Wednesday, May 18, 2016

Λειτουργία δικτύου ύδατος ΟΣΜΑΕΣ

Μετά την αρνητική απάντηση λόγω νομικού κωλύματος του Δημάρχου Λοκρών απευθυνθήκαμε στον Περιφερειάρχη Στ.Ελλάδας κ. Κ. Μπακογιαννη

ΠΡΟΣ: Περιφερειάρχη Στ.Ελλάδας
           κ. Κώστα Μπακογιάννη
ΚΟΙΝ: Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας
         κ. Ευθ. Καραίσκο

Θέμα : Λειτουργία δικτύου ύδατος ΟΣΜΑΕΣ

     Κύριε Περιφερειάρχη,

    Επικίνδυνο αδιέξοδο έχει προκληθεί στον οικισμό ΟΣΜΑΕΣ, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, αλλά εξ αιτίας της απαράδεκτης εμμονής και επιμονής δυο αξιωματικών ονόματι  Παναγόπουλος Γεώργιος συνταγματάρχης και Μπελιβανάκης Ελυθέριος ταγματάρχης οι οποίοι, όπως ομολόγησε ο δεύτερος επί λέξει   στο δικαστήριο, απλώς  φυλάνε τα γραφεία του ΟΣΜΑΕΣ, και οι οποίοι χωρίς  αρμοδιότητα παρέλαβαν από τον εργολάβο στις 31-12-2015 τα κλειδιά των εγκαταστάσεων  του δικτύου ύδρευσης του ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας και επίσης χωρίς αρμοδιότητα τα  κρατούν στα γραφεία του Συνεταιρισμού επί 4μιση μήνες και μάλιστα δε γνωρίζουν αυτά πού βρίσκονται!!!!.

    Αυτό έχει ως αποτέλεσμα  να διατηρούν σε πολύμηνη και πραγματική ομηρία όλους τους οικιστές του Οικισμού Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. στον Θεολόγο με  τραγική συνέπεια την αδικαιολόγητη και ανεπίτρεπτη αδρανοποίηση των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης του ΟΣΜΑΕΣ και την εξ αυτής πλήρη και ολοκληρωτική διακοπή της παροχέτευσης νερού, από 31.12.2015 μέχρι και σήμερα, αλλά και άγνωστο μέχρι πότε.

    Το γεγονός αυτό έχει, πλέον, ως άμεση και λίαν ορατή, αλλά και θλιβερή συνέπεια, ότι ο οικισμός ΟΣΜΑΕΣ, στερούμενος του νερού, καταρρέει και κινδυνεύει άμεσα να διαλυθεί, συμπαρασύροντας τον Θεολόγο και τη Μαλεσίνα.

    Ήδη οι επαγγελματίες του Θεολόγου, αντιλαμβανόμενοι τις λίαν δυσμενείς συνέπειες αυτής της επικίνδυνης για όλους μας κατάστασης, έχουν αποστείλει στους αρμόδιους παράγοντες, μεταξύ των οποίων και Σας ως περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας, την από 20.3.2016 γραπτή έκκλησή τους, που συνοδεύεται και από τις υπογραφές όλων, στην οποία γίνεται σαφής αναφορά ότι κινδυνεύει «η οικονομική ζωή και η επιβίωση των μικρών επιχειρήσεών τους», η οποία «εξαρτάται, επί πολλοίς, από τους κατοίκους του οικισμού ΟΣΜΑΕΣ.»

    Ενώπιον του τραγικού αδιεξόδου που έχει δημιουργηθεί, και αναζητώντας λύσεις επικοινωνήσαμε με αρμόδιο παράγοντα του ΥΠΕΘΑ ο οποίος συμφώνησε ότι ίσως βρισκόταν μια διέξοδος ,εάν ο περιφερειάρχης Στ. Ελλάδας εκδήλωνε το ενδιαφέρον του ώστε να παραδοθούν τα κλειδιά των εγκαταστάσεων υδροδότησης του οικισμού σε αυτόν.

    Κύριε Περιφερειάρχη
    Με το κύρος σας ως Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, όπου διοικητικά ανήκουμε, και εκφράζοντας την κοινή αγωνία των κατοίκων του οικισμού μας και των επαγγελματιών της περιοχής μας σας παρακαλούμε να παρέμβετε και , εφόσον είναι εφικτό, να απευθύνετε το σχετικό αίτημα με σκοπό την λειτουργία του δικτύου ύδρευσης.

   Εμείς από την πλευρά μας μαζί και την επιτροπή των Μόνιμων Κατοίκων Οικιστών δεσμευόμαστε την συνδρομή μας και την αρωγή μας για την απαραίτητη τεχνική και οικονομική υποστήριξη που απαιτείται για την λειτουργία του δικτύου.

   Προς διευκόλυνσή σας , και για την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών, και φυσικά εάν εσείς το κρίνετε ως το καλύτερον, οι αποδέκτες της επιστολής δέον όπως είναι:

 Προς  τον Δ/ντή του  πολιτικού γραφείου του Υπουργού Άμυνας κ. Π. Καμμένου, (ΥΠΕΘΑ ) πτέραρχο ε.α. κ.Θ. Συμεωνίδη τηλ. 2106598300
fax 2106548703

Κοινοποίηση
1. Δ/ντή του πολιτικού γραφείου του Υφ. Μεταφορών,Υποδομών και Δικτύων κ.       Κων/νο Μπουλμέτη, (Αναστάσεως 2 και  Τσιγάντε, Οικισμός Παπάγου, τηλ. 2106508858 )
2. Δ/ντή του Νομοπαρασκευαστικού γραφείου του ΥΠΕΘΑ Ταξίαρχο κ. Χρήστο Μαυρίδη, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (τηλ. 210 65.98506)

  Η άμεση παρέμβασή σας είναι η τελευταία μας ελπίδα, αλλά και των κατοίκων της Μαλεσίνας και του Θεολόγου, να κρατήσουμε ζωντανό τον οικισμό μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.


                                                 Με τιμή
                                    Για το ΔΣ του Συλλόγου

Η  Πρόεδρος  Νανά Τσούμα Κακαβούλη
Ο Γ. Γραμματέας  Δημήτρης Μαούνης