Tuesday, September 5, 2017

Επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

Καλησπέρα σας
Σε εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης που ελήφθη στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας στις 13-8-2017 και αφορούσε πρόταση του συνοικιστή μας κ. Στάθη Στρατάκου σχετικά με την αποστολή κοινής του Συλλόγου μας και της Ν. Αλαίας επιστολής προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών με θέμα την ανάληψη της υδροδότησης του οικισμού μας από το Δήμο Λοκρών, συνετάχθη από κοινού το ακόλουθο κείμενο το οποίο και απεστάλη
Σας το κοινοποιούμε
Για το ΔΣ
Νανά Τσούμα Κακαβούλη πρόεδρος

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Λοκρών Κύριο Γεώργιο Βλαχάβα

ΚΟΙΝ: 1. Αντιστράτηγο κύριο Στεφανή Αλκιβιάδη
Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού
2. Συνταγματάρχη κύριο Μπαρμπόπουλο Γεώργιο
Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ΟΣΜΑΕΣ

Κύριε Πρόεδρε
Είναι σε όλους γνωστό το πρόβλημα το οποίο βασανίζει χρόνια τώρα τον οικισμό ΟΣΜΑΕΣ στο Θεολόγο και αφορά κυρίως στην υδροδότησή του λόγω του γεγονότος ότι αφενός έγιναν τραγικά λάθη και παραλείψεις εκ μέρους των Διοικήσεων του ΟΣΜΑΕΣ αλλά και της εποπτεύουσας αρχής ΓΕΣ / ΥΠΕΘΑ διαχρονικά, αφετέρου ενέργειες που έπρεπε να γίνουν, δεν έγιναν έγκαιρα και κυρίως σωστά με αποτέλεσμα η υποβάθμιση και γενικώς το χάος να επικρατούν στον πρότυπο οικισμό μας.
Ωστόσο τον Ιούλιο του 2016 μετά από τροπολογία του ΥΠΕΘΑ στο νόμο 4030/2011 τοποθετήθηκε Διοικητικό Συμβούλιο στον ΟΣΜΑΕΣ για δύο χρόνια που όμως ο πρώτος χρόνος πέρασε άπρακτος με παλινωδίες μεταξύ ΟΣΜΑΕΣ και ΓΕΣ/ΥΠΕΘΑ ενώ ο δεύτερος χρόνος δείχνει να είναι καλύτερος καθώς η κατάσταση σταδιακά ομαλοποιείται.
Συγκροτήθηκε και λειτούργησε το διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΑΕΣ, έγινε ρύθμιση των χρεών προς τη ΔΕΗ, συνδέθηκε το ρεύμα στα αντλιοστάσια, ορίστηκε προσωρινός εργολάβος για τη δοκιμαστική λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και ήδη ο οικισμός από 14 Ιουλίου 2017 υδροδοτείται ικανοποιητικά παρά το γεγονός ότι είναι η περίοδος με τις υψηλότερες καταναλώσεις.
Όμως η δομή αυτή λειτουργίας του οικισμού έχει ημερομηνία λήξεως η οποία είναι 27 Ιουλίου 2018. Μέχρι τότε πρέπει να έχουμε οδηγηθεί στη μία και μόνη λύση που υπάρχει και είναι η υδροδότηση του οικισμού από το Δήμο Λοκρών.
Είναι δεδομένο ότι το ΥΠΕΘΑ και το ΓΕΣ επιθυμούν να παραδώσουν τον οικισμό στο Δήμο. Αυτό έγινε σαφές στη συνάντηση που είχε ο κύριος Δήμαρχος Λοκρών με τον Αρχηγό ΓΕΣ στο γραφείο του δεύτερου στις 3 Απριλίου 2017.
Στη συνάντηση αυτή παρέστησαν ο αντιδήμαρχος κ. Κούρος, ο τέως αντιδήμαρχος κ. Σταθουλόπουλος και οι πρόεδροι των δυο Συλλόγων μετά από πρόσκληση του κ. Δημάρχου.
Είναι βέβαιον ότι μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης στον οικισμό, την οποία μάλιστα είχε ζητήσει ο κ. Δήμαρχος από τον κ. Αρχηγό ΓΕΣ στην παραπάνω συνάντηση και η οποία έχει επιτευχθεί, όπως προαναφέραμε, σε ικανοποιητικό βαθμό, θα συνεχιστούν οι συζητήσεις-διαπραγματεύσεις μεταξύ του Δήμου και του ΓΕΣ/ΟΣΜΑΕΣ
Ολοι εμείς οι οικιστές του ΟΣΜΑΕΣ στο Θεολόγο πιστεύουμε ότι η μοναδική λύση στο πρόβλημά μας μπορεί να προέλθει από το Δήμο. Το μέλλον του οικισμού μας είναι μονόδρομος, άμεση υδροδότησή του από το Δήμο και πλήρης ένταξη σε αυτόν.
Κατόπιν των παραπάνω σας παρακαλούμε να εντάξετε στην ημερήσια διάταξη μιας από τις επόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και οπωσδήποτε μέσα στο Φθινόπωρο τα παρακάτω θέματα:
Α. Πλήρης ένταξη του οικισμού ΟΣΜΑΕΣ Θεολόγου στο Δήμο Λοκρών
Β.Υδροδότηση του οικισμού ΟΣΜΑΕΣ από το Δήμο Λοκρών
Διαχωρίζουμε τα δυο θέματα διότι:
α.Το πρώτο η πλήρης ένταξη που προφανώς καλύπτει και το δεύτερο, απαιτεί εκκαθάριση του προγράμματος σύμφωνα με το καταστατικό του ΟΣΜΑΕΣ η οποία είναι διαδικασία που θα απαιτήσει αρκετά χρόνια.
β.Το δεύτερο η υδροδότηση που είναι απελπιστικά επείγουσα, μπορεί να αναληφθεί αυτόνομα και άμεσα.
Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι δε ζητούμε από το Δήμο να μας δώσει νερό από το σύστημα υδροδότησής του το οποίο ενδεχομένως θα το στερηθεί κάποιος άλλος οικισμός. Εμείς από το Δήμο θέλουμε απλά να διαχειριστεί το δικό μας νερό και το δικό μας σύστημα ύδρευσης.
Από την προτεινόμενη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περιμένουμε να διευκρινιστούν οι όροι και οι προυποθέσεις που απαιτεί η Δημοτική Αρχή από τον ΟΣΜΑΕΣ ώστε να προχωρήσει άμεσα η υδροδότηση του οικισμού από το Δήμο και να γίνει έναρξη της διαδικασίας για την πλήρη ένταξη του οικισμού στο Δήμο. Τα παραπάνω πιστεύουμε ότι θα διευκολύνουν και θα προωθήσουν τη διαπραγμάτευση που θα γίνει στο εγγύς μέλλον μεταξύ Δήμου και ΥΠΕΘΑ / ΓΕΣ/ ΟΣΜΑΕΣ.
Πριν ολοκληρώσουμε κύριε Πρόεδρε θεωρούμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι ο οικισμός μας με 4065 οικόπεδα και 1300 σπίτια αποτελεί πηγή ζωής για ολόκληρη την περιοχή και ιδιαιτέρως για το εδαφικό διαμέρισμα Μαλεσίνας-Θεολόγου.
Η μη επίλυση του προβλήματος υδρεύσεως του οικισμού μας θα οδηγήσει στην κατάρρευσή του και η οικονομική ζημιά για την περιοχή θα είναι τεράστια. Αυτό μπορούν να σας το βεβαιώσουν οι πάσης φύσεως επαγγελματίες της περιοχής.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι τα παραπάνω αιτήματά μας υποβάλλονται κατόπιν ομοφώνων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των δυο Συλλόγων.
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για την αποδοχή του αιτήματός μας και φυσικά για τη δυνατότητα που θα μας δώσετε να αναπτύξουμε τις απόψεις μας κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όταν συζητηθούν τα παραπάνω θέματα.
Για το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Αγ.Ιωάννη Θεολόγου-ΟΣΜΑΕΣ
Η πρόεδρος Νανά Τσούμα Κακαβούλη
Για το Σύλλογο Νέα Αλαία
Ο πρόεδρος
Γεράσιμος Ιατρέλλης

Θεολόγος 31-8-2017