Tuesday, March 29, 2016

Αναρτήθηκε το πολυνομοσχέδιο του ΥΕΘΑ, προς διαβούλευση στην σελίδα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, θέτει από σήμερα Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016 και ώρα 15:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. 
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 11η Απριλίου 2016 και ώρα 14:00.

 Άρθρο 36 – Ρύθμιση θεμάτων Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς 1. Η εποπτεία λειτουργίας του οικοδομικού συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ) επαναφέρεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο είχε περιέλθει σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του ν.4030/2011 (Α´ 249), και εξακολουθεί για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών να διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 564/1968 (Α´ 220). 
2. Το ως άνω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί για δώδεκα επιπλέον μήνες, μετά από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
3. Μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συγκροτεί με απόφασή του νέο διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο του συνεταιρισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του α.ν. 564/1968. Το νέο διοικητικό συμβούλιο οφείλει σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από τη συγκρότησή του να εναρμονίσει το καταστατικό λειτουργίας του ΟΣΜΑΕΣ με τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου. 
4. Κατά τη μεταβατική περίοδο των παραγράφων 1 και 2, δεν συνιστά κώλυμα για το διορισμό ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΜΑΕΣ η μη κτήση της ιδιότητας του μέλους του ΟΣΜΑΕΣ, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του α.ν. 564/1968. 
 5. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος το διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΜΑΕΣ οφείλει σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών να εναρμονίσει το καταστατικό λειτουργίας του με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4030/2011 (Α´ 249), όπως εκάστοτε ισχύει . Με την κατάθεση του νέου καταστατικού στο οικείο ειρηνοδικείο παύει αυτοδικαίως η εποπτεία του ΟΣΜΑΕΣ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η οποία πλέον ασκείται από το Υπουργείο Οικονομικών συμφώνως προς τις άνω διατάξεις, και καταργείται ο α.ν. 564/1968.

Monday, March 28, 2016

Πυρκαγια στον ΟΣΜΑΕΣ

Κύριε Παναγόπουλε 
Σας κοινοποιούμε βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας στην οποία καταγράφεται: 
1. η πυρκαγια η οποία ξέσπασε στον ΟΣΜΑΕΣ στις 22-3-2016 ώρα 19.00 στη συμβολή των οδών 31 και 36 
2. η επέμβαση της Πυροσβεστικής Αταλάντης για την κατάσβεσή της ειδοποιημένη από το μέλος του Συλλόγου μας κ.Κωνσταντίνο Κυριάκο 
3. η καμμένη έκταση των 10τμ 
4. η προανάκριση η οποία διενεργείται 
και σας καλούμε ακόμα μια φορά να μας παραδώσετε τα κλειδιά των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης του οικισμού μας, τονίζοντας ότι ,σε περίπτωση μεγαλύτερης πυρκαγιάς στα πευκόφυτα τμήματα του ΟΣΜΑΕΣ, καθώς οι πυροσβεστικοί κρουνοί δεν έχουν νερό, η καταστροφή των δασικών εκτάσεων και ενδεχομένως των οικιών που βρίσκονται μέσα σ`αυτές, θα είναι τεράστια , η δε ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά εσάς με ότι αυτό συνεπάγεται. 
Το ΔΣ του Συλλόγου

Wednesday, March 23, 2016

Εγκατάλειψη οικισμού ΟΣΜΑΕΣ

ΠΡΟΣ: 1. ΥΠΕΘΑ Πτέραρχο ε.α. κ. Θ Συμεωνίδη 
             2. >> Σμήναρχο κ. Π. Μπακοδήμα 
ΚΟΙΝ: 1. Β Υπαρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Α. Οικονόμου 
            2. ΟΣΜΑΕΣ συνταγματάρχη κ. Παναγόπουλο 
            3. Δήμαρχο Λοκρών κ. Ν. Λιόλιο 
           4. οικιστές ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας 

Αξιότιμοι κύριοι 
Ο Σύλλογός μας αποτελούμενος από οικιστές του συνεταιρισμού δραστηριοποιείται πάνω από 20 χρόνια σε θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής τόσο στον οικισμό του ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λοκρών με σημαντικές επιτυχίες στο ενεργητικό του. 
Όπως γνωρίζετε ο συνεταιρισμός ΟΣΜΑΕΣ στερείται πλέον του έτους Διοικητικού Συμβουλίου και ένα πλήθος προβλημάτων με κυριότερο όλων τη διακοπή της υδροδότησής του στο πρόγραμμα Μαλεσίνας, έχει φέρει σε απόγνωση τους οικιστές, ιδιαίτερα τους μόνιμους και μάλιστα ηλικιωμένους και ασθενείς. 
Ο κίνδυνος να ξεσπάσει ακόμα μία πυρκαγιά μετά την πρόσφατη στη διασταύρωση των οδών 32 και 36 για την κατάσβεση της οποίας εκλήθη η Πυροσβεστική Υπηρεσία, είναι εμφανής ιδιαίτερα από τώρα και τους μετέπειτα μήνες καθώς η έλλειψη νερού περιορίζει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. 
Παράλληλα το δίκτυο ύδατος ,το οποίο μετά την αποφασιστική παρέμβαση του κ. Υπουργού για την επανασύνδεση του ρεύματος της ΔΕΗ στις αντλίες του ΟΣΜΑΕΣ , είναι έτοιμο να λειτουργήσει με καταγεγραμμένη την αποκλειστική ευθύνη του Συλλόγου μας και της Επιτροπής Μονίμων Κατοίκων. Ωστόσο τα κλειδιά των εγκαταστάσεων παραδόθηκαν από τον π. εργολάβο και παρελήφθησαν από τον ΟΣΜΑΕΣ, κατά την εκτίμησή μας πολύ κακώς καθώς δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού υπεύθυνο για την παραλαβή και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, στα γραφεία του ΟΣΜΑΕΣ και ο προιστάμενος κ. συνταγματάρχης κ. Παναγόπουλος αρνείται να μας τα δώσει. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο οικισμός να στερείται του βασικού κοινωνικού αγαθού και να ερημώνει, να προκαλούνται βλάβες στις εγκαταστάσεις του δικτύου ύδρευσης λόγω ακινησίας και κυρίως να παραμένουν στις ερημικές τοποθεσίες αφύλακτες στο έλεος των κακοποιών!!
 Κατόπιν των ανωτέρω, απευθυνόμενοι στην ανθρώπινη ευαισθησία σας ,παρακαλούμε αν είναι δυνατόν να ορίσετε μια συνάντησή μας με τον κ. Υπουργό ή σε περίπτωση αδυναμίας του με ηγετικό στέλεχος του Υπουργείου προκειμένου να ενημερώσουμε, να υποβάλουμε τις προτάσεις μας και να αναζητήσουμε λύσεις στα οξύτατα προβλήματα διαβίωσης που αυτή την στιγμή έχουμε. Σας Ευχαριστούμε 
Για το ΔΣ του Συλλόγου 
Η Πρόεδρος Νανά Τσούμα Κακαβούλη
Ο Γραμματέας Δημήτρης Μαούνης

Sunday, March 6, 2016

Εκκληση για επαναλειτουργία δικτύου ύδρευσης οικισμού ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας

ΠΡΟΣ :π. Πρόεδρο ΔΣ ΟΣΜΑΕΣ κ. Παναγόπουλο
ΚΟΙΝ: 1.Υπουργό Εθνικής Αμυνας κ. Π.Καμμένο
           2. Β Υπαρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Α. Οικονόμου
           3. Δ/ντή Νομοπαρασκευαστικού τμήματος ΥΕΘΑ κ. Χ.Μαυρίδη
          4.Δήμαρχο Λοκρών κ. Ν.Λιόλιο
          5. κ.κ.Βουτσινα και Συγγούρη νομ. Συμβούλους ΟΣΜΑΕΣ
         6. οικιστές ΟΣΜΑΕΣ
         7. εταιρία adconstructions

Θέμα :Εκκληση για επαναλειτουργία δικτύου ύδρευσης οικισμού ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας
Σχετικό: ΑΠ 980/25-2-2016 επιστολή μας
Κύριε Παναγόπουλε
Σε συνέχεια της σχετικής επιστολής μας, επί της οποίας δεν είχαμε την τιμή να λάβουμε απάντησή σας και υπό την πίεση των τελευταίων γεγονότων, αλλά και των οικιστών ΟΣΜΑΕΣ, είμαστε αναγκασμένοι να επανέλθουμε στο εν θέματι αίτημά μας, επισημαίνοντας τα εξής:

Ο Συνεταιρισμός δεν διαθέτει Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς όλα τα μέλη του, μεταξύ των οποίων και εσείς, έχουν παραιτηθεί από έτους και πλέον, Εσείς, βεβαίως, εξακολουθείτε να υπηρετείτε στον ΟΣΜΑΕΣ ως αρχαιότερος αξιωματικός, όχι, όμως ως εκπρόσωπος του Συνεταιρισμού, αλλά ως προϊστάμενος και υπεύθυνος μόνο για τη λειτουργία των γραφείων, που ανήκουν στον έλεγχο του ΓΕΣ και συνεπώς δεν έχετε καμιά άλλη θεσμοθετημένη αρμοδιότητα εκπροσώπησης του ΟΣΜΑΕΣ, όπως και εσείς έχετε επανειλημμένα και μάλιστα επισήμως δηλώσει.

Ερωτήματα τα οποία προκύπτουν:
1) Η εταιρία adconstructions, του μέχρι προ τινός εργολάβου κ. Ανδριανόπουλου, ελλείψει ΔΣ, παρέδωσε τα κλειδιά των εγκαταστάσεων στα γραφεία του ΟΣΜΑΕΣ και όχι στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση, χωρίς να υπογραφεί πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής και χωρίς προηγουμένως να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος των εγκαταστάσεων, όπως επίσης προβλεπόταν από τη σύμβαση του εργολάβου. Επομένως, με ποια ιδιότητα παραλάβατε τα κλειδιά, και πότε και ποιος έκανε (αν έκανε) προηγουμένως τον έλεγχο των εγκαταστάσεων;

2. Μετά την αποχώρηση του εργολάβου 31-12-2015 και επειδή το σύστημα φύλαξης των εγκαταστάσεων από την GROUP 8 δεν υφίστατο από τον Ιούνιο του 2015 λόγω χρεών του ΟΣΜΑΕΣ προς τη VODAFON, ο Σύλλογός μας ανέλαβε να εξοφλήσει τη οφειλή των 500 ευρώ για να αποκατασταθεί πάλι το σύστημα συναγερμού και μάλιστα του ζητήθηκε και πήρε στο όνομά του νέες γραμμές τηλεφώνου, καθώς οι παλιές είχαν απενεργοποιηθεί. Στη συνέχεια σας ζητήσαμε τα κλειδιά των εγκαταστάσεων για την ενεργοποίηση των γραμμών. Αρνηθήκατε και πάλι και δεν μας τα δώσατε, αλλά τα δώσατε στον π. φύλακα κ. Γκίζα, ο οποίος και διευκόλυνε την κατάσταση. Ακολούθησε μια περίοδος χιονοπτώσεων, με αποκλεισμό των δρόμων προς τις εγκαταστάσεις, καθώς και νέα διακοπή του ρεύματος από τη ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ενεργοποίηση του συναγερμού από την GROUP 8. Μόλις αποκαταστάθηκε το ρεύμα σας ζητήσαμε πάλι τα κλειδιά, εσείς όμως αρνηθήκατε για μια ακόμα φορά να τα δώσετε! Αποτέλεσμα αυτής της απαράδεκτης, αλλά και μη νόμιμης άρνησής σας είναι το γεγονός ότι ο Οικισμός μας στερείται εξακολουθητικά, ανεπίτρεπτα και χωρίς νόμιμη αιτία το πλέον βασικό αγαθό για να διαμείνουμε σε αυτόν και μάλιστα έχετε καταδικάσει τις εκατό (100) περίπου οικογένειες, που κατοικούν μόνιμα σε αυτόν, σε πλήρη λειψυδρία, πράγμα το οποίο καταντά εγκληματικό. Επί πλέον, χωρίς λόγο και αιτία και χωρίς να έχετε αρμοδιότητα, έχετε ακυρώσει στην πράξη τις προσπάθειες του ΥΠΕΘΑ, με παρέμβαση του οποίου στη ΔΕΗ, κατόπιν παρακλήσεως και του Συλλόγου μας, κατέστη δυνατή η επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος και η επαναλειτουργία της υδροδότησης. Από πού αντλείτε αυτό το «δικαίωμα» κ. Παναγόπουλε; Έχετε αναλογισθεί τις τεράστιες συνέπειες, αλλά και τις ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες σας και πού μας οδηγείτε; Με ποια ιδιότητα λοιπόν κρατάτε τα κλειδιά; Και με ποια ιδιότητα τα παραδώσατε προσωρινά στον κ. Γκίζα; Τι είναι και ποιον εκπροσωπεί; Και διαθέτει μεγαλύτερη και περισσότερη εμπιστοσύνη και αξιοπιστία από τον Σύλλογό μας, που αποδεδειγμένα αγωνίζεται και μοχθεί για την όσο γίνεται συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του οικισμού μας και προ παντός της υδροδότησής του, αλλά και από τους άμεσα ενδιαφερόμενους κατοίκους του, μεταξύ των οποίων εξέχοντα ε. α. στελέχη του Σ.Ξ., που, ακριβώς από το ενδιαφέρον τους, έχουν αυτοοοργανωθεί, με την προσωνυμία «Επιτροπή Μονίμων Κατοίκων Οικισμού» (Ε.Μ.Κ.Ο.). Εξάλλου, με ποια ιδιότητα απαγορεύετε τη φύλαξη των εγκαταστάσεων του οικισμού μας; Αν υπάρξει κάποια δολιοφθορά στις εγκαταστάσεις εσείς θα έχετε αποκλειστικά την τεράστια ευθύνη!! Ο Σύλλογός μας έχει ήδη χρεωθεί και εξοφλήσει το ποσό των 194 ευρώ για τις γραμμές της VODAFON, οι οποίες παραμένουν ανενεργείς εξ αιτίας της ανεπίτρεπτης άρνησής σας να παραδώσετε τα κλειδιά!!!

3.Μετά την επανασύνδεση του ρεύματος από τη ΔΕΗ, ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με την προαναφερθείσα Επιτροπή Μονίμων Κατοίκων ΟΣΜΑΕΣ και μέσω της σχετικής επιστολής μας, σας δήλωσε πως αναλαμβάνει την ευθύνη επαναλειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και τις οικονομικές απολαβές του π. φύλακα κ. Γκίζα ως επιβλέποντα, μέχρι την τοποθέτηση του ΔΣ από το ΥΠΕΘΑ, με την αυτονόητη προϋπόθεση να μας δώσετε τα κλειδιά των εγκαταστάσεων . Αρνηθήκατε και πάλι. Αποτέλεσμα είναι ο οικισμός μας να παραμένει χωρίς νερό, οι μόνιμοι κάτοικοι να είναι σε απόγνωση, ενώ οι υπόλοιποι οικιστές να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, γεγονός που οδηγεί τον οικισμό σε ερήμωση. Έχετε τεράστια ευθύνη και γι’ αυτό!!

4. Σε περίπτωση που ξεσπάσει πυρκαγιά στον οικισμό μας και ιδίως στα πευκόφυτα μέρη, πώς θα αντιμετωπιστεί χωρίς νερό; Έχετε τεράστια ευθύνη και γι’ αυτό!!

5.Αν υπάρξουν βλάβες στο σύστημα του δικτύου ύδρευσης λόγω του ότι παραμένει χωρίς να λειτουργεί ποιος θα είναι υπεύθυνος; Πάλι εσείς!!

κ. Παναγόπουλε 
Σας κάνουμε δραματική έκκληση να παραδώσετε τα κλειδιά είτε στο Σύλλογό μας είτε στην Επιτροπή Μονίμων Κατοίκων ΟΣΜΑΕΣ (ΕΜΚΟ) για να επαναλειτουργήσει το δίκτυο ύδατος. Έρχεται Καθαρά Δευτέρα, έρχεται Πάσχα! Αυτές τις άγιες ημέρες μη μας οδηγείτε να προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη ή στην αυτοδικία! 

Για το ΔΣ του Συλλόγου
 Η Πρόεδρος Νανά Τσούμα Κακαβούλη
Ο Γραμματέας Δημήτρης Μαούνης