Sunday, March 27, 2011

Κρίμα..........


Μια νεκρή χελώνα Καρέτα Καρέτα ξεβραστηκε χτες Σαββατο στην παραλία του Θεολόγου και αλλη μία στην παραλία της Αρκίτσας.
Τα αίτια θανατου δεν έγιναν ακόμη γνωστα.
Κρίμα ....πολύ κριμα

Tuesday, March 8, 2011

Για την ασφάλεια των οικισμών Θεολόγου και ΟΣΜΑΕΣ

Το παρακάτω έγγραφο το λαβαμε από την Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας.
Διαβαστε το .....εχει ενδιαφέρον για την ασφάλεια των οικισμών μας από τις κλοπές

Tuesday, March 1, 2011

Αίτηση Θεραπείας(Αίτηση ανάκλησης Απόφασης Λιμενάρχου Σκάλας Αταλάντης)


Η Γραμματέας του Συλλόγου κατέθεσε την παρακατω αίτηση

ΠΡΟΣ: Λιμενάρχη Σκάλας Αταλάντης
κ. Κων. Χατζόπουλο


Θέμα : Ανάκληση απόφασης υπ.αριθ 2/2010 ( αριθ.πρωτ.2141/25/2010)
(Αίτηση Θεραπείας)

Σχετικά: α) υπ.αριθ 2/2010 Απόφασή σας(αριθ.πρωτ.2141/25/2010)
β) Εγκύκλιος 1/2007( ΑΠ 8220/13/07) ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ
γ) Εκθεση Αυτοψίας Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας 14-9-2010
δ) Εγκύκλιος 55053/12403/140/1984 ΥΠΕΧΩΔΕ
ε)ΝΔ 444/1970 Περι αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς
τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας.
στ)Βεβαίωση Δήμου Μαλεσίνας
ζ) Τεχνική Εκθεση Μηχανικού Αργύρη Αλεξίου
η) Απόσπασμα αεροφωτογραφίας κτηματολογίου( ΟΚΧΕ)
θ) Εκθεση Αυτοψίας Κτηματικής Υπηρεσιας Φθιώτιδας
ΑΠ Φ123/3191ΠΣ/26-1-2011
ι) φωτογραφίες Λιμεναρχείου Σκάλας Αταλάντης 19-7-2010


Με Απόφασή σας(σχετ. α) η οποία μου επιδόθηκε 25-11-2010, μου επιβάλλατε ως Γραμματέα και νόμιμη εκπρόσωπο του Συλλόγου Προστασίας Περιβαλλοντος Αγ.Ιω Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας για λογαριασμό του οποίου ενήργησα, προστιμο 1600 Ευρω για «κατασκευή διαδρομου από σκυρόδεμα και στο υψηλότερο υψομετρικό και στο χαμηλότερο το οποίο βρέχεται από τα συνήθη χειμέρια κύματα οκτώ σκαλιών από σκυροδεμα στην παραλία του Θεολόγου χωρίς την αδεια των αρμοδίων Αρχών».
Για την Απόφασή σας έχω καταθέσει Προσφυγή και Αίτηση Αναστολής του Προστίμου με προσωρινή Διαταγή στο διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας η οποια έγινε δεκτή από το Δικαστήριο και η οποια σας επιδόθηκε 19-1-2011 με αρ.πρωτ.10884 Γ.
Παράλληλα

1. Επειδή η Απόφασή σας αυτή με θίγει και προκαλεί υλική και ηθική βλάβη των εννομων συμφερόντων μου καθώς δεν είμαι νομιμη εκπρόσωπος του Συλλόγου ούτε επρόκειτο για κατασκευή διαδρόμου και οκτώ(8) σκαλοπατιών αλλά για επιχειρούμενη επιδιόρθωση τεσσάρων φθαρμένων σκαλοπατιών σε προυφιστάμενη από 30ετίας κατασκευή.

2. Επειδή με την Απόφασή σας παραβιάσατε τους όρους και τις προυποθέσεις που θέτει η Εγκύκλιος (σχετ.β) κεφ.Ε παραγ.5 καθώς σύμφωνα με την Αυτοψία της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας(σχετ.γ) η περιοχή όπου βρίσκονται τα σκαλιά είναι ΕΚΤΟΣ του τμήματος για το οποίο υπάρχουν εγκεκριμμένες οριογραμμές αιγιαλού-παραλίας και συνεπώς δεν είχατε το δικαίωμα να προβείτε στην επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του Ν. 2971/01 γεγονός το οποίο οφείλατε να γνωρίζετε καθώς η Εκθεση της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας ήταν στον φακελο των συνεκτιμωμένων στοιχείων για την έκδοση της Απόφασής σας

3. Επειδή με την Απόφασή σας παραβαινετε την Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ(σχετ.δ) όπου ορίζεται «όταν δεν έχει γινει καθορισμός αιγιαλού και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καθορισμού ζώνης παραλίας υπεύθυνη για τα αυθαίρετα κτίσματα είναι η Πολεοδομική Υπηρεσία και όχι το Λιμεναρχείο»

4. Επειδή αυθαίρετα προέβητε σε αστυνομικές και προανακριτικές πράξεις ζητώντας την απολογία μου την οποία και σας απέστειλα με τη μορφή απολογητικού υπομνήματος του Συλλόγου μας, ενώ δεν είχατε αρμοδιότητα όπως σαφώς στο Ν.Δ 444/1970 άρθρο 3 παρ.1 περ.β(σχετ ε) ορίζεται: Αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια προανακριτικών και αστυνομικών πράξεων υφίσταται στους λιμένες και στις χερσαίες ζώνες αυτών , αυτή δε επεκτείνεται και στις παραλίες στις οποίες διενεργούνται εργασίες οι οποιες είναι συναφείς με τη λειτουργία των λιμένων και όχι σε οποιαδήποτε άλλη παραλία.

5. Επειδή αυθαίρετα και άδικα με κατηγορείτε για την κατασκευή διαδρόμου και οκτώ σκαλοπατιών εκ των οποιων το τελευταιο βρέχεται από το χειμεριο κύμα ενώ η αλήθεια είναι πως ο διαδρομος και τα σκαλιά προυπήρχαν από 30ετίας όπως βεβαιώνει ο Δήμος Μαλεσίνας(σχετ στ), η Τεχνική Εκθεση του μηχανικού Αργύρη Αλεξίου(σχετ ζ), οι αεροφωτογραφίες του Κτηματολογίου(ΟΚΧΕ) έτους 1984(σχετ η) και η πρόσφατη Εκθεση Αυτοψίας της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας(σχετ.θ)

6. Επειδή η επιχειρούμενη για λογαριασμό του Συλλόγου Προστασίας Περιβαλλοντος Θεολόγου επιδιόρθωση των τεσσάρων(4) φθαρμένων σκαλοπατιών φαίνεται σαφέστατα στις φωτογραφίες τις οποίες έβγαλε η Υπηρεσία σας με βεβαιωμένη την ημερομηνία λήψεως 19-7-2010(σχετ.ι), είναι φανερό ότι σφάλατε στην καταμέτρηση των σκαλοπατιών και αντί για τέσσερα μετρήσατε οκτώ!

7. Επειδή σπεύσατε αδικαιολόγητα καθώς δεν προβλέπεται από το Υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙ της Εκγυκλίου 1/2007, να αποστείλετε το χρηματικό καταλογο στη ΔΟΥ Χαλανδρίου στις 4-1-2011 ενώ ακόμα δεν είχε λήξει η προθεσμία των 60 ημερών για την Προσφυγή μου από την ημερα της επίδοσης (25 -1-2011) δικαίωμα που μου δίνει ο Ν.2717/99, με αποτέλεσμα να μου αποσταλεί Ατομική ειδοποίηση χρεών στις 22-2-2011, γεγονός το οποιο μου δημιούργησε τεράστιο οικονομικό και οικογενειακό πρόβλημα, ταλαιπωρία και άγχος

8. Επειδή αποφύγατε ως είχατε υπηρεσιακό και ηθικό χρέος να αποστείλετε άμεσα στη ΔΟΥ Χαλανδρίου την Εκθεση Επίδοσης η οποία σας επιδόθηκε 19-1-2011 με την οποία έγινε δεκτή η Προσωρινή διαταγή της Αίτησης Αναστολής Προστίμου και τη στείλατε κατόπιν εορτής εναμιση μήνα μετά, αφου πρώτα μου βεβαιώθηκε το πρόστιμο

9. Επειδή με την Απόφασή σας υφίσταμαι ηθική και οικονομική βλάβη των εννόμων συμφερόντων μου, διασύρομαι και συκοφαντούμαι τόσο εγώ όσο και η οικογένειά μου στο χώρο του Θεολόγου και στο χώρο του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Αγιου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας του οποίου είμαι Γραμματέας με κίνδυνο να μην επανεκλεγώ στις προσεχείς εκλογές

ασκώντας το νομιμο δικαίωμά μου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2690/99 για αποκατάσταση των εννόμων συμφερόντων μου
ζητώ να ανακαλέσετε την υπ.αριθ 2/2010 Απόφασή σας (αριθ.πρωτ.2141/25/2010).
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 1/2007(σχετ β) κεφάλαιο Θ παρ.18 οφείλετε να μου γνωστοποιήσετε την απόφασή σας για την αίτηση θεραπείας που καταθέτω, το αργότερο μεσα σε τριάντα(30) ημέρες από την επιδοσή της με συστημένη επιστολή.
Μετά το περας των τριάντα ημερών θα ασκήσω όπως έχω το δικαιωμα από το Νόμο ιεραρχική προσφυγή στην προισταμένη σας Υπηρεσία ΔΛΥ του ΥΘΥΝΑΛ, στον Υπουργό ΠτΠ, στον Υπουργό ΘΥΝΑΛ και στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος προκειμένου να δικαιωθώ.

Σημ.
Ολα τα σχετικά έγγραφα σας έχουν κοινοποιηθεί στο απολογητικό Υπόμνημα το οποιο καταθέσαμε σα Σύλλογος περιλαμβάνονται δε και στους φακέλους της υπόθεσης στο Διοικητικό πρωτοδικείο Λαμίας και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας