Sunday, January 10, 2016

Ασφάλεια εγκαταστάσεων ύδρευσης ΟΣΜΑΕΣ

ΠΡΟΣ: ΟΣΜΑΕΣ 
υπόψη κυρίων Παναγόπουλου και Μπελιβανάκη 
ΚΟΙΝ : 1. ΓΕΣ/ Β υπαρχηγό 
             2. Δήμαρχο Λοκρών 
Θέμα: Ασφάλεια εγκαταστάσεων ύδρευσης ΟΣΜΑΕΣ    Μαλεσίνας 

Όπως μας ενημερώσατε τηλεφωνικά , μετά τη λήξη της σύμβασης την 31-12-2015 της εταιρίας ΑlphaDelta Constractions και την αποχώρησή της από τον οικισμό μας, το δίκτυο ύδρευσης θα παύσει να λειτουργεί, καθώς όπως επί λέξει αναφέρατε «θα κλείσετε τους διακόπτες», με αποτέλεσμα οι οικιστές, ιδιαίτερα δε οι 100 οικογένειες που κατοικούν μόνιμα και έχουν άμεσο, προφανές και ζωτικό συμφέρον, καθώς το νερό είναι βασικό και αναντικατάστατο κοινωνικό αγαθό καθημερινής χρήσης, να το στερηθούν και να βρεθούν κυριολεκτικά σε απόγνωση.

 Επιπλέον οι εγκαταστάσεις μας (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια κ.λπ.) οι οποίες φυλάσσονταν από τις συχνότατες κλοπές και δολιοφθορές από την εταιρεία φύλαξης Group 8 μέχρι τον Ιούνιο 2014 οπότε και σταμάτησε η φύλαξή τους λόγω χρεών του ΟΣΜΑΕΣ προς τη VODAFON, θα βρεθούν ,όπως στο παρελθόν, στο έλεος των κακοποιών και σε περίπτωση κλοπής ή δολιοφθοράς είναι αναντικατάστατες, λόγω του πολύ μεγάλου κόστους των. 

Ο Σύλλογός μας, αντιλαμβανόμενος, για μια ακόμη φορά, το μέγεθος του κινδύνου, ανέλαβε και πάλι την πρωτοβουλία για την άμεση αποκατάσταση της φύλαξης των εγκαταστάσεων, μέχρι την τοποθέτηση από το ΥΠΕΘΑ Διοικητικού Συμβουλίου στον ΟΣΜΑΕΣ. 

Προς τούτο, ήρθε σε επικοινωνία με τη VODAFON και μετά από απαίτηση της εταιρίας να μηδενιστεί η οφειλή και μόνον τότε να ενεργοποιηθούν οι γραμμές, αποπλήρωσε το χρέος των 480 Ε του ΟΣΜΑΕΣ, μέσω της πιστωτικής κάρτας της προέδρου του, με αποτέλεσμα οι τέσσερις γραμμές τηλεφώνου, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λήψη σήματος και εικόνας, να είναι έτοιμες να επανασυνδεθούν και η Group 8 με τη σειρά της να ενεργοποιήσει το σύστημα φύλαξης των εγκαταστάσεων μετά από ειδική συμφωνία η οποία θα γίνει με τους οικιστές. 

Γίνεται αντιληπτό ότι για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο το προσωπικό των εταιρειών να έχει πρόσβαση στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων, όπου βρίσκονται τα μηχανήματά τους.

 Για το λόγο αυτό και επειδή, όπως είναι καταφανές, η υπόθεση επείγει, παρακαλούμε το συντομότερο δυνατό να μας δώσετε ένα αντίγραφο των κλειδιών των εγκαταστάσεων και να τα παραλάβουμε, αν όχι άμεσα με τη λήψη της επιστολής μας, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 12-1-2016 δεδομένου ότι ο χρόνος πιέζει και οι εγκαταστάσεις μας κινδυνεύουν. 

Ο Σύλλογός μας, όπως βεβαίως, γνωρίζετε, είναι ο μόνος που ενδιαφέρθηκε και με οικονομικά μέσα, τα οποία διέθεσε από το λίαν πενιχρό ταμείο του, αλλά και που συγκέντρωσε από εισφορές προθύμων προς τούτο μελών του και, επίσης, με την προσωπική ενεργό και συνεχή φροντίδα, επιμέλεια και επίβλεψη του προεδρείου του και των μελών της διοίκησής του, αποκατέστησε πολύ σημαντικές και σοβαρές βλάβες, που εμφανίστηκαν στο δίκτυο μεταφοράς και παροχής νερού στον οικισμό μας, από τότε που έπαυσε να υφίσταται διοίκηση στον ΟΣΜΑΕΣ.

 Έχει, ως εκ τούτου, και εμπράκτως εκφράσει το άμεσο και συνεχές ενδιαφέρον του για την πορεία και το μέλλον του οικισμού, ώστε να μην αφήνει περιθώριο σε κανέναν να αμφιβάλλει για την συνετή και μόνο σε περίπτωση ανάγκης χρησιμοποίηση των κλειδιών και την ασφάλειά τους, ούτε και για την αξιοπιστία του.

 Για τους λόγους αυτούς έχουμε και διατηρούμε την βεβαιότητα ότι δεν θα αρνηθείτε την ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος του Συλλόγου μας. 

Ευχαριστούμε 
Για το ΔΣ 
Η πρόεδρος Νανά Τσούμα Κακαβούλη 
Ο γεν. γραμματέας Δημήτρης Μαούνης