Tuesday, March 10, 2015

Επιστολή για τις ευθύνες της στρατιωτικής ηγεσίας

Θεολόγος 9-3-2015

ΠΡΟΣ: 1. κ.Υπουργό Εθνικής Αμυνας
2. κ. Αν.Υπουργό Εθνικής Αμυνας
3. κ. Υφ. Εθνικής Αμυνας
4. κ. Αρχηγό ΓΕΣ
5. Β΄ Υπαρχηγό
ΚΟΙΝ Πίνακας αποδεκτών

Θέμα:Ευθύνες για τη διάλυση του οικισμού ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας

Κύριε Υπουργέ
 Κύριοι
 Όπως γνωρίζετε με το Νόμο 4030/2011 άρθρο 39, η εποπτεία των Οικοδομικών Συνεταιρισμών περιήλθε στο Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Οικοδομικών Συνεταιρισμών σε θέματα Οργάνωσης Διοίκησης και Λειτουργίας και τέθηκε σε εφαρμογή ο Νόμος 1667/1986.

Κατόπιν τούτου ο ΟΣΜΑΕΣ εμφανίζεται να δέχεται ότι δημιουργήθηκε η ανάγκη εναρμόνισης του Καταστατικού των Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού ΟΣΜΑΕΣ,(τρία προγράμματα Μαλεσίνας,Καρύστου και γ πρόγραμμα) προς τα επιτασσόμενα από τον ως άνω ν. 1667/1986., καίτοι, σύμφωνα και με όσα αναπτύσσονται στην από 19.2.2015 ανακοπή, που έχει κατατεθεί στο Ειρηνοδικείο,(δεν υπάγεται στις προαναφερόμενες νέες διατάξεις και δεν είχε, ούτε και έχει υποχρέωση τροποποίησης (ή εναρμόνισης, όπως αναφέρεται σε αυτές) του καταστατικού του, δεδομένου ότι δεν έχουν καταργηθεί μέχρι και σήμερα οι διατάξεις του α.ν. 564/1968, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν.

Έτσι ο ΟΣΜΑΕΣ(καίτοι καθ’ ημάς δεν είχε τέτοια υποχρέωση) υπέβαλε στο Ειρηνοδικείο νέο εναρμονισμένο καταστατικό το οποίο (εσφαλμένως) εγκρίθηκε με την υπ.αρ. 13/20-01-2015 πράξη του κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών, κατά της οποίας εκκρεμεί η παραπάνω ανακοπή μας, καθώς και άλλη ή και άλλες.

 Παρά ταύτα οφείλουμε να σημειώσουμε ότι το νέο αυτό καταστατικό, μεταξύ των άλλων βασικών αδυναμιών και παραλείψεων που έχει είναι ότι, κατά επιταγή σχετικού νόμου, δεν δίνει δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και προφανώς εκπροσώπησης στο νέο ΔΣ των οικιστών και των οικοπεδούχων που δεν είναι πρώτοι συνεταίροι, με αποτέλεσμα η συντριπτική πλεοψηφία (πολλές εκατοντάδες) των οικιστών του ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας να αποκλείονται από την πρώτη γενική συνέλευση και φυσικά από την εκπροσώπησή τους στο πρώτο εκλεγμένο Δ.Σ., με αποτέλεσμα να παίρνουν τις πρώτες αποφάσεις για το μέλλον του ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας, κατά κύριο λόγο συνεταίροι της Καρύστου και του γ΄ προγράμματος (στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι αρχικοί συνεταίροι), των οποίων τα συμφέροντα είναι διαμετρικά αντίθετα προς τα δικά μας, όπως και στην επισυναπτόμενη ανακοπή αναπτύσσεται.

Επίσης το Αν.Σ.Σ. (βασικής σύνθεσης) που σύμφωνα με τον ν. 564/68 υπέχει θέση Γεν. Συνέλευσης του συνεταιρισμού, δεν προέβλεψε και δεν προχώρησε σε παράταση της θητείας της σημερινής διοίκησης του ΟΣΜΑΕΣ ή στον ορισμό καινούργιας διοίκησης για την αναγκαία μεταβατική περίοδο λειτουργίας (τουλάχιστον 6 μηνών) έως ότου συζητηθούν οι ανακοπές και εκδοθεί απόφαση επ’ αυτών, ή (σε τυχόν απόρριψης των ανακοπών) και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ομαλής μετάβασης της Διοίκησης του συνεταιρισμού στο νέο εκλεγμένο Δ.Σ. κατά επιταγή του νέου καταστατικού, με τις όποιες καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν έως την τελική έγκρισή του, δεδομένων των ανακοπών που έχουν ασκηθεί από θιγόμενους οικιστές, μέλη και μη, του Συνεταιρισμού, αλλά και γενικά των πολύπλοκων διαδικασιών που το ίδιο προβλέπει.

 Να σημειωθεί, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΑΕΣ έχει παραιτηθεί από τον Αύγουστο του 2014, ενώ ο πρόεδρος παραμένει προσωρινά στη θέση του για να παραδώσει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα συσταθεί, χωρίς όμως να έχει νομότυπα τη δικαιοδοσία (λόγω των παραιτήσεων) να εκταμιεύσει ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ για τις δαπάνες που απαιτούνται για την πληρωμή του εργολάβου και την συντήρηση και επισκευή των βλαβών του δικτύου ύδρευσης, αλλά και ακόμα χειρότερα για την πληρωμή μέρους των οφειλομένων στη ΔΕΗ, η οποία απειλεί με άμεση διακοπή του ρεύματος στις γεωτρήσεις.

 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε να στερηθούμε ΑΜΕΣΑ το κοινωνικό αγαθό που ονομάζεται νερό (1300 σπίτια μένουν χωρίς νερό). Πρέπει, ακόμα, να σημειωθεί, ότι η εκδίκαση των ανακοπών έχει ορισθεί για την 3.6.2015 στο Ειρηνοδικείο και η απόφαση επ’ αυτών δεν αναμένεται να εκδοθεί πριν από τα μέσα Σεπτεμβρίου, με συνέπεια για όλη τη θερινή περίοδο, λόγω και της μη ύπαρξης νόμιμης διοίκησης στον ΟΣΜΑΕΣ, να μη μπορεί να λειτουργήσει ο οικισμός χωρίς νερό, με ευθύνη του ΟΣΜΑΕΣ.

Επί πλέον σας ενημερώνουμε ότι ήδη από το προηγούμενο καλοκαίρι οι διακοπές του νερού ήταν πολύ συχνές και πολυήμερες, πόσο μάλλον τώρα που συντρέχουν όλοι οι προαναφερόμενοι λόγοι και επί πλέον υπάρχει κίνδυνος να διακοπεί άμεσα η λειτουργία της μίας και μοναδικής αντλίας στην ενδιάμεση δεξαμενή αντί των τριών που προβλέπονται με αποτέλεσμα να διακοπεί οριστικά το νερό!

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να τονίσουμε ότι η άθλια κατάσταση του οικισμού Μαλεσίνας, ο οποίος βρίσκεται υπό πλήρη διάλυση, είχε γίνει γνωστή στον προηγούμενο Αρχηγό και Β’ Υπαρχηγό ΓΕΣ, καθώς είχαν ενημερωθεί επανειλημμένα από τον Πρόεδρο του ΟΣΜΑΕΣ για τα τεράστια αυτά προβλήματα.

Επιπροσθέτως είχαν παρευρεθεί και ενημερωθεί σχετικά σε γενική συνέλευση οικείου Συλλόγου. Συνεπώς έχουν μεγάλες ευθύνες, διότι δεν προέβησαν, ως είχαν χρέος, σε καμία ενέργεια τοποθέτησης Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση του παραιτηθέντος, και άφησαν ουσιαστικά ακέφαλο τον ΟΣΜΑΕΣ επί 7 μήνες με όλα τα συνεπακόλουθα, εμάς δε τους οικιστές σε πολύ δεινή κατάσταση, καθώς οι οικίες μας έχουν καταστεί ακατοίκητες και οι επενδύσεις που με πολύ κόπο κάναμε από δεκαετίες στον ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας απαξιώνονται συνεχώς!

Κατόπιν αυτών εκτιμούμε πως είναι αναγκαία:

1.Να δρομολογηθούν επειγόντως οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις για την τοποθέτηση προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου ή προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής στον ΟΣΜΑΕΣ, η οποία με τη σειρά της θα παραδώσει στο νέο ΔΣ του Συνεταιρισμού, είτε αυτό διορισθεί και πάλι από το ΓΕΣ (σε περίπτωση ευδοκίμησης των ανακοπών), είτε από τη Γεν. Συνέλευση των μελών του εναρμονισμένου συνεταιρισμού (σε περίπτωση απόρριψής τους) ώστε:

α) Να γίνει δυνατή η εκταμίευση των χρημάτων μας για να αντιμετωπιστούν τα επείγοντα προβλήματα κυρίως της ομαλής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης.

 β)Να γίνει η εκκαθάριση του προγράμματος Μαλεσίνας, που εκκρεμεί από το 1973, ώστε στη συνέχεια να γινει δυνατή η υπαγωγή του στο Δήμο Λοκρών.

γ) Να υποστηριχθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο νέο καταστατικό ώστε να εκσυχρονιστεί σύμφωνα με τις προτάσεις που εχουν κατατεθεί στον ΟΣΜΑΕΣ και το Ειρηνοδικείο( Συν.2) καθώς και αυτές των ανακοπών, που έχουν ασκηθεί προς τον Ειρηνοδίκη Αθηνών του άρθρου 1, παράγρ. 6 ν.1667/1986, και οι οποιες συνολικά θα το καταστήσουν λειτουργικότερο και δικαιότερο.

2.Η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για την κακοδιαχείριση του συνεταιρισμού από παλιότερες διοικήσεις (δεν έχουν γίνει ισολογισμοί για τα τελευταία έτη, ούτε μας έχουν κοινοποιηθεί και γνωστοποιηθεί προϋπολογισμοί, ισολογισμοί και απολογισμοί, κατά παράβαση του καταστατικού), τον εντοπισμό των υπευθύνων για την σημερινή του άθλια κατάσταση και τέλος τον καταλογισμό των σχετικών ευθυνών.

Παρακαλούμε για άμεσες ενέργειές σας

Με τιμή

Για το ΔΣ
 Η πρόεδρος Νανά Κακαβούλη
Η γραμματέας Νίκη Λαουτάρη

KOIN: 1. κ. πρόεδρο ΟΣΜΑΕΣ
            2.κ. Δήμαρχο Λοκρών
            3. Υπουργείο Οικονομικων Δ/νση Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Συνημμένα
1) η από 19,2,2015 ανακοπή παλαιών και νέων οικιστών του προγράμματος Μαλεσίνας, κατά του νέου καταστατικού

2) δύο (2) επιστολές του κ. Γεωργίου Τσιρόπουλου. Υπγου ε.α., προς τον Ειρηνοδίκη Αθηνών

3) «Σύλλογος για την Προστασία του Περιβάλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας» έχει νόμιμα συσταθεί, το Καταστατικό του έχει εγκριθεί με την υπ.αριθ.7023/2002 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, έχει καταχωρηθεί στα βιβλία του άνω Πρωτοδικείου με αυξ. αριθ. 24328/2003 ως νομικό πρόσωπο και από της ιδρύσεώς του (2002), ενεργεί για την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης, της εξασφάλισης της υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων από πράξεις ή παραλείψεις των κρατικών φορέων ή ιδιωτών προς το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, δραστηριοποιείται πάντα μέσα στα πλαίσια των σκοπών του με υπομνήματα, διαβήματα, συνεργασίες με τις Αρχές ενώ οι πολυετείς αγώνες μας έχουν μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος Eίναι μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων. Οι σκοποί του Συλλόγου όπως στο άρθρο 2 του καταστατικού αναφέρονται είναι: «Η προστασία, βελτίωση, αποκατάσταση και διατήρηση του οικιστικού και φυσικού(χερσαίου και θαλασσίου) περιβάλλοντος προς περιφρούρηση της υγείας, της ποιότητας ζωής και των συνθηκών διαβίωσης των οικιστών του κόλπου Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας (οικισμοί ΟΣΜΑΕΣ, παραλίας Θεολόγου και Βίβου)