες αποφάσεις ενάντια στην εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών , όλοι οι κοινωνικοί κι εργατικοί φορείς αλλά και οι πολίτες συναινούσαν και μ΄ αυτές τις αποφάσεις κι εμείς συντασσόμαστε ως νέο Δημοτικό Συμβούλιο και τις υποστηρίζουμε αυστηρά χωρίς εκπτώσεις σε καμία κατεύθυνση.Ως Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών διαφωνούμε με την τακτική που ακολουθεί το υπουργείο και ζητάμε να αποσυρθεί άμεσα αυτή η πρόταση από την διαδικασία διαβούλευσης γιατί δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε σε τετελεσμένα που υποθηκεύουν το μέλλον του τόπου.Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 11/139/2011

...................................................................................................................................................

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση

Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθείΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ν.Λιόλιος Α.Ζαΐμης Κ.Τσέρτος, Ι.Μπονόβας, Α.Παπακωνσταντίνου

Β.Καρατράντος, Σ.Γκριτζάπης, Η.Κολομτσάς

Γ.Βλαχάβας, Δ.Τσοχαντάρης, Γ.Δουμπιώτης

Χ.Μπώκος, Αλ.Β.Κούρος, Μ.Περλεπές

Ι.Θεοδοσίου, Αρ.Κ.Κούρoς, Ε.Αγγελούσης

Κ.Πάσσας, Κ.Σούλιας, Κ.Αγγελούσης

Ι.Παπαγεωργίου, Μ.Γεωργοπούλου,

Δ.Σουλτανόπουλος,Π.Μιχαλοπούλου-Σουλτανοπούλου,

Γ.Ρούσσης, Γ.ΝυδριώτηςΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ν.ΛΙΟΛΙΟΣ

Wednesday, May 4, 2011

Κρίσιμη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβαλλοντος Περιφέρειας Στ.Ελλάδας

ΠΡΟΣ: 1. κ. Νικόλαο Μπέτσιο
Πρόεδρο Επιτροπής Περιβαλλοντος & Αναπτυξης Περιφέρειας Στ. Ελλάδας
2.κ. Περικλή Καραίσκο Αντιπρόεδρο
3.κ.Αντώνη Τερζή Δ/ντή Περιβαλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
ΚΟΙΝ: 1.κ. Περιφερειάρχη Στ.Ελλάδας
2. κ. Δήμαρχο Λοκρών
3. ΜΜΕ , ιστοσελίδες και blogs
Νομού Φθιώτιδας

Θέμα: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις
Υδατοκαλλιέργειες

Κύριοι
Ενημερωθήκαμε από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας ότι την Παρασκευή
6-5-2011 στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβαλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας στο 18ο θέμα θα παρουσιαστεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις Υδατοκαλλιέργειες το οποίο βρίσκεται ήδη αναρτημένο στο Διαδίκτυο για Δημόσια Διαβούλευση.
Κατ`αρχήν επιτρέψτε μας να σημειώσουμε τα εξής:
Στην παράκτια ζώνη του Οπούντιου Κολπου (Θεολόγου –Αταλάντης-Λιβανατών) ζουν εγκατεστημένοι, ιδίως τους θερινούς μήνες, μόνιμοι κάτοικοι, οικιστές,παραθεριστές και τουρίστες στους οικισμούς Θεολόγου, ΟΣΜΑΕΣ, Σκάλας Αταλάντης Τραγάνας, Σκάλας Λιβανατών και Αρκίτσας σε ιδιαιτερα καλλωπισμένους και πολυτελείς παραθαλάσσιους παραθεριστικους οικισμούς και τουριστικά συγκροτήματα.
Η εν λόγω ΣΜΠΕ, όσον αφορά τη Στερεά Ελλάδα, σκοπό έχει να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τις εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας αδιαφορώντας για την ανεπανόρθωτη και μη αναστρέψιμη βλάβη που θα προκαλέσει στο θαλάσσιο Περιβάλλον του Οπούντιου Κόλπου και κατ` επέκταση στην μόνη μορφή Ανάπτυξης για την περιοχή τον Τουρισμό.
Στηρίζεται δε στα εξής:
Α) στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξίας και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1469/9-10-2003).
Το Χωροταξικό αυτό Πλαίσιο εγκρίθηκε το 2003 παρά τις ενστάσεις, αντιρρήσεις, διαμαρτυρίες, συγκεντρώσεις και τα Ψηφίσματα του τότε Νομάρχη και Νομαρχιακού Συμβουλίου Φθιώτιδας, των τέως Δήμων Αταλάντης, Μαλεσίνας και Λιβανατών και του συνόλου των Συλλόγων και Φορέων της παραλιακής Λοκρίδας και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές και τους στόχους της εξουσιοδοτικής διάταξης του Νόμου 2742/99 τις οποίες παρανόμως δεν έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξή του.
Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξίας και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας συντάχθηκε πάνω σε Μελέτες Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα των διαφόρων περιοχών οι οποίες εξετάστηκαν για το αν πληρούν ή όχι τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών (ρεύματα, θερμοκρασίες κ.λ.π.),
Μεταξύ δε των περιοχών οι οποίες εξετάσθηκαν ήταν και η περιοχή του Κόλπου Θεολόγου-Αταλάντης-Λιβανατών (Οπούντιος Κόλπος) όπου αγνοήθηκε παντελώς η ύπαρξη τουριστικών μονάδων, παραθεριστικών οικισμών και γενικότερα η Τουριστική Προοπτική της περιοχής, με αποτέλεσμα να προβλεφθούν ιχθυοτροφικές μονάδες για τον Κόλπο, γεγονός που οδήγησε από τότε στην θαλάσσια και χερσαία περιβαλλοντική υποβάθμιση και μαρασμό της περιοχής μας, με δυο λόγια συντελέστηκε και συντελείται ακόμα ένα διαρκές έγκλημα εις βάρος του Περιβάλλοντος.


Β) Στις Μελέτες Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ 200-2006.
Ιδιαιτερα δε όσον αφορά στη Μελέτη ΠΟΑΥ για το Βόρειο Ευβοικό συμπεριλαμβανομένου και του Μαλιακού , αυτή πραγματοποιήθηκε το 2003 εν αγνοία της τότε Νομαρχίας Φθιώτιδας αλλά και των τριών Δημων της παραλιακής Λοκρίδας Αταλάντης,Μαλεσίνας και Λιβανατών, ανετέθη σε επιστήμονες-συνεργάτες του Συλλόγου μας προς έλεγχο και διαπιστώθηκε πως ήταν ανεδαφική, γεμάτη σφάλματα, ανακρίβειες, και κατά την άποψή μας σκόπιμες παραλείψεις καθώς παρουσίαζε εντέχνως την υδατοκαλλιέργεια ως δραστηριότητα φιλική προς το Περιβάλλον και προς τον Τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής του Κόλπου Θεολόγου –Αταλάντης-Λιβανατών, γεγονός απολύτως αναληθές καθώς σύμφωνα με επίσημο έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ που έχουμε στο αρχείο μας στην περιοχή του Κόλπου Θεολόγου –Αταλάντης
«Η δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας είναι ασύμβατη με την ευρύτερη περιοχή που είναι κατ`εξοχήν περιοχή τουρισμού και παραθερισμού»
Η υλοποίησή της μελέτης ΠΟΑΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗ-ΛΑΡΥΜΝΑ θα είναι ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ καθώς προβλέπει δυο τερατώδεις Ζώνες Ιχθυοτροφείων στην καρδιά του Κόλπου, στις προστατευόμενες από το NATURA 2000 και στα θεσμοθετημένα Καταφύγια Αγριας Ζωής, Νήσους Γάιδαρος και Αταλαντονήσι δυναμικότητας 1.610 και 1435 αντίστοιχα τόνων τσιπούρα –λαυράκι ετησίως, τα οποία σύμφωνα με επιστημονικές Μελέτες Πρυτάνεων και Καθηγητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, ισοδυναμούν με 31 τόννους ημερησίως και 11.315 τόνους ετησίως περιττωμάτων(κόπρανα και ούρα των ψαριών) ή σα να χύνονται στη θάλασσά μας ακατέργαστα λύματα μιας πόλης 210.930 κατοίκων!

Επιπλέον έχουμε να προσθέσουμε τα εξής:
Αποτέλεσμα των όσων προβλέπει η ΣΜΠΕ Υδατοκαλλιεργειών που κρατάτε σήμερα στα χέρια σας είναι να μην επιτυγχάνεται η ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής μας και η περιβαλλοντική και οικονομική αναβάθμισή της, η ορθολογική αξιοποίηση και προστασία του φυσικού της πλούτου καθώς η υπερσυγκέντρωση των ιχθυοκαλλιεργειών δεν προάγει την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξή της.
Αντίθετα αναμιγνύει ουσιαστικά ασύμβατες μεταξύ τους χρήσεις (τουρισμό και παραθερισμό με ιχθυοκαλλιέργειες) με συνεπεια να ακυρώνεται de facto ο κύριος χαρακτηρισμός της περιοχής μας ως τουριστικής και να επιδεινώνεται κατά τρόπο συνταγματικά απαράδεκτο και μη συμβατό η διαβίωση και η υγεία των κατοίκων της (ΣτΕ 3756/00) χωρίς να συντρέχει τεκμηριωμένος λόγος δημοσίου συμφέροντος.
Η βλάβη που θα επέλθει στην περιοχή του Οπούντιου Κόλπου από τις χωροθετούμενες ιχθυοκαλλιέργειες που προβλέπει η ΣΜΠΕ Υδατοκαλλιεργειών θα είναι μη επανορθώσιμη και αναστρέψιμη και προφανώς δυσανάλογη με το δήθεν προσδοκώμενο όφελος της περιοχής από τη λειτουργία των εν λόγω ιχθυοτροφείων, ενώ θα έχει τέτοια έκταση και συνέπειες ώστε προδήλως αντιστρατεύεται τη συνταγματική αρχή της προστασίας του Περιβαλλοντος.

Καθώς η εν λόγω ΣΜΠΕ προβλέπει στο Βόρειο Ευβοικό ίδρυση Ζωνών Υδατοκαλλιεργειών(ΠΟΑΥ) δυναμικότητας 25.520 ετησίως τόνων ψαριών δηλαδή 6.420 τόνων ψαριών στο Δίαυλο των Ωρεών, 6.625 τόνων ψαριών στο Μώλο, 9.255 τονων ψαριών στην Αταλαντη-Λάρυμνα και 3.220 τόνων ψαριών στο Καντήλι με προοπτική αύξησης της δυναμικότητας και έκδοση νέων αδειών ιχθυοτροφείων σε σημειακές συγκεντρώσεις αλλά και μεμονωμένες, γίνεται αντιληπτό ότι ο Βόρειος Ευβοικός στραγγαλίζεται και μετατρέπεται σε μια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ-ΜΙΑ ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΧΑΒΟΥΖΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΟΥΣ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΩΝ (ΚΟΠΡΑΝΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ),ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ

Αυτό επίσης σημαίνει ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ κυρίως της Φθιώτιδας η οποία πλήττεται καιρια από το σχέδιο αυτό καθώς ζει και αναπνέει στο Βόρειο Ευβοικό προς τον οποίο έχει μοναδική θαλάσσια έξοδο.

Η δε περιοχή του Οπούντιου Κόλπου (Θεολόγου-Αταλάντης-Λιβανατών) θα υποστεί τεράστια οικονομική και περιβαλλοντική ζημιά, καθίζηση και μαρασμό της τουριστικής και παραθεριστικής κίνησης, δυσφήμιση, υποβάθμιση της αξίας των ακινήτων και τέλος, αυτή τη δύσκολη εποχή της οικονομικής κρίσης, θα στείλει στην ανεργία τους επαγγελματίες όλων των παραγωγικών τάξεων.

Για τους λόγους αυτούς ΚΑΛΟΥΜΕ την Επιτροπή Περιβαλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφερειας Στ.Ελλάδας να απορρίψει τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΕΠΧΣΑΑ για τις Υδατοκαλλιέργειες καθόσον δεν είναι δυνατή η συνύπαρξη των δυο στοιχείων ήτοι η διατήρηση του φυσικού κάλλους της περιοχής, της ιδιαίτερης βιοποικιλότητας και του τουριστικού χαρακτήρα της με τις τόσο ρυπογόνες και επιβαρυντικές για το θαλάσσιο περιβαλλον και οικοσύστημα αυξανόμενες χωροταξικά επιτρεπόμενες ιχθυοκαλλιέργειες

Μη γίνετε συνεργοί στο έγκλημα που σχεδιάζεται


Με τιμή
Το ΔΣ του Συλλόγου

Sunday, May 1, 2011

Αδαείς και ημιμαθείς διδάκτορες

ειδαμε κι αυτό το σχόλιο στη Δημόσια Διαβούλευση
.........Αδαείς και ημιμαθείς «επαΐοντες» δημιουργούν κλίμα και αποπροσανατολίζουν αλλά, σε τελική ανάλυση, με μελέτες αμφίβολης επιστημονικής αξίας και με βαρύγδουπες «αναλύσεις», διαμορφώνουν την κοινή γνώμη και καθορίζουν τις εθνικές πολιτικές...........
Δυο διδακτορες λοιπον καθηγητές ιχθυοκομίας στο ΤΕΙ Ηπείρου ο ένας Κτηνίατρος και Ιχθυολόγος, Ειδικευθείς και Διδάκτωρ του Αυτοκρατορικού Πανεπιστημίου του Τόκιο (ειρήσθω εν παρόδω έχει σταματήσει από το 1947 να λέγεται έτσι!!!)και ο άλλος Βιολόγος, Iχθυολόγος, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Heriot-Watt σχολιάζουν, παιρνουν θέση φανατικά υπερ των ιχθυοτροφείων και γεμάτοι έπαρση
χαρακτηρίζουν τους καθηγητές
1)Σωφρόνιο Παπουτσόγλου
Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρο Επιστημονικής Επιτροπής ΕΘ.Ι.Α.ΓΕ,
2)τον Γ Πνευματικό
τακτικό καθηγητή Ιχθυολογίας κτηνιατρικής Σχολής Παν Θεσσαλονίκης
3)τον Μανώλη Γκαγκάκη χημικό
Τιμήθηκε από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου – 1990), από την τοπική περιβαλλοντική οργάνωση (2000), από την Ένωση Ελλήνων Χημικών (2003) και από την Ακαδημία Αθηνών (2002) για την μακροχρόνια δράση του στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος
4)τους Α. Κονίδη, Θ. Κουσουρή και Γ. Φώτη καθηγητών και μελών του Δικτύου Ερευνητών Περιβαλλοντος
των οποίων τις μελέτες για τη ρύπανση που προκαλούν τα ιχθυοτροφεία μεταφέραμε στη Δημόσια Διαβούλευση
Αδαείς και ημιμαθείς
Φαιδρούς και ιδιοτελείς

Εχουν δίκιο........εδω που καταντήσαμε οι πρώτοι έσονται τελευταίοι!