Saturday, January 11, 2014

Προχειρότητα και σύγχιση στον ΟΣΜΑΕΣ !!!

ΠΡΟΣ: Β Υπαρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Στυλιανόπουλο Αθανάσιο
ΚΟΙΝ: Πρόεδρο ΟΣΜΑΕΣ Συνταγματάρχη Ανδρέα Φαμέλη

Θέμα: Προχειρότητα και σύγχιση στον ΟΣΜΑΕΣ

Σχετικο: Αριθ.Πρωτ. 944/25-11-2013 εγγραφό μας

Αξιότιμε κύριε Αντιστράτηγε

Σας γνωρίζουμε οτι εκτός του δικτύου ύδρευσης του οικισμού ΟΣΜΑΕΣ το οποιο πράγματι αποτελεί ενα μεγάλο πρόβλημα ωστόσο διαχρονικά άλυτο, υπάρχουν και άλλα προβλήματα εξ ίσου σημαντικά που αφορούν στην περιουσία των μελών του οικισμού όπως η κατάφωρη καταπάτηση των Χώρων Πρασίνου του ΟΣΜΑΕΣ από ιδιώτες δια της γνωστής μεθόδου της χρησικτησίας.

Παρά τις δύο συναντήσεις που είχε ο Σύλλογός μας με τον Πρόεδρο του ΟΣΜΑΕΣ κ. Φαμελη και μελη του ΔΣ το Σεπτέμβριο του 2012 και το Σεπτέμβριο του 2013, όπου παρουσία όλων των εμπλεκομένων ( δικηγόροι,τοπογράφος) δόθηκαν εξηγήσεις , έγιναν παρατηρήσεις, διαβάστηκαν χάρτες ,κατατέθηκαν προτάσεις και όπου υποθέσαμε ότι τελικά ο κ. Φαμέλης και οι συνεργάτες του αντιλήφθηκαν το πρόβλημα, βρεθήκαμε προ εκπλήξεως όταν σε πρόσφατη καταγγελία μας για μεθοδική αποψίλωση έκτασης του ΟΣΜΑΕΣ ,η απάντησή του ήταν ένα mail (σχετικο) προιόν προχειρότητας και σύγχισης, γεγονός το οποίο μας ανησυχει ιδιαίτερα για το μέλλον του οικισμού μας.

Ζητήσαμε επανειλημμένα συνάντηση με τον κ. Φαμέλη με σκοπό να ξεδιαλύνουμε κάποια σημεία που πιθανόν να μην έχει αντιληφθεί πλην όμως από τον Νοέμβριο δεν είχαμε καμιά ειδοποίηση.

Τέλος εκτιμούμε ότι η παρέμβασή σας θα είναι καταλυτική καθώς άλλη οδός δεν υπάρχει πλην της δικαστικής την οποία βεβαίως δεν επιθυμούμε ωστόσο αποτελεί και τη μοναδική πια λύση του προβλήματος.

Με τιμή

Για το ΔΣ του Συλλόγου
 Η Πρόεδρος Νανά Κακαβούλη
Η Γραμματέας Νίκη ΛαουτάρηΣχετικό Εγγραφο με Αριθ.Πρωτ. 944/25-11-2013


ΠΡΟΣ κ. Πρόεδρο ΔΣ ΟΣΜΑΕΣ

ΚΟΙΝ: 1. κ. Συγγούρη Νομικό Σύμβουλο ΟΣΜΑΕΣ

Θέμα Καταπάτηση Χώρων Πρασίνου ΟΣΜΑΕΣ παραπλεύρως κτήματος Σοφιανού

Σχετικά α) Χάρτης εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου ΟΣΜΑΕΣ
             β)Φ 900/106/3294 Σ. 664 24-10-2008 έγγραφο ΟΣΜΑΕΣ
             γ) ΑΠ 4371/12-8-2010 έγγραφο ΝΑΦ Δ/νση Πολεοδομίας
             δ) Εγγραφο νομικού συμβούλου ΟΣΜΑΕΣ κυρίου Συγγούρη


Με ημερομηνία 18 Νοεμβριου 2013, χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου και ανυπόγραφο, λάβαμε από τον ΟΣΜΑΕΣ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο syllogostheologou@gmail.com το ακόλουθο έγγραφό σας:

ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ» O.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. ΓΡΑΜΜΟΥ 3Α Aθήνα 18 Νοε.2013 ΒΡΙΛΗΣΙΑ ΤΚ.15235 

ΚΟΙΝ : ΟΣΜΑΕΣ/Τμ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΟΣΜΑΕΣ/Γ.Γ 


ΘΕΜΑ: Διάφορα 

ΣΧΕΤ.: Η με Αρ. Πρωτ :934 επιστολή του συλλόγου 

Ο ΟΣΜΑΕΣ κατόπιν ελέγχου και τοπογράφησης επι του σχετικού ,σας ενημερώνει ότι οι περιοχές ενδιαφέροντος στην περιοχή του οικισμού ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας ευρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο . Η κυριότητα των αναφερομένων στην υπ αριθμ. 43146/1973 συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης κοινόχρηστοι χώροι έχουν είδη περιέλθει στο Δήμο Λοκρών σήμερα (Κοινότητα Μαλεσίνα τότε ) 
Με την εν λόγω πράξη ο ΟΣΜΑΕΣ παραιτήθηκε της κυριότητας του επ΄ αυτών υπέρ της τότε Κοινότητας Μαλεσίνας κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 1 του ω.690/1948. 
Συνεπώς για τα επι των παραχωρηθέντων κοινόχρηστων χώρων υποχρέωση ελέγχου έχει ο Δήμος Λοκρών
 Ειδικότερα για τους χώρους απέναντι του ΟΤ 68 (παραπλεύρως κτήματος Σοφιανού) όπου υπάρχει κοινωφελής περιοχή (με ένδειξη Ε.Α.) δεν υπάρχει καταπάτηση στα σημεία των φωτογραφιών που μας αποστείλατε. 


Κατ`αρχήν να σας ενημερώσουμε ότι εσφαλμένα συνδέετε το με αρ.Πρωτ.934 έγγραφό μας με τους χώρους απέναντι του ΟΤ 68 (παραπλεύρως κτήματος Σοφιανού) καθώς αναφερόταν σε αποψίλωση Χώρων Πρασίνου απέναντι από τα ΟΤ 83 και 71 ενώ στο ΟΤ 68 αναφέρονται τα πρόσφατα έγγραφά μας με αρ Πρωτ. 940/30-9-2013 και 941/8-10-2013 .

Στη συνέχεια θα σας παρακαλούσαμε να ανατρέξετε στα σχετικά έγγραφα τα οποία επισυνάπτουμε και τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του ΟΣΜΑΕΣ από όπου θα διαπιστώσετε ότι οι ισχυρισμοί τους οποίους διατυπώνετε στο παραπάνω έγγραφό σας είναι αστήρικτοι και δείχνουν προχειρότητα στον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων του οικισμού μας.

Και εξηγούμαστε:

1)Σύμφωνα με το Χάρτη του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου του ΟΣΜΑΕΣ κλίμαξ 1:2000 ο Χώρος παραπλεύρως του κτήματος Σοφιανού είναι Κοινόχρηστος Χώρος, έχει το χαρακτηριστικό Κ.Χ. και επί του χώρου αυτού έχει αποτυπωθεί Χώρος Αποδυτηρίων και Κέντρο Αναψυχής εκτάσεως 60μ Χ 30μ περίπου 1.800τμ. Σύμφωνα με τον ίδιο Χάρτη ο χώρος αυτός βρίσκεται μεταξύ της πράσινης γραμμής η οποία αποτυπώνει το όριο του οικισμού ΟΣΜΑΕΣ και της γραμμής με ράστερ και αραβικούς αριθμούς 1,2,3….166,167 η οποία περικλείει το σύνολο της αρχικής ιδιοκτησίας του ΟΣΜΑΕΣ (Σχετικό α)

2)Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 43146/1973 συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης οι εντός της προς πολεοδόμησης περιοχής κοινόχρηστοι χώροι (Κ.Χ) και οι κοινωφελείς (Γυμνάσια, Δημοτικά σχολεία κλπ) παραχωρήθηκαν υποχρεωτικά στην τότε κοινότητα και πρώην Δήμο Μαλεσίνας για να ενταχθεί η έκταση σε ρυμοτομικό σχέδιο. Οι ειδικής χρήσεως κοινωφελείς χώροι εξακολουθούν να ανήκουν στην κυριότητα του ΟΣΜΑΕΣ (Εμπορικό και Διοικητικό Κέντρο, Ξενοδοχείο, Θέατρο, Κέντρα Αναψυχής και Εγκαταστάσεις Λουομένων κ.λ.π.)
 Συμπερασματικά στον πρώην Δήμο Μαλεσίνας έχουν παραχωρηθεί μόνον οι θεσμοθετημένοι κοινόχρηστοι χώροι (Κ.Χ) δηλαδή αυτοί που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού (Σχετικό β και γ)

3) Ο χώρος στον οποίο αναφέρονται τα έγγραφά μας με αρ.Πρωτ. 940/30-9-2013 και 941/8-10-2013 .παραπλεύρως του κτήματος Σοφιανού δεν είναι χώρος πρασίνου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου αφού βρίσκεται εκτός της πράσινης γραμμής και εντός της γραμμής ράστερ με διακριτικά τους αραβικούς αριθμούς 3, 4 και 5, ανήκει στις εκτάσεις ιδιοκτησίας του ΟΣΜΑΕΣ, δεν έχει παραχωρηθεί στο Δήμο και συνεπώς είναι υπό την ευθύνη του ΟΣΜΑΕΣ και όχι του Δήμου όπως εσφαλμένα αναφέρετε .(σχετικό δ)

 4) Αναφέρετε επίσης στο έγγραφό σας ότι δεν υπάρχει καταπάτηση στο χώρο αυτό ενώ από τις ψηφιακές φωτογραφίες τις οποίες σας στείλαμε και υποθέτουμε πως προσέξατε κατά την αυτοψία την οποία κάνατε, είναι σαφέστατη η προσπάθεια καταπάτησης δια της μεθόδου της χρησικτησίας ( συστηματική αποψίλωση δασικών εκτάσεων, μπόλιασμα αγριελιών, φύτεμα νέων ελαιόδενδρων κ.λ.π.) εκτός πια και αν αντιλαμβάνεστε την έννοια της καταπάτησης περιμένοντας να δείτε στο χώρο να χτίζεται πολυκατοικία!!

 Κατόπιν των ανωτέρω, τα οποία ο ΟΣΜΑΕΣ όφειλε να γνωρίζει και τα οποία ο Σύλλογός μας έχει αναφέρει επανειλημμένως στο παρελθόν εγγράφως ,δια ζώσης, και τηλεφωνικώς, παρακαλούμε να επέμβετε άμεσα και να προφυλάξετε το χώρο αυτό περιφράσσοντάς τον , ενέργεια η οποία θα διασφαλίσει τη νομιμότητα και τα συμφέροντα των οικιστών.

Για το ΔΣ του Συλλόγου
Η Πρόεδρος  Νανά Κακαβούλη
 Η Γραμματέας Νίκη Λαουτάρη