Saturday, February 11, 2012

Το Google Earth αποκαλύπτει την αλήθεια για τα ιχθυοτροφεία στην Ελλάδα

Τα νούμερα δεν βγαίνουν
Οι κλωβοί ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα είναι ξεκάθαρα ορατοί στο Google Earth (J.Jacquet et al./PLoS One/Google)

Δορυφορικές εικόνες του Google Earth, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθεί η χωρητικότητα των ιχθυοτροφείων, δείχνουν ότι η Ελλάδα παρήγαγε το 2006 περίπου 30% περισσότερα ψάρια από ό,τι δήλωσε επίσημα στον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO).

Το συμπέρασμα προέρχεται από καναδική μελέτη που δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική επιθεώρηση PLoS One και δείχνει να επιβεβαιώνει τις υποψίες ότι η παραγωγή ψαριών καλλιέργειας είναι μεγαλύτερη από ό,τι τελικά δηλώνεται.

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη βιομηχανία θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας, δεδομένου ότι η πλειονότητα των κλωβών που εντοπίστηκαν από το Διάστημα (49%) βρίσκονται σε ελληνικά νερά, με την Τουρκία να ακολουθεί στη δεύτερη θέση (31%).

Από την έρευνα εξαιρέθηκαν πάντως τα αμφιλεγόμενα παχυντήρια τόνου -ιχθυοτροφεία όπου μεταφέρονται για πάχυνση νεαροί τόνοι από την ανοιχτή θάλασσα. Για τα παχυντήρια υπάρχουν μεν ενδείξεις για ανακριβή στοιχεία, ωστόσο οι ερευνητές αποφάσισαν να τα εξαιρέσουν επειδή η παραγωγή τους παρουσιάζει απρόβλεπτες διακυμάνσεις.

Η ομάδα της Δρ Τζένιφερ Τζάκερ στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολούμπια στον Καναδά αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το Google Earth για να εξετάσει την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων για τα ιχθυοτροφεία.

Στα διαθέσιμα δορυφορικά δεδομένα, που καλύπτουν το 90% των μεσογειακών ακτών, οι ερευνητές εντόπισαν περισσότερους από 21.000 κλωβούς ιχθυοτροφείων, από τους οποίους οι 248 ήταν κυκλικά κλουβιά με διάμετρο άνω των 40 μέτρων και εξαιρέθηκαν από την ανάλυση επειδή πιθανότατα επρόκειτο για παχυντήρια τόνου.

Για το 40% των γαλλικών ακτών, κυρίως στην Προβηγκία και στην Κορσική, καθώς και για το μεγαλύτερο μέρος των ισραηλινών ακτών, τα δορυφορικά δεδομένα ήταν ελλιπή ή ανύπαρκτα.

Η ανάλυση των εικόνων υποδεικνύει ότι το 2006 η Ελλάδα ήταν πρώτη σε παραγωγή με 103.819 τόνους ψαριών. Στις επόμενες θέσεις ακολουθούν η Τουρκία, η Ισπανία και η Ιταλία.

Η ποσότητα που αντιστοιχεί στην Ελλάδα είναι 30% υψηλότερη από ό,τι δηλώθηκε στον FAO, ενώ της Τουρκίας είναι 18% μεγαλύτερη, της Κύπρου 16% και της Κροατίας 10%.

Αντίθετα, η Ιταλία, η Γαλλία, η Μάλτα και το Ισραήλ φέρονται να δήλωσαν ποσότητες μεγαλύτερες από τις πραγματικές. Αυτό, εκτιμούν οι ερευνητές, ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιες εισαγόμενες ποσότητες θεωρήθηκαν εγχώρια παραγωγή. «Η Ιταλία φαίνεται να θεωρεί μέρος της ιταλικής παραγωγής εισαγόμενη από την Ελλάδα» επισημαίνουν οι ερευνητές.

Το τελικό συμπέρασμα είναι πάντως ότι η παραγωγή στη Μεσόγειο συνολικά δεν υπερέβαινε σημαντικά τις δηλωθείσες ποσότητες.

Επιπλέον, επισημαίνουν οι ερευνητές, το Google Εarth έχει το δυναμικό να χρησιμοποιηθεί ως αξιόπιστο εργαλείο για την επιβεβαίωση των στοιχείων.
Newsroom ΔΟΛ
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231149768

Tuesday, February 7, 2012

τροποποίηση του Καλλικράτη:εκ παραδρομής ή επίτηδες;


Αθήνα 7-2-2012
Από:
1) Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Αγ.Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας
2) Σύλλογο Οικιστών και Οικοπεδούχων ΟΣΜΑΕΣ(Οικοδομικός Συνεταιρισμός
Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού) Μαλεσίνας «Η Νέα Αλαία»
3) Ναυτικό Ομιλο Αταλάντης
4) Εξωραιστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο «Η Σκάλα Αταλάντης»
5)Αγροτοαλιευτικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη Θεολόγου
6)Σωματείο Επαγγελματιών Αλιέων Μαλεσίνας «Ο Αγιος Νικόλαος»
7) Σύλλογο Επαγγελματιών και Εμπόρων Θεολόγου Μαλεσίνας
8) Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου
9) Σύλλογο Ενεργών Πολιτών Αμβρακικού


ΠΡΟΣ:1. Υπουργό Εσωτερικών
Κύριο Αναστάσιο Γιαννίτση
2. Αν.Υπουργό κα Φ.Γεννηματά
3. Υφυπουργό κ. Π.Κουκουλόπουλο
4. Πρόεδρο και ΔΣ ΚΕΔΕ
5. Περιφερειακή Ενωση Δήμων
Στερεάς Ελλάδας
6. Πρόεδρο και ΠΣ Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας
7. Δήμο Λοκρών

Θέμα: Τροποποίηση Νόμου 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης

Σχετικά:α) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ
β) Εγγραφο των Συλλόγων μας με ημερομηνία 6-2-2012


Πληροφορηθήκαμε από την ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ ότι με Σχέδιο Νόμου(σχετ.α) το Υπουργείο Εσωτερικών επιχειρεί τροποποίηση του Ν.3852/2010-Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Συγκεκριμένα στο Άρθρο 7 Αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών 1. τελευταία παράγραφος αναφέρει ότι:
«Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφος γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας», εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012.»

Επειδη η αναφερόμενη περίπτωση 45 της παραγράφου ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας» περιλαμβάνεται στην υποπαράγραφο
δ «Υποτομέας Αλιείας» προφανώς εκ παραδρομής γράφτηκε
γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας»


Είναι λοιπον φανερό ότι επιχειρείται η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 του άρθρου 186 του Νομου Καλλικράτη που αφορά στη
«διοίκηση,διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων»
να παραμείνει ακόμα ένα χρόνο μέχρι 31-12-2012 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Σε συνδυασμό με το σχετικό β έγγραφό μας επιτρέψτε μας να παρατηρήσουμε τα εξής:

Ο θεσμός του Καλλικράτη είναι ο δημοκρατικότερος διοικητικός θεσμός που υπηρετεί την Αυτοδιοίκηση και η δέσμευση ζωτικού παράκτιου χερσαίου και θαλάσσιου χώρου για την υδατοκαλλιέργεια και η λειτουργία της επιχείρησης εντός αυτού επηρεάζει άμεσα την λειτουργία της τοπικής κοινωνίας μιας περιοχής, η οποία μόνη μορφή έκφρασης έχει τους Συλλόγους, το Δήμο και την Αιρετή Περιφέρεια.

Οι αρμόδιες εξειδικευμένες υπηρεσίες Αλιείας των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις ανάγκες αξιολόγησης και γνωμοδοτήσεων στα αιτήματα μισθώσεων και λειτουργούν σε άριστη συνεργασία με το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, τους Δήμους, τους Φορείς και τους Συλλόγους καθώς γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, σε αντίθεση με τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης οι οποίες βρίσκονται μακριά όχι μόνο από το χώρο των δραστηριοτήτων αλλά και από τα πραγματικά προβλήματα, την ψυχολογία, τη γνώμη και το κοινό αίσθημα των τοπικών κοινωνιών.

Επιπροσθέτως οι υπηρεσίες Αλιείας των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων είναι στελεχωμένες με εξειδικευμένους εισηγητές βιολόγους, ιχθυολόγους με εμπειρία ετών καθώς προέρχονται από τις Υπηρεσίες Αλιείας των πρώην Νομαρχιών, αλλά και συναρμόδιες υπηρεσίες Κτηνιατρικής , Υγείας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος κλπ

Προς αυτήν την κατεύθυνση άλλωστε κινήθηκε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε πρόσφατη γνωμοδότησή της προς το ΥΠΕΚΑ αναφορικά με το Ειδικό Πλαίσιο Υδατοκαλλιεργειών:
«Η χωροθέτηση, περιβαλλοντική αδειοδότηση, μίσθωση, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοκαλλιεργειών να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της αιρετής περιφερειακής αυτοδιοίκησης.»


Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε στα πλαίσια των υποχρεώσεών σας να προστατέψετε με κάθε νόμιμο μέσον την ιδεολογία του Νόμου Καλλικράτη και τις Αιρετές Περιφέρειες από την αποδόμηση και υφαρπαγή αρμοδιοτήτων που επιχειρείται, και όχι μόνον η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 του δ. «Υποτομέα αλιείας» του άρθρου 186 του Νόμου Καλλικράτη για την διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων αλλά και όλες οι αρμοδιότητες του άρθρου 186 να ασκούνται από τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις όπως ακριβώς προβλέπει ο Νόμος.

Με τιμή
Για το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας
η Πρόεδρος Νανά Κακαβούλη
Για το Σύλλογο Οικιστών και Οικοπεδούχων ΟΣΜΑΕΣ(Οικοδομικός Συνεταιρισμός
Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού) Μαλεσίνας «Η Νέα Αλαία»
ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Φραγκος
Για το Ναυτικό Ομιλο Σκάλας Αταλάντης
ο Πρόεδρος Στράτος Τζιβελέκης
Για τον Εξωραιστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο «Η Σκάλα Αταλάντης»
ο Πρόεδρος Ανδρέας Ζαίμης
Για τον Αγροτοαλιευτικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη Θεολόγου
ο Πρόεδρος Διονύσης Ψαρράς
Για το Σωματείο Επαγγελματιών Αλιέων Μαλεσίνας «Ο Αγιος Νικόλαος»
ο Πρόεδρος Τριαντάφυλλος Καζάνας
Για το Σύλλογο Επαγγελματιών και Εμπόρων Θεολόγου Μαλεσίνας
ο πρόεδρος Σταύρος Κοτσιομίτας
Για την Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου
o Πρόεδρος Τσιώλης Μενέλαος
Για το Σύλλογο Ενεργών Πολιτών Αμβρακικού
ο Πρόεδρος Παύλος Χαραλάμπους