Saturday, December 5, 2009

“Απόρριψη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Ιωάννη Γκλάβα στη Νήσο Γάιδαρος


ΠΡΟΣ:1.κ.Αθ.Χειμάρα Νομάρχη Φθιώτιδας
2.Πρόεδρο και Νομ.Συμβούλους

3. Δ/νση Περιβάλλοντος ΝΑΦ
4.Δ/νση ΠΕΧΩ Περιφέρειας
5.Δήμους Αταλάντης-Μαλεσίνας
ΛΙβανατών

ΚΟΙΝ: 1.Γεν.Δντή Περιφέρειας
κ.Ευμορφόπουλο

2. ΜΜΕ Φθιώτιδας
Θέμα: “Απόρριψη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μονάδας
ιχθυοκαλλιέργειας Ιωάννη Γκλάβα στη Νήσο Γάιδαρος Αταλάντης”
Σχετικά:α) Αποσπάσματα από τα Γ.Π.Σ. Δήμων Αταλάντης και Μαλεσίνας
β) Εγγραφο ΙΚΑ Αταλάντης
γ) Απόσπασμα έκδοσης Ελληνικό Περιβάλλον κ. Σωφρ.Παπουτσόγλου
δ) Απόσπασμα Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία 2007-2013

Κύριε Νομάρχα
Κύριε Πρόεδρε του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φθιώτιδας
Κυρίες και Κύριοι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι

Κατ` αρχήν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το παρελθόν του παράνομου ιχθυοτρόφου Ιωάννη Γκλάβα ο οποίος από το 1987 μέχρι σήμερα έχει μετατρέψει τη θαλάσσια και χερσαία περιοχή της Νήσου Γάιδαρος του Κόλπου Θεολόγου –Αταλάντης-Λιβανατών σε χαβούζα και χωματερή.
Ο παράνομος επιχειρηματίας μετέφερε εδώ και 7 χρόνια ( από το 2002) κρυφά, αυθαίρετα και χωρίς καμιά άδεια, μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας 150 τον. από τη Μέλουνα Ευβοίας στον Κόλπο του Θεολόγου-Αταλάντης-Λιβανατών την οποία από τότε λειτουργεί παράλληλα με την υπάρχουσα 150 τον. , ρυπαίνοντας τη θάλασσα των τριών Δήμων Αταλάντης –Μαλεσίνας-Λιβανατών με φορτίο 300 τον ετησίως τσιπούρα –λαυράκι ενώ από 13 ιχθυοκλωβούς που προέβλεπε η άδεια λειτουργίας του διατηρούσε 52!!!
Παρά το γεγονός ότι η Απόφαση 1301/21-3-2007 της Γενικής Δ/ντριας της Περιφέρειας του απαγόρευσε τη μετεγκατάσταση της μονάδας από τη Μέλουνα Ευβοίας και τους συνεχείς ελέγχους των Δ/νσεων Περιβάλλοντος και Γεωργικής Ανάπτυξης και τις επανειλημμένες κυρώσεις και πρόστιμα του Γενικού Γραμματέα, Περιφέρειας, ουδέποτε συμμορφώθηκε να απομακρύνει τους επιπλέον ιχθυοκλωβούς!
Αποτέλεσμα ήταν με την 17797/4627/11-10-2007 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας να του αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας της μονάδας και να του ζητηθεί εντός ενός έτους να απομακρύνει θαλάσσιες και χερσαίες εγκαταστάσεις από το Γαιδουρονήσι.
Προσέφυγε στον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρο Κοντό και του δόθηκε προθεσμία ενός έτους να συμμορφωθεί και να βγάλει νέες άδειες.Ο εν λόγω ιχθυοτρόφος όχι μόνο δε συμμορφώθηκε αλλά έχει το θράσος να εμφανίζεται σήμερα και «ως αθώα περιστερά» να ζητά να του εγκρίνετε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση και εκσυγχρονισμό της μονάδας του, αφενός κρύβοντας επιμελώς το παρελθόν του καθώς πουθενά δεν αναφέρει τις κυρώσεις και τα πρόστιμα που του είχαν επιβληθεί και την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για τις όλες αυτές τις παρανομίες του, αφετέρου δίνοντας και σε άλλους ιχθυοτρόφους το «παράδειγμα» ότι όποιος επιθυμεί σ`αυτήν τη Νομαρχία μπορεί να αυθαιρετεί και να παρανομεί χωρίς να τιμωρείται!!!!!

Ο Σύλλογός μας παρέλαβε τη ΜΠΕ και σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:
Α)Παρατηρήσεις επι της ΜΠΕ
Κατ`αρχήν την εν λόγω ΜΠΕ ανέλαβε το μελετητικό γραφείο ΝΑΥΣ ΕΠΕ Ιωάννα Αργυρού προς όφελος του ιχθυοτρόφου Ιωάννη Γκλάβα. Είναι λοιπόν ευνόητο ότι, στοιχεία επιβαρυντικά για τον επιχειρηματία δεν θα περιλαμβάνονται στην παρούσα Μελέτη.
Χρήσιμο θεωρούμε να αναφερθεί ότι κατά μια περίεργη ……σύμπτωση το μελετητικό γραφείο ΝΑΥΣ έχει εκπονήσει για λογαριασμό του ΕΠ Αλιεία τις μελέτες ΠΟΑΥ για τις ζώνες ιχθυοτροφείων στο Νομό Φθιώτιδας!!!!!!

Από κει και πέρα είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι όπως σε όλες σχεδόν τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εκφράζεται ο ψευδής και ανυπόστατος ισχυρισμός ότι, « η ιχθυοκαλλιέργεια είναι μία κατ’ εξοχήν φιλική για το περιβάλλον διαδικασία».
Αντίθετα, στη χώρα μας η ιχθυοκαλλιέργεια έχει μετατραπεί σε δραστηριότητα ύποπτη, αν όχι υπεύθυνη της ρύπανσης και της υποβάθμισης του υδάτινου περιβάλλοντος, έχει καταταγεί στις μορφές βιομηχανίας και ανήκει στην κατηγορία Α, υποκατηγορία 2 δηλαδή, στα έργα που προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ οι ζώνες Ιχθυοκαλλιεργειών ανήκουν στην κατηγορία Α, υποκατηγορία 1, δηλαδή στα έργα που προκαλούν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον (Υ.Α. 15393/2332/2002/ΦΕΚ 1022/Β/02 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων). Απαιτούνται μάλιστα Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πριν την εγκατάστασή τους καθώς και η παρακολούθηση της λειτουργίας τους.
Να επισημάνουμε ότι η προς εξέταση ΜΠΕ έπρεπε να ειχε συνταχθεί με τη σύμπραξη ειδημόνων επιστημόνων υγείας και να προσυπογραφεί από τον υπουργό Υγείας καθώς οι ιχθυοκαλλιέργειες έχουν τεράστιες επιπτώσεις στο ανθρωπογενές Περιβάλλον και δη στην υγεία των κατοίκων οι οποίοι κολυμβούν στα θαλάσσια νερά (1681/2002 Απόφαση ΣτΕ), στην προκειμένη περίπτωση στα νερά του κλειστού Κόλπου Θεολόγου-Αταλάντης-Λιβανατών
Άλλωστε το ότι οι υδατοκαλλιέργειες στην Ελλάδα αποτελούν σημαντική πηγή μόλυνσης του υδάτινου περιβάλλοντος διαπιστώνεται από τον σημαντικότατο φορέα Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (United Nations Environment Program – Mediterranean Action Plan, www.unepmap.org ) που λειτουργεί στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου. Σύμφωνα με αυτό, τα ιχθυοτροφεία απελευθερώνουν στο περιβάλλον περιττώματα ψαριών, χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό διχτύων, φάρμακα κατά παρασίτων και ασθενειών, αλλά και σημαντική ποσότητα τροφής. Η τροφή των ψαριών είναι πλούσια σε άζωτο και φώσφορο, με αποτέλεσμα να προκαλεί ευτροφισμό επειδή λειτουργεί ως λίπασμα για τα φύκια και οδηγεί σε υποβάθμιση του πυθμένα σε λίμνες και στη θάλασσα.


Αναλυτικά η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη μονάδα Ι.Γκλάβα
1) Σελίδα 4
Είναι απολύτως ανακριβές ότι δεν έχουν αλλάξει οι χρήσεις γης κατά τη διάρκεια των 22 ετών (1987-2009) που λειτουργεί η μοναδα Ι.Γκλάβα.
Κατ` αρχήν ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των τριών Δήμων του Κόλπου (Αταλάντη-Μαλεσίνα και Λιβανάτες) τα οποία αποκλείουν τις ιχθυοκαλλιέργειες από τον Κόλπο.(σχετ α)
Εκτός αυτού έχουν επέλθει μεγάλες αλλαγές στην περιοχή του Κόλπου του Θεολόγου –Αταλάντης-Λιβανατών ιδιαίτερα κατά την οκταετία που πέρασε, έχει οικοδομηθεί το πάνω από το 50% της περιοχής, έχουν αλλάξει εντελώς τα δεδομένα στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, ο Θεολόγος, η Αταλάντη και οι Λιβανάτες έχουν χαρακτηριστεί από τις Μελέτες του ΕΟΤ( Οκτώβριος 2003) τουριστικές περιοχές, προτείνεται τουριστική αξιοποίηση των Νήσων Γάιδαρος και Αταλάντη Αταλάντης στον τομέα οικολογικού /περιβαλλοντικού τουρισμού, οι υγρότοποι των δυο νήσων Ποτόκι και Βουρλιάς του Δήμου Αταλάντης είναι ενταγμένοι στον επιστημονικό κατάλογο NATURA 2000 και με την Απόφαση 1810/11-6-2003 (ΦΕΚ 828Β/2003) του Γεν.Γραμμ.Περιφέρειας Στ.Ελλάδας στους εν λόγω υγρότοπους ιδρύθηκε μόνιμο καταφύγιο Αγριας Ζωής όπου θεσπίζονται ιδιαίτερα αυστηροί Περιβαλλοντικοί Οροι.
Επίσης επί της Νήσου Γάιδαρος παράπλευρα με την μονάδα Ι.Γκλάβα οι εγκαταστάσεις των παλαιών λατομείων Λοκρίδας χαρακτηρίστηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ διατηρητέα μνημεία και προτείνεται η τουριστική αξιοποίησή τους.(ΦΕΚ 134/22-11-2006)
Προτείνεται δε και η άμεση προστασία των Νήσων Αταλάντονήσι και Γάιδαρος διότι σύμφωνα με το Δίκτυο Ερευνητών Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ) τα ιχθυοτροφεία αποτελούν κύρια απειλή για τους υγροβιότοπους καθώς η Ιχθυοκαλλιέργεια είναι ασύμβατη με τις χωροταξικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους και κατευθύνσεις της περιοχής. Αλλωστε ο Κόλπος Θεολόγου –Αταλάντης-Λιβανατών είναι ένας αβαθής κλειστός Κόλπος με ασθενή ρεύματα με αποτέλεσμα η λειτουργία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας να επιβαρύνει το θαλάσσιο περιβάλλον, να επηρεάζονται αρνητικά οι βιοκοινωνίες και να καταντά ο θαυμάσιος αυτός Κόλπος ΧΑΒΟΥΖΑ ιχθυοτροφείων. Η καλλιέργεια σε ιχθυοκλωβούς ενισχύει σημαντικά την παραγωγή οργανικής ύλης από τη σκόνη της τροφής, τις απώλειες τροφής και τα περιττώματα των ψαριών με αποτέλεσμα να προκληθεί αλλοίωση του περιβάλλοντος και ευτροφισμός και φυσικά δεν στην εν λόγω ΜΠΕ δεν υπολογίζονται οι ποσότητες και οι συνέπειες. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι :

«παραγωγή 100 τόνων ψαριών ετησίως ισοδυναμεί με ετήσιο φορτίο BOD λυμάτων 6900 κατοίκων τα οποία θα διασπείρονται στις ακτές»,
Αυτό σημαινει πως η ιχθυοκαλλιέργεια Ι.Γκλάβα των 150 τον. ισοδυναμεί με ετήσιο φορτίο BOD ακατέργαστων λυμάτων 10.350 ατόμων γεγονός που σκόπιμα παραλείπεται επιμελώς από την εν λόγω ΜΠΕ.
Οι ρύποι λοιπόν από τις 5 μονάδες που λειτουργούν σήμερα στον Κόλπο Αταλάντης_Θεολόγου Λιβανατών αντιστοιχούν με ακατέργαστα λύματα μιας πόλης 80.000 κατοίκων!
Κατά συνέπεια μια τέτοια δραστηριότητα στον κλειστό Κόλπο αποτελεί ΕΓΚΛΗΜΑ για το περιβάλλον της περιοχής.
2) Σελίδα 6
.Είναι επίσης ψευδές ότι δεν έχει επιφέρει επιπτώσεις στο περιβάλλον η λειτουργία της μονάδας καθώς η θαλάσσια περιοχή μας με τη λειτουργία των ιχθυοτροφείων είχε καταντήσει ΒΟΥΡΚΟΣ ενώ σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη ΥΠΕΧΩΔΕ και Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.
(Αθήνα Μάιος 2002) «Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον» προκύπτει ότι:
«Υπάρχει µια συνεχής ανησυχία σχετικά µε την επίδραση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον. Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον τόσο µε τη φυσική παρουσία ποικίλων υποδοµών (συχνά ανταγωνιζόµενων µε άλλες χρήσεις) επιδρώντας στην αισθητική του χώρου όσο και µέσω των αλλαγών, οι οποίες µπορεί να προκληθούν στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, εξαιτίας των αιωρούµενων και των διαλυτών µεταβολιτών που απελευθερώνονται. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις περιλαµβάνουν διάχυση οργανικής ύλης, θρεπτικών και αντιβιοτικών στο περιβάλλον νερό και στο ίζηµα, επίδραση στην πανίδα του βυθού και στις φυτοπλαγκτονικές κοινωνίες και πιθανές επιπτώσεις σε αποθέµατα άγριων ψαριών, τέτοιες όπως γενετική αλληλεπίδραση και µεταφορά ασθενειών».
Συνεπώς η μονάδα Ι.Γκλάβα θα έπρεπε ήδη να είχε απομακρυνθεί από τον Κόλπο Αταλάντης-Θεολόγου –Λιβανατών καθώς η ευρύτερη περιοχή είναι θέρετρο με πάρα πολλές παραλίες κολύμβησης εκ των οποίων αρκετές έχουν γαλάζιες σημαίες και οι επιπτώσεις από τη μακροχρόνια παραμονή των ιχθυοτροφείων στο θαλάσσιο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων είναι τεράστιες!
Ειναι επίσης απολύτως ψευδής, παραπλανητικός και εν πολλοίς αστείος ο ισχυρισμός ότι η μονάδα έχει συνεισφέρει στην απασχόληση και προσφέρει νέες θέσεις εργασίας καθώς από επίσημα στοιχεία του ΙΚΑ Αταλάντης και του ΟΓΑ Τραγάνας απασχολεί μία(1) ιχθυολόγο και έναν(1) αλλοδαπό ιχθυεργάτη!! (Σχ.β)
Αντίθετα δεν αναφέρονται οι πολλές δεκάδες ατόμων που παραμένουν χωρίς εργασία καθ’ όσον εμποδίζεται η οικιστική, παραθεριστική και τουριστική ανάπτυξη αφού υποβαθμίζεται σημαντικά το περιβάλλον.

3) Σελίδα 23
Η ΜΠΕ στο σημείο όπου αναφέρει τις κατευθύνσεις του Χωροταξικού Σχεδίου Περιφέρειας Στ.Ελλάδας παραλείπει σκόπιμα κατά την άποψή μας την τελευταία παράγραφο και την πιο σημαντική
Κεφ.Δ .3.3. Χωρική οργάνωση παραγωγικού χώρου τελευταίο εδάφιο:
«Σε περίπτωση συνύπαρξης ή γειτνίασης(των υδατοκαλλιεργειών) με
περιοχές με συγκριτικό πλεονέκτημα και στον τομέα του Τουρισμού,
θα πρέπει να καθορίζονται ειδικά αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι και
ο τρόπος τήρησης καθώς και βαθμός κορεσμού τους»

Επίσης στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο του ΥΠΕΧΩΔΕ σελ. 58 προβλέπεται:
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υδατοκαλλιεργειών, με τον
εκσυγχρονισμό των υφισταμένων μονάδων και την εφαρμογή
μεθόδων διαχείρισης πιο φιλικών προς το περιβάλλον, την ίδρυση
νέων μονάδων σε κατάλληλες θέσεις είτε μεμονωμένα, ιδιαίτερα σε
περιοχές που δεν αναμένονται σημαντικές πιέσεις ή και
παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση, είτε σε οργανωμένους
υποδοχείς, και τη σταδιακή απομάκρυνση όσων λειτουργούν σε
ακατάλληλες θέσεις με την παροχή σχετικών κινήτρων.»
Συνεπώς για τους παραπάνω λόγους η μονάδα Ι.Γκλάβα θα έπρεπε να είχε ήδη απομακρυνθεί από τον Κόλπο Αταλάντης –Θεολόγου –Λιβανατών καθώς η θέση κρίνεται ακατάλληλη

Στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό όπου στο άρθρο 8 παρ.2 σελ.38-39 «Τουρισμός και Υδατοκαλλιέργειες» αναφέρεται σαφέστατα ότι:
«στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος η χωροθέτηση μονάδων
επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε τμήματά τους που ΔΕΝ παρουσιάζουν
τουριστικό ενδιαφέρον»
Συνεπώς η μονάδα Ι.Γκλάβα θα έπρεπε να είχε ήδη απομακρυνθεί εκτός κόλπου Αταλάντης-Θεολόγου-Λιβανατών καθώς η περιοχή είναι απολύτου Τουριστικού ενδιαφέροντος, είναι μια από τις περιοχές της Φθιώτιδας η οποία στηρίζουν οικονομικά τον Τομέα του Τουρισμού με θεσμοθετημένες χρήσεις δεύτερης κατοικίας (Θεολόγος, ΟΣΜΑΕΣ, Σκάλα Αταλάντης ,Λιβανάτες κ.τ.λ.) και ανεπτυγμένο τον Γ/γενή τομέα (Τουρισμός κ.τ.λ.).Δέον να ληφθεί υπόψη ότι μόνο στον οικισμό ΟΣΜΑΕΣ Θεολόγου έχουν ανοικοδομηθεί άνω των 1500 οικοδομών ενώ στην ευρύτερη περιοχή υφίστανται ξενοδοχειακές μονάδες, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις εστίασης, κινηματογράφοι,καφετέριες, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης κ.λ.π. τα οποία προσελκύουν χιλιάδες επισκεπτών και τουριστών.
Σ`αυτό το σημείο οφείλουμε να τονίσουμε ότι ο Τουρισμός αποτελεί τη βαρια βιομηχανία της χώρας μας,συνεισφέρει περίπου 18% του ΑΕΠ καλύπτοντας το 40% των ελλείμματος του Προυπολογισμού και απασχολεί άμεσα 800 χιλιάδες εργαζομενους.

4)Σελίδα 24
Στα κριτήρια επιλογής της τοποθεσίας σκοπίμως κατά τη γνώμη μας δε γίνεται αναφορά στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον σε ακτινα 7 χ.λ.μ. όπως ορίζει η ΚΥΑ 69269/5387/1990 παρουσιάζοντας την περιοχή της Νήσου Γάιδαρος του Κόλπου Αταλάντης –Θεολόγου –Λιβανατών ως ερημική!
Οσον αφορά στις Μελέτες Καθορισμού Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών(ΠΟΑΥ) για τις ζώνες Γαιδουρονήσι και Αταλαντονήσι,τις οποίες κατά ….περίεργη σύμπτωση έχουν συνταχθεί από την ίδια ιχθυολόγο που συνέταξε την παρούσα ΜΠΕ, αυτές έχουν απορριφθεί από τα Δημοτικά Συμβούλια και σύσσωμους τους Συλλόγους και Φορείς των τριών Δήμων της παραλιακής Λοκρίδας (Αταλάντης –Μαλεσίνας και Λιβανατών) και συνεπώς δεν τίθεται κανένα ζήτημα.

5)Σελίδα 29
Το επιχείρημα ότι:
« η ευρύτερη περιοχή έχει αυξημενη τουριστική κίνηση και συνεπώς είναι ιδανική για την καλλιέργεια των ειδών αυτών»
είναι το λιγότερο παράλογο και αντιφατικό καθώς οι ιχθυοκαλλιέργειες σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες είναι ασύμβατες δραστηριότητες με τον Τουρισμό διότι ρυπαίνουν και επιβαρύνουν το θαλάσσιο χώρο αλλά και τους περιβάλλοντας αυτών αιγιαλούς και παραλίες.

5)Σελίδα 36
Αναφέρεται ότι «Τα νερά του Κόλπου Αταλάντης –Θεολόγου-Λιβανατών αναμιγνύονται και δεν ανανεώνονται από τα νερά του Αιγαίου»
Αυτό σημαίνει ότι τα παλοιρροικά ρεύματα είναι ασθενή με συνέπεια ο βυθός της θάλασσας κάτω από τους ιχθυοκλωβούς να έχει ιζήματα ύψους 3-4μέτρων, ενώ τα απόβλητα (κόπρανα,ούρα ,φάρμακα και υπολείμματα τροφών) να διασπείρονται σε όλη τη θαλάσσια περιοχή μετατρέποντας τη σε ΧΑΒΟΥΖΑ και ΒΟΥΡΚΟ

6)Σελίδα 42
Σκοπίμως κατά την εκτίμησή μας η ΜΠΕ δεν αναφέρει τους υγροβιότοπους Ποτόκι και Βουρλιάς στο Γαιδουρονήσι οι οποίοι είναι θεσμοθετημένο Καταφύγιο Αγριας Ζωης όπως αναφέραμε πιο πάνω και χρήζουν άμεσης προστασίας και ανάπτυξης στον τομέα οικολογικού Τουρισμού (Μελέτη ΕΟΤ 2003)

7)Σελίδα 61
Επίσης εκτιμούμε ότι σκοπίμως στην εν λόγω ΜΠΕ υποβαθμίζονται οι συνέπειες στο Περιβάλλον για να αποδειχθεί ότι οι ιχθυοκαλλιέργειες δεν επιβαρύνουν το Περιβάλλον.
Ελαχιστοποιούνται τα περιττώματα των ψαριών ενώ σύμφωνα με την έκδοση της Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων με τίτλο «Το Ελληνικό Περιβάλλον» όπου ο έγκριτος επιστήμονας κ. Σωφρόνιος Παπουτσόγλου, καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ερευνας(ΕΘ.Ι.ΑΓΕ) ο οποίος εκλήθη από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας ως ειδήμων για τις έρευνες στην πρόσφατη τραγωδία του Μαλιακού Κόλπου, αναλύει την τεράστια ρύπανση που προκαλούν οι υδατοκαλλιέργειες στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Σε Μοναδα με ψαρια 100 τόνων ετησίως η ημερήσια ποσότητα περιττωμάτων είναι περίπου 1 τόνος !!!!!!(σελ. 93) χωρίς να υπολογιστούν τα ούρα,τα κόπρανα,τα υπολείμματα των τροφών, τα φάρμακα και λοιπά.(σχετ.γ)

Αυτό σημαίνει ότι μόνον η 150 τον. μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας Ι.Γκλάβα η οποία σημειωτέον είναι μία από τις πέντε(5) οι οποίες λειτουργούν στο θαλάσσιο Κόλπο Αταλάντης-Θεολόγου –Λιβανατών, επιβαρύνει τη θάλασσά της περιοχής μας ημερησίως με 1,5 τον. περιττωμάτων τα οποια διασπείρονται στις παραλίες μας!!!

8) Σελίδα 64
Στις απώλειες ιχθυοτροφών λανθασμένα ή σκόπιμα κατά την άποψή μας τις υπολογίζει σε 2,5% επί των 270 τον. οι οποίοι απαιτούνται για τη μονάδα δηλαδή 6,75 τον ετησίως ή 18,5 κιλά ημερησίως διότι σύμφωνα με τη Μελέτη Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των υδατοκαλλιεργειών από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία 2007-2013 το ποσοστό απώλειας των ιχθυοτροφών είναι 20% και συνεπώς 54 τόννοι ετησίως ή 148 κιλά ημερησίως διασπείρονται στη θάλασσά μας.(σχετ.δ)
Επίσης οι αρνητικές επιπτώσεις στα λιβάδια Posidonia τα οποια υπάρχουν στους υγροβιότοπους του Κόλπου όπως σαφώς αναφέρεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Αταλάντης απαγορεύουν τις υδατοκαλλιέργειες.

9.Σελίδα 71
Οσον αφορά στις επιπτώσεις στη βενθική πανίδα είναι τόσο σημαντικές ώστε στην τελευταία Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων της μονάδας 120328/24-2-1997 σελίδα 3 αναφέρει σαφώς ότι :
«Για την προστασία των βενθικών οργανισμών κάτω από τα κλουβιά από τα παραπροιόντα εκτροφής θα γίνεται περιοδική μετακίνηση των ιχθυοκλωβών»

10.Σελίδα 81
Η αναφορά ότι «μελέτες έχουν δείξει ότι από τις υδατοκαλλιέργειες δεν υπάρχουν επιπτώσεις ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος» έχουμε να καταθεσουμε την 20ετη οδυνηρή εμπειρία μας από τη ΧΑΒΟΥΖΑ στην οποια ειχε μετατραπεί ο κλειστός Κόλπος Θεολόγου –Αταλάντης Λιβανατών από τη λειτουργία των 12 ιχθουτροφικών μοναδων και το πόσο η περιοχή ανέπνευσε με την απομάκρυνση και κλείσιμο των 7 μονάδων.
Οι επιπτώσεις ήταν πρασινοκίτρινη θολή θάλασσα, επιπλέοντες αφροί, γλοιώδης πρασινοκίτρινος πυθμένας γεμάτος φύκια, μόνιμη εμφάνιση πλαγκτόν, 3-4 μέτρα στρώμα ιζημάτων από τα περιττώματα των ψαριών κάτω από τους ιχθυοκλωβούς και συνεχής ροή αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις μέσα στη θάλασσα.
Είναι λοιπόν αναπότρεπτη η συνέπεια να καταστεί απαγορευτική κάθε άλλη χρήση των ακτών της περιοχής και ειδικότερα για κολύμβηση και τουρισμό, παραθερισμό και θαλάσσια σπόρ.
Παράλληλα η υπερσυγκέντρωση στην περιοχή των ιδιαίτερα επιβαρυντικών για το περιβάλλον δραστηριοτήτων των ιχθυοτροφείων έχουν αποτέλεσμα να υφίσταται σταδιακά άμεσος κίνδυνος για την υγεία των κατοίκων της περιοχής του κλειστού Κόλπου(π.χ. δερματικά εξανθήματα των λουομένων στις πλησιέστερες ακτές). Σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορούν να προκαλέσουν δερματοπάθειες, κολπίτιδες και άλλες λοιμώξεις στις γυναίκες, ενώ τα μικρά παιδιά κινδυνεύουν από αλλεργικό άσθμα και στομαχικές διαταραχές εξαιτίας της πολύ υψηλής συγκέντρωσης αμμωνιακών, νιτρικών και άλλων ιόντων του αζώτου.
Οσον αφορά τον ευτροφισμό του βυθού του κλειστού Κόλπου η ανάπτυξη των φυκιών είναι εμφανής σε κάθε παραλία μας γεγονός που συνηγορεί κατά της λειτουργίας των ιχθυοτροφείων.
Σε έντυπο του υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης/Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας/Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων (έτος 2000) με θέμα «Ιχθυοκαλλιέργειες και Θαλάσσιο περιβάλλον» σελίδα 25, αναφέρεται ότι «το ενδεχόμενο ευτροφισμού δεν μπορεί να αποκλειστεί σε περιπτώσεις κλειστών κόλπων ή περιοχών με βραδεία ανανέωση του νερού και επομένως η ορθή επιλογή εγκατάστασης, είναι ο μόνος τρόπος για την ασφαλή αποφυγή των ανεπιθύμητων επιπτώσεων».
Αλλώστε το δημοσίευμα της Εφημερίδας Λαμιακός Τύπος 5-5-2009 αναφέρεται στη μηνυτήρια αναφορά της Κίνησης Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS όπου μέσα στους λόγους της πρόσφατης τραγωδίας στο Μαλιακό Κόλπο είναι και η ύπαρξη των ιχθυοτροφείων και η ανάγκη απομάκρυνσής τους από τον Κόλπο, καθόσον το φαινόμενο του ευτροφισμού ως έχει διαπιστωθεί προκαλείται σε όλους τους θαλάσσιους χώρους όπου λειτουργούν ιχθυοτροφεία

11.Σελίδα 92 Παράρτημα Επίσημα έγγραφα Υπεύθυνη δήλωση φορέα Ι.Γκλάβα
Ο ιχθυοτρόφος Ιωάννης Γκλάβας δηλώνει ψευδώς ότι μετά την έκδοση του Ν.3212/31-12-2003 δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις θεσμοθετημένες χρήσεις γης στην περιοχή εγκατάστασης της μονάδας στη θέση Γάιδαρος του Δήμου Αταλάντης Φθιώτιδας διότι ήδη με τις Αποφάσεις 7/68/2008, 12/252/2008 και 14/289/2008 του Δημοτικού Συμβουλίου Αταλάντης εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αταλάντης όπου αποκλείεται η εγκατάσταση ιχθυοτροφικών μονάδων στον Κόλπο και δρομολογείται η απομάκρυνσή των υπαρχόντων μετά τη λήξη των αδειών τους.
Εκτιμούμε ότι ο ιχθυοτρόφος ι.Γκλάβας πρέπει να υποστεί τις συνέπειες του Νόμου περί ψευδούς δηλώσεως.

12.Σελίδα 94 Αδειες –Αποφάσεις
Στις Αδειες και Αποφάσεις αποκρύπτεται επιμελώς η Απόφαση 1301/21-3-2007 της Γενικής Δ/ντριας της Περιφέρειας η οποία του απαγόρευσε τη μετεγκατάσταση της μονάδας από τη Μέλουνα Ευβοίας, οι επανειλημμένες κυρώσεις και τα πρόστιμα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για να συμμορφωθεί και τέλος η 17797/4627/11-10-2007 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας με την οποία του αφαιρέθηκε η άδεια λειτουργίας της μονάδας και του ζητήθηκε εντός ενός έτους να απομακρύνει θαλάσσιες και χερσαίες εγκαταστάσεις από το Γαιδουρονήσι.


Β.Εκτος των ανωτέρω έχουμε να σας θυμίσουμε και τα εξής τα οποια αφορούν στο Δημόσιο Αίσθημα των τοπικών κοινωνιών των τριών Δήμων Αταλάντης, Μαλεσίνας και Λιβανατών :

1) Από το Φεβρουάριο του 2003 αγανακτισμένες οι τοπικές κοινωνίες διαδήλωσαν δημόσια σε συγκέντρωση στο Δημαρχείο Αταλάντης την αντίθεσή τους στην εγκατάσταση νέων ιχθυοτροφείων στον Κόλπο της Αταλάντης-Θεολόγου και ζητησαν τη σταδιακή απομάκρυνση των υπαρχόντων ευθύς ως λήξουν οι προθεσμίες των αδειών λειτουργίας.
Στη συγκέντρωση αυτή παρέστη ο κ. Νομάρχης Φθιώτιδας, οι κ.κ.Δήμαρχοι της παραλιακής Λοκρίδας(Αταλάντης-Μαλεσίνας-Δαφνουσίων), βουλευτές του Νομού, πολιτευτές, νομαρχιακοί σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύλλογοι και οργανώσεις της περιοχής και υπεγράφη από όλους κοινό σχετικό Ψήφισμα.

2)Τα συμβούλια των τριών Δήμων κατ`επανάληψη έλαβαν ομόφωνες αποφάσεις κατά της λειτουργίας των ιχθυοτροφείων, της εγκατάστασης νέων ή της μετεγκατάστασης άλλων από άλλες περιοχές της Ελλάδας και υπέρ της απομάκρυνσης όλων των υπαρχόντων μονάδων εκτός του Κόλπου Αταλάντης-Θεολόγου.

3)Τον Αύγουστο του 2003 οι Σύλλογοι και οι Οργανώσεις της παραλιακής Λοκρίδας και των τριών Δήμων συνέταξαν και υπέγραψαν κοινό Ψήφισμα με τις προαναφερθείσες θέσεις και εξουσιοδοτήθηκε ο Σύλλογός μας να τους εκπροσωπεί
και να εκφράζει τις θέσεις αυτές προς κάθε κατεύθυνση.

4) Στην ημερίδα στην Αταλάντη για τον Προσυνεδριακό Διάλογο του Α Αναπτυξιακού Συνεδρίου Νομαρχίας Φθιώτιδας, Νομάρχης, Δήμαρχοι, βουλευτές, πολιτευτές και εκπρόσωποι Συλλόγων και Φορέων ετάχθησαν πάλι κατά της λειτουργίας των ιχθυοτροφείων στον Κόλπο Αταλάντης -Θεολόγου, οι τρεις Δήμαρχοι Αταλάντης, Μαλεσίνας και Δαφνουσίων κατέθεσαν από κοινού ανάλογο Ψήφισμα ενώ οι παραπάνω θέσεις επικυρώθηκαν στο Α Αναπτυξιακό Συνέδριο Φθιώτιδας για το μοντέλο Ανάπτυξης του Νομού(Μάιος 2006 πρακτικά Συνεδρίου σελ.8).

5) Το Δημοτικό Συμβούλιο Αταλάντης ,Μαλεσίνας και Λιβανατών ομόφωνα έλαβαν Αποφάσεις κατά της ιχθυοκαλλιέργειας Ι.Γκλαβα και ιδιαιτερα την εποχή της παρανομης και αυθαίρετης μετεγκατάστασης της μοναδας του από τη Μέλουνα Ευβοίας στο Γαιδουρονήσι πλησιον της ήδη υπάρχουσας, δηλώνοντας ακόμη μια φορά την πάγια θέση του για την οριστική απομάκρυνση των ιχθυοτροφείων από τον Κόλπο Αταλάντης-Θεολόγου –Λιβανατών μετά τη λήξη των αδειών τους.

6) Στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια οι Δήμοι Αταλάντης Μαλεσίνας και Λιβανατών αποκλείουν τη λειτουργία ιχθυοτροφείων στον Κολπο και ζητούν την Τουριστική Ανάπτυξή του.

Κύριοι
Κατόπιν όλων αυτών σας ζητούμε να μην εγκρίνετε την ΜΠΕ του ιχθυοτρόφου Ιωάννη Γκλάβα και να δρομολογήσετε την απομάκρυνσή της εκτός του Κόλπου Θεολόγου-Αταλάντης-Λιβανατών , κατάλληλη επιλογή θεωρούμε τη Ζώνη ιχθυοτροφείων Μαλεσίνας και τη Ζώνη ιχθυοτροφείων Βορείου Λάρυμνας , όπου λειτουργούν εύρυθμα και σε συνθήκες ανοικτής θάλασσας και άλλες ιχθυοκαλλιέργειες.

Σας ευχαριστούμε
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Η Γ.Γραμματέας

Sunday, October 18, 2009

Αρνητικό το Νομαρχιακο Συμβούλιο για την ιχθυοτροφική μοναδα

Απέρριψε την Παρασκευή 16 τρέχοντος το Νομαρχιακό Συμβούλιο Φθιώτιδας τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη μοναδα ιχθυοκαλλιέργειας Ζέρβα Κυριαζή στο Αταλαντονήσι του Δήμου Αταλάντης μετά την αρνητική εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Φθιώτιδας και την αρνητική Απόφαση του Δήμου Αταλάντης σύμφωνα με την οποία όλες οι ιχθυοτροφικές μοναδες που λειτουργούν στον Κόλπο της Αταλαντης θα πρέπει να απομακρυνθούν εκτός Κόλπου καθώς αφενός ρυπαινουν τη θαλασσα αφετέρου τορπιλίζουν την Τουριστική Ανάτπυξη της περιοχής

Friday, October 16, 2009

Εγκληματική αδιαφορία του Δασαρχείου Αταλάντης


ΠΡΟΣ:1.Δ/νση Δασών Περιφέρειας Στ.Ελλάδας
2.Δνση Δασών Νομαρχίας Φθιώτιδας

Θέμα: Αποψίλωση του Δασους Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας
Σχετ. α) ΑΠ 223/1-12-2003 έγγραφό μας προς Δασαρχειο Αταλάντης
β) Αεροφωτογραφίες ΓΥΣ ετών 1969, 1997 και 2005

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν οι Δ/ντές των Υπηρεσιών σας με τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου μας αλλά και του σχετικού α, σας αποστέλλουμε τις αεροφωτογραφίες της ΓΥΣ ετών 1969, 1997 και 2005 για να διαπιστώσετε την τεράστια ευθύνη του δασαρχείου Αταλάντης αλλά και την δική σας ως ιεραρχικά ανώτερες Διευθύνσεις, για τη συστηματική αποψίλωση του Δάσους Αρτ Ζαχαρ του Θεολόγου και ιδιαίτερα των περιοχών Προφήτης Ηλίας και Πυργί.
Σας τονίζουμε ότι σήμερα 2009 η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου καθώς σχεδόν σε ολόκληρο το βουνό τα πευκα έχουν κοπεί και έχουν αντικατασταθεί από ελιές και άλλες καλλιέργειες γεγονός που οφείλεται κατά την άποψή μας στην πλήρη αδιαφορία ή δεν γνωρίζουμε τι άλλο του δασαρχείου Αταλάντης.
Ο Σύλλογός μας θα απευθυνθεί στο προσεχές διάστημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απαιτώντας την απόδοση ευθυνών για την καταστροφή του Δάσους.


Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Προεδρος
Η Γ.Γραμματέας

Η Ονομασία του οικισμού ΟΣΜΑΕΣ

ΠΡΟΣ:1.κ. Δήμαρχο Μαλεσίνας
2.κ. Πρόεδρο ΟΣΜΑΕΣ
ΚΟΙΝ: 1. ΕΑΑΣ
2.Σύλλογο «Νέα Αλαία»

Θέμα: Ονομασία οικισμού ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας
Σχετ.Φ900/20/2011 Σ.398 έγγραφο ΟΣΜΑΕΣ

Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου σας και της προγενέστερης αλληλογραφίας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
-Ο Σύλλογός μας στο παρελθόν και με δεδομένο ότι ο οικισμός ΟΣΜΑΕΣ έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προφίλ σε σχέση με τον οικισμό Θεολόγου, είχε προτείνει έναν πρόσθετο προσδιορισμό στην ονομασία του οικισμού ο οποίος να συνάδει με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του π.χ. Πανόραμα Θεολόγου ή Καλλιθέα Θεολόγου.

Ωστόσο αν η προτεινόμενη ονομασία «Νέος Θεολόγος» είναι οριστική, δηλώνουμε πως δεν έχουμε καμία αντίρρηση.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος
Η Γ.Γραμματέας

Wednesday, August 12, 2009

Ασυνείδητοι ρίχνουν τα λύματα στη θαλασσα!!!!!!!!

ΠΡΟΣ:1.Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΝΑΦ
2.Λιμεναρχείο Αταλάντης
3.Δασαρχειο Αταλάντης
4.Αστυνομικό Τμήμα Αταλάντης
5.Δήμο Μαλεσίνας

Θεμα: Απόρριψη αποβλήτων στη θάλασσα
Σχετικά:α) Σκαρίφημα της περιοχής
β) Τρείς(3) ψηφιακές φωτογραφίες

Μετά από καταγγελία μελών του Συλλόγου μας ότι στην περιοχή πλησίον του Silver Bay υπάρχει ταβέρνα της οποίας ο ιδιοκτήτης ρίπτει τα απόβλητα στη θαλασσα, μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή (σχετ.α) την Τρίτη 11-8-2009 και ώρα 1μμ με πλωτά μέσα και διαπίστωσαν ότι πράγματι λύματα κυλούσαν από ψηλά, μέσω δασικής έκτασης προς τον αιγιαλό και την παραλία και στη συνεχεια έπεφταν στη θάλασσα δημιουργώντας δύσοσμους αφρούς χρωματος καφέ-γκρι ενώ το χρώμα του βράχου από όπου περνούν τα λύματα ήταν μαυρο και αλλοιωμένο, σημείο ότι η απόρριψη των αποβλήτων αυτή γινεται επι πολύ καιρό.
Παρακαλούμε για άμεσες ενέργειές σας για εντοπισμό του παραβάτη και εφαρμογή των προβλεπομένων εκ του Νόμου

Ευχαριστούμε
Ο Πρόεδρος
Η Γ.Γραμματέας

Παρατηρήσεις για την Περιοχή μας

Λάβαμε από τον οικιστή κ. Στ. Σεκλιζιώτη την παρακατω επιστολή την οποία και δημοσιεύουμε

Προς :
τον Σύλλογο για την Προστασία του Περιβάλλοντος
Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδος
Υπόψη του ∆.Σ. του Συλλόγου
Κοινοποίηση: ∆ήµο Μαλεσίνας και ∆.Σ., ΟΣΜΑΕΣ
Λοιπούς συλλόγους και ενδιαφερόµενους
Αθήνα 7/8/09

Αξιότιµοι Κύριοι

Με την ευκαιρία της συνάντησής σας της 8ης Αυγούστου 2009, επιτρέψτε µου
να αναφερθώ σε µια σειρά από θέµατα τα οποία αφ’ ενός δεν
συµπεριλαµβάνονται στην ατζέντα θεµάτων συζήτησης, αφετέρου φαίνεται να
απασχολούν σοβαρά οικιστές και παραθεριστές Θεολόγου και ΟΣΜΑΕΣ σε
άµεση αλλά και σε µακροπρόθεσµη βάση.
1. Σκουπίδια.
Είναι απαράδεκτη η εικόνα του Οικισµού Θεολόγου κατά τους θερινούς κυρίως µήνες. Οι κάδοι απορριµµάτων παρατεταγµένοι ακριβώς απέναντι και δίπλα από καταστήµατα τροφίµων (µανάβικα,σούπερ µαρκετ, ψαράδικα, κρεοπωλεία κλπ), ξεχειλίζουν από
σκουπίδια, µε την κακοσµία να κάνει αφόρητη τη διέλευση πεζών και εποχούµενων και µε «λούνα παρκ» να λειτουργεί ακριβώς δίπλα σ’αυτή την «κραυγαλέα εστία µόλυνσης» (πρώτη αντιαισθητική και δυσάρεστη εντύπωση κατά µήκος της κυρίας εισόδου του
οικισµού….). Σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο και µέσα στον ΟΣΜΑΕΣ, θα ήταν σκόπιµο, εκτός των κάδων, να γίνεται περισυλλογή σκουπιδιώναπό τα συνεργεία του ∆ήµου σε πολύ συχνότερη βάση και από κάθε ανοικτό χώρο πρασίνου, πλατείες, παραλίες, πεζοδρόµια κλπ. Οι αποθέσεις µπαζών και η έκθεση δοµικών υλικών στα οδοστρώµατα για παρατεταµένους χρόνους µε κίνδυνο εκπλύσεων αλλά και ατυχήµατος, πρέπει να καταγγέλλονται και να διώκονται.
2. Κυκλοφοριακό στον Οικισµό Θεολόγου.
Ο κυκλοφοριακός φόρτος και η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία οχηµάτων παραµένουν ανεξέλεγκτοι
στον οικισµό Θεολόγου. Η στάθµευση είναι ασύδοτη, όλοι επιδιώκουν να παρκάρουν οπουδήποτε & οπωσδήποτε µπροστά σε καταστήµατα και ταβέρνες , σε ράµπες, πεζοδροµία, χωµάτινες άκρες δρόµων,αλάνες και διάκενα κτιρίων. ∆εν υπάρχει ευκρινής διαχωρισµός
διαδρόµων διέλευσης πεζών (πεζοδρόµια) και οδοστρώµατος µε αποτέλεσµα να καθίσταται αδύνατη η κυκλοφορία πεζών, κυρίως όµως ανασφαλής. Η «άναρχη» αυτή κατάσταση παρέχει
προτεραιότητα σε υπεράριθµο στόλο αυτοκινήτων που κατά τους θερινούς µήνες, δεν φαίνεται να τον «αντέχει» ο οικισµός. Κυριαρχούν υπεράριθµες αυθαιρεσίες του πολεοδοµικού κώδικα (υπόστεγα, διαφηµιστικές ταµπέλες σε µεταλλικά υποστυλώµατα και σε ακατάλληλα σηµεία, τοιχία, πάγκοι, τέντες, λυόµενα, προσωρινές
κατασκευές, πολλαπλές παραβιάσεις της ρυµοτοµικής και
πολεοδοµικής γραµµής µε προεκτάσεις κτιρίων, υπαίθρια κατάληψη χώρων για αποθήκευση εµπορευµάτων, γενικώς µια εικόνα
ακαθόριστων ιδιοκτησιακών ορίων όπου δίδεται η εντύπωση µιας χαλαρής ή νεφελώδους «πρόθεσης για ριζική αλλαγή µε έλεγχο της κατάστασης». ∆εν κλείνει απαγορευτικά η διέλευση οχηµάτων προς την παραλία και κατά µήκος αυτής σε ορισµένες ώρες και ηµέρες στή θερινή περίοδο, δεν ελέγχονται και δεν τιµωρούνται παραβάσεις προκλητικής στάθµευσης, ενοχλητικής χρήσης στερεοφωνικών αυτοκινήτων και κατάληψης ακατάλληλων ελεύθερων χώρων από µικροπωλητές (ενώ θα µπορούσε µε πρωτοβουλία του ∆ήµου να
οριστεί ειδικός χώρος µικροπωλητών µε οργανωµένη υποδοµή, συγκεντρωτικά και σε συγκεκριµένη ζώνη και να αποφευχθεί η άναρχη διασπορά δραστηριοτήτων όπως αυτή παρατηρείται σήµερα).
3. Το πάρκινγκ «αλάνα» στην είσοδο του οικισµού, επαρκές αλλά
ανοργάνωτο.
∆εν γίνεται χρήση σε ολόκληρη την έκταση από τους οδηγούς. ∆εν υπάρχει η κατάλληλη σήµανση για να τους παροτρύνει να σταθµεύουν, δεν έχει καλή ισοπέδωση σε ολόκληρη την επιφάνεια µε κάποια διάστρωση κατάλληλου υλικού ώστε να αποφεύγεται η
σκόνη, δεν υπάρχει φωτισµός, δεν καταβρέχεται το καλοκαίρι, δεν υποδεικνύεται η χρήση του µε τον απαραίτητο ζήλο και παραµένει για τους περισσότερους απαρατήρητο ή µόνον σαν λύση ανάγκης.
4. Η κυκλοφορία των πεζών κατά µήκος της παραλίας περιορίζεται
και «ακροβατεί» µεταξύ σταθµευµένων αυτοκινήτων και µιας απαράδεκτα στενής λωρίδας πεζοδροµίου (ότι έχει αποµείνει από τα τραπεζοκαθίσµατα και τις τέντες των εστιατορίων που φτάνουν µέχριτην αποβάθρα). Επί πλέον η κυκλοφορία γίνεται µετ’ εµποδίων ή«σλάλοµ» λόγω κάποιας υποτυπώδους δενδροστοιχίας µε επικίνδυνα
στηθαία (τσιµεντωµένων λεκανών), τέλειες παγίδες για απροσδόκητο
ατύχηµα. Η κάθοδος στο οδόστρωµα επίσης αδύνατη. Η διπλή κατεύθυνση οχηµάτων µε αµφίπλευρο παρκάρισµα κατά µήκος του παραλιακού δρόµου, τιµωρούν τον κάθε πεζό που τολµά να βαδίσει στο οδόστρωµα…. Η παραλία στη συντριπτική της επιφάνεια είναι
δοσµένη στα ταβερνεία και τα εστιατόρια, όταν αυτός που τη στερείται
περισσότερο είναι ο ανυποψίαστος πεζός που αποφασίζει να διαπράξει το λάθος ενός «περίπατου»
5. Η πλήρης πεζοδρόµηση της εµπορικής παραλίας του Θεολόγου µε παράλληλο νοικοκύρεµα των προσόψεων των κτιρίων κάθε χρήσης, η επαναχωροθέτηση των δραστηριοτήτων, αναδιανοµή χώρων και ποσοστών τραπεζοκαθισµάτων, ρύθµισης της διέλευσης οχηµάτων και διαµόρφωσης της παραλιακής ζώνης µε ένα σύγχρονο πλαίσιο «πράσινης ανάπλασης», επιβάλλεται να εξεταστεί και να µελετηθεί µε κανόνες «Αρχιτεκτονικής του Αστικού Τοπίου» προς όφελος των επαγγελµατιών, των οικιστών, των επισκεπτών και του
περιβάλλοντος που ήδη υποβαθµίζεται δραµατικά και µε απρόβλεπτη ταχύτητα.
6. Ο ευρύτερος Θεολόγος (∆. Μαλεσίνας) µπορεί να εξελιχθεί σε υπόδειγµα «θέρετρου» άξιου της φήµης που απέκτησε τα τελευταία χρόνια µε την ανάπτυξη του ΟΣΜΑΕΣ αλλά και των σπάνιων Περιβαλλοντικών και Πολιτιστικών ποιοτήτων του Τοπίου που το
χαρακτηρίζει (ανάγλυφο, φυσική βλάστηση, αναγεννούµενα δάση, καθαρές θάλασσες & αλιεύµατα, ποικιλότητα αισθητικών τοπίων, ωφέλιµο µικροκλίµα, εύκολα προσεγγίσιµη γεωγραφική θέση, τις Αρχαίες Αλές, τον Βοίβο, τα Μοναστήρια, τις βιοµηχανικές µνήµες
εξόρυξης µε τα ερείπια, αλλά και τον κατά πλειοψηφία περιβαλλοντικά ευαίσθητο κόσµο που όλο και πληθαίνει στο πλαίσιο της αστικής επέκτασης και κυρίως της συνεχιζόµενης οργανωµένης ανάπτυξης του ΟΣΜΑΕΣ).
8. Από τον σχολιασµό και τις επισηµάνσεις που χρήζουν µελέτης, δεν πρέπει να εξαιρεθούν οι «εργολαβικές» παρεµβάσεις «µαζικής παραθεριστικής κατοικίας» εντός του ΟΣΜΑΕΣ που αποκλίνουν από τον αρχικό σκοπό του ΟΣΜΑΕΣ, συσσωρεύουν υπερβολικό πληθυσµό και οχήµατα ανά µονάδα επιφανείας, επιβαρύνοντας το φυσικό τοπίο και τον υδροφόρο ορίζοντα µε πρόσθετα υγρά και στερεά απορρίµµατα, µε θορύβους, µε συνωστισµό στις παραλίες, επί το πλείστον κακές αρχιτεκτονικές τύπου «κυβοποιηµένων καταλυµάτων κλωβών», αποψιλώσεις φυσικής βλάστησης άρα πλακοστρώσεις και τσιµεντώσεις µεγάλων επιφανειών προκαλώντας µια «βάρβαρη» για τον οικισµό του ΟΣΜΑΕΣ «εµπορευµατοποίηση» και υποβάθµιση της γης. Η εξέλιξη αυτή µακροπρόθεσµα, θα αλλοιώσει τις ποιότητες και τον χαρακτήρα του χώρου µε κίνδυνο να τον µεταµορφώσει σε «αστικό κέντρο» όµοιου των περισσότερων υποβαθµισµένων θέρετρων της χώρας.
Μικρές εξαιρέσεις µπορούν να αναφερθούν από πολύ ελάχιστους και σοβαρούς εργολάβους επενδυτές µε «αισθητική συνείδηση και αρχιτεκτονική ευαισθησία». Όµως κάποιοι, µε την ανοχή ή την αβλεψία όλων, βρήκαν στον ΟΣΜΑΕΣ και στον ευρύτερο Θεολόγο πρόσφορο
έδαφος να ανεγείρουν «µαζικά εκτρωµατικά κλουβιά» µε κακότεχνες επινοήσεις, κατασκάπτοντας το βουνό, εξαντλώντας συντελεστές, κατατέµνοντας και «ξυρίζοντας» οικόπεδα χωρίς έλεος και αγνοώντας βασικές αρχές «αισθητικής αρχιτεκτονικής» παραµένουν καταδικαστέα. Τελικά πωλούνται «όσο όσο» αφού δεν βρίσκουν αγοραστές για µεγάλο χρονικό διάστηµα (γεγονός που ήδη δρα ανασταλτικά για συνέχιση της επιδροµής του είδους, αλλά µε την περιβαλλοντική ζηµιά και την όχληση των οικιστών να παραµένουν σαν απεχθή επακόλουθα. Η πλειοψηφία των οικιστών επιλέγουν το
δικαίωµα της «µονοκατοικίας» και της «κηπούπολης» και υπέστησαν δαπάνες γι’ αυτό τον σκοπό, ενώ ο ΟΣΜΑΕΣ δεν φρόντισε να προλάβει –κανονιστικά- τις πρόσφατες και συνεχιζόµενες εργολαβικές επιδροµές οριστικής αλλοίωσης του οικισµού από την εποχή της δηµιουργίας του και της σύνταξης των ρυθµιστικών και πολεοδοµικών
σχεδίων επικύρωσης και εφαρµογής, ή έστω µε µεταγενέστερες ενέργειες παρεµπόδισης του φαινοµένου).
8. Μέσα στον οικισµό ΟΣΜΑΕΣ η κυκλοφορία οχηµάτων και µοτοσικλετών παραµένει επικίνδυνα ανεξέλεγκτη, ενίοτε θρασύτατη µε απαράδεκτους θορύβους και ταχύτητες, όλες τις ώρες και ηµέρες. Φορτηγά και νταλίκες, αλλά και ιδιωτικής χρήσεως
οχήµατα αναπτύσσουν «φονικές» ταχύτητες χωρίς συνείδηση του χώρου και σεβασµό στους οικιστές, τρακτέρ και ηµιφορτηγά οδηγούνται από ανήλικους χωρίς δίπλωµα οδήγησης, µεταφέρουν υπέρβαρα ή «άτοµα σε άδεια καρότσα» χωρίς την παραµικρή αίσθηση ευθύνης ή κινδύνου. Μπετονιέρες, γερανοφόρα, νταλίκες-πλατφόρµες βαρέων µηχανηµάτων, χωµατουργικά κλπ, αναπτύσσουν εγκληµατικές ταχύτητες σε κατοικηµένη περιοχή.
9. Το οδόστρωµα παραµένει ασυντήρητο σε πολυάριθµα σηµεία και µε πολλές παγίδες λόγω των «φερτών διάσπαρτων υλικών από όµβρια και εκπλήσσεις & εκσκαφές που εγκαταλείπουν υλικά στα οδοστρώµατα για πολύ καιρό» που προκαλούν επικίνδυνη ολισθηρότητα στο οδόστρωµα. Το οδικό δίκτυο παραµένει χωρίςεπαρκή και έντονα ορατή σήµανση. Μετά από τόσα χρόνια, οι µέσα από τα κράσπεδα πεζοδροµιακές λωρίδες θα µπορούσαν να
επιχωµατωθούν, να ισοπεδωθούν µε φυτευτικό χώµα, να διαµορφωθούν µε φυτεύσεις και να σταµατήσει η κατά σύστηµα χρήση τους για άδειασµα φύρας της κάθε µπετονιέρας, η ανοµοιόµορφη διαµόρφωση σύµφωνα µε το γούστο του κάθε οικιστή, η αυθαίρετη απόθεση στερεών απορριµµάτων, υπολειµµάτων κλαδέµατος, µπαζών και µε ότι περισσεύµατα δοµικών υλικών.
10. Οι πολυάριθµες διαφηµιστικές «ταµπέλες» (παρά τις δεσµεύσεις και τις υποσχέσεις για αφαίρεση και απαγόρευση) παραµένουν και πληθαίνουν σε κάθε γωνιά της περιοχής, ένδειξη ασυδοσίας, απειθαρχίας και προκλητικής έλλειψης αστυνόµευσης. Οι αντιαισθητικές επιπτώσεις από αυτό το απαίσιο «ταµπελοτοπίο» πολλές φορές µε ταµπέλες καρφωµένες µέσα σε δασωµένους χώρους ή επάνω σε µάντρες, κορµούς δένδρων και κολώνες της ∆ΕΗ, επί πλέον αποτελεί ένδειξη έλλειψης πολιτισµού, αναρχίας αλλά και ανοχής και αδυναµίας επιβολής του νόµου.
11. Οι καταλήψεις σκιαζόµενων δηµόσιων χώρων από αθίγγανους και εποχιακούς «µεγαφωνικούς» γυρολόγους, αποτελεί πρόσθετη µορφή όχλησης αλλά και ανοχής που προκαλεί την αισθητική και το δικαίωµα των πολιτών για καθαρό και αναλλοίωτο περιβάλλον, τις περισσότερες φορές στις εισόδους των οικισµών (πρώτη «κακή εντύπωση»…). Τα φαινόµενα αυτά, «αθροιστικά», αποτελούν πρόκληση για τη
νοµιµότητα ενώ η αδιαφορία των υπευθύνων µόνον εξοργίζει ακόµη περισσότερο.
12. Η διαχείριση των δασικών κηλίδων και των δασοσκεπών εκτάσεων περιµετρικά του Θεολόγου και εντός του ΟΣΜΑΕΣ. Η έντονες βροχοπτώσεις του χειµώνα, η βαθµιαία διόγκωση της βλάστησης (κυρίως των δασοκαλύψεων µε Χαλέπιο Πεύκη, φρύγανα
και µακίες) έχει δηµιουργήσει µεγάλη πυκνότητα βιοµάζας τα τελευταία χρόνια και µάλιστα σε επαφή µε δρόµους και δοµηµένες εκτάσεις. ∆εν γίνεται απολύτως καµία συστηµατική διαχείριση των δασικών αυτών εκτάσεων σε βάθος, µε αποτέλεσµα ο υποόροφος του δάσους(θαµνώδεις καλύψεις) να έχουν ενοποιηθεί επικίνδυνα µε τον δασικό
όροφο (δενδρώδεις καλύψεις) µε τα δένδρα να αναπτύσσονται καθ’ ύψος κάνοντας επαφή µε καλώδια της ∆ΕΗ σε αναρίθµητες περιπτώσεις. Η αναγεννησιµότητα των δασών χαλεπίου πεύκης και οι ευνοϊκές βιοκλιµατικές συνθήκες της περιοχής, συνετέλεσαν σε µια
υπέρµετρη ανάπτυξη «εύφλεκτης» ύλης που εµπεριέχει έντονα τον κίνδυνο για «αυτανάφλεξη» αλλά και εµπρησµού από αµέλεια ή ατύχηµα (λόγω αδικαιολόγητης παρουσίας σκουπιδιών στις άκρες του οδικού δικτύου και της υπερβολικής παρουσίας ξηρών χόρτων, συχνότερης διέλευσης οχηµάτων, κλπ). Κατά τη διάρκεια των ψυχρών µηνών, θα απαιτηθεί σοβαρή διαχειριστική επέµβαση «αραιώµατος της βλάστησης» µε βάση τις οδηγίες και τις πρακτικές που παρέχει η ∆ασική Υπηρεσία. Η εµπλοκή του ∆ασαρχείου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Αρχή και τον ΟΣΜΑΕΣ αποτελεί προτεραιότητα για τη «πρόληψη» των όποιων καταστροφικών συνεπειών. Η ήδη µεγάλη πυκνότητα της εύφλεκτης βιοµάζας στην περιοχή, αποτελεί τον υπ’αριθµό ένα
κίνδυνο. Επιβάλλεται η άµεση, σοβαρή και έγκαιρη παρέµβαση των υπευθύνων και των φορέων των πολιτών.
13. Τα θέµατα που αφορούν την περιοχή και περιµένουν την επίλυσή τους είναι πολυάριθµα και σε άλλη ευκαιρία θα µπορούσε κανείς να τα αναλύσει εκτενέστερα ή απλώς να τα σχολιάσει. Μια συνολική προσέγγιση επίλυσης πολλών προβληµάτων στον ∆ήµο Μαλεσίνας εστιάζοντας στο περιβάλλον, θα ήταν η σύνταξη ενός Master Plan Τοπίου περιλαµβανοµένων των χρήσεων και καλύψεων γης µε προτάσεις ανάπλασης και βελτίωσης κατά περιοχή ενδιαφέροντος.
Ένα διαχειριστικό σχέδιο νοικοκυρέµατος των χρήσεων γης στον οικισµό Θεολόγου και περιµετρικά, πρέπει πλέον να θεωρείται αναγκαίο, µε το οποίο θα χωροθετούνται οι δραστηριότητες µε κριτήρια περιβαλλοντικά, κριτήρια ελάχιστης όχλησης και µε
σχεδιαστικές προτάσεις αισθητικής αλλά και καλύτερης λειτουργικής ανάπλασης και ανάδειξης του θέρετρου προς όφελος οικιστών αλλά και επαγγελµατιών οι οποίοι προσδοκούν τα µέγιστα σε περιορισµένο χρόνο (max 2-3 θερινούς µήνες τον χρόνο).
14. Η αποκοπή του αρχαιολογικού χώρου των Αλών από τη θάλασσα λόγω του παραλιακού δρόµου αποτελεί σοβαρό θέµα προς µελέτη αναζητώντας την επίλυση µέσα από µια καλύτερη διευθέτηση της διαδροµής από και προς τον οικισµό κατά µήκος της βόρειας ακτής του όρµου (µελέτη πιθανής παράκαµψης). Ο αρχαιολογικός χώρος επεκτείνεται µέσα στη θάλασσα, το δε οδόστρωµα διαιρεί τον χώρο, περιορίζει την αρχαιολογική έρευνα, παρεµποδίζει την ανάδειξη και προβολή του µνηµείου στο σύνολό του, ενώ πολιτιστικά µας εκθέτει στη διεθνή αρχαιολογική κοινότητα. Κρίνεται ότι η συνεργασία της
∆ηµοτικής αρχής µε το Υπ. Πολιτισµού και τις Ερευνητικές Οµάδες που εργάζονται στον χώρο εδώ και πολλά χρόνια, είναι άκρως απαραίτητη για εξεύρεση λύσης που θα εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες, αλλά κυρίως τη συνέχιση της έρευνας και τη σωστή ανάδειξη του µοναδικού αυτού µνηµείου. Η διευθέτηση του κυκλοφοριακού µε απελευθέρωση του χώρου, αποπεράτωση της ανασκαφής, αναστήλωση και επανένωσή του µε την ακτή, µπορεί να συνδυαστεί µε έναν «ιδιαίτερα εξειδικευµένο» σχεδιασµό ανάπλασης του ευρύτερου χώρου µε την έννοια του «αρχαιολογικού πάρκου» µε κανόνες Αρχιτεκτονικής Τοπίου, δηµιουργία «πολιτιστικού σταθµού ενηµέρωσης κοινού», δικτύου µονοπατιών µέσα και περιµετρικά του αρχαιολογικού χώρου σε συνεργασία µε τους αρχαιολόγους και γενικώς τη δηµιουργία ενός σηµαντικού «σηµείου αναφοράς» µέσα
στον όρµο του Θεολόγου, όχι µόνο τοπικής αλλά και υπερτοπικής πολιτιστικής σηµασίας.
15. Όσο αφορά τα ιχθυοτροφεία που θα πρέπει να παρεµποδιστούν µε κάθε θυσία, επιβάλλεται να ελεγχθούν αφ’ ενός οι ΜΠΕ (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) από πλευράς πληρότητας, εάν αυτές όντως υπάρχουν, και αφετέρου εάν έχουν εγκριθεί να ελεγχθούν κάτω από ποιες συνθήκες συντάχθηκαν και προχώρησαν οι αρµόδιοι στις
αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (µετά από ανοικτή & ελεύθερη διαβούλευση ή όχι, όπως προβλέπεται από τον Ν. 1650 και τα σχετικά Π.∆.). Επισηµαίνεται ότι οι ΜΠΕ κατά κανόνα συντάσσονται όχι από ανεξάρτητο φορέα, αλλά από τον «επενδυτή», οι µελετητές αµείβονται από τον «επενδυτή» και οι τελικές ΜΠΕ υποβάλλονται στον
αρµόδιο φορέα από τον «επενδυτή» προς έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων. Το γεγονός αυτό και οι πρακτικές αυτές που ακολουθούνται ως προς τη σύνταξη και έγκριση των ΜΠΕ
παρουσιάζουν στη χώρα µας µιας ιδιάζουσας µορφής «παρατυπία» και µε συνήθη την ανοχή των αρµόδιων αρχών και έχουν προκαλέσει τη δυσπιστία µεταξύ των πολιτών, των επιστηµονικών, των µελετητικών γραφείων και των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Στο
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ΜΠΕ αυτές, συντάσσονται για κάποια συγκεκριµένη «επένδυση» για µία και µοναδική ήδη προαποφασισµένη θαλάσσια περιοχή, χωρίς περιθώρια εξέτασηςεναλλακτικών τοποθεσιών. Και όταν ακόµη υπάρχουν εναλλακτικές
γεωγραφικές τοποθεσίες για την επένδυση, το γεγονός της «ανάθεσης της ΜΠΕ από τον επενδυτή σε µελετητή της επιλογής του», αφήνει ορθάνοικτα τα περιθώρια για «προσανατολισµό» της µελέτης ΜΠΕ προς την «µοναδική» τοποθεσία πρώτης προτίµησης….

Κλείνοντας, επιφυλάσσοµαι να θίξω µια εξίσου σηµαντική σειρά θεµάτων στο µέλλον που αφορούν την περιοχή, όχι απλά σαν ειδικός επιστήµονας που ασχολείται µε το περιβάλλον για 35 περίπου χρόνια (ακαδηµαϊκά και επαγγελµατικά), αλλά σαν ευαισθητοποιηµένος οικιστής του ΟΣΜΑΕΣ από το 1991 που επηρεάζεται, παρατηρεί και διεκδικεί.
Το παρόν το στέλνω στο e-mail σας και µε φαξ. Μπορείτε να κάνετε χρήση ή
και να το αναρτήσετε στον ιστότοπο του Συλλόγου σας, αρκεί να αναφέρεται ο
συντάξας σε όλες τις περιπτώσεις. Ούτως ή άλλως, θα κάνω χρήση του
παρόντος µε τον ένα ή άλλο τρόπο σε όφελος της ευαισθητοποίησης των
συνοικιστών και της περιοχής.
Με τιµή
Σταµάτης Λ. Σεκλιζιώτης
Γεωπόνος ΑΠΘ – ∆ρ Αρχιτέκτων Τοπίου
(Ph.D. – Birmingham University of Technology, UK)
Πρώην Επιστηµονικός Συνεργάτης του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας &
Περιβάλλοντος
www.team-s.gr
Τηλ. 6936.538055, 210.6563962, Εφέσου 11, Παπάγου

Tuesday, July 14, 2009

Αριστη η ποιότητα νερών κολύμβησης των ακτών του Θεολόγου

Παραλάβαμε από την Υπηρεσία Δειγματοληψίας της Δ/νσης Υγειας και Πρόνοιας Φθιώτιδας τα αποτελέσματα των μετρήσεων των νερών κολύμβησης των ακτών του Θεολόγου και των γύρω περιοχών.
Οι ελεγχοι έγιναν από το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας.
Οι μικροβιολογικές αναλύσεις των νερών κολύμβησης γίνονται σε ότι αφορά:
1)Ολικά Κολοβακτηριοειδή ανά 100ml με επιθυμητά όρια το 100 και επιτρεπτά το 10.000
2)Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προελεύσεως ανά 100ml με επιθυμητά όρια το 100 και επιτρεπτά το 500
3)E-coli ανα 100ml με όρια το 30
4)Εντερόκοκκοι ανα 100ml με όρια το 30
Τα όρια δίνονται από την ΚΥΑ 46399/1986 σε εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας.

Οπως θα διαπιστώσετε ανοίγοντας μια μια τις φωτογραφίες τα νερά του Θεολόγου,Βλυχάδας και Λεκούνας είναι άψογα!!!!
Ταβέρνα Λελούδα


Hotel Ακρογιάλι


Παραλία Βλυχάδας


Παραλία Λεκούνας

Wednesday, July 1, 2009

Λοκρίδα του Μέλλοντος και των Πολιτών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αταλάντη, 1η Ιουλίου 2009

Στόχος της Λοκρίδας του Μέλλοντος και των Πολιτών δεν είναι οι πολιτικές συγκρούσεις και αντιθέσεις αλλά οι κοινωνικές συνθέσεις και οι συλλογικές λύσεις των προβλημάτων.

Η επιτυχία και η ευόδωση των μεγάλων αγώνων, των αγώνων για το περιβάλλον και την ποιότητα της πατρίδας μας χρειάζεται ομοφωνία. Η ομοφωνία στην Αταλάντη για το ΧΥΤΑ Λοκρίδας, από την προηγούμενη Παρασκευή, είναι πλέον πραγματικότητα.

Νιώθουμε δικαιωμένοι και υπερήφανοι, ως Λοκρίδα του Μέλλοντος και των Πολιτών, που ο αξιότιμος Δήμαρχος Αταλάντης και Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Λοκρίδας ανταποκρίθηκε στις συνεχείς και αγωνιώδεις εκκλήσεις μας για συμπαράταξη στο κοινό μέτωπο αγώνα. Καλωσορίζουμε με μεγάλη ευχαρίστηση τη διάψευση των δηλώσεων του κυρίου Δημάρχου στην εφημερίδα Real News. Καλωσορίζουμε, επίσης, τις δεσμεύσεις που έλαβε, οι οποίες ήταν και πάγιες προτάσεις μας, για την ακύρωση της προμελέτης Παρασκευόπουλου, για την κόκκινη γραμμή στα σημεία Τετραεθνές 1 και 2, και για την έναρξη από μηδενικό σημείο νέας μελέτης χωροθέτησης, με επιστημονικά και δίκαια κριτήρια.

Οι δεσμεύσεις του κυρίου Σκαμπερδόπουλου τοποθετούν τη δυσαρμονία, που με λύπη μας είχαμε διαπιστώσει, στο παρελθόν. Πλέον μπορούμε να διατάξουμε σε πλήρη ανάπτυξη τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις του Δήμου Αταλάντης για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο που πρέπει όλους να μας ενώνει. Όλους όσους θέλουμε να λειτουργήσουμε συλλογικά και θετικά για το κοινό συμφέρον και για το μέλλον της πατρίδας μας και των παιδιών μας.

Η Λοκρίδα του Μέλλοντος και των Πολιτών, όπως δήλωσε από την πρώτη στιγμή, θέλει να διαφυλάξει και να συνεισφέρει σε μία λύση δίκαιη και επιστημονική στο υπαρξιακό για το Δήμο Αταλάντης ζήτημα της Διαχείρισης των Απορριμμάτων. Σε αυτή τη βάση καλούμε όλα τα μέλη μας, αλλά και όλους του δημότες να συμπαραταχθούν στον κοινό αγώνα, έναν αγώνα που πλέον θα δοθεί στο ΦΟΔΣΑ, έναν αγώνα στον οποίο πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες για να ενισχύσουμε το Δήμαρχο στην εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ.

Απευθύνουμε για μία ακόμη φορά έκκληση στο ΦΟΔΣΑ, στο Νομάρχη Φθιώτιδας και στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας να παγώσουν τις διαδικασίες και να εκκινήσουν από μηδενικό σημείο τη χωροθέτηση. Εάν συνεχίσετε, να ξέρετε ότι φέρετε και την ευθύνη της μη λύσης. Η επιμονή σε άδικες, και ελλιπέστατα επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις θα οδηγήσει στον κοινωνικό αναβρασμό. Θα μας βρείτε αντιμέτωπους, δεν θα σταματήσουμε το δίκαιο αγώνα μας.

Αντιλαμβανόμενοι, το μερίδιο που μας αντιστοιχεί και τη δυσκολία της κατάστασης καλούμε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Αταλάντης και το Δήμαρχο Αταλάντης να συγκαλέσουν κοινή σύσκεψη φορέων, πολιτών και Δ.Σ. για την άμεση εξεύρεση λύσεων για τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων. Καλούμε, επίσης, το Δ.Σ. Αταλάντης να προχωρήσει στην έκδοση ψηφίσματος, με το οποίο να στηρίζει την πρόταση του επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας του Ν.Σ. Φθιώτιδας για την επανεξέταση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων.

Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Δ.Σ. για την έγκριση της οικονομικής ενίσχυσης προς το Σωματείο μας, μία ενίσχυση που όπως πολύ σύντομα θα διαπιστώσετε θα μας βοηθήσει να σας παρουσιάσουμε τις βέλτιστες, στοχευμένες, σύγχρονες, επιστημονικές και εφαρμόσιμες λύσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Μην επαναπαύεστε, ο αγώνας τώρα αρχίζει, το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι ζήτημα όλων. Σε αυτό τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς.
ΟΠρόεδρος Ανδρέας Ζαΐμης
Ο Γραμματέας Τριαντάφυλλος Καρατράντος

Tuesday, June 9, 2009

Ηχορύπανση από τα μπαρ της παραλίας Θεολόγου


ΠΡΟΣ:1.Δήμο Μαλεσίνας
2.Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΝΑΦ
3.Αστυνομική Δ/νση ΦθιώτιδαςΘέμα : Πρόκληση ηχορύπανσης και απειλή για τη Δημόσια Υγεία από τη
λειτουργία των καταστημάτων οινοπνευματωδών ποτών(μπαρ) κατά τους
εαρινούς και θερινούς μήνες στην παραλία του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου
Μαλεσίνας Φθιώτιδας.

Σχετικά:α) ΑΠ 585/15-5-2008 έγγραφο του Συλλόγου μας
β) ΑΠ 3786/7-7-2008 έγγραφο της Υπηρεσίας σας
γ) ΑΠ 9009/20/1103-ια/23-6-2008 έγγραφο της Αστυνομικής Δ/νσης
Φθιώτιδας
δ) Αρ.3010/85 Υγειονομική Διάταξη
ε) Αρ.Αιβ/8577/83 >>

Επανερχόμενοι στο τεράστιο ζήτημα της ηχορύπανσης στην περιοχή της παραλίας Θεολόγου και σε συνέχεια των σχετικών α,β και γ εγγράφων σας σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Επειδή η θερινή περίοδος πλησιάζει έχουμε βάσιμες πληροφορίες ότι:
- οι εδώ και μια δεκαετία αφόρητες συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων από την εκκωφαντική μουσική των παραλιακών μπαρ του Θεολόγου θα επαναληφθούν και φέτος το καλοκαίρι!
Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε πολύ οι άδειες μουσικής της οποίες προτίθεστε να χορηγήσετε να συνάδουν απόλυτα με τους όρους και τις προυποθέσεις των Υγειονομικών Διατάξεων (σχετ. δ και ε) , τα κριτήρια να είναι αυστηρότερα και οι έλεγχοι τους οποίους θα πραγματοποιήσετε να είναι συχνοί και αυστηρότατοι.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Tuesday, May 26, 2009

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Προς τον κ. Υπουργό Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων
ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας
Νόμιμα εκπροσωπουμένου με έδρα Αθήνα
ΚΑΤΑ
Της υπ.αριθ. 18016/1700/12-3-2009 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εκ μεταβιβάσεως των αρμοδιοτήτων από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.


Προσφεύγουμε εμπρόθεσμα κατά της άνω Απόφασης Τροποποίησης λόγω εκσυγχρονισμού και ανανέωσης ισχύος της αρ. 587/10-3-2000 Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. 3235/9-8-2002 και 48386/5296/1-7-2008 αποφάσεις (ΑΕΠΟ) Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων υφιστάμενης μοναδας ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής τσιπούρα-λαυρακιού-μυτακίου κ.α. συνολικής δυναμικότητας 150 τόννων ανά έτος του Κων/νου Λιάπη σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη Θέση «Αταλαντονήσι» του Δήμου Αταλάντης Ν.Φθιώτιδας( σχετ. α), η οποία μας κοινοποιήθηκε την 22-4-2009 (σχετ. β) με το αρ.πρ. 31869/3117/15-4-2009 έγγραφο( σχετ.γ) της Προισταμένης της Δ/νσης ΠΕΧΩ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ζητούμε την ακύρωσή της για τους κάτωθι νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους.ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 18016/1700/12-3-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΕΚ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

1)Η προσβαλλόμενη Απόφαση δεν είναι νόμιμη διότι:
αντιβαίνει στις επιταγές του Νόμου,των Εγκυκλίων και των Υπουργικών Αποφάσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με τις οποίες, αντί να ζητηθεί από τον ιχθυοτρόφο Κ.Λιάπη η υποβολή νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναθεωρημένης, επαυξημένης ,επικαιροποιημένης με ιδιαίτερα αυστηρούς Περιβαλλοντικούς Ορους, με τη σύμπραξη επιστημόνων Υγείας καθώς οι ιχθυοκαλλιέργειες έχουν τεράστιες επιπτώσεις στο ανθρωπογενές Περιβάλλον και δη στην υγεία των κατοίκων του Κόλπου Θεολόγου-Αταλάντης-Λιβανατών οι οποίοι κολυμβούν στα νερά του (1681/2002 Απόφαση ΣτΕ) και η οποία ΜΠΕ θα ετίθετο υπόψη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φθιώτιδας και των Δημοτικών Συμβουλίων των τριών Δήμων για να εκφράσουν τη γνώμη τους, η Δ/νση ΠΕΧΩ Περιφ.Στ.Ελλάδας μηχανικά και ατεκμηρίωτα, ανανέωσε για μια ακόμη δεκαετία μέχρι το 2018 την ΑΕΠΟ 587/10-3-2000 ( η οποία έληξε 21-12-2008) διατηρώντας τους ίδιους Περιβαλλοντικούς Ορους της παλαιάς ΜΠΕ η οποία είχε συνταχθεί το 1999 με στοιχεία απογραφής του 1991, γεγονός που σημαίνει ότι η μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας θα λειτουργεί επι 20ετία (1999-2018) με τους ίδιους Περιβαλλοντικούς Ορους!!!

Η εκπόνηση νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ήταν επιβεβλημένη για τους εξής νόμιμους και βάσιμους λόγους:
α) Σύμφωνα με την Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/5-8-2002) περί Κατάταξης των δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, οι ιχθυοκαλλιέργειες άνω των 50 τόνων ετησίως τσιπούρα –λαυράκι εντάσσονται στην Υποκατηγορία 2 της Α κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων και την 69269/528/1990 ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία για τα έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Α Υποκ.2 η ΜΠΕ συντάσσεται σύμφωνα με τον Πιν. 2.
Αυτό σημαίνει ότι για την εν λόγω μονάδα Κ.Λιάπη έπρεπε να είχε εκπονηθεί νέα ΜΠΕ από το 2002 σύμφωνα με τον Πιν. 2 της σχετικής ΚΥΑ καθώς η ισχύουσα ΜΠΕ είχε συνταχθεί με τον Πιν. 3.

β)Σύμφωνα με την Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ 26298/9-10-2003(ΦΕΚ 1469/9-10-2003) Περί έγκρισης ΠΠΧΑΑ Περιφέρειας Στ.Ελλάδας Κεφ.Δ .3.3. Χωρική οργάνωση παραγωγικού χώρου τελευταίο εδάφιο:
«Σε περίπτωση συνύπαρξης ή γειτνίασης(των υδατοκαλλιεργειών) με
περιοχές με συγκριτικό πλεονέκτημα και στον τομέα του Τουρισμού,
θα πρέπει να καθορίζονται ειδικά αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι και
ο τρόπος τήρησης καθώς και βαθμός κορεσμού τους»
Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να είχε εκπονηθεί νέα ΜΠΕ για τη μοναδα Κ.Λιάπη από το 2003 με ειδικά αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους ενώ η Δ/νση ΠΕΧΩ όφειλε να ελέγχει κατά διαστήματα την τήρησή τους και να εξετάζει το βαθμό κορεσμού στον Κόλπο Θεολόγου – Αταλάντης ως κατ`εξοχήν αρμόδια για θέματα ρύπανσης του Περιβάλλοντος Υπηρεσία .Προκειμένου να εξυγιανθούν ο Μαλιακός Κόλπος και ο Κόλπος Αταλάντης-Θεολόγου-Λιβανατών και να επιτευχθούν συνθήκες αειφόρου αναπτύξεως επιβάλλεται η απομάκρυνση όλων των ιχθυοτροφείων τα οποία είναι εγκατεστημένα σε αυτούς τους χώρους.

γ) Σύμφωνα με την 122859/2-2-2004 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Ν.3010/2002 άρθρο 2 παρ.6α για την ανανέωση των Περιβαλλοντικών Ορων η υποβολή Νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη μονάδα Κ.Λιάπη ήταν επιτακτική διότι κατά την πάροδο των ετών έχουν επέλθει μεγάλες αλλαγές στην περιοχή του Κόλπου του Θεολόγου –Αταλάντης-Λιβανατών ιδιαίτερα κατά την οκταετία που πέρασε, έχουν αλλάξει εντελώς τα δεδομένα στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, ο Θεολόγος, η Αταλάντη και οι Λιβανάτες έχουν χαρακτηριστεί από τις Μελέτες του ΕΟΤ( Οκτώβριος 2003) τουριστικές περιοχές, προτείνεται τουριστική αξιοποίηση των Νήσων Γάιδαρος και Αταλάντη Αταλάντης στον τομέα οικολογικού /περιβαλλοντικού τουρισμού, οι υγρότοποι των δυο νήσων Ποτόκι και Βουρλιάς του Δήμου Αταλάντης είναι ενταγμένοι στον επιστημονικό κατάλογο NATURA 2000 και με την Απόφαση 1810/11-6-2003 (ΦΕΚ 828Β/2003) του Γεν.Γραμμ.Περιφέρειας Στ.Ελλάδας στους εν λόγω υγρότοπους ιδρύθηκε μόνιμο καταφύγιο Αγριας Ζωής όπου θεσπίζονται ιδιαίτερα αυστηροί Περιβαλλοντικοί Οροι.
Επίσης επί της Νήσου Γάιδαρος παράπλευρα με την μονάδα Κ.Λιάπη οι εγκαταστάσεις των παλαιών λατομείων Λοκρίδας χαρακτηρίστηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ διατηρητέα μνημεία και προτείνεται η τουριστική αξιοποίησή τους.(ΦΕΚ 134/22-11-2006)
Προτείνεται δε και η άμεση προστασία των Νήσων Αταλάντονήσι και Γάιδαρος διότι σύμφωνα με το Δίκτυο Ερευνητών Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ) τα ιχθυοτροφεία αποτελούν κύρια απειλή για τους υγροβιότοπους καθώς η Ιχθυοκαλλιέργεια είναι ασύμβατη με τις χωροταξικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους και κατευθύνσεις της περιοχής. Αλλωστε ο Κόλπος Θεολόγου –Αταλάντης-Λιβανατών είναι ένας αβαθής κλειστός Κόλπος με όχι ισχυρά ρεύματα με αποτέλεσμα η λειτουργία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας να επιβαρύνει το θαλάσσιο περιβάλλον, να επηρεάζονται αρνητικά οι βιοκοινωνίες και να καταντά ο θαυμάσιος αυτός Κόλπος ΧΑΒΟΥΖΑ ιχθυοτροφείων οι ρύποι των οποίων σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες αντιστοιχούν με ακατέργαστα λύματα μιας πόλης 80.000 κατοίκων!

δ) Η προσβαλλόμενη Απόφαση αντιβαίνει το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο σελ. 58 όπου προβλέπεται:
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υδατοκαλλιεργειών, με τον
εκσυγχρονισμό των υφισταμένων μονάδων και την εφαρμογή
μεθόδων διαχείρισης πιο φιλικών προς το περιβάλλον, την ίδρυση
νέων μονάδων σε κατάλληλες θέσεις είτε μεμονωμένα, ιδιαίτερα σε
περιοχές που δεν αναμένονται σημαντικές πιέσεις ή και
παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση, είτε σε οργανωμένους
υποδοχείς, και τη σταδιακή απομάκρυνση όσων λειτουργούν σε
ακατάλληλες θέσεις με την παροχή σχετικών κινήτρων.»
Συνεπώς για τους παραπάνω λόγους η μονάδα Κ.Λιαπη θα έπρεπε να είχε απομακρυνθεί από τον Κόλπο Αταλάντης –Θεολόγου –Λιβανατών καθώς η θέση κρίνεται ακατάλληλη

ε)Η προσβαλλόμενη Απόφαση αντιβαίνει το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό όπου στο άρθρο 8 παρ.2 σελ.38-39 «Τουρισμός και Υδατοκαλλιέργειες» αναφέρεται σαφέστατα ότι:
«στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος η χωροθέτηση μονάδων
επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε τμήματά τους που ΔΕΝ παρουσιάζουν
τουριστικό ενδιαφέρον»
Συνεπώς η μονάδα Κ.Λιάπη θα έπρεπε να είχε απομακρυνθεί εκτός κόλπου Αταλάντης-Θεολόγου-Λιβανατών καθώς η περιοχή είναι απολύτου Τουριστικού ενδιαφέροντος, η μόνη περιοχή της Φθιώτιδας η οποία στηρίζει οικονομικά τον Τομέα του Τουρισμού με θεσμοθετημένες χρήσεις δεύτερης κατοικίας (Θεολόγος, ΟΣΜΑΕΣ, Σκάλα Αταλάντης ,Λιβανάτες κ.τ.λ.) και ανεπτυγμένο τον Γ/γενή τομέα (Τουρισμός κ.τ.λ.).Δέον να ληφθεί υπόψη ότι μόνο στον οικισμό ΟΣΜΑΕΣ Θεολόγου έχουν ανοικοδομηθεί άνω των 1500 οικοδομών ενώ στην ευρύτερη περιοχή υφίστανται ξενοδοχειακές μονάδες, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις εστίασης, κινηματογράφοι,καφετέριες, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης κ.λ.π. τα οποία προσελκύουν χιλιάδες επισκεπτών και τουριστών.

στ)Η προσβαλλόμενη αντιβαίνει την Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη
ΥΠΕΧΩΔΕ και Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.
(Αθήνα Μάιος 2002) «Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον» ως προκύπτει εκ των κατωτέρω:
«Υπάρχει µια συνεχής ανησυχία σχετικά µε την επίδραση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον. Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον τόσο µε τη φυσική παρουσία ποικίλων υποδοµών (συχνά ανταγωνιζόµενων µε άλλες χρήσεις) επιδρώντας στην αισθητική του χώρου όσο και µέσω των αλλαγών, οι οποίες µπορεί να προκληθούν στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, εξαιτίας των αιωρούµενων και των διαλυτών µεταβολιτών που απελευθερώνονται. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις περιλαµβάνουν διάχυση οργανικής ύλης, θρεπτικών και αντιβιοτικών στο περιβάλλον νερό και στο ίζηµα, επίδραση στην πανίδα του βυθού και στις φυτοπλαγκτονικές κοινωνίες και πιθανές επιπτώσεις σε αποθέµατα άγριων ψαριών, τέτοιες όπως γενετική αλληλεπίδραση και µεταφορά ασθενειών».
Συνεπώς η μονάδα Κ.Λιάπη θα έπρεπε να είχε απομακρυνθεί από τον Κόλπο Αταλάντης-Θεολόγου –Λιβανατών καθώς η ευρύτερη περιοχή είναι θέρετρο με πάρα πολλές παραλίες κολύμβησης εκ των οποίων αρκετές έχουν γαλάζιες σημαίες και οι επιπτώσεις από τη μακροχρόνια παραμονή των ιχθυοτροφείων στο θαλάσσιο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων είναι τεράστιες!2) Η προσβαλλόμενη Απόφαση έρχεται σε σύγκρουση με το Δημόσιο Συμφέρον και τη Δημόσια Υγεία των κατοίκων και επισκεπτών και τουριστων Δήμων Αταλάντης, Μαλεσίνας και Λιβανατών καθώς οι ιχθυοκαλλιέργειες σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες ρυπαίνουν και επιβαρύνουν το θαλάσσιο χώρο αλλά και τους περιβάλλοντας αυτών αιγιαλούς και παραλίες.

α)Ενδεικτικά σας επισυνάπτουμε απόσπασμα της έκδοσης της Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων με τίτλο «Το Ελληνικό Περιβάλλον»(σχετ.δ) όπου ο έγκριτος επιστήμονας κ. Σωφρόνιος Παπουτσόγλου, καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ερευνας(ΕΘ.Ι.ΑΓΕ) ο οποίος εκλήθη από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας ως ειδήμων για τις έρευνες στην πρόσφατη τραγωδία του Μαλιακού Κόλπου, αναλύει την τεράστια ρύπανση που προκαλούν οι υδατοκαλλιέργειες στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Σε Μοναδα με ψαρια 100 τόνων ετησίως η ημερήσια ποσότητα περιττωμάτων είναι περίπου 1 τόνος !!!!!!(σελ. 93) χωρίς να υπολογιστούν τα ούρα,τα κόπρανα,τα υπολείμματα των τροφών, τα φάρμακα και λοιπά.
Αυτό σημαίνει ότι μόνον η 150 τον. μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας Κ.Λιάπη, η οποία σημειωτέον είναι μία από τις πέντε(5) οι οποίες λειτουργούν στο θαλάσσιο Κόλπο Αταλάντης-Θεολόγου –Λιβανατών, επιβαρύνει τη θάλασσά της περιοχής μας ημερησίως με 1,5 τον. περιττωμάτων!

β)Δημοσίευμα της Εφημερίδας Λαμιακός Τύπος 5-5-2009 (σχετ.ε) το οποίο αναφέρεται στη μηνυτήρια αναφορά της Κίνησης Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS όπου μέσα στους λόγους της πρόσφατης τραγωδίας στο Μαλιακό Κόλπο είναι και η ύπαρξη των ιχθυοτροφείων και η ανάγκη απομάκρυνσής τους από τον Κόλπο, καθόσον το φαινόμενο του ευτροφισμού ως έχει διαπιστωθεί προκαλείται σε όλους τους θαλάσσιους χώρους όπου λειτουργούν ιχθυοτροφεία

3)Η προσβαλλόμενη Απόφαση έρχεται σε σύγκρουση με το Δημόσιο Αίσθημα των τοπικών κοινωνιών των τριών Δήμων Αταλάντης, Μαλεσίνας και Λιβανατών για τους εξής λόγους:

α) Από το Φεβρουάριο του 2003 αγανακτισμένες οι τοπικές κοινωνίες διαδήλωσαν δημόσια σε συγκέντρωση στο Δημαρχείο Αταλάντης την αντίθεσή τους στην εγκατάσταση νέων ιχθυοτροφείων στον Κόλπο της Αταλάντης-Θεολόγου και ζητησαν τη σταδιακή απομάκρυνση των υπαρχόντων ευθύς ως λήξουν οι προθεσμίες των αδειών λειτουργίας.
Στη συγκέντρωση αυτή παρέστη ο κ. Νομάρχης Φθιώτιδας, οι κ.κ.Δήμαρχοι της παραλιακής Λοκρίδας(Αταλάντης-Μαλεσίνας-Δαφνουσίων), βουλευτές του Νομού, πολιτευτές, νομαρχιακοί σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύλλογοι και οργανώσεις της περιοχής και υπεγράφη από όλους κοινό σχετικό Ψήφισμα.

β)Τα συμβούλια των τριών Δήμων κατ`επανάληψη έλαβαν ομόφωνες αποφάσεις κατά της λειτουργίας των ιχθυοτροφείων, της εγκατάστασης νέων ή της μετεγκατάστασης άλλων από άλλες περιοχές της Ελλάδας και υπέρ της απομάκρυνσης όλων των υπαρχόντων μονάδων εκτός του Κόλπου Αταλάντης-Θεολόγου.

γ)Τον Αύγουστο του 2003 οι Σύλλογοι και οι Οργανώσεις της παραλιακής Λοκρίδας και των τριών Δήμων συνέταξαν και υπέγραψαν κοινό Ψήφισμα με τις προαναφερθείσες θέσεις και εξουσιοδοτήθηκε ο Σύλλογός μας να τους εκπροσωπεί και να εκφράζει τις θέσεις αυτές προς κάθε κατεύθυνση.

δ) Στην ημερίδα στην Αταλάντη για τον Προσυνεδριακό Διάλογο του Α Αναπτυξιακού Συνεδρίου Νομαρχίας Φθιώτιδας, Νομάρχης, Δήμαρχοι, βουλευτές, πολιτευτές και εκπρόσωποι Συλλόγων και Φορέων ετάχθησαν πάλι κατά της λειτουργίας των ιχθυοτροφείων στον Κόλπο Αταλάντης -Θεολόγου, οι τρεις Δήμαρχοι Αταλάντης, Μαλεσίνας και Δαφνουσίων κατέθεσαν από κοινού ανάλογο Ψήφισμα ενώ οι παραπάνω θέσεις επικυρώθηκαν στο Α Αναπτυξιακό Συνέδριο Φθιώτιδας για το μοντέλο Ανάπτυξης του Νομού(Μάιος 2006 πρακτικά Συνεδρίου σελ.8).

ε) Το Δημοτικό Συμβούλιο Αταλάντης με την 14/265/2008 ομόφωνη Απόφασή του (σχετ.στ) ζήτησε από τη Δ/νση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας τη μη ανανέωση της ΑΕΠΟ της μονάδας Κ.Λιάπη. δηλώνοντας ακόμη μια φορά την πάγια θέση του για την οριστική απομάκρυνση των ιχθυοτροφείων από τον Κόλπο Αταλάντης-Θεολόγου –Λιβανατών μετά τη λήξη των αδειών τους.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Για την υφιστάμενη μονάδα, ο οποία έχει εγκατασταθεί στο Αταλαντονήσι του Κόλπου Αταλάντης-Θεολόγου-Λιβανατών από το 1989, έχουν εκδοθεί οι παρακάτω ΑΕΠΟ:
α)Η υπ.αρ. 81500/7-11-1995 Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων για τη μοναδα ιχθυοκαλλιέργειας 40 τόννων που εκδόθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ
β)Η υπ.αρ. 587/10-3-2000 Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων για ολοκλήρωση δυναμικότητας σε 150 τόννους που εκδόθηκε από τη Δ/νση ΠΕΧΩ Περιφ.Στ.Ελλάδας κατόπιν εκπόνησης ΜΠΕ (έτος1999)
γ)Η υπ.αρ 3235/9-8-2002 Τροποίηση της άνω ΑΕΠΟ 587/8-3-2000 που αφορά την αλλαγή και τη διάταξη των ιχθυοκλωβών και των εξεδρών καθώς και την αύξηση της επιφάνειας και του ωφέλιμου όγκου για την εκτροφή των ψαριών με διατήρηση των Περιβαλλοντικών Ορων της ΜΠΕ του έτους 1999.
δ)Η υπ.αρ. 48386/5296/1-7-2008 Τροποποίηση της 587/10-3-2000 όπως τροποποιήθηκε με την 3235/9-8-2002 που αφορά την υγειονομική απομάκρυνση των νεκρών ψαριών με διατήρηση των Περιβαλλοντικών Ορων της ΜΠΕ του έτους 1999
ε)Η προσβαλλόμενη υπ.αρ. 18016/1700/12-3-2009 που αφορά Τροποποίηση της 587/10-3-2000 με ακόμη μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των ιχθυοκλωβών, της επιφάνειας εκτροφής και του ωφέλιμου όγκου για την εκτροφή των ψαριών και Ανανέωση της ισχύος για μια δεκαετία μέχρι το 2018 με διατήρηση των ίδιων Περιβαλλοντικών Ορων της ΜΠΕ του έτους 1999
Οι συνεχείς εγκρίσεις της αύξησης του αριθμού των ιχθυοκλωβών και του ωφελίμου όγκου αυτών οδηγούν ευθέως σε νομιμοποίηση της πρόθεσης του επιχειρηματία για ανεξέλεγκτη αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους και όσους προκύπτουν από τα σχετικά έγγραφα η Γενική Διευθύντρια Περιφέρειας Στ.Ελλάδας η οποια ενεργεί εκ μεταβιβάσεως των αρμοδιοτήτων από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Στ.Ελλάδας, έσφαλε στην έκδοση της προσβαλλόμενης Απόφασης.


Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής
Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον στην υποβολή της παρούσας
Επειδή η παρούσα εισάγεται νόμιμα και εμπρόθεσμα ενώπιόν σας

Για τους ως άνω λόγους

Ζητούμε

Να γίνει δεκτή η προσφυγή μας
Να εξαφανιστεί η προσβαλλόμενη Απόφαση , να μην ανανεωθούν οι Περιβαλλοντικοί Οροι οι οποίοι έληξαν 21-12-2008 και η μονάδα να απομακρυνθεί από τον Κόλπο Αταλάντης-Θεολόγου –Λιβανατών σε θέση που θα της υποδειχθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας.

Αθήνα 15 Μαίου 2009

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι

Saturday, April 25, 2009

Ρύπανση θαλασσίου περιβάλλοντος από υδατοκαλλιέργειες

Απόσπασμα της έκδοσης της Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων με τίτλο «Το Ελληνικό Περιβάλλον» εκδόσεις Σαββάλας 1996 όπου ο έγκριτος επιστήμονας κ. Σωφρόνιος Παπουτσόγλου, καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ερευνας(ΕΘ.Ι.ΑΓΕ) ο οποίος εκλήθη από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας ως ειδήμων για τις έρευνες στην πρόσφατη τραγωδία του Μαλιακού Κόλπου, αναλύει την τεράστια ρύπανση που προκαλούν οι υδατοκαλλιέργειες στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:
Σε Μοναδα με ψαρια 100 τόνων ετησίως η ημερήσια ποσότητα περιττωμάτων είναι περίπου 1 τόνος !!!!!!(σελ. 93) χωρίς να υπολογιστούν τα ούρα,τα υπολείμματα των τροφών και τα φάρμακα.

Αυτό για όσους κόπτονται για τη ρύπανση του θαλασσιου περιβάλλοντος και στο ζήτημα των ιχθυοτροφείων σφυρίζουν αδιάφορα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 –ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Γενική Συνέλευση 29-3-2009
Εισήγηση Προέδρου


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
1.Ιχθυοτροφεία και ΙΧΣ Κόλπου Αταλαντης-Θεολόγου
Α. Ιχθυοτροφική Μονάδα Γκλάβα
Κατοπιν ενεργειών μας επι τρία περίπου χρόνια κατά τα οποία αντιδράσαμε και καταγγείλλαμε αρμοδίως τον επιχειρηματία για παραβάσεις των ορων της συμβασεώς του και παρανομες ενεργειες, επιτύχαμε την έκδοση της Απόφασεως του Γ.Γ. Περιφέρειας Στ. Ελλάδας δια της οποίας ανακλήθηκαν η μίσθωση του θαλάσσιου χώρου, η άδεια λειτουργίας της ιχθυοτροφικής μοναδας και η απομάκρυνση της μέχρι τον Οκτώβριο του 2008.Η Απόφαση αυτή εκδόθηκε κατόπιν της παρελεύσεως της νομίμου προθεσμίας των 60 ημερών από της υποβολής της προσφυγής του Γκλάβα κατά την οποία δεν απάντησε ο Υπουργός, που σημαινει ότι απερρίφθει σιωπηρώς η εν λόγω προσφυγή.Δυστυχώς αιφνιδιαστήκαμε όταν τον Οκτώβριο 2008 μας κοινοποιήθηκε έγραφο του Υπ.Αγρ.Ανάτυξης και Τροφίμων ότι ο Υπουργός Αλέξανδρος Κοντός έκανε δεκτή την προσφυγή του Γκλάβα και ακύρωσε την Απόφαση του Γ.Γραμματέα. Υποβάλλαμε άμεσα έντονη διαμαρτυρία προς τον Υπουργό ( το έγγραφο σας εδόθη προς ενημερωση) με την οποια χαρακτηρίζουμε την Απόφασή του σκανδαλώδη, παρατυπη, παράνομη και άδικη διατυπώνοντας πληθώρα επιχειρημάτων και παροτρύναμε τους τρεις Δήμους Αταλαντης-μαλεσίνας και Λιβανατών να αποστειλουν κι εκεινοι διαμαρτυρίες προς τον Υπουργό πραγμα το ο[ποιο έγινε αμεσως. Η ενέργεια αυτή κοινοποιήθηκε προς κάθε κατεύθυνση ακομα και στο γραφείο του πρωθυπουργού το οποιο ανευ καθυστερήσεως απέστειλε απιστολή στον Υπουργό να επιληφθει του θεματος.Στο μεταξύ αντεκατεστάθη ο Αλ.Κοντός με τον Σωτ.Χατζηγάκη και επαναλάβαμε το αιτημα.. Παρά το γεγονός ότι πήραμε απάντηση από το Υπουργείο ότι καλώς ακυρώθηκε η Απόφαση του Γ.Γραμματέα εμεις επιμείναμε στα επιχειρήματα μας και αναμενουμε απάντηση από τον κ. Χατζηγάκη.Επισης πληροφορηθήκαμε ότι ο Γκλάβας αναζητά θέση στο Νομο Ευβοίας για να επιστρέψει τη μοναδα την οποια εχει φερει παρανομα από εκει.

Β.Ιχθυοτροφειο Κ.Λιάπη στο Αταλαντονήσι
Ζητήσαμε ;από την Περιφέρεια Στ.Ελλάδας να μην ανανεώσει τους Περιβαλλοντικούς Ορους της μοναδας Λιάπη καθώς έληξε το χρονικό περιθώριο της δεκαετίας της λειτουργιάς της, να ανακληθεί η εμισθωση θαλάσσιας έκτασης , η άδεια λειτουργιας και να απομακρυνθεί από τον Κόλπο Αταλαντης .
Με δική μας παρότρυνση συζητήθηκε το θέμα στο ΔΣ Αταλαντης και υπέβαλλε σχετική προταση στην Περιφέρεια. Όμως η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας μας πληροφόρησε ότι θα ανανεωσει την άδεια του Λιάπη καθώς σε αυτοψια που έγινε δεν έχει υπερβει τους ορους που προβλέπει η συμβασή του. Ο Σύλλογός μας στηριζομενος στην κειμενη νομοθεσία θεωρεί ότι η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας παρανομει και παραβαινει το καθήκον της και για το λογο αυτό ζήτησαμε την επέμβαση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Γ)Επέμβαση του Συλλόγου μας στο Δ.Σ. Αταλάντης
Διαπιστώσαμε ότι σε πρακτικό Απόφασης του Δ.Σ. Αταλάντης που αφορούσε στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο εσφαλμένη διατύπωση στο σημείο που αφορά στα ιχθυοτροφεια.Το επισημαναμε εγγραφως (το έγγραφο σας εδοθη προς ενημερωσή σας) και έγινε διόρθωση με αποτέλεσμα η νεα Απόφαση να αναφέρει σαφώς την παγια θέση και αξίωση των τοπικών κοινωνιών της παραλιακής Λοκρίδας την απομάκρυνση όλων των ιχθυοτροφικών μονάδων από τον ευρύτερο Κόλπο Αταλάντης-Θεολόγου-Λιβανατων.

Δ) Απομάκρυνση των ιχθυοκλωβών των τριών ιχθυοτροφικών μοναδων που δε λειτουργούσαν τα τελευταια χρονια.
Απεμακρύνθησαν οι ιχθυοκλωβοί από εργολάβο ενώ ο Σύλλογός μας συνεχίζει τον αγώνα του για την απομάκρυνση και των 5 (συμπεριλαμβανομένων του Γκλάβα και Λιαπη που ανεφέρθησαν προηγούμενως) ιχθυοτροφικών μονάδων που έχουν απομείνει στον Κόλπο Αταλάντης.

Ε)ΙΧΣ Βοίβου
Εξακολουθούμε να διεκδικούμε την παραχωρηση του ΙΧΣ (πρώην Ιχθυοτροφική Ελλάς ΑΕ) στην παραλία Βοίβου και των 15 στρεμμάτων που τον περιβάλλουν στο Δήμο Μαλεσίνας προς αξιοποίησή του για την άθληση καλώς εννοούμενη ψυχαγωγία των νεων της περιοχής των παραθεριστών αλλά και των τουριστών για τους οποίους θα αποτελεί πόλο έλξεως συμβάλλοντας έτσι στην τουριστική ανάπτυξη του Θεολόγου

2.Λοιπά θέματα προστασίας περιβάλλοντος(θαλάσσιου-χερσαίου-εναέριου)
Α. Απόρριψη σκουριάς ΛΑΡΚΟ
Εγκρίθηκε τελικά από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Φθιώτιδας η χερσαία απορριψη μερους της σκουριάς στη Θέση Λιάβδα Λάρυμνας ενώ παράλληλα εκτελούνται εργασίες προέκτασης του λιμένα του εργοστασίου για την εξυπηρέτηση της διαδικασίας εμπορίας και μεταφοράς του υπολοίπου της σκουριας.Για το θέμα ενημερώσαμε σχετικά τον Σύλλογο οικιστών ΟΣΜΑΕΣ Νεα Αλαια όταν ετεθη θέμα με σχετικό έγγραφό τους.
Β) Διαφημιστικές πινακίδες και κοπή δέντρων από τη ΔΕΗ
Ζητήσαμε από το Δήμο Μαλεσίνας σε εφρμογή του νόμου να αφαιρέσει τις διαφημιστικές πινακίδες και να καθορίσει συγκεκριμένο χώρο τοποθετήσεώς τους ενώ από την περιοχή ΟΣΜΑΕΣ ξηλώθηκαν αρκετές στο προσφατο παρελθόν από τον τέως Πρόεδρο.
Επίσης ζητήσαμε από τη ΔΕΗ οι συνεργάτες της να επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή όταν προβαίνουν στην επιβεβλημένη αποκοπή κλαδιών δέντρων επικίνδυνων για την πρόκληση πυρκαγιών από τυχόν βραχυκυκλώματα και την προστασια των δικτύων ώστε να εξασφαλίζεται η επιβίωση των δέντρων.
Γ) Ελλιμενισμός μεγάλων ψαροκάικων(γρι-γρι) στο αλιευτικό καταφύγιο Θεολόγου
Ζητήσαμε αρμοδίως να μη δένουν τα γρι-γρι και μάλιστα ιδιοκτητών από άλλες περιοχές στο μικρό αλιευτικό καταφύγιο του Θεολόγου το οποιο κατασκευάστηκε αποκλειστικά για τον ελλιμενισμό και εξυπηρέτηση των ντόπιων επαγτελματιων και ερασιτεχνων ψαράδων του Θεολόγου, χωρητικότητας 96 σκαφών μήκους 5-8 μέτρων.
Το ζήτημε προέκυψε όταν τον τελευταιο καιρο παρατηρήσαμε να ελλιμενίζονται στο αλιευτικό καταφύγιο μεγάλα καίκια από άλλες περιοχές του Β.Ευβοικού, να φορτοεκφορτώνουν και να παραμένουν εκει σε όλη της διαρκεια της αλιευτικής περιοδου με αποτέλεσμα να ρυπαινουν την θαλασσα και την ευρυτερη περιοχή με ψοφια ψάρια,ανθρώπινα λύματα , σακκούλες, τελάρα κ.λ.π.
Πληροφορηθήκαμε ότι αυτό έγινε διότι το αλιευτικό καταφύγιο χαρακτηρίστηκε «καθορισμένος λιμενας» για φορτοεκφορτώσεις νωπών αλιευμάτων ,παρανόμως βέβαια καθ` όσον δεν πληροί τις προυποθέσεις τις οποιες θέτει η ΕΕ και ιδιαιτερα διοτι δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός από Λιμεναρχείο. Μετά το έγγραφό μας
( ήδη το εχετε στα χερια σας προς ενημερωσή σας) το Λιμεναρχείο Αταλάντης εξέδωσε απόφαση με την οποία απαγορεύει την παραμονή των γρι-γρι στο αλιευτικό καταφύγιο Θεολόγου.Παράλληλως ενεργούμε στο Υπ.Αγρ.Ανάπτυξης και Τροφίμων να αποχαρακτηριστεί το αλιευτικό καταφύγιο Θεολόγου από «καθορισμενος Λιμένας»
Δ)Εκδίκαση Προσφυγων στο ΣτΕ της Νομαρχίας Φθιώτιδας και του Δήμου Αταλάντης κατά του Χωροταξικού Σχεδίου Περιφέρειας Στ.Ελλάδας στο σημειο που προβλέπει ιχθυοκαλλιέργειες για τον Κόλπο Αταλάντης σε συγκεντρώσεις (ΠΟΑΥ).
Θα ενθυμείστε από παλαιότερες ενημερώσεις σας ότι κατόπιν δικών μας παροτρύνσεων η ΝΑΦ και ο Δήμος Αταλάντης προσέφυγαν το 2003 στο ΣτΕ κατά του Χωροταξικού στο σημειο που προβλέπει εγκατάσταση δυο πάρκων ιχθυοκαλλιεργειών στο Γαιδουρονήσι και το Αταλαντονησι δυναμικότητας 3045 τόνων ετησιως, σύμφωνα με τη συνταχθείσα μελέτη ΠΟΑΥ.Η υπόθεση συζητήθηκε τον Οκτωβριο 2008 και αναμένουμε την απόφαση.
Ε) Ηχορύπανση
Καταγγείλαμε αρμοδίως πέρσι το καλοκαιρι και κατόπιν καταγγελιών μελών του Συλλόγου μας ότι η ένταση της μουσικής τις βραδυνες μέχρι τις πρωινές ώρες ορισμενων μπαρ της παραλίας του Θεολόγου ήταν τόσο μεγάλη ώστε να μη μπορούν να κοιμηθούν.
Η Νομαρχια, ο Δήμος και η Αστυνομία κινητοποιήθηκαν αμέσως και κατόπιν ελέγχων και μετρήσεων επεβλήθηκαν οι εκ του νόμου κυρώσεις.Κατόπιν συνεργασίας με το Δήμαρχο Μαλεσίνας συμφωνήσαμε ότι εγκαίρως φέτος θα πρέπει να γινουν οι απαραίτητες συστάσεις σε όλους τους επιχειρηματίες των μπαρ της παραλίας ώστε να πειθαρχουν στα της Νομοθεσίας ώστε ο κόσμος να μην ενοχλείται και οι επιχειρηματίες να αποφύγουν τις κυρώσεις.
Επιθυμούμε τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος(μπαρ) να λειτουργούν προς όφελος όλων πλην όμως να η λειτουργία τους να μην αποβαίνει εις βάρος της τουριστικής αναπτυξης της περιοχής.
Στ) Κοπή πεύκων στη Ροδίτσα
Καταγγείλαμε στο Δασαρχειο Αταλάντης τη μεθοδευμενη κοπή πευκων σε ιδιόκτητο χώρο τα οποια ειχαν περιμετρικά χαραχθεί και στη συνεχεια ακουλουθησε η ξηρανση τους. Διενεργηθη ΕΔΕ, επελήφθη η Δικαιοσύνη και αναμενουμε αποτελέσματα

3.Καταπατήσεις χώρων πρασίνου-Ρέμματα
Α. καταπατήσεις χώρων πρασίνου
Καταγγείλαμε στο Δήμο Μαλεσίνας περιπτώσεις που αφορούν χώρους πρασίνου προς την πλευρά του Θεολόγου( απέναντι από τα ΟΤ 71 και 83 του ΟΣΜΑΕΣ) και εισηγηθήκαμε να προβεί χωρίς καθυστερήσεις στις δέουσες ενεργειες προκειμένου να κατοχυρώσει τα συμφέροντα του Δημοσίου αλλά και τα συμφέροντα των οικιστών οι οποιοι κατοικούν απέναντι των χώρων αυτών. Δι επισκέψεως των χώρων αυτών ενημερώσαμε το Δήμαρχο και του δώσαμε σχετικό χαρτη 1:2000 με τις συγκεκριμένες περιοχές. Οι οποιες έχουν καταπατηθεί. Κατόπιν αυτων ο Δήμαρχος απευθύνθηκε στον ΟΣΜΑΕΣ ο οποιος του υπέδειξε τρόπο να προμηθευτεί τους χάρτες 1:2000 από τη ΓΥΣ και στη συνέχεια με τοπογραφικό συνεργείο να προβεί στον καθορισμό των ορίων του οικισμού ΟΣΜΑΕΣ με τον οικισμό Θεολόγου ώστε να οριοθετηθούν οι χώροι πρασίνου και στη συνέχεια να εκδοθούν πρωτόκολλα αποβολής των καταπατητών
Β. Καταπάτηση ρέμματος
Όπως γνωρίζετε από τη Γ.Σ. στο Θεολόγο έχουμε καταγγείλει από το 2007 στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΝΑΦ και στο Δασαρχειο Αταλάντης τον κατά τη γνωμη μας και βασει των αποδεικτικών στοιχείων αποκλεισμό ρεμματος και την ιδιοποίησή του δια περιφράξεως από ιδιοκτήτη παρακείμενης ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα να αποκλείεται η πρόσβαση προς την παραλία των κατοίκων της περιοχής και να καθίσταται η παραλία ιδιωτική. Της υποθέσεως επελήφθη ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λαμίας , το Δασαρχείο Αταλάντης και η Πολεοδομία Αταλάντης η οποια μαλιστα επεβαλλε πρόστιμο στον ιδιοκτήτη για αυθαιρετες κατασκευές σε κοιτη ρέμματος.Από πλευράς Δικαιοσύνης ολοκληρώθηκαν οι ανακρίσεις και η υπόθεση θα εκδικαστεί 6-4-2009 στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αταλάντης.
Επειδή το εν λόγω ρέμμα ευρίσκεται στα όρια παραχωρητηρίου δασικής εκτάσεως που έγινε στο παρελθόν και εκτός αυτής, ζητήσαμε από το Δασαρχειο Αταλάντης να επαναχαράξει τα όρια της παραχωρηθείσας έκτασης ώστε το ρέμμα να απελευρωθεί και να αποδοθεί σε κοινή χρήση.

4.Ενέργειές μας προς διανοιξη προσβάσεων προς την παραλία Ροδίτσας(εκείθεν του ξενοδοχείου Silver Bay) και κατασκευής σκάλας εκ σκυροδέματος έναντι παραλίας Βουγιουκλάκη.
Α) Προσβασεις Ροδίτσας
Η παραλία Ροδίτσας είναι η συνεχεια της παραλίας του Silver Bay στο σημειο όπου βρίσκεται η διατηρητέα σκαλα των παλιών Λατομείων και φτάνει μέχρι τον ΙΧΣ του Βοίβου.Ολη η ‘έκταση έχει περιφραχθεί με συνεχόμενες περιφράξεις από διεκδικητές οι οποιοι επι σειρά ετων βρίσκονται σε δικαστικές αντιδικίες με το Δημόσιο καθώς η περιοχή αυτή εκτάσεως 55 στρεμμάτων σημειώνεται στους χάρτες του Κτηματολογίου ως Δημοσια και Δασική.
Σε κοινή σύσκεψη του Δημάρχου ,Δημοτικών Συμβούλων και μελών του Συλλόγου μας το καλοκαιρι του 2008 καταλήξαμε στα εξής:
Ο Δήμος αφενός να κινήσει διαδικασίες του δικαιώματος διανοίξεως οδικής προσβάσεως μεσω των υπο διεκδίκηση περιφραγμένων εκτάσεων αφετέρου να διανοίξει περιορισμένου πλάτους πρόσβαση προς την παραλία μέσα από τη δασική έκταση που βρίσκεται σε επαφή με την περιφραξη του ΙΧΣ του Βοίβου, κόβοντας μόνο θάμνους και όχι πεύκα με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών οι οποίοι θέλουν να κολυμβήσουν . Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν το έπραξε
Β) Κατασκευη σκάλας απέναντι από μεγάλη παραλία Βουγιουκλάκη
Οι διαμένοντες στην περιοχή οικιστές δια υπομνήματος προς τον ΟΣΜΣΕΣ το οποιο μας κοινοποίησαν ζητησαν την κατασκευή σκάλας ώστε να διευκολύνονται προς την παραλία και να μη χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τα αυτοκίνητα τους.Συνηγορήσαμε και ζητήσαμε από τον ΟΣΜΑΕΣ την αποδοχή του αιτήματος ως αναγκαίο.

5. Ενέργειές μας προς Δασαρχείο Αταλάντης
Διαμαρτυρηθήκαμε στην Επιθεώρηση Δασων της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας και στο ΣΕΕΔΔ για αδιαφορία που έχει επιδείξει το Δασαρχείο Αταλάντης να μας απαντήσει σε επανειλημμένα έγγραφά μας με τα οποια ζητάμε να μαθουμε την πορεία των υποθέσεων που αφορουν στις περιπτώσεις έρευνας για την κοπή δυο μεγάλων πευκων στη Ροδίτσα, τον αποκλεισμό ρέμματος το οποιο είναι όριο παραχωρημενης δασικής εκτασης . Επίσης διαμαρτυρηθήκαμε δίότι το Δασαρχειο επέτρεψε στους διεκδικητές την περίφραξη αμφισβητούμενων εκτάσεων στη Ροδίτσα που το Δημόσιο τις θεωρεί δικές του, εφ`όσον δεν εχει τελεσιδικήσει η ολη υπόθεση και δεν εδικάστησαν οι διεκδικητές οι οποιοι κατά το Δημόσιο είναι καταπατητες. .Ζητήσαμε να ενεργήσει δια την καθαίρεσιν των περιφράξεων.

6. Διαπλάτυνση οδου Μαλεσίνας –Θεολόγου
Αρχισαν οι εργασίες διαπλατύνσεως από τον εργολάβο κ. Τσέλο (εταιρία ΤΡΙΕΔΡΟΝ) ο οποιος μας ζητησε να συνηγορήσουμε ως Συλλογος προς το Δήμο στην υπ`αυτού παραλαβή και χρησιμοποίηση ογκωδών προιόντων των εκβραχισμών από το παλιο Λατομείο που περιφράξαμε και ο λόφος άρχισε να πρασινίζει.
Κατόπιν υποδείξεώς μας υπέβαλε το αιτημα στο Δήμο ο δε Δήμαρχος μας εγνωρισε προφορικώς επί του αιτήματός του ότι συνηγορεί και θα βάλει το θέμα στο Δημοτικό συμβούλιο .Μας ζητησε να συνηγορήσουμε προφορικώς .Του ζητήσαμε να μας στειλει την αιτηση του εργολάβου με την προταση του Δημάρχου προκειμενου να αποφασίσει επ`αυτού το ΔΣ του Συλλόγου.Ηδη του γνωρίσαμε ότι συνηγορουμε υπό όρους.

Παλιό Λατομείο ΟΣΜΑΕΣ

ΠΡΟΣ:Δήμο Μαλεσίνας
ΚΟΙΝ:1.Εταιρεία ΤΡΙΕΔΡΟΝ
2.ΟΣΜΑΕΣ
3.Σύλλογο «Νέα Αλαία»

Θέμα: «Λήψη αδρανών υλικών από το χώρο του λατομείου οικισμού ΟΣΜΑΕΣ από
την εταιρεία ΤΡΙΕΔΡΟΝ»

1. Γενικά

Εν συνεχεία των τηλεφωνικών επικοινωνιών μας με τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ.Κατσούλα και Ψαρά με αντικείμενο του θέματος και επειδή ο κ. Δήμαρχος ζήτησε προφορικά την άποψη του Συλλόγου μας καθώς το ζήτημα ήταν επείγον και αφορούσε τη διαπλάτυνση του δρόμου Μαλεσίνα-Θεολόγος, ζητήσαμε την έγγραφη αίτηση του εργολάβου κ. Τσέλου με σκοπό να ενημερωθούμε πρώτα με ποιες προυποθέσεις και όρους θα γίνει η λήψη των αδρανών υλικών από το λατομείο ώστε οι περίοικοι να μην ενοχληθούν από το θόρυβο και τη σκόνη των ανατρεπομένων οχημάτων και στη συνέχεια να επιτευχθεί η περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου.
Ωστόσο με την πάροδο 10 ημερών η αίτηση του εργολάβου δε μας κοινοποιήθηκε, ενώ διαπιστώσαμε ότι η λήψη των αδρανών υλικών είχε ήδη ξεκινήσει από την εταιρεία!
Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι το Λατομείο υπήρξε για δεκαετίες «πληγή» στην καρδιά του ΟΣΜΑΕΣ καθώς η ανεξέλεγκτη ρίψη μπάζων και οικιακών σκουπιδιών δημιουργούσε συνθήκες αφόρητες για τους περιοίκους και ότι ο εκάστοτε Δήμαρχος αδιαφορούσε παντελώς για την τριτοκοσμική αυτή κατάσταση αν και είχε ολοκληρωτική ευθύνη για την κατάντια του χώρου δεδομένου ότι είναι χαρακτηρισμένος χώρος πρασίνου και ανήκει στο Δήμο Μαλεσίνας.
Επίσης να σας θυμίσουμε ότι μετά από ενέργειες του Συλλόγου μας έγινε η περίφραξή του προς ανακούφιση των περιοίκων.

2. Περί της εκτέλεσης του έργου

Ο Σύλλογός μας είναι κατ`αρχήν θετικός στη λήψη των αδρανών υλικών υπό τις ακόλουθες αδιαπραγμάτευτες προυποθέσεις:

- Ο εργολάβος θα ζητήσει εγγράφως άδεια χρήσεως των υλικών του Λατομείου και θα αναφέρει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει.

- Οι εν λόγω υποχρεώσεις θα συμπεριληφθούν σε συμφωνητικό κατάλληλα συντεταγμένο από το δικηγόρο του Δήμου ώστε να εξασφαλίζεται η υλοποίηση από πλευράς εργολάβου των συμφωνηθέντων καθώς και η πρόβλεψη χρηματικής εγγύησης.
- Ο εργολάβος θα πρέπει για κάθε φορτίο αδρανών να φέρνει δυο φορτία χώμα ενώ ευθύς μόλις παύσει να φέρνει χώμα θα παύσει και η λήψη υλικών.

-Η λήψη των υλικών να γίνεται από τα ψηλά προς τα χαμηλά με παράλληλη επιχωμάτωση.

-Οι εργασίες δε θα γίνονται Ιούλιο και Αύγουστο για να μην ενοχληθούν οι περίοικοι

-Προς αποφυγή της σκόνης τα φορτηγά να καταβρέχονται με θαλάσσιο νερό και όχι του δικτύου.

-Οι εργασίες θα διακόπτονται τις ώρες κοινής ησυχίας.

-Θα καθαρίζονται οι δρόμοι από τα χώματα και τα υλικά που τυχόν θα πέφτουν από τα φορτηγά.

-Από πλευράς Δήμου Μαλεσίνας να υπάρχει διαρκής έλεγχος για την τήρηση των συμφωνηθέντων.

Τέλος να επισημάνουμε την τεράστια ευθύνη του Δήμου Μαλεσίνας σε περίπτωση που ο εργολάβος απογυμνώσει το Λόφο και τον εγκαταλείψει χωρίς να τον αποκαταστήσει όπως συμφωνήθηκε!
Θα ξεσηκωθούν εναντίον του οι πάντες!!!!!


Σας ευχαριστούμε
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Η Γ.Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Saturday, March 21, 2009

Ζητάμε την παρέμβαση του ΣΕΕΔΔ

ΠΡΟΣ: Σώμα Επιθεωρητών –Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης
ΚΟΙΝ:1.Γ.Γραμ.Περιφ. Στ.Ελλάδας κ. Σκλια
2. Δ/ντρια Περιφ. κ. Κέμου-Ρίζου
3. ΠΕΧΩ Περιφέρειας
4. Δ/νση Αγρ. Αναπτ. Περιφέρειας
5. ΕΟΤ
6. ΜΜΕ Φθιώτιδας

Θέμα: «Μη ανανέωση ΑΕΠΟ και εκμίσθωσης θαλάσσιας έκτασης στη μονάδα
ιχθυοκαλλιέργειας Κ.Λιάπη στη νήσο Αταλάντονήσι του Κόλπου
Θεολόγου-Αταλάντης-Λιβανατών Φθιώτιδας-συμπληρωματικά
στοιχεία».
Σχετ. α) Τα ΑΠ 620/22-9-2008, 622/22-9-2008, 645/7-11-2008, 671/25-2-2009
και 676/11-3-2009 έγγραφά μας
β)ΑΠ 17628/1660/6-3-2009 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩ Περιφέρειας
Στ.Ελλάδας
γ) Πρώτη σελίδα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κ.Λιάπη
Μάιος 1999

Μετά τα έγγραφά μας(σχετ α) και το έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (σχετ β) το οποίο σας κοινοποιήθηκε επιτρέψτε μας να σημειώσουμε τα εξής:

1. Κατά την άποψή μας είναι απαράδεκτη και εν πολλοίς ύποπτη η εκτίμηση
της Δ/νσης ΠΕΧΩ ότι: «δεν επέρχονται ουσιαστικές
τροποποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον της
περιοχής και επομένως δεν απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ» δεδομένου ότι
η μοναδική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη μονάδα, η οποία
εκπονήθηκε από τον κ. Λιάπη, είναι αυτή του Μαίου 1999(σχετ γ)!!!!!
Σύμφωνα με αυτήν εκδόθηκε η ΑΕΠΟ 587/10-3-2000 ενώ οι
τροποποιήσεις οι οποίες ακολούθησαν την ΑΕΠΟ αφορούσαν επουσιώδεις
αλλαγές στη διάταξη των ιχθυοκλωβών ( ΑΠ 3235/9-8-2003) και στην
(αυτονόητη) σωστή διαχείριση-απομάκρυνση των νεκρών ψαριών και των
διαστάσεων μιας εξέδρας ( ΑΠ 21880/2579/1-7-2008)!!
Το γεγονός αυτό σημαίνει πως με τη 10ετούς διάρκειας ανανέωση των Περιβαλλοντικών Ορων που σχεδιάζει η Δ/νση ΠΕΧΩ, η εν λόγω
μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας Κ.Λιάπη θα λειτουργεί μέχρι το 2019 με τους
ίδιους Περιβαλλοντικούς Ορους από το 1999, δηλαδή εικοσαετίας!!!

2. Η Δ/νση ΠΕΧΩ παρανομεί καθώς, ως καθ`ύλην αρμόδια να προστατεύει το Περιβάλλον και δη το θαλάσσιο το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ανθρώπινη υγεία, όφειλε να είχε ήδη ζητήσει από τον κ. Λιάπη την υποβολή νέας ΜΠΕ επικαιροποιημένης και επαυξημένης με ιδιαίτερα αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, όπως ακριβώς προβλέπει το Χωροταξικό Σχέδιο της Περ.Στ.Ελλάδας Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 26298/2003 (ΦΕΚ1469/2003) κεφ.Δ.3.3. τελευταία παράγραφος σελ.20410 καθόσον η ευρύτερη περιοχή του Κόλπου του Θεολόγου –Αταλάντης-Λιβανατών έχει συγκριτικό πλεονέκτημα τον Τουρισμό.

3. Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας έχει δείξει ότι οι ιχθυοκαλλιεργητές και οι
μελετητές οι οποίοι εκπονούν τις ΜΠΕ των ιχθυοκαλλιεργειών, προκειμένου να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους, δηλώνουν ψεύδη και ανακρίβειες ενώ αποκρύπτουν τα αληθή χαρακτηριστικά της περιοχής μας παρουσιάζοντάς τη ως ΧΑΒΟΥΖΑ ιχθυοτροφείων και όχι ως μια περιοχή με χιλιάδες παραθεριστικές κατοικίες, με τεράστια οικιστική ανάπτυξη και μεγάλη τουριστική προοπτική.
Εκτιμούμε λοιπόν ότι η Δ/νση ΠΕΧΩ εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κ. Λιάπη καθώς επαφίεται στις «υπεύθυνες» και , κατά την άποψή μας και την εμπειρία μας ανακριβείς , δηλώσεις του επιχειρηματία και του μελετητή ότι: «δεν έχουν επέλθει αλλαγές ή τροποποιήσεις στην περιοχή μας», οι οποίοι όπως γίνεται αντιληπτό φροντίζουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους ενώ αγνοεί επιδεικτικά τις γνώμες και τις θέσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Αταλάντης-Μαλεσίνας Λιβανατών ,της Νομαρχίας Φθιώτιδας, του ΕΟΤ καθώς και των Συλλόγων και Φορέων της περιοχής μας για την αλλαγή του χαρακτήρα της Περιοχής του Κόλπου του Θεολόγου –Αταλάντης σε Τουριστικό-Παραθεριστικό ενώ με την τακτική της αυτή προσβάλλει το κοινό συμφέρον της περιοχής μας.

Κατόπιν των ανωτέρω
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΑΣ προς κατοχύρωση και ικανοποίηση των συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών και του κοινού αισθήματος δικαίου της ευρύτερης περιοχης των τριών Δήμων Αταλάντης-Μαλεσίνας-Λιβανατών οι οποίες έχουν κοινά υδάτινα σύνορα.


Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
H Γραμματέας

Sunday, March 8, 2009

ΠΡΟΣ κ. ΣΩΤΗΡΗ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ

Θέμα: «Νομιμοποίηση παράνομης ιχθυοκαλλιέργειας Ιω.Γκλάβα στον Κόλπο
Θεολόγου –Αταλάντης Νομού Φθιώτιδας»
Σχετικο: ΑΠ 146753/23-2-2209 απάντηση Δ/νσης Υδατ/ργειών& Εσ.Υδάτων

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Με το απαράδεκτο σχετικό έγγραφο η Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών του Υπουργείου Αγρ.Ανάπτυξης και Τροφίμων απαντά στο Σύλλογό μας και εμμέσως σε Σας και στον Πρωθυπουργό της χώρας και επιχειρηματολογεί υπέρ της ΣΚΑΝΔΑΛΏΔΟΥΣ Απόφασης του προκατόχου Σας κ. Αλέξανδρου Κοντού, γεγονός το οποίο συνηγορεί στο ότι η Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών υπήρξε η εισηγήτρια της εν λόγω ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ Απόφασης!

Στο ιστορικό του Φορέα «Αγροτοιχθυοκαλλιέργειες Ιω. Γκλάβα» το οποίο καταγράφει, η Δ/νση Υδατοκαλλιέργειών ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ότι ο παράνομος επιχειρηματίας μετέφερε εδώ και 7 χρόνια κρυφά, αυθαίρετα και χωρίς καμιά άδεια μεγάλη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας από τη Μέλουνα Ευβοίας στον Κόλπο του Θεολόγου-Αταλάντης την οποία από τότε λειτουργεί παράλληλα με την υπάρχουσα, ρυπαίνοντας τη θάλασσα των τριών Δήμων Αταλάντης –Μαλεσίνας-Λιβανατών και μετατρέποντας τη σε ΧΑΒΟΥΖΑ ιχθυοτροφείων!

Επίσης ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ ότι η σκανδαλώδης Απόφαση του κ. Αλέξανδρου Κοντού, εκτός του ότι ακυρώνει την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για πρώτη φορά στα χρονικά της περιοχής ανατρέποντας κάθε ΝΟΜΙΜΗ διαδικασία που ακολουθήθηκε, ζητάει από τον αυθαίρετο επιχειρηματία να φροντίσει για την έκδοση νέων άδειών (μίσθωσης.ΑΕΠΟ κ.λ.π.) χωρίς να του υποδεικνύει σαφώς να απομακρύνει την παράνομα μεταφερθείσα μονάδα από την Εύβοια!

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο επιχειρηματίας, στηριζόμενος στην σκανδαλώδη αυτή Απόφαση του προκατόχου σας να έχει ήδη καταθέσει αιτήσεις στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας για ενοποίηση της παράνομα μεταφερθείσης μονάδας με την υπάρχουσα!!!!
Κύριε Υπουργέ
Με δεδομένο το ήθος Σας, την τιμιότητά Σας και την εν γένει πορεία Σας στην πολιτική ζωή του τόπου μας Σας παρακαλούμε ακόμη μια φορά να μην γίνετε συνένοχος του στη σκανδαλώδη απόφαση του προκατόχου σας κ. Αλέξανδρου Κοντού, να μην επιτρέψετε να συνεχιστεί αυτή η ΑΔΙΚΙΑ στην περιοχή μας η οποία μαστίζεται πλέον της 20ετίας από τα ιχθυοτροφεία και να αποδώσετε ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ εκδίδοντας νέα Απόφαση με την οποία να τίθεται σε ισχύ η ακυρωθείσα Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στ.Ελλάδας.

Με τιμή
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος
Η Γ.Γραμματέας