Saturday, December 13, 2008

Μεγάλο Σκάνδαλο

Καταγγέλει ο Σύλλογός μας την παράλογη και περίεργη ανοχή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρου Κοντού προς τον παράνομο ιχθυοκαλλιεργητή Ιωάννη Γκλάβα.ΠΡΟΣ:τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
κύριο Αλέξανδρο Κοντό
ΚΟΙΝ:1.Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
2.Γρ. κ.Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
3.κ. Γ.Γ.Περιφ. Στ. Ελλάδας
4.κ Νομάρχη Φθιώτιδας
5.κ.κ. Βουλευτές Φθιώτιδας
Θέμα: «Νομιμοποίηση παράνομης ιχθυοκαλλιέργειας Ιω.Γκλάβα στον Κόλπο
Θεολόγου –Αταλάντης Νομού Φθιώτιδας»
Σχετ:α)Α.Π. 139621/6-2-2008 Απόφαση Υπουργού Αγρ.Ανάπτυξης & Τροφίμων
β)Α.Π. 17797/4627/11-10-2007 Απόφαση Γ.Γ.Περιφέρειας Στ.Ελλάδας
γ) Α.Π. 3287/221/16-1-2008 Τροποποίηση της 17797/4627/11-10-2007
δ)Α.Π. 139847/15-10-2008 κοινοποίηση της Απόφασης του Υπουργού
ε)Η από 10-12-2007 προσφυγή του ιχθυοκαλλιεργητή κ. Ι.Γκλάβα
στ) Α.Π. 560/16-1-2008 παρέμβαση του Συλλόγου μας επί της προσφυγής

Κύριε Υπουργέ
Κοινοποιήθηκε πρόσφατα στην Περιφέρεια Στ.Ελλάδας και στη συνέχεια στο Σύλλογό μας, με καθυστέρηση 8 μηνών, Απόφασή σας (σχετ.α) με την οποία:
-Αποδέχεστε την προσφυγή του επί πολλών ετών παρανομούντα και ρυπαίνοντα τον Κόλπο του Θεολόγου-Αταλάντης ιχθυοκαλλιεργητή κ.Ιω.Γκλάβα(σχετ. ε)
ο οποίος από το 2003 μετέφερε και λειτουργεί παρανόμως και χωρίς καμιά άδεια ιχθυοκλωβούς από το Ν.Ευβοίας στη Ν.Γάιδαρο Αταλάντης Ν. Φθιώτιδας.
-Ακυρώνετε την καθ`όλα νόμιμη και πληρέστατα αιτιολογημένη Απόφαση του Γ.Γ.Περ. Στ. Ελλάδας κ. Σκορδά ο οποίος είναι και ο καθ`ύλην αρμόδιος(σχετ.β)
-Δε λαμβάνετε υπόψη σας την Τροποποίηση της εν λόγω Απόφασης (σχετ.γ),
-Αγνοείτε την παρέμβαση του Συλλόγου μας(σχετ.στ) ο οποίος, λεπτομερώς σας εξήγησε τα τεράστια προβλήματα που δημιουργεί στη θάλασσά μας ο παράνομος ιχθυοκαλλιεργητής κ. Ι.Γκλάβας, εκπροσωπεί μέσω ψηφισμάτων το σύνολο των Συλλόγων και των τοπικών κοινωνιών της ευρύτερης περιοχής της παραλιακής Λοκρίδας (Δήμων Αταλάντης-Μαλεσίνας-Λιβανατών) και έχει χρέος να υπερασπίζεται με όλες του τις δυνάμεις και με όλα τα μέσα όσους καταστρέφουν το Περιβάλλον,θίγουν τα οικολογικά μας δικαιώματα και υποθηκεύουν το μέλλον των επόμενων γενιών.

Με όλο το σεβασμό λοιπόν προς το πρόσωπό Σας και προς το αξίωμα του Υπουργού αλλά και του βουλευτού μέσω των οποίων είστε ταγμένος να υπηρετείτε τον ελληνικό λαό, επιτρέψτε μας να Σας επισημάνουμε τα εξής:
1.Είναι ΑΝΑΚΡΙΒΕΣ :
Α)ότι της Απόφασης του κ. Σκορδά (σχετ.β) δεν προηγήθηκε απαγόρευση εισαγωγής γόνου στη μονάδα, διότι επί μία διετία οι Υπηρεσίες ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας και του Λιμεναρχείου Αταλάντης διενεργούσαν συνεχείς ελέγχους στη μονάδα Ι.Γκλάβα,διαπίστωναν ότι αθετούσε συστηματικά τους όρους και τις προϋποθέσεις των αδειών και των συμβάσεων,παραβίαζε τους Περιβαλλοντικούς Ορους, και λειτουργούσε με υπερτριπλάσιο αριθμό ιχθυοκλωβών. Παρά το γεγονός ότι του έκαναν επανειλημμένα συστάσεις γραπτές και προφορικές να τους απομακρύνει και τον καλούσαν σε απολογία, εκείνος προκλητικά όχι μόνο δε συμμορφωνόταν αλλά έβαζε γόνο στους ιχθυοκλωβούς με σκοπό να εκβιάσει και να προκαταλάβει την κατάσταση!
Β)ότι δεν του χορηγήθηκε εύλογος χρόνος για να ολοκληρωθεί ο κύκλος εκτροφής και η απομάκρυνση των παραγωγικών εγκαταστάσεων, διότι ο Γ.Γραμματέας Περιφέρειας κ. Σκορδάς αμέσως μετά, με επόμενη Απόφασή του(σχετ.γ) και πριν την υπογραφή της δικής Σας, τροποποίησε την αρχική, την οποία εσείς ακυρώσατε, και έδωσε στον κ.Ι.Γκλάβα 12 μήνες να απελευθερώσει θαλάσσιο και χερσαίο χώρο!
Γ)ότι δεν παρέχεται στον κ. Ι.Γκλάβα η δυνατότητα να μετεγκαταστήσει τη μονάδα του,διότι ουδέποτε υπέβαλλε αίτημα μετεγκατάστασης από τη Νήσο Γάιδαρο του Κόλπου Θεολόγου-Αταλάντης σε άλλη περιοχή και είναι γνωστό ότι ο επιχειρηματίας είναι εκείνος που επιλέγει την περιοχή στην οποία επιθυμεί να αναπτύξει τη δραστηριότητά του και όχι οι Υπηρεσίες!
Η μη ενημέρωσή σας από τους εισηγητές σας επί των ανωτέρω θεμάτων μας δημιουργεί την απορία αν αυτό έγινε εξ αμελείας ή εκ προθέσεως!
2. Με την Απόφασή Σας αυτή
α)ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ κάθε νόμιμη διαδικασία την οποία ακολούθησαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας.
β)ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ο θεσμός του Γ. Γ. της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας ο οποίος έκανε το καθήκον του εφαρμόζοντας την κείμενη Νομοθεσία!
3.ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΤΕ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ και στην ουσία ΑΚΥΡΩΝΕΤΕ τις αρμοδιότητες που έχει δώσει ο Νόμος στους Γ.Γ. Περιφερειών να χειρίζονται σε συνεργασία με τις Νομαρχίες τα ζητήματα των ιχθυοκαλλιεργειών καθώς μόνον αυτοί δύνανται να έχουν σαφή εικόνα των προβλημάτων κάθε περιοχής και να χειρίζονται «τα του οίκου τους».
Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΑΣ μας δημιουργεί πολλές σκέψεις και ερωτηματικά διότι, όταν τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας επικοινώνησαν με τους εισηγητές Σας, και αφού είχαν παρέλθει μερικοί μήνες από το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2008 μέσα στο οποίο σύμφωνα με το νόμο είχατε υποχρέωση να απορρίψετε ή να αποδεχτείτε την προσφυγή του παράνομου ιχθυοκαλλιεργητή, μας έλεγαν ότι: «Αφού δεν απάντησε μέσα στο δίμηνο ο Υπουργός σημαίνει σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής»
Και ξαφνικά με καθυστέρηση 8 μηνών στις 15-10-2008, και 5 ημέρες μετά τη λήξη της 12μηνης προθεσμίας που είχε δώσει ο Γ.Γ.Περιφέρειας στον παράνομο ιχθυοκαλλιεργητή (11 Οκτωβρίου 2008), κοινοποιείται(σχετ.δ) η Απόφασή σας με ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου 2008, ανατρέποντας την υλοποίηση της Απόφασης του κ. Γ.Γραμματέα!!
4.Η αποδοχή της προσφυγής του κ.Ι.Γκλάβα συνηγορεί υπέρ της μετατροπής της περιοχής μας σε ΧΑΒΟΥΖΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ καθώς έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις θέσεις και τις απόψεις των τοπικών κοινωνιών ,των Συλλόγων και των Φορέων της παραλιακής Λοκρίδας, των Γ.Π.Σ. Αταλάντης και Μαλεσίνας, των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβουλίων των τριών Δήμων Αταλάντης-Μαλεσίνας –Λιβανατών, του Νομάρχη και του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φθιώτιδας οι οποίες είναι αντίθετες με την ύπαρξη ιχθυοτροφείων στον Κόλπο Θεολόγου-Αταλάντης και ζητούν άμεση απομάκρυνση όλων των μονάδων για το λόγο ότι η περιοχή μας έχει υποφέρει πολλά χρόνια από τη λειτουργία αυτών των μονάδων.Ολα αυτά τα αναφέραμε λεπτομερώς στην παρέμβασή μας(σχετ.στ) την οποία προφανώς αγνοήσατε!
5.Με την Απόφασή Σας αυτή ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΕ με μια μονοκονδυλιά την περιοχή του Κόλπου του Θεολόγου –Αταλάντης της οποίας μόνη μορφή και ελπίδα Ανάπτυξης είναι η Τουριστική, ο Παραθερισμός και ο Θαλάσσιος Τουρισμός και τη μετατρέπετε σε βιομηχανική περιοχή καθώς βιώσιμη Ανάπτυξη και Τουρισμός είναι ασύμβατες με την ιχθυοκαλλιέργεια. Μια θάλασσα μας απέμεινε και μας την καταστρέφετε! ΜΕ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ;
6.Με την Απόφασή Σας αυτή ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΠΟΔΟΠΑΤΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΕΥΤΕΛΙΖΟΥΝ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ!Αυτό είναι το νόημα της αξιοκρατίας και της απονομής δικαιοσύνης;
7.Με την Απόφασή Σας αυτή ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΤΕ έναν παράνομο και αυθαίρετο ιχθυοκαλλιεργητή ο οποίος ανερυθρίαστα και προκλητικά ρυπαίνει το ζωτικό θαλάσσιο χώρο της περιοχής μας περίπου 7 χρόνια!
8.Η Απόφασή Σας αυτή ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ και ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ στους άλλους ιχθυοκαλλιεργητές και όχι μόνο, ότι όποιος θέλει μπορεί να παρανομεί ατιμώρητα!
9.Τέλος η Απόφασή Σας αυτή εγείρει τεράστια ερωτηματικά στην περιοχή μας καθώς οι πολίτες έχουν την άποψη ότι πρόκειται περί μεγάλου ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ:
-Ποιος είναι τέλος πάντων αυτός ο Ιω.Γκλάβας;
-Ποιες «πλάτες» έχει ώστε να παραβιάζει Νόμους,Διατάγματα και
Αποφάσεις Περιφέρειας Νομαρχίας και Δήμων ατιμώρητα;
-Ποιούς εξυπηρετεί και ποιοι με τη σειρά τους επεμβαίνουν στα κέντρα
λήψεως αποφάσεων ώστε να λαμβάνονται Αποφάσεις ευνοικές γιαυτόν;
Κύριε Υπουργέ
Επειδή ο κάθε Υπουργός πρέπει να αποφασίζει και να ενεργεί προς το συμφέρον του Κράτους και των πολιτών και όπως πολύ καλά γνωρίζετε η ατιμωρησία προάγει τη διαφθορά, Σας παρακαλούμε ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ την Απόφασή Σας ώστε να απομακρυνθεί ΑΜΕΣΑ η μονάδα Ιω.Γκλάβα από τον Κόλπο Θεολόγου-Αταλάντης σε περιοχή που επιθυμεί ο επιχειρηματίας ή που θα του υποδείξουν οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
ΑΠΟΔΕΙΞΤΕ ΜΑΣ αυτό που πριν από λίγες ημέρες σε νυκτερινή εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού και επί σχετικής ερωτήσεως απαντήσατε εις επήκοον του ελληνικού λαού ότι «δε σηκώνετε μύγα στο σπαθί σας»!
Μετά τιμής
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος
Η Γ.Γραμματέας

Friday, November 14, 2008

Μέθοδος αναβλάστησης και αναδάσωσης των βουνών

Συλλέγουμε σπόρους…
…1ον γιατί είναι ωραία διαδικασία!!!
Μαζεύουμε όλα τα είδη των σπόρων (από φρούτα, λαχανικά, άγρια δέντρα, θάμνους κτλ) και αφού καθαρίσουμε τα υπολείμματα από το περικάρπιο, τους απλώνουμε σε ένα πιάτο ή εφημερίδα για να ξεραθούν. Μετά από λίγες μέρες μπορούμε να τους φυλάξουμε σε ένα ταψί ή σε ένα ανοιχτό γυάλινο δοχείο.
…2ον το φθινόπωρο θα φτιάξουμε σβώλους με χώμα και σπόρους και θα κάνουμε αναβλάστηση σε άγονες περιοχές.

Το μίγμα σπόρων με αργιλόχωμα μπορεί να δώσει τη λύση για την αναβλάστηση των βουνών.
H μέθοδος βασίζεται στη λογική της φυσικής καλλιέργειας. Πρόκειται για χωμάτινους σβώλους που εμπεριέχουν μεγάλη ποικιλία σπόρων. Η κάλυψη με αργιλόχωμα προστατεύει τους σπόρους, ώστε να μη φαγωθούν από τα πουλιά και τα τρωκτικά και τους εξασφαλίζει το «αρχικό» χώμα για να φυτρώσουν. Η επιλογή της εποχής σποράς μέσα στην περίοδο των βροχών δίνει στους σπόρους τις καλύτερες συνθήκες, για να βλαστήσουν και στη συνέχεια η φύση επιλέγει ποιοι απ΄ αυτούς θα επιβιώσουν.
Η μέθοδος εφαρμόζεται με επιτυχία στην Ιαπωνία, στις ΗΠΑ (όπου γίνονται σπορές και με αεροπλάνα), στην Κύπρο και από το 1994 και σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα .
Το πλεονέκτημα που έχει η μέθοδος είναι ότι σπέρνοντας μια μεγάλη ποικιλία σπόρων, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι κάποιοι θα βλαστήσουν όσο κακές και αν είναι οι συνθήκες. Επιπλέον, με την ποικιλία των φυτών εμπλουτίζεται το άγονο έδαφος. Έτσι δημιουργούνται οι συνθήκες που θα επιτρέψουν και σε άλλα φυτά να βλαστήσουν. Προκειμένου να αναπτυχθούν δένδρα, απαιτούνται και χαμηλότερα φυτά, για να προστατεύσουν τη βάση των ψηλότερων και αντίστροφα, ενώ είναι αναγκαία η παρουσία θαμνωδών και ποωδών φυτών, καθώς και μικροοργανισμών. Όσο μεγαλύτερη ποικιλία σπόρων έχουμε τόσο αυξάνουμε την αποδοτικότητας της σποράς.

Η διαδικασία φαίνεται στο video:


ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tuesday, November 11, 2008

Ρύπανση του αλιευτικού καταφυγίου του Θεολόγου


Μετά τα προβλήματα που δημιούργησε στο μικρό καταφύγιο του Θεολόγου η συσσώρευση των γριγρι τα οποία φορτοεκφορτώνουν νωπά αλιεύματα προκαλούν ρύποανση και δημιουργούν μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή, στείλαμε προς τις Υπηρεσίες το ακόλουθο έγγραφο


ΠΡΟΣ:1.Υπουργείο Αγρ.Ανάπτυξης και Τροφίμων
Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών
2. Υπηρεσία Αλιείας Νομαρχίας Φθιώτιδας
3. Υ/Χ Σκάλας Αταλάντης Φθιώτιδας
ΚΟΙΝ: 1.κ. Νομάρχη Φθιώτιδας
2. ΠΕΧΩ Περιφέρειας Στ.Ελλάδας
3. ΕΟΤ- Συλλόγους αλιέων
4.Δήμο Μαλεσίνας
5. Ευρωπαική Επιτροπή Περιβάλλοντος
6. ΟΣΜΑΕΣ-ΕΑΑΣ-ΜΜΕ Λαμίας
7.Συλλόγους περιοχής Λοκρίδας


Θέμα: «Ρύπανση στη θαλάσσια και χερσαία περιοχή του όρμου του Θεολόγου
και κατ`επέκταση του Κόλπου Θεολόγου -Αταλάντης»

Σχετ:α) ψηφιακή φωτογραφία του αλιευτικού καταφυγίου Θεολόγου
β)Α.Π. 619/8-9-2008 έγγραφό μας
γ)Κανονισμός ΕΚ 1967/2006
δ)Α.Π. 154444/6-2-2007 έγγραφο της Δ/νσης Αλ.Εφαρμογών
ε) Κανονισμός ΕΚ 1559/2007
στ) Α.Π. 153927/28-1-2008 έγγραφο της Δ/νσης Αλ.Εφαρμογών
ζ) Κοινή Αλιευτική πολιτική Ευρωπαικής Επιτροπής
η) Νομοθετικό ψήφισμα Ευρωπαικού Κοινοβουλίου 5-6-2008
θ) Κανονισμός ΕΚ 1005/2008
ι) Απόσπασμα εγκεκριμένης ΜΠΕ για την επέκταση του αλιευτικού
καταφυγίου Θεολόγου
ια) Απόσπασμα ΜΠΕ >>

Με έκπληξη διαπιστώσαμε τον περασμένο Αύγουστο και στη συνέχεια τους μήνες Σεπτέμβριο Οκτώβριο μέχρι και σήμερα, περισσότερα από δέκα μεγάλης δυναμικότητας καίκια (γριγρι)(σχετ α) να ελλιμενίζονται στο μικρό αλιευτικό καταφύγιο του Θεολόγου και να διακινούνται ανεξέλεγκτα μεγάλες ποσότητες νωπών αλιευμάτων σε ιχθυεμπόρους οι οποίοι καταφθάνουν με μεγάλα φορτηγά και δημιουργούν το αδιαχώρητο στην προβλήτα.
Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι οι ιδιοκτήτες και το προσωπικό των γριγρι καθαρίζουν τα καταστρώματα, πλένουν τα δίχτυα και τα ρούχα τους χύνοντας τα νερά στο χώρο που δένουν , δεν τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, πετούν τα ψόφια ψάρια, τα τελάρα και τις σακούλες όπου βρουν με αποτέλεσμα να έχει γεμίσει η περιοχή μας ψόφια ψάρια, σκουπίδια, τρόφιμα, σακούλες, τελάρα και κόπρανα ενώ σε μερικές περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί απόρριψη απορρυπαντικών, καυσίμων και λιπαντικών στη θάλασσα!!!!
Όπως γίνεται αντιληπτό η απαράδεκτη και τριτοκοσμική αυτή κατάσταση έχει προκαλέσει τεράστια θαλάσσια και χερσαία ρύπανση στο μικρό αλιευτικό καταφύγιο, η οποία διαχέεται σε όλον τον όρμο του Θεολόγου αλλά και μεγάλη αναστάτωση και αγανάκτηση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Ο Σύλλογός μας μετά από καταγγελίες μελών και επαγγελματιών αλιέων της περιοχής και επιτόπιο αυτοψία διαμαρτυρήθηκε εγγράφως(σχετ β) και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Υ/Χ Αταλάντης δεν υπήρξε αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια επικοινώνησε τηλεφωνικά με το Υπολιμεναρχείο Αταλάντης, τη Δ/ση Αλιευτικών Εφαρμογών και ΕΑΠ τμήμα 5ο(κα Ζόμπολα) και την Υπηρεσία Αλιείας Νομαρχίας Φθιώτιδας(κο Ρίζο).

Από την επικοινωνία αυτή προέκυψαν τα εξής:
Η Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών στο πλαίσιο εφαρμογής του Κοινοτικού κανονισμού (ΕΚ) 1967/2006( σχετ γ) ζήτησε από τις Υπηρεσίες Αλιείας των Νομαρχιών να προτείνουν, μετά από συνεργασία σε τοπικό επίπεδο με τους αρμόδιους φορείς, τους λιμένες όπου θα εκφορτώνονται και θα διατίθενται για πρώτη φορά αλιεύματα α/κ σκαφών συμπληρώνοντας το συνημμένο πίνακα και επισημαίνοντας ότι:
«η πρότασή σας να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα καθορισμού λιμένων, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό αριθμό σκαφών που εκφορτώνουν στον προτεινόμενο λιμένα, την απόσταση των λιμένων μεταξύ τους, την υφιστάμενη υποδομή αυτών καθώς και τη λειτουργία Λιμενικής Αρχής προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης των προβλεπομένων ελέγχων από την ισχύουσα Νομοθεσία» (σχετ δ)
Η Υπηρεσία Αλιείας Νομαρχίας Φθιώτιδας ,εξ όσων επί λέξει ανέφερε τηλεφωνικά ο κ. Ρίζος στη Γραμματέα του Συλλόγου μας, πρότεινε ως «καθορισμένους λιμένες» όλους τους λιμένες της Νομαρχίας Φθιώτιδας!
Στη συνέχεια η Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1967/2006(σχετ γ) και 1559/2007(σχετ. ε) εξέδωσε το σχετ στ όπου στον πίνακα των «καθορισμένων λιμένων» εκφόρτωσης/μεταφόρτωσης/πρώτης πώλησης αλιευμάτων εκτός αυτών που διαθέτουν Λιμενική Αρχή, περιλαμβάνεται και το μικρό αλιευτικό καταφύγιο του Θεολόγου!!

Κατ`αρχήν θεωρούμε επιβεβλημένο να σας επισημάνουμε τα εξής:

Α).Σύμφωνα με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική της Ευρωπαικής Επιτροπής
(σχετ ζ) η θέσπιση των «καθορισμένων λιμένων» πραγματοποιήθηκε με
σκοπό την εκφόρτωση μεγάλων ποσοτήτων ψαριών και
στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο στις μεγάλες εκφορτώσεις

Β).Σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1967/2006 και 1559/2007 (σχετ γ και δ) αλλά και το Α.Π. 154444/6-2-2007 της Δ/νσης Αλιευτικών Εφαρμογών (σχετ ε) για τον αποτελεσματικό έλεγχο των εκφορτώσεων προυπόθεση είναι η λειτουργία Λιμενικής Αρχής.

Γ).Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (COM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS) )(σχετ η) τα κράτη μέλη ορίζουν λιμένες για εκφορτώσεις ή τόπους πλησίον της ακτής (καθορισμένοι λιμένες) στους οποίους επιτρέπονται οι λιμενικές υπηρεσίες και οι εργασίες εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης ιχθύων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Δ).Σύμφωνα με τον πρόσφατο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2008
«Περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος Πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ)
αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (σχετ.θ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1
Όροι πρόσβασης των αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών σε
λιμένα
Άρθρο 5
Καθορισμένοι λιμένες
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν λιμένες ή τόπους πλησίον της ακτής
στις οποίες επιτρέπονται οι εργασίες εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης
αλιευτικών προϊόντων και η παροχή των λιμενικών υπηρεσιών που
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.
2. Η πρόσβαση στις λιμενικές υπηρεσίες και η πραγματοποίηση
εργασιών εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης από αλιευτικά σκάφη τρίτων
χωρών επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένους λιμένες.
3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ετησίως και το
αργότερο έως τις 15 Ιανουαρίου κατάλογο των καθορισμένων
λιμένων. Τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του καταλόγου αυτού
κοινοποιούνται στην Επιτροπή τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την
έναρξη ισχύος της τροποποίησης.
4. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των καθορισμένων
λιμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις
ιστοσελίδες της.

Ε) Το μικρό Αλιευτικό καταφύγιο του Θεολόγου προέκυψε από την επέκταση της προβλήτας (Α.Π. 3818/1-10-2003 Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στ.Ελλάδας) η οποία κρίθηκε αναγκαία για τον ελλιμενισμό των αλιευτικών σκαφών της περιοχής του Θεολόγου, την αποφυγή της ανεξέλεγκτης πρόσδεσης σκαφών στους χώρους κολύμβησης, την λειτουργική αναβάθμιση και αισθητική, τη συμβολή στην ορθή κατανομή χρήσεων του θαλασσίου χώρου και αιγιαλού αλλά και της τουριστικής ανάπτυξης και αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου. Η συνολική δυναμικότητα του καταφυγίου ανέρχεται το μέγιστο στα 90 σκάφη μεσαίου μεγέθους μήκους 5-8 μέτρων(σχετ ι)

ΣΤ) Η ποιότητα της θαλάσσιας έκτασης του αλιευτικού καταφυγίου λόγω του μικρού αριθμού των αλιευτικών σκαφών και της περιορισμένης διακίνησης είναι κατάλληλη για μπάνια των κατοίκων και γιαυτό η περιοχή λειτουργεί κατ`εξοχήν ως παραθεριστικό κέντρο με υψηλές παροχές υπηρεσιών τουρισμού(σχετ ια)

Ζ) Η περιοχή του Θεολόγου είναι χαρακτηρισμένη από το Περιφερειακό Πλαίσιο Σχεδιασμού και Χωροταξίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τις Μελέτες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και ΕΟΤ ως τουριστική.

Η)Τα κατά καιρούς Ψηφίσματα των Συλλόγων και Τοπικών Φορέων , οι Αποφάσεις των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβουλίων της παραλιακής Λοκρίδας(δήμοι Μαλεσίνας –Αταλάντης και Λιβανατών), του Νομάρχη και του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φθιώτιδας αλλά και οι κατευθύνσεις του Α Αναπτυξιακού Συνεδρίου Νομαρχίας Φθιώτιδας ζητούν και απαιτούν από την Κεντρική Διοίκηση τον Τουρισμό ως τη μόνη δυνατή μορφή ανάπτυξης για την περιοχή.

Θ) Ο Κόλπος του Θεολόγου είναι ένας αβαθής Κόλπος ο οποίος δεν αντέχει τέτοιου είδους δραστηριότητες . Ιδιαίτερα δε η θάλασσα του μικρού αλιευτικού καταφυγίου είναι εξαιρετικά αβαθής και προσφέρεται για θαλάσσια μπάνια των μόνιμων κατοίκων, των κατοίκων των εξοχικών κατοικιών που έχουν κτιστεί ακριβώς πάνω στην παραλιακή οδό, των παραθεριστών των ενοικιαζομένων δωματίων και των επισκεπτών στις παραλιακές ταβέρνες, είναι δε ιδανική για μικρά παιδιά.

Εκ των ανωτέρω συμπεραίνεται ότι σε καμία περίπτωση το μικρό αλιευτικό καταφύγιο του Θεολόγου το οποίο δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους, κριτήρια και χαρακτηριστικά, δε διαθέτει χώρους στάθμευσης, χώρους φορτοεκφόρτωσης και είναι σε επαφή με τις κατοικίες και τις παραλιάκες ταβέρνες και καφετέριες , δεν έπρεπε να ενταχθεί στους «καθορισμένους λιμένες» διότι δε διαθέτει Λιμενική Αρχή η οποία να ασκεί τον έλεγχο, καθώς το Υ/Χ Αταλάντης βρίσκεται με μεγάλη απόσταση και εκτός ακτίνας ελέγχου , η δε ένταξή του στον κατάλογο των «καθορισμένων λιμένων» είναι αυθαίρετη, ατεκμηρίωτη, παράνομη και καταστρεπτική για το θαλάσσιο και χερσαίο Περιβάλλον και τροχοπέδη για την Τουριστική Ανάπτυξη της περιοχής μας.

Τεράστιες ευθύνες κατά την εκτίμησή μας αποδίδονται στην Υπηρεσία Αλιείας της Νομαρχίας Φθιώτιδας η οποία χωρίς τη συνεργασία ως όφειλε και εν αγνοία των τοπικών φορέων αλλά και παρά τους Ευρωπαικούς Κανονισμούς πρότεινε την ένταξη του Θεολόγου στους «καθορισμένους λιμένες» δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή μας, εξαιρώντας για λόγους που δεν κατανοούμε από τον κατάλογο των «καθορισμένων λιμένων» τη Σκάλα Αταλάντης και το λιμάνι της Λάρυμνας τα οποία διαθέτουν Υ/Χ και συνεπώς άρτιο ελεγκτικό μηχανισμό!!

Ευθύνες κατά την άποψή μας φέρει και η Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς όφειλε ως προισταμένη Υπηρεσία, να διερευνήσει αν οι προτεινόμενοι χώροι από την Υπηρεσία Αλιείας Νομαρχίας Φθιώτιδας πληρούν τις προυποθέσεις που προβλέπονται από τους Ευρωπαικούς κανονισμούς για την ένταξή τους στον κατάλογο των «καθορισμένων λιμένων» και να ενεργήσει ανάλογα.

Κατόπιν όλων αυτών
ΚΑΛΟΥΜΕ
την αρμόδια Υπηρεσία Αλιευτικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ ΑΜΕΣΑ
από τον κατάλογο των «καθορισμένων λιμένων» το μικρό αλιευτικό καταφύγιο του Θεολόγου και να απαγορεύσει εντελώς στους ιδιοκτήτες των καικιών γριγρι να ελλιμενίζονται στο χώρο αυτό.
Με την παράκληση να μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας

Ευχαριστούμε
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος
Η Γ.Γραμματέας

Tuesday, September 30, 2008

Νέο έγγραφό μας για τη μοναδα ιχθυοκαλλιέργειας Κ.Λιάπη στο Ταλαντονήσι

ΠΡΟΣ: κ. Αθανάσιο Σκορδά
Γεν. Γραμ. Περιφ. Στ.Ελλάδος
ΚΟΙΝ: 1.κ. Αθανάσιο Χειμάρα
Νομάρχη Φθιώτιδας
2. ΠΕΧΩ Περιφέρειας Στ.Ελλάδος

Θέμα: «Μη ανανέωση της Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων της
μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Κων. Λιάπη στη Ν.Αταλαντονήσι Δήμου
Αταλάντης»

Κύριε Γενικέ
Σας ενημερώνουμε ότι 21-12-2008 λήγει η ισχύουσα ΑΕΠΟ 587/8-3-2000 της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Κων/νου Λιάπη στη Νήσο Αταλαντονήσι Δήμου Αταλάντης και πρόθεση της Δν/σης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας είναι να προχωρήσει σε ανανέωση της εν λόγω ΑΕΠΟ. Με δεδομένα ότι:

Α) Από το Φεβρουάριο του 2003 αγανακτισμένες οι τοπικές κοινωνίες διαδήλωσαν δημόσια σε συγκέντρωση στο Δημαρχείο Αταλάντης την αντίθεσή τους στην εγκατάσταση νέων ιχθυοτροφείων στον Κόλπο της Αταλάντης-Θεολόγου και τη σταδιακή απομάκρυνση των υπαρχόντων.
Στη συγκέντρωση αυτή παρέστη ο κ. Νομάρχης Φθιώτιδας, οι κ.κ.Δήμαρχοι της παραλιακής Λοκρίδας(Αταλάντης-Μαλεσίνας-Δαφνουσίων), βουλευτές του Νομού, πολιτευτές, νομαρχιακοί σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύλλογοι και οργανώσεις της περιοχής και υπεγράφη από όλους κοινό σχετικό Ψήφισμα.

Β)Τα συμβούλια των τριών Δήμων κατ`επανάληψη έλαβαν ομόφωνες αποφάσεις κατά της λειτουργίας των ιχθυοτροφείων, της εγκατάστασης νέων ή της μετεγκατάστασης άλλων από άλλες περιοχές της Ελλάδας και υπέρ της απομάκρυνσης όλων των υπαρχόντων μονάδων εκτός του Κόλπου Αταλάντης-Θεολόγου.

Γ)Τον Αύγουστο του 2003 οι Σύλλογοι και οι Οργανώσεις της παραλιακής Λοκρίδας και των τριών Δήμων συνέταξαν και υπέγραψαν κοινό Ψήφισμα με τις προαναφερθείσες θέσεις και εξουσιοδοτήθηκε ο Σύλλογός μας να τους εκπροσωπεί και να εκφράζει τις θέσεις αυτές προς κάθε κατεύθυνση.

Δ)Η Νομαρχία Φθιώτιδας και ο Δήμος Αταλάντης προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στο σημείο που προβλέπει ιχθυοτροφεία στον Κόλπο Αταλάντης-Θεολόγου και η υπόθεση θα συζητηθεί 1-10-2008.

Ε) Στην ημερίδα στην Αταλάντη για τον Προσυνεδριακό Διάλογο του Α Αναπτυξιακού Συνεδρίου Νομαρχίας Φθιώτιδας, Νομάρχης, Δήμαρχοι, βουλευτές, πολιτευτές και εκπρόσωποι Συλλόγων και Φορέων ετάχθησαν πάλι κατά της λειτουργίας των ιχθυοτροφείων στον Κόλπο Αταλάντης -Θεολόγου, οι τρεις Δήμαρχοι Αταλάντης, Μαλεσίνας και Δαφνουσίων κατέθεσαν από κοινού ανάλογο Ψήφισμα ενώ οι παραπάνω θέσεις επικυρώθηκαν στο Α Αναπτυξιακό Συνέδριο Φθιώτιδας για το μοντέλο Ανάπτυξης του Νομού(Μάιος 2006 πρακτικά Συνεδρίου σελ.8).

ΣΤ)Στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό του ΥΠΕΧΩΔΕ στο άρθρο 8 παρ.2 σελ.38-39 «Τουρισμός και Υδατοκαλλιέργειες» αναφέρεται σαφέστατα ότι:
«στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος η χωροθέτηση μονάδων επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε τμήματά τους που ΔΕΝ παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον»
Και είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Κόλπου Αταλάντης-Θεολόγου –Λιβανατών στηρίζεται στο Τουρισμό ενώ υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης δεύτερης κατοικίας(Θεολόγος, ΟΣΜΑΕΣ κ.λ.π.) παραθεριστικής και οικιστικής προοπτικής.

Ζ) Αλλά και στο Σχέδιο του Εθνικού Χωροταξικού σελ. 58 αναφέρεται ότι:
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υδατοκαλλιεργειών, με τον
εκσυγχρονισμό των υφισταμένων μονάδων και την εφαρμογή μεθόδων
διαχείρισης πιο φιλικών προς το περιβάλλον, την ίδρυση νέων μονάδων
σε κατάλληλες θέσεις είτε μεμονωμένα, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν
αναμένονται σημαντικές πιέσεις ή και παρουσιάζουν αναπτυξιακή
υστέρηση, είτε σε οργανωμένους υποδοχείς, και τη σταδιακή
απομάκρυνση όσων λειτουργούν σε ακατάλληλες θέσεις με την παροχή
σχετικών κινήτρων».


Η)Στην Εθνική Στρατιγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη
(ΥΠΕΧΩΔΕ και Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και
Αειφόρου Ανάπτυξης. Αθήνα Μάιος 2002)
Στην ενότητα Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον αναφέρεται ότι:
«Υπάρχει µια συνεχής ανησυχία σχετικά µε την επίδραση των
υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον. Η δραστηριότητα αυτή µπορεί
να επηρεάσει το περιβάλλον τόσο µε τη φυσική παρουσία ποικίλων
υποδοµών (συχνά ανταγωνιζόµενων µε άλλες χρήσεις) επιδρώντας
στην αισθητική του χώρου όσο και µέσω των αλλαγών, οι οποίες
µπορεί να προκληθούν στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά
χαρακτηριστικά της περιοχής, εξαιτίας των αιωρούµενων και των
διαλυτών µεταβολιτών που απελευθερώνονται. Οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις περιλαµβάνουν διάχυση οργανικής ύλης, θρεπτικών και
αντιβιοτικών στο περιβάλλον νερό και στο ίζηµα, επίδραση στην
πανίδα του βυθού και στις φυτοπλαγκτονικές κοινωνίες και πιθανές
επιπτώσεις σε αποθέµατα άγριων ψαριών, τέτοιες όπως γενετική
αλληλεπίδραση και µεταφορά ασθενειών».

Θ) Ο Θεολόγος και η Αταλάντη έχουν χαρακτηριστεί από τις Μελέτες του
ΕΟΤ( Οκτώβριος 2003) τουριστικές περιοχές, προτείνεται τουριστική
αξιοποίηση των Νήσων Γάιδαρος και Αταλάντη στον τομέα οικολογικού /περιβαλλοντικού τουρισμού καθώς οι υγρότοποι των δυο νήσων
Ποτόκι και Βουρλιάς είναι ενταγμένοι στον επιστημονικό κατάλογο
NATURA 2000 και με την απόφαση 1810/11-6-2003(ΦΕΚ 828Β/2003)
τουΓ.Γ.Περιφέρειας Στ.Ελλάδας στους εν λόγω υγρότοπους ιδρύθηκε μόνιμο καταφύγιο Αγριας Ζωής όπου θεσπίζονται ιδιαίτερα αυστηροί Περιβαλλοντικοί Οροι.
Προτείνεται δε και η άμεση προστασία των Νήσων διότι σύμφωνα με το Δίκτυο Ερευνητών Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος(πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ) τα ιχθυοτροφεία αποτελούν κύρια απειλή για τους υγροβιότοπους.
Επίσης επί της Νήσου Γάιδαρος και σχεδόν παράπλευρα με τον Ιχθυογενητικό Σταθμό οι εγκαταστάσεις των παλαιών λατομείων Λοκρίδας χαρακτηρίστηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ διατηρητέα μνημεία και προτείνεται η τουριστική αξιοποίησή τους.

Ι) Ο Κόλπος Θεολόγου –Αταλάντης είναι ένας αβαθής Κόλπος με όχι ισχυρά
ρεύματα με αποτέλεσμα η λειτουργία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας να
επιβαρύνει το θαλάσσιο περιβάλλον, να επηρεάζονται οι βιοκοινωνίες και
να καταντά ο θαυμάσιος αυτός Κόλπος ΧΑΒΟΥΖΑ ιχθυοτροφείων οι ρύποι
των οποίων σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες αντιστοιχούν με
ακατέργαστα λύματα μιας πόλης 80.000 κατοίκων!

Κύριε γενικέ
Κατόπιν όλων των προαναφερθέντων παρακαλούμε θερμά , ζητούμε αλλά και αξιώνουμε ως εκπρόσωποι σαράντα (40) συλλόγων των τριών Δήμων της παραλιακής Λοκρίδας και εκφραστές των κοινών αισθημάτων των Τοπικών Κοινωνιών να δείξετε την ευαισθησία σας και την ανησυχία σας όσον αφορά στην Προστασία του Περιβάλλοντος, όπως τη δείξατε και στην περίπτωση της παράνομης υδατοκαλλιέργειας του Ιω.Γκλάβα στο Γαιδουρονήσι και
να μην ανανεώσετε τη λήγουσα την 21-12-2008 ΑΕΠΟ 587/8-3/2000 καθώς και την εκμίσθωση της θαλάσσιας έκτασης της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Κων.Λιάπη στη Νήσο Αταλαντονήσι.
Πρόταση του Συλλόγου μας οποίος εκφράζει τις τοπικές κοινωνίες είναι η μεταφορά των μονάδων σε περιοχές μη τουριστικού ενδιαφέροντος όπου λειτουργούν εύρυθμα και άλλες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας.
Τέλος δηλώνουμε πως θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με κάθε μέσο για τη διάσωση του εξαίρετου φυσικού κάλλους της περιοχής μας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
Σας ευχαριστούμε
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Η Γ.Γραμματέας
Ο Πρόεδρος

Thursday, August 21, 2008

ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ;;;;;;;

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αυγούστος 2008 Προς:
1. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

2. Περιφέρεια Ανατ. Στερεάς

3. Νομαρχία Φθιώτιδας

4. Τ.Ε.Δ.Κ. Φθιώτιδας

5. Δήμους Επαρχίας Λοκρίδας

Κοινοποίηση

ΘΕΜΑ :
Κατάθεση απόψεων σχετικά με τη δημιουργία Χ.Υ.Τ.Υ. και όχι Χ.Υ.Τ.Α. στη Λοκρίδ 1. Κόμματα
2. Μ. Μ. Ε. Νομού
3. Σύλλογοι Επαρχίας Λοκρίδας

Κύριοι,

Με την επιστολή μας αυτή επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε τις απόψεις μας σχετικά με την σχεδιαζόμενη δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α. ως πολίτες της Λοκρίδας, μίας περιοχής περιβαλλοντικά ευαίσθητης και σε μία εποχή που οι όποιες κεντρικές αποφάσεις που αφορούν το περιβάλλον θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στο άμεσο μέλλον. Οι μεγάλοι όγκοι σκουπιδιών που παράγουν οι οικισμοί είναι κατά γενική ομολογία το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και μία σοβαρότατη απειλή για τις τοπικές κοινωνίες λόγω της μόλυνσης που προκαλείται σε όλα τα επίπεδα(ύδατα, έδαφος, αέρας).

Η λύση που προωθούν οι Διοικήσεις των Δήμων της Λοκρίδας μέσα από τον ΦΟ.Δ.Σ.Α. (Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) σε συνεργασία με τη Νομαρχία για την δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), είναι πιστεύουμε εντελώς ξεπερασμένη εδώ και δεκαετίες για τις σύγχρονες κοινωνίες και διοικήσεις σε όλη την Ευρώπη. Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και είναι πανθομολογούμενο ότι η λύση στο πρόβλημα των στερεών αποβλήτων περνά από την ανακύκλωση στην πηγή, εκεί που παράγονται τα απορρίμματα. Θεωρούμε αυτονόητο ότι ο στόχος πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τα απορρίμματα, γι αυτό και πρέπει να καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής μόνο αυτά τα οποία δεν μπορούν με κάποιον τρόπο να ανακυκλωθούν.

Με άλλα λόγια αναφερόμαστε στην πρόταση δημιουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.). Ως υπολείμματα θεωρούμε ότι μένει μετά την ανακύκλωση υλικών (χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό κ.α.) αλλά και των οργανικών απορριμμάτων τα οποία θα υφίστανται κομποστοποίηση-λιπασματοποίηση. Έτσι θα μένει ένα ποσοστό περίπου 20-25% των σκουπιδιών να καταλήγει στους χώρους υγειονομικής ταφής.

Οι διαφορές μεταξύ του Χ.Υ.Τ.Α. που προσπαθείτε να εφαρμόσετε και του Χ.Υ.Τ.Υ. που εμείς θεωρούμε ως την μόνη σωστή λύση, είναι πολύ σημαντικές.

► Ο όγκος των σκουπιδιών που καταλήγουν προς ταφή είναι το 80% των αρχικών σκουπιδιών μετά από την ανακύκλωση μόνο των υλικών(λύση ΧΥΤΑ) ενώ μειώνεται πολύ στο 20-25% (λύση ΧΥΤΥ).

► Η πρόταση μας για δημιουργία ΧΥΤΥ δεν προκαλεί καμία καθυστέρηση στον υπάρχοντα σχεδιασμό, απλώς ζητά επαναπροσανατολισμό του σχεδιασμού προς μία συνολικότερη αντιμετώπιση με στόχο την αειφορία.

► Ο απαιτούμενος χώρος υγειονομικής ταφής είναι φυσικά πολύ μικρότερος στην περίπτωση του ΧΥΤΥ με μικρότερο κόστος λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Μπορούν σε πρώτη φάση να χρησιμοποιηθούν και οι υπάρχουσες νόμιμες χωματερές των Δήμων. Αντιθέτως οι ΧΥΤΑ έχουν μικρό χρόνο ζωής (20-25 χρόνια).

► Οι ΧΥΤΑ χρειάζονται ειδική διαμόρφωση του χώρου υποδοχής με σημαντικό κόστος κατασκευής για την προστασία του περιβάλλοντος και αμφίβολα αποτελέσματα πολλές φορές λόγω αστοχιών στην κατασκευή, πεπερασμένων ορίων αντοχής, γρήγορου γεμίσματος κ.λ.π. Ένας ΧΥΤΑ αδυνατεί να εγγυηθεί την υγειονομική ασφάλεια του πολίτη και την προστασία του περιβάλλοντος.

► Η λύση του Χ.Υ.Τ.Α. είναι αντίθετη με την Κοινοτική Νομοθεσία – Οδηγία 31/1999 (άρθρο 5) και την Εθνική Νομοθεσία της ΚΥΑ 50910/2727/2033 ΦΕΚ Β.΄1909/2003 (Παράρτημα ΙΙ, Β.Ι.2 Στόχοι σελ. 26099) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 31/1999, σε συνδυασμό με την Οδηγία 75/442/ΕΟΚ., «…είναι υποχρεωτική, μέσω «ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ για την εφαρμογή της μείωσης των βιοαποδομήσιμων (οργανικών) αστικών αποβλήτων που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής…»

► Επειδή η εφαρμογή της λύσης του Χ.Υ.Τ.Υ. που εμείς προτείνουμε προϋποθέτει ως μονόδρομο την πραγματική στήριξη και εφαρμογή της ανακύκλωσης υλικών-οργανικών απορριμμάτων στην πηγή τους, η επιτυχία της ανακύκλωσης θα είναι πολύ πιο σίγουρη και ολοκληρωμένη. Αντιθέτως, με την λύση του Χ.Υ.Τ.Α. που εσείς προωθείτε, η ανακύκλωση είναι μεν στα σχέδια σας, δεν αποτελεί όμως δεσμευτικό παράγοντα για τη λειτουργία του όλου συστήματος. Με αποτέλεσμα είτε να μην προωθηθεί ποτέ σοβαρά η ανακύκλωση ή να ατονήσει. Τα παραδείγματα είναι δυστυχώς τόσα πολλά. Μία ανακύκλωση που έτσι κι αλλιώς θα είναι ελλιπής αφού δεν θα περιλαμβάνει τα οργανικά απορρίμματα που καταλαμβάνουν το 50-56% των σκουπιδιών. Έτσι θα καταλήξουμε ο Χ.Υ.Τ.Α. να είναι μία μεγάλη χωματερή, μία βραδυφλεγής βόμβα για το περιβάλλον. Θλιβερές εικόνες όπως η τωρινή του ΧΥΤΑ Ζακύνθου που μάλιστα επισκέφθηκε κλιμάκιο της Τ.Ε.Δ.Κ. Φθιώτιδας προ διετίας και είχε θεωρηθεί ως ιδανική λύση, δείχνουν μία προοπτική άκρως ανησυχητική.

► Μετά από όλα αυτά είναι φυσικό να αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες στην εγκατάσταση Χ.Υ.Τ.Α. στην περιοχή τους. Ήδη παρόλες τις προσπάθειες σας έχετε εισπράξει την άρνηση και την έντονη αντίδραση σε όσες περιοχές προτείνατε. Αντιθέτως η λύση του ΧΥΤΥ θα ήταν πολύ πιο εύκολα αποδεκτή κάτι που σας έχει γίνει σαφές από τους κατοίκους της Λοκρίδας.

Οι Δήμοι όλες αυτές τις δεκαετίες παραβιάζοντας τους κανόνες υγιεινής, ξεφορτώνονταν τα σκουπίδια οπουδήποτε, στις ρεματιές, στις όχθες των ποταμών, στις παραλίες, στα βουνά, στους όμορους Δήμους προκρίνοντας πάντοτε την εύκολη αλλά ανεύθυνη λύση, ενώ ταυτόχρονα καλλιέργησαν την ίδια νοοτροπία στους κατοίκους, υποθηκεύοντας το ίδιο το μέλλον τους. Οι αλλεπάλληλες πυρκαγιές από τις παράνομες χωματερές, ακατάλληλα προς πόση νερά, διοξίνες στην ατμόσφαιρα, αισθητική υποβάθμιση είναι τα αποτελέσματα αυτών των επιλογών.

Δεν πιστεύουμε ότι θα αλλάξει η νοοτροπία των πολιτών εύκολα από τη μία μέρα στην άλλη, ζητάμε όμως να κατευθυνθούν οι Δημοτικές Αρχές του τόπου μας προς ουσιαστικές και οριστικές λύσεις που θα εξασφαλίσουν λιγότερα σκουπίδια και καθαρό περιβάλλον και ταυτόχρονα θα κερδίσουν την χαμένη εμπιστοσύνη των δημοτών και να τους έχουν σύμμαχους στην προσπάθεια αυτή.

Πρέπει οι Δημοτικές Αρχές να δείξουν υπευθυνότητα και προσήλωση στην αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης των σκουπιδιών από τους πολίτες και στην οργάνωση των Δήμων προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα γενικό πλάνο θα μπορούσε να περιλαμβάνει διαδοχικά: την Μείωση των σκουπιδιών (περιορισμός μεγάλων συσκευασιών, προϊόντων μίας χρήσης, επαναχρησιμοποίηση), Διαλογή στην πηγή (στα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τις υπηρεσίες να υπάρχουν 3 κάδοι διαλογής για Ανακυκλώσιμα υλικά, Οργανικά, και Μη ανακυκλώσιμα), Συλλογή από τους Δήμους με 3 αντίστοιχους κάδους, Προώθηση προς Ανακύκλωση και Λιπασματοποίηση, πιθανή Ενεργειακή Αξιοποίηση, και τέλος Διάθεση στους ΧΥΤΥ των λιγοστών υπολειμμάτων που θα περίσσευαν και που δεν θα ήταν επιβλαβή για το περιβάλλον (λερωμένα και βρώμικα χαρτιά, υφάσματα, είδη πλαστικών και ορισμένα άλλα).

Η ενεργή συμμετοχή όλων των κοινωνικών φορέων, όπως Σύλλογοι, Σωματεία, Ενεργοί πολίτες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή διαχείριση των απορριμμάτων. Φορείς οι οποίοι παρακάμφθηκαν δυστυχώς ως τώρα.

ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ: Να υπάρξει άμεσα αλλαγή πλεύσης από την πλευρά των Ο.Τ.Α. της Λοκρίδας, της Τ.ΕΔ.Κ. και της Νομαρχίας στο φλέγον ζήτημα της μελλοντικής διαχείρισης των απορριμμάτων. Να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα σε σύγχρονες και οριστικές λύσεις, φιλικές προς το περιβάλλον. Να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να αλλάξουμε παρωχημένες νοοτροπίες δείχνοντας ότι έχουμε ΕΜΕΙΣ πρώτα τη θέληση να αλλάξουμε και να σεβαστούμε απόλυτα το περιβάλλον που μας φιλοξενεί και στο οποίο θα μεγαλώσουν και οι επόμενες γενιές.

Καλούμε όλους τους συλλόγους, φορείς και πολίτες να πάρουν θέση στον μείζον αυτό θέμα με ψηφίσματα και δράσεις.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Thursday, May 29, 2008

Περί ελέυθερου κάμπινγκ

Νόμος 392/1976 (ΦΕΚ 199Α /1976)Περί κατασκηνώσεων
Αρθρο 10
1. Επί των χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως δεν εφαρμόζονται αι διατάξεις του Νόμου 3185/1955 "περί κέντρων διακοπών και παραθερισμού αλλοδαπών εν Ελλάδι" (ανωτ. αριθ. 1) και της υπ' αριθ.
Γιγ/6800/22.6.1966 Υγειονομικής Διατάξεως "περί κατασκηνώσεων και λαϊκών θερέτρων". Από της ισχύος του παρόντος Νόμου η υπό της ανωτέρω Υγειονομικής Διατάξεως προβλεπομένη άδεια χορηγείται μόνον δια ομαδικούς παραθερισμούς συλλόγων και λοιπών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος και δια παιδικάς, μαθητικάς και προσκοπικάς κατασκηνώσεις.
"2. Απαγορεύεται η εγκατάσταση σκηνών ή στάθμευση τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δημόσιων δασών, δάση, και εν γένει κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η φιλοξενία πέραν του ενός τροχόσπιτου από καταστηματάρχες ή ιδιώτες.
Οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες ή με χρηματική ποινή ή και με τις δύο ποινές, εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη, διατασσόμενης συγχρόνως υπό του δικαστηρίου της βίαιης αποβολής τους.
Διαδικασία τηρείται η οριζόμενη από τα άρθρα 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την ανάκριση και εκδίκαση των επ' αυτοφώρω πλημμμελημάτων".
"Εκτός της ως άνω ποινής, οι παραβάτες καταβάλλουν διοικητικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών κατ' άτομο, το οποίο, κατ' εξαίρεση, επιβάλλεται και εισπράττεται από τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, στα διοικητικά όρια του οποίου πραγματοποιείται η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

Περί ηχορύπανσης από τα μπάρ της παραλίας

ΠΡΟΣ:1.κ. Δήμαρχο Μαλεσίνας
2. Γεν. Αστυνομική Δ/νση Περιφ.Στ.Ελλάδας
3.Αστυνομική Δ/νση Φθιώτιδας
4.Αστυνομικό Τμήμα Αταλάντης
5.Αστυνομικό Σταθμό Μαλεσίνας
ΚΟΙΝ:1. ΥΠΕΣΔΔΑ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης
2. Μέλη του Συλλόγου μας

Θέμα: Πρόκληση ηχορύπανσης και απειλή για τη Δημόσια Υγεία από τη
λειτουργία των καταστημάτων οινοπνευματωδών ποτών(μπαρ) κατά τους
εαρινούς και θερινούς μήνες στην παραλία του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου
Μαλεσίνας Φθιώτιδας.
Σχετκά:α) Καταγγελία –Διαμαρτυρία προς τον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Λαμίας.
β) Διαμαρτυρία κατοίκων παραλίας Θεολόγου.

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον της δεκαετίας η διαβίωση των κατοίκων της παραλίας του Θεολόγου κατά τους θερινούς μήνες και όχι μόνον, έχει καταστεί αφόρητη λόγω της ανεξέλεγκτης και αυθαίρετης λειτουργίας των μπαρ
των οποίων οι υπεύθυνοι πέραν και πάνω από κάθε νόμο και λογική αλλά κυρίως κατά παράβαση:
- των αδειών λειτουργίας τους,
- των όρων και προυποθέσεων οι οποίες τίθενται από τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις
- από τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις και
- από τις σχετικές αστυνομικές διατάξεις «περί διατάραξης της κοινής ησυχίας»
μεταδίδουν εκκωφαντική μουσική μέσω εξωτερικών μεγαφωνικών εγκαταστάσεων μέχρι τις πρωινές ώρες!!!
Δυστυχώς οι μέχρι σήμερα πάμπολλες διαμαρτυρίες και καταγγελίες προφορικές και έγγραφες- ενδεικτικά σας αποστέλλουμε δυο εξ αυτών (σχετικά α και β)- προς το οικείο αστυνομικό σταθμό Μαλεσίνας, το Αστυνομικό τμήμα Αταλάντης και τη Δημοτική Αρχή δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα παρά μόνον ανεπαρκείς δικαιολογίες οι οποίες κατά την άποψή μας γεννούν ερωτηματικά για το κατά πόσον οι Αρχές είναι διατεθιμένες να κάνουν το καθήκον τους και να επιβάλλουν κυρώσεις μέχρι να συμμορφωθούν προς τα νόμιμα οι υπεύθυνοι των εν λόγω μπαρ και να μεταδίδουν τη μουσική στα προβλεπόμενα όρια που προβλέπει η Υ.Α. Α5/3010/1985 και η Υ.Δ. Α1β/8577/1983.
Επειδή όπως αντιλαμβάνεστε η κατάσταση αυτή δε μπορεί να συνεχιστεί, ο κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία, την υποβάθμιση του Περιβάλλοντος και της Τουριστικής Ανάπτυξης της περιοχής είναι τεράστιος

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΤΕ ΑΜΕΣΑ

και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να επιβάλλετε το Νόμο και την Τάξη στους παρανομούντες, προστατεύοντας το συνταγματικό δικαίωμα του κάθε πολίτη να δύναται να κοιμάται σπίτι του τις ώρες κοινής ησυχίας!
Σε περίπτωση δε μη συμμόρφωσής τους να τους αφαιρεθούν άμεσα και οριστικά οι άδειες λειτουργίας και να τους επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις όπως προβλέπει το Π.Δ. 180/79
Τέλος σας θέτουμε υπόψη σας ότι ένας επιπλέον κίνδυνος ελλοχεύει.
Αυτός της πρόκλησης μοιραίων ατυχημάτων από τους διαξιφισμούς μεταξύ των αγανακτισμένων κατοίκων, οι οποίοι υποφέρουν χρόνια μη δυνάμενοι να κοιμηθούν τις νύχτες , και των υπευθύνων των μπαρ.
Ευχαριστούμε
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Η Γ.Γραμματέας
Ο Πρόεδρος

Saturday, April 26, 2008

Πόσιμο νερό από τη θάλασσα!!!!

Ο ζεστός καιρός επιτείνει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα της λειψυδρίας, καθώς η στάθμη του νερού στους ταμιευτήρες τής ΕΥΔΑΠ χαμηλώνει διαρκώς, παρά τις βροχοπτώσεις του Μαρτίου και του Απριλίου, και μάλιστα χωρίς καν να έχει αυξηθεί η κατανάλωση. Η λύση στο πρόβλημα της λειψυδρίας ίσως προέλθει από το βυθό της θάλασσας.

Μπορεί να ακούγεται τουλάχιστον περίεργο, όμως ερευνητές του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών ανακάλυψαν ότι στο βυθό του όρμου της Καλόγριας, στη Στούπα Μεσσηνίας, υπάρχουν πηγές που αναβλύζουν πόσιμο νερό.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες ΕΛΚΕΘΕ. από τις τρεις πηγές που εξερεύνησαν αναβλύζουν 1.000 κυβικά μέτρου την ώρα, ποσότητα που μπορεί να αρδεύσει όλη την περιοχή γύρω από αυτές.

Το νερό μετά από αναλύσεις που έκαναν οι ερευνητές στο ωκεανογραφικό Αιγαίο αποδείχθηκε ότι και πόσιμο και πλήρως αξιοποιήσιμο.

Τέτοιες πηγές υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, όμως, τα εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού που βγάζουν, δεν αξιοποιούνται και χάνονται στη θάλασσα.

Η χαρτογράφηση όλων των υποθαλάσσιων πηγών, η ανάλυση της ποιότητας αλλά και της ποσότητας του νερού που αναβλύζουν και μαζί ένας κεντρικός σχεδιασμός για την αξιοποίηση αυτών των υδάτων ίσως- λένε οι ειδικοί- αποτελέσει λύση για το οξύτατο πρόβλημα λειψυδρίας που αντιμετωπίζουμε.
Πηγή www.ert.gr

Sunday, March 16, 2008

Wednesday, January 9, 2008

Εκστρατεία για την Οικιακή Κομποστοποίηση

Μπορούμε όλοι μαζί!!!

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης έχει ήδη ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών με θέμα την Οικιακή Κομποστοποίηση. Η εκστρατεία αυτή εντάσσεται στη γενικότερη δράση της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, που σκοπός της είναι η προώθηση μεθόδων βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων.

Τι είναι η Οικιακή Κομποστοποίηση;

Κομποστοποίηση είναι η φυσική διαδικασία κατά την οποία τα οργανικά απόβλητα (φρούτα, λαχανικά, φύλλα, κλαδέματα κ.α.) μετατρέπονται σε ένα πλούσιο οργανικό μίγμα που λειτουργεί ως εδαφοβελτιωτικό και λίπασμα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει πολύ εύκολα στον κήπο με τη χρήση ενός απλού κάδου κομποστοποίησης. Μέσα στον κάδο συγκεντρώνουμε τα οργανικά και αφήνουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της. Τα οργανικά οικιακά απόβλητα αποτελούν περίπου το 40-60% του συνόλου των αποβλήτων που παράγουμε στο σπίτι μας. Από αυτά το 70% περίπου είναι κομποστοποιήσιμα. Αυτό σημαίνει ότι κάνοντας κομποστοποίηση μπορούμε να μειώσουμε το σύνολο των οικιακών αποβλήτων μας κατά 35% περίπου.Γιατί να κάνουμε κομποστοποίηση;

Κάνοντας κομποστοποίηση μειώνουμε τα σκουπίδια που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ. Αυτό έχει πολλαπλά οφέλη:

* Μειώνονται οι συνολικές ποσότητες αποβλήτων που στέλνει ο Δήμος μας στο ΧΥΤΑ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των δημοτικών τελών που πληρώνουμε, αν συνδυαστεί με αλλαγή της πολιτικής χρέωσης των Δήμων για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. Προς το παρόν η χρέωση των Δήμων γίνεται ανάλογα με τον πληθυσμό τους, ενώ θα έπρεπε να γίνεται ανάλογα με τις ποσότητες αποβλήτων που στέλνουν για υγειονομική ταφή.
* Επιμηκύνεται σημαντικά ο χρόνος ζωής των ΧΥΤΑ, αφού έτσι δέχονται πολύ λιγότερα απόβλητα. Είναι γνωστά τα προβλήματα που δημιουργούνται όταν πρόκειται να κατασκευασθεί ένας ΧΥΤΑ. Αν δεν βοηθήσουμε όλοι ενεργά στη μείωση των αποβλήτων, θα χρειάζεται να κατασκευάζονται όλο και περισσότεροι ΧΥΤΑ. Οι ρυθμοί παραγωγής αποβλήτων αυξάνονται συνεχώς και οι ΧΥΤΑ γεμίζουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Αρκεί να αναφέρουμε ότι οι ποσότητες αποβλήτων το 1995 σε πανελλήνιο επίπεδο ήταν περίπου 3,5 εκ. τόνους, ενώ το 2004 προσεγγίζαν τους 5 εκ. τόνους.Image


* Προστατεύουμε τον πλανήτη από το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τα οργανικά απόβλητα στους ΧΥΤΑ θάβονται και αποικοδομούνται κάτω από συνθήκες έλλειψης οξυγόνου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων μεθανίου (CH4), μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και σε λιγότερες ποσότητες υδρόθειο (H2S) κ.α.. Τα αέρια αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και συνεπώς για την αλλαγή του κλίματος στη Γη, με τις γνωστές για όλους καταστρεπτικές συνέπειες.


* Ένα άλλο πρόβλημα στο οποίο δίνει λύση η κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων είναι η ερημοποίηση των εδαφών. Η εντατικοποίηση της καλλιέργειας της γης, σε συνδυασμό με την καταστροφή των δασών από πυρκαγιές και την εμπορική υπερεκμετάλλευσή τους, έχουν κάνει τα εδάφη πολύ φτωχά σε οργανική ύλη. Η διάβρωσή τους είναι το επόμενο βήμα πριν την τελική ερημοποίηση. Η «λύση» για τη συνέχιση της καλλιέργειας της γης είναι η υπερβολική χρήση λιπασμάτων που έχει πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις στα νερά, στην πανίδα και φυσικά στον άνθρωπο. Το κομπόστ, δηλαδή το προϊόν της κομποστοποίησης, επιστρέφει στο έδαφος τις απαραίτητες για τη γονιμότητά του οργανικές και ανόργανες ουσίες.Υπάρχουν προβλήματα στην κομποστοποίηση;

Το πιο σημαντικό πρόβλημα της κομποστοποίησης είναι ότι... δεν την κάνουμε πράξη!

Αυτό το πρόβλημα προσπαθεί να λύσει η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η κομποστοποίηση σε οικιακό αλλά και σε δημοτικό / κοινοτικό επίπεδο έχει προχωρήσει εδώ και χρόνια. Είναι, με λίγα λόγια, δοκιμασμένη μέθοδος διαχείρισης των αποβλήτων που θα λέγαμε ότι επιβάλλεται πλέον να γίνει θεσμός και στην Ελλάδα, δεδομένου του υψηλού ποσοστού οργανικών στα απόβλητά μας, εξαιτίας της μεσογειακής διατροφής μας.

Προς αυτή την κατεύθυνση οδηγεί και η εθνική στρατηγική για τη μείωση της διάθεσης των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων στους ΧΥΤΑ, η οποία είναι νόμος του κράτους (Κ.Υ.Α. 29407/3508 Αρ. Φύλλου 1572-16/12/2002 "Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων"’) και προβλέπει ότι:

α) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2010 τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤΑ πρέπει να μειωθούν στο 75% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat.

β) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2013 τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤΑ πρέπει να μειωθούν στο 50% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat.

γ) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2020 τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤΑ πρέπει να μειωθούν στο 35% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat.

Όπως φαίνεται είναι αναγκαία η δραστηριοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι και χρέος των πολιτών με δικές τους πρωτοβουλίες να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.Πως θα κάνω κομποστοποίηση;


Δεχόμαστε σχεδόν καθημερινά τηλεφωνήματα από πολίτες που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την οικιακή κομποστοποίηση. Η αναζήτηση προμηθευτή κάδων κομποστοποίησης είναι ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα και στη συνέχεια έπονται αυτά που αφορούν τη διαδικασία αυτή καθαυτή. Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης θέλει να προωθήσει την παραγωγή κάδων κομποστοποίησης στην Ελλάδα έτσι ώστε το κόστος τους να πέσει σημαντικά και να γίνει προσιτό σε όλους. Αυτό το άρθρο αποτελεί κάλεσμα όλων των ενδιαφερομένων και αποσκοπεί στη συλλογή ενός μεγάλου αριθμού υποψηφίων αγοραστών κάδων κομποστοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε χαμηλές τιμές των κάδων και βέβαια πιο εύκολη προώθηση της ιδέας και της πρακτικής της κομποστοποίησης.
Καλούμε λοιπόν όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να κάνετε την ανακύκλωση μια καθημερινή πρακτική να επικοινωνήσετε μαζί μας και να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας (τα οποία δεν θα δοθούν σε τρίτους και θα κρατηθούν εμπιστευτικά). Στόχος μας είναι να φτάσουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων, που μπορεί να εξασφαλίσει τιμές αρκετά χαμηλότερες από τις σημερινές.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΜΑΜΑΗ 3 ΑΘΗΝΑ 10440 ΤΗ. 2108224481