Wednesday, December 3, 2014

Ενημερωτικό προς οικιστές μέλη του Συλλόγου μας

Ενημερωτικό προς οικιστές μέλη του Συλλόγου μας

Εν όψει των κρισίμων εξελίξεων για το μέλλον του συνεταιρισμού μας ( ο οποίος είναι διοικητικά ενιαίος με το πρόγραμμα Καρύστου και το πρόγραμμα Γ΄ ) θεωρήσαμε επιβεβλημένο να πραγματοποιήσουμε ενημερωτική συνάντηση στις 26-11-14 με τον απερχόμενο πρόεδρο του ΟΣΜΑΕΣ κ. Παναγόπουλο δεδομένου ότι εκκρεμούσε συνάντησή μας στις 28-11-14 με τον Δήμαρχο Λοκρών κ. Λιόλιο για το μέλλον του οικισμού μας.  

ΟΣΜΑΕΣ
Από την ενημέρωση του κ. Παναγόπουλου προέκυψαν τα εξης:

Α) Κατατέθηκε το νέο Καταστατικό του συνεταιρισμού στο ειρηνοδικείο, χωρίς ουσιαστικές τροποποιήσεις από το αρχικό σχέδιο , και αναμένεται η έγκρισή του ως τις 17-12-14 περίπου. Στη συνέχεια θα υποβληθούν οι τροποποιητικές προτάσεις που έχουν γίνει ( και από το Σύλλογό μας) και θα ακολουθήσει η τελική έγκριση του καταστατικού. Εάν δεν επέλθουν ουσιώδεις αλλαγές (που είναι και το πιθανότερο ) θα πρέπει άμεσα να γίνει γενική συνέλευση με συμμετοχή μόνο των αρχικών συνεταίρων αξιωματικών (και των τριών προγραμμάτων (Μαλεσίνας –Καρύστου – και Γ’ Προγράμματος ) από όπου και θα εκλεγεί το νέο Δ.Σ του αστικού πλέον Συνεταιρισμού. Εάν δεν υπάρξουν εκπλήξεις στο νέο καταστατικό , θα πρέπει όλοι οι υπόλοιποι αγοραστές όπως και οι κληρονόμοι μεριδίων , να υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση συνεταιριστικής μερίδας στο νέο Δ.Σ μία για κάθε οικόπεδο ανεξαρτήτως του αριθμού των συνιδιοκτητών. Θα ακολουθήσει νέα γενική συνέλευση για να εκλεγεί το τελικό Δ.Σ του συνεταιρισμού το οποίο και θα παραλάβει νομικά και διοικητικά τον συνεταιρισμό από το καταργούμενο Δ. Σ του ΟΣΜΑΕΣ.

Β) Παραμένει το υψηλό χρέος περίπου 250.000 προς την ΔΕΗ και τέλος Νοεμβρίου εκπνέει και η τελευταία προθεσμία που είχε δοθεί με την μεσολάβηση του Β΄ ΥΠΑΡΧΗΓΟΎ και του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ. Οι οφειλές προς το εργολάβο είναι περίπου 22.000 ευρώ για το 2014 από την αρχική του σύμβαση και περίπου 20.000 ευρώ υπόλοιπο από το έργο αποκατάστασης του δικτύου για τα 5,7 ΚΜ. Η σύμβαση με τον εργολάβο λήγει στις 31-12-2015. Οι ανείσπρακτες οφειλές ανέρχονται σε 200.000 ευρώ για το νερό και περίπου 1.000.000 Ευρώ από εισφορές. Ήδη έχουν κινηθεί διαδικασίες αφαίρεσης υδρομέτρων και ποινικών διώξεων για παράνομες συνδέσεις Στα ταμεία του προγράμματος Μαλεσίνας έχουν απομείνει κάποιες εκατοντάδες ευρώ, μετά και την εξόφληση μεγάλου μέρους τω υποχρεώσεών μας προς τον εργολάβο. Ενδεχόμενο να αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να καλύψει τα χρέη μας όπως και να εκτελέσει οποιοδήποτε έργο αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης δεν υφίσταται δεδομένου ότι ο συνεταιρισμός είναι Ν.Π.Ι.Δ.(Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) και δεν ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως κακώς θεωρείτο έως τώρα! Θέμα επίσης της μείωσης των Τιμολογίων ύδρευσης και του παγίου δεν υφίσταται σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ του ΟΣΜΑΕΣ δεδομένου του υψηλού κόστους άντλησης.
Από τα παραπάνω στοιχεία όλοι αντιλαμβανόμεθα πόσο τραγική είναι η κατάσταση για τον οικισμό μας.  

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Μπροστά σε αυτό το τραγικό αδιέξοδο , και εν όψει των νέων διοικητικών εξελίξεων ,ζητήσαμε συνάντηση με τον Δήμαρχο Λοκρών, με σκοπό να εξετάσουμε τις διαθέσεις του, επί της πρότασής μας να αναλάβει ο Δήμος την διαχείριση της ύδρευσης του οικισμού μας.
Μετά από μακρά συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα ο κ. Δήμαρχος δεν αρνήθηκε την θετική συμβολή του λέγοντάς μας ότι << συζητάει τα πάντα > υπό το φώς μάλιστα των νέων διοικητικών εξελίξεων. Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι βασικές προυποθέσεις για τη συζήτηση θα είναι αφενός η ύπαρξη αξιόπιστων συνομιλητών αφετέρου η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΜΑΕΣ. 
Εκτιμούμε ότι η εξέλιξη αυτή είναι κατά αρχή θετική και γεννά ελπίδες επίλυσης του σοβαρού αυτού προβλήματος που μας απασχολεί.
Στα πλαίσια αυτά γίνεται αντιληπτό πόσο σοβαρή υπόθεση είναι η εκλογή ενός αξιόπιστου και συνεπούς Δ.Σ του συνεταιρισμού ικανού να επεξεργασθεί προτάσεις και να διαχειρισθεί τα σοβαρά θέματα του οικισμού μας, απαλλαγμένου από τις <<αγκυλώσεις >>του παρελθόντος ή την εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων.
Προς τούτο ζητάμε την άμεση ενεργοποίηση των μελών μας και των φίλων μας στην κατεύθυνση αυτή.
 Όσο αφορά το θέμα της καθαριότητας μας ενημέρωσε ότι υπάρχει εν εξελίξει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης των απορριμμάτων που θα καταστήσει τον Δήμο έναν από του πιο πράσινους Δήμους σε όλη την Ελλάδα μέχρι το τέλος του2016.

 Τέλος να ενημερώσουμε για τα εξής:
1)Ο οικισμός του ΟΣΜΑΕΣ έχει υπαχθεί στον πρώην Δήμο Μαλεσίνας συνεπώς και στο νυν Δήμο Λοκρών με την «αρ. 43146/1973 πράξη παραιτήσεως υπέρ της Κοινότητος Μαλεσσίνης της νομής και κυριότητος των κοινοχρήστων χώρων των προβλεπομένων υπό του ρυμοτομικού σχεδίου ως και πάσης απαιτήσεως και αποζημιώσεως» και η διαχείριση του δικτύου ύδρευσης είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα που ουδεμία σχέση έχει με την πολυαναφερόμενη από διάφορες πηγές «υπαγωγή του οικισμού στο Δήμο»!
2)Σύμφωνα με τα δελτία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Εσωτερικών στην απογραφή του 2011 οι δυο οικισμοί του Θεολόγου και του ΟΣΜΑΕΣ απεγράφησαν ως ενιαίος οικισμός Θεολόγου με αριθμό κατοίκων(μονίμων, νομίμων ή πραγματικών) 493.  
Αυτό σημαίνει πως οι δυο οικισμοί θεωρούνται ως ενιαία ενότητα με το όνομα Θεολόγος!